"Pomagamy Wiśle płynąć"

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Strona Główna Archiwum Aktualności 2013 Zebranie Zarządu Klubu "Bractwo Wiślane"

Zebranie Zarządu Klubu "Bractwo Wiślane"

Email Drukuj PDF

bractwo2W dniu dzisiejszym, 3 grudnia 2013 r. odbyło się pierwsze zebranie nowo wybranego Zarządu Klubu "Bractwo Wiślane" Ligi Morskiej i Rzecznej z siedzibą w Warszawie. Ze względu na zbiżające się ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA spotkanie miało uroczysty przebieg, tradycyjnie połamano się opłatkiem oraz złożono życzenia.

Na zaproszenie Zarządu w posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele społeczności wodniackiej warszawskiej Wisły: Andrzej Stański - prezes Fundacji "Szerokie Wody", Piotr Ruszczewski - Firma "Wisła 2014", Rafał Łapiński - prezes Fundacji "Dom Wisły", Robert Jankowski - sekretarz Komitetu Obchodów "2017 - rok rzeki Wisły". Przedstawili oni informację nt. organizacji obchodów "Roku 2017 - roku rzeki Wisły", w tym projekt uchwały sejmowej oraz listę celów działania związanych z obchodami RW2017.

Omówione zostały przyszłoroczne zamierzenia warszawskiej społeczności wodniackiej oraz możliwości współpracy z Klubem "Bractwo Wiślane" LMiR przy organizacji planowanych na 2014 r. projektów. Na zakończenie wystąpień gości, prezes Fundacji "Dom Wisły" - Rafał Łapiński zaprosił wszystkich przybyłych na posiedzenie Zarządu, do uczestnictwa w "I Warszawskiej Barbórce Środowiska Wodniackiego".

Kolejnym punktem obrad było przedstawienie przez prezesa Zarządu Wacława L. Kowalskiego informacji dotyczących przyszłorocznego, Jubileuszowego - X Flisu Wiślanego 2014 na trasie Ulanów - Gdańsk oraz uzgodnienie udziału Klubu "Bractwo Wiślane" LMiR, w organizacji tego przedsięwzięcia. Ze względu na przewidziany w okresie trwania Flisu remont Stopnia Wodnego Włocławek, istnieje realne zagrożenie zamknięcia śluzy. W konsekwencji tych działań prawdopodobna jest korekta przebiegu lub terminu planowanej trasy.

W dalszej części posiedzenia, Zarząd Klubu "Bractwo Wiślane" LMiR przyjął w szeregi warszawskiej, ligowej społeczności nowego członka - pana Zbigniewa Stankiewicza, pasjonata sportów wodnych, jachtowego i motorowodnego sternika morskiego.

Kontynuując cześć zebrania poświęconą sprawom organizacyjnym, Zarząd przyjął wniosek o skierowanie pisma do Przewodniczącego Parlamentarnego Zespołu ds. Przywrócenia Żeglowności Wiśle posła na Sejm RP Stanisława LAMCZYKA, w sprawie umożliwienia uczestnictwa w posiedzeniach Zespołu, członkom Zarządu Klubu "Bractwo Wiślane" LMiR.

Następnie Zarząd Klubu pozytywnie zaopiniował wniosek, złożony na ręce prezesa Zarządu Klubu "Bractwo Wiślane", w sprawie objęcia patronatem Ligi Morskiej i Rzecznej "Rejsu Zawisza 2014", dla harcerzy Hufca Warszawa Praga Północ - Chorągwi Stołecznej ZHP.

Kolejnym punktem posiedzenia było wysłuchanie spraw wniesionych, w tym m. in. informacji nt. IV edycji zimowego przepływania Wisły - "Przeciągnij Syrenę przez Wisłę", organizowanej przez Krakowski Klub Morsów "Kaloryfer", w niedzielę, 15. grudnia br. 

Na zakończenie zebrania, wiceprezes Zarządu kmdr por. Marek Jankiewicz przedstawił zebranym prezentację mutimedialną podsumowującą działalność członków Klubu "Bractwo Wislane LMiR w mijającym już roku - roku Jubileuszu 95-lecia utworzenia Ligi Morskiej i Rzecznej. 

Po czym Prezes Zarządu zamknął obrady.

Poprawiony: piątek, 19 grudnia 2014 21:10