"Pomagamy Wiśle płynąć"

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Strona Główna Archiwum Aktualności 2013 Konsultacje społeczne w sprawie ochrony Zatoki Puckiej

Konsultacje społeczne w sprawie ochrony Zatoki Puckiej

Email Drukuj PDF

zatoka pucka

W dniu dzisiejszym, 19 grudnia 2013 r. w siedzibie Urzędu Morskiego w Gdyni, odbył się kolejny etap konsultacji społecznych do przygotowywanej "Wstępnej wersji programów zarządzania dla obszaru Zatoki Puckiej" w ramach zadania "Opracowanie projektów planów ochrony obszarów Natura 2000 w rejonie Zatoki Gdańskiej i Zalewu Wiślanego". 

Konsultacje otworzył i poprowadził Dyrektor Urzędu Morskiego, kpt. ż.w. dr inż. Andrzej Królikowski. Urząd Morski jest też zleceniodawcą dokumentów przygotowywanych przez Instytut Morski w Gdańsku. Aktualne zapisy w projekcie przedstawiła pani Anna Stelmaszyk-Świerczyńska, Zastępca Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni ds. Technicznych. 

Konsultacje dotyczyły wątpliwości m.in. mieszkańców półwyspu i sportowców dotyczące planów ochrony obszarów Natura 2000. Projektowane zmiany zakładają m.in. ograniczenie w dostępie dla wszystkich jednostek pływających w rejonie ujść rzek Płutnicy i Redy oraz wzdłuż połowy Suchej Rewy. Pozostała część zatoki ma pozostać otwarta, ale na wodach ma obowiązywać ograniczenie prędkości. 

Z sali padało wiele głosów sprzeciwu wobec projektowanych zmian, w tym licznego grona żeglarzy czy motorowodniaków, którzy się obawiają, że wprowadzane ograniczenia negatywnie odbiją się na możliwościach uprawiania sportów wodnych. Przedstawiciele Urzędu Morskiego oraz przyrodnicy, współautorzy projektowanych zmian przekonywali z kolei, że nie będą one tak drastyczne jak spodziewają się ich przeciwnicy, a mają pomóc w ochronie ptaków, morświnów oraz fok.

konsultacjezatokapucka1 konsultacjezatokapucka2 konsultacjezatokapucka3

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, kpt. ż.w. dr inż. Andrzej Królikowski zaproponował następujące brzmienie poszczególnych punktów do planu użytkowania Zatoki Puckiej:

  1. Zatoka Pucka zostaje otwarta dla jednostek o napędzie żaglowym, motorowym i ręcznym.
  2. Rejony ujść: rzeki Płutnicy i rzeki Redy oraz strefa wzdłuż połowy Suchej Rewy, obszary szczególnie cenne ze względów przyrodniczych, stanowiące ok. 1% powierzchni Zatoki Puckiej, podlegać będą ograniczeniu w dostępie wszelkich jednostek.
  3. Dopuszcza się na Zatoce Puckiej ruch jednostek o napędzie motorowym. Dozwolone są prędkości dla pływania w stanie wypornościowym.  To znaczy, że nie dopuszcza się pływania jednostek  motorowych z prędkościami powodującymi przejście w ślizg. Ograniczenie nie dotyczy działań w stanie zagrożenia życia i uprawnionych służb wykonujących zadania oraz łodzi asekuracyjnych i trenerskich (oznakowanych i zgłoszonych kapitanowi portu).

*     *     *

W poniedziałek, 23 grudnia br., na stronach internetowych Instytutu Morskiego pojawi się kolejna wersja dokumentów z uwzględnieniem dzisiejszych konsultacji. Kolejne konsultacje odbędą się w Gdyni 9 stycznia 2014 r. (Hotel "Orbis", godz. 09.00) i do końca przyszłego miesiąca przyjmowane będą uwagi do projektu. Do dn. 1 marca 2014 r. ma być gotowa ostateczna wersja, która przez kolejne dwa miesiące będzie oceniana i komentowana przez recenzentów. Potem nastąpią kolejne poprawki tak, że ostateczna wersja powinna być gotowa w połowie czerwca. Te dokumenty będą potem oceniane i poprawiane, na szczeblu ministerialnym, przejdą przez konsultacje międzyresortowe i dopiero po uwzględnieniu uwag i zatwierdzeniu przez Radę Ministrów wejdą w skład polskiego Planu Ochrony Przyrody.

Źródło: zagle.com.pl

Poprawiony: piątek, 27 grudnia 2013 06:35