"Pomagamy Wiśle płynąć"

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Misja

Email Drukuj PDF

dorzeczew

"TRZYMAJMY SIĘ MORZA !"

Misją Ligi Morskiej i Rzecznej jest edukacja morska oraz kształtowanie świadomości morskiej społeczeństwa, zwłaszcza młodzieży.
Naszym zadaniem jest pokazać kolejnym pokoleniom nowe perspektywy w myśl przysłowia: "morze żywi i bogaci".
Już Stanisław Staszic w 1790 roku głosił: "TRZYMAJMY SIĘ MORZA".
Naszą siłą jest połączenie 100. letniej tradycji i doświadczenia z nowoczesnością.Celem Klubu "B
ractwo Wiślane" jest:

 • promowanie gospodarczego rozwoju dorzecza Wisły w oparciu o walory Wisły i rzek jej dorzecza, zgodnego z interesami mieszkańców tego regionu;
 • promowanie wykorzystania rzeki Wisły i rzek jej dorzecza dla żeglugi towarowej, pasażerskiej oraz turystyczno-sportowej;
 • promowanie wykorzystania rzeki Wisły i rzek jej dorzecza dla rozbudowy energetyki wodnej;
 • promowanie programów i inicjatyw zmierzających do poprawy stanu czystości wód dorzecza Wisły oraz ochrony naturalnego środowiska regionu;
 • propagowanie postaw patriotycznych, tradycji polskiej Marynarki Wojennej i marynarzy rzecznych;
 • propagowanie dokonań Ligi Morskiej i Rzecznej na rzecz Polski Morskiej i rozwoju turystyki wodnej, żeglugi śródlądowej oraz kultury na szlakach rzecznych i morskich;
 • prowadzenie działań na rzecz opracowania i wdrożenia programu dla Wisły i rzek jej dorzecza na okres minimum 20 lat.
Poprawiony: wtorek, 02 lipca 2019 17:34