"Pomagamy Wiśle płynąć"

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Waterfront Forum 2013

Email Drukuj PDF

waterfront2013

W dniach 11-12 grudnia 2013 r. w Hotelu Hyatt Regency w Warszawie (ul. Belwederska 23), odbędzie się IV edycja ogólnopolskiej konferencji "Waterfront Forum 2013", poświęconej zagadnieniom aktywizacji gospodarczej, społecznej, turystycznej i kulturowej polskich miast nadwodnych.

Tematyka konferencji odnosi się do wyjątkowo aktualnego zespołu zjawisk związanych z zagospodarowaniem terenów nadwodnych, wykorzystaniem potencjału akwenów i ich związków z tkanką urbanistyczną, kompleksowego powiązania różnych form ludzkiej aktywności z perspektywami i wyzwaniami stwarzanymi przez sąsiedztwo morza, rzek i jezior z zabudową dużych i małych miast.

Waterfront Forum 2013 stwarza doskonałą okazję do dyskusji o istotnych kwestiach dla rozwoju polskich miast, w tym m.in. współpracy w dziedzinie zagospodarowania terenów nadwodnych, uwarunkowań transportowych w powiązaniu z budownictwem nadwodnym, ochrony przeciwpowodziowej, turystyki wodnej, zagadnień granicznych turystyki i ochrony środowiska.

Jest to wyjątkowa sposobność do nawiązania kontaktów pomiędzy gminami i powiatami dysponującymi terenami dla rozwoju inwestycji w przestrzeni waterfront oraz podmiotami gospodarczymi zainteresowanymi realizacją podobnych przedsięwzięć. Doświadczenia minionych edycji Waterfront Forum oraz dokonywany przez Instytut Studiów Regionalnych rozeznanie rynku potwierdza, że tego typu atrakcyjna przestrzeń staje się stymulatorem pozytywnych zmian i rzeczywistego rozwoju dla współczesnych miast.

 Tematy dyskusji:

 • Waterfront i nowe miasta - oddziaływanie inwestycji w obszarach nadwodnych na rozwój aglomeracji miejskich;
 • Polska nad wodą i polityka regionalna - miejsce waterfrontu w strategiach rozwoju;
 • Inwestycje w waterfront w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej;
 • Waterfront jako projekt rewitalizacyjny i promocyjny;
 • Kierunki transformacji urbanistycznej przestrzeni nadwodnych;
 • Zachodniopomorski Szlak Żeglarski jako projekt cywilizacyjny;
 • Przemysł w obszarze waterfrontu - kierunki rozwoju;
 • Technologie dla budownictwa waterfront;
 • Projekty inwestycyjne w przestrzeni waterfront.

Program Konferencji

Źródło: http://www.waterfront.com.pl/

Poprawiony: niedziela, 08 grudnia 2013 20:39