"Pomagamy Wiśle płynąć"

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Strona Główna Archiwum Aktualności 2013 95 lat Marynarki Wojennej!

95 lat Marynarki Wojennej!

Email Drukuj PDF

95"Z dniem 28 listopada 1918 roku rozkazuję utworzyć Marynarkę Polską..." - w siedemnaście dni po odzyskaniu niepodległości przez Rzeczpospolitą, naczelnik Państwa Józef Piłsudski dekretem tej treści powołał do życia Marynarkę Polską.

W czwartek, 28 listopada 2013 r., w 95. rocznicę odtworzenia Marynarki Wojennej, na polskim wybrzeżu, odbędą się z tej okazji oficjalne uroczystości. O godz. 08.00 na wszystkich polskich okrętach podniesiona zostanie wielka gala banderowa.

Następnie, o godz. 09.30 w Kościele Marynarki Wojennej w Gdyni-Oksywiu (ul. Śmidowicza) odprawiona zostanie msza święta w intencji Marynarki Wojennej.

Marynarze uczczą pamięć o swoich poprzednikach o godz. 11.00 na Cmentarzu MW (Gdynia-Oksywie, ul. Muchowskiego), składając wiązanki kwiatów na płytach twórców Marynarki Wojennej.

Główne uroczystości z okazji 95. rocznicy odtworzenia Marynarki Wojennej rozpoczną się o godz. 12.00 przy "Płycie Marynarza Polskiego". Przy Płycie odbędzie się ceremonia złożenia kwiatów i uroczystej zmiany warty w asyście Kompanii Reprezentacyjnej MW i Orkiestry MW. Podczas uroczystości z pokładu ORP "Błyskawica" oddany zostanie salut salw armatnich. Na zakończenie uroczystości przy "Płycie Marynarza Polskiego" odbędzie się defilada Kompanii Reprezentacyjnej MW.

95latmwrp2 bnnowotny kpwgdynia

 PROGRAM OBCHODÓW W GDYNI

czwartek, 28 listopada 2013 r.

godz. 08.00 - podniesienie wielkiej gali banderowej na okrętach Marynarki Wojennej;
godz. 09.30 - Msza Święta z modlitwą ekumeniczną w intencji Marynarki Wojennej w Kościele Garnizonowym MW (Gdynia - Oksywie);
godz. 10.00 - 16.00 - bezpłatny wstęp do Muzeum Marynarki Wojennej (w godz. 12.00, 14.00, 16.00 z przewodnikiem) oraz zwiedzanie ORP "Błyskawica";
godz. 11.00 - złożenie wiązanek kwiatów w historycznej części cmentarza Marynarki Wojennej;
godz. 12.00 - uroczystości przy Płycie Marynarza Polskiego, w tym m.in. uroczysta zmiana warty oraz defilada (Gdynia, skwer Kościuszki);
godz. 13.00 - wręczenie odznaczeń państwowych, resortowych i wyróżnień dla kadry i pracowników Marynarki Wojennej;
godz. 15.00 - 17.00 - pokazy filmu nt. Historii Marynarki Wojennej;
godz. 16.00 - koncert z okazji Święta Odtworzenia Marynarki Wojennej - wręczenie odznaczeń państwowych (wstęp wyłącznie na podstawie zaproszeń);

95mw1 95mw2 95mw3 95mw4 95mw5 95mw6 95mw8 95mw9 95mw91 95mw7 95mw92 95mw93

piątek, 29 listopada 2013 r.

godz. 18.00 - Wieczór wspomnień poświęcony admirałowi Romualdowi Wadze w 5. rocznicę śmierci (sala kolumnowa Klub MW "Riwiera" - wstęp wyłącznie na podstawie zaproszeń);

PROGRAM OBCHODÓW W ŚWINOUJŚCIU

czwartek, 28 listopada 2013 r.

godz. 08.00 - uroczysty apel z okazji obchodów 95. Rocznicy odtworzenia Marynarki Wojennej, podniesienie wielkiej gali banderowej na okrętach;
godz. 10.00 - msza święta w intencji Marynarki Wojennej i 8. Flotylli Obrony Wybrzeża w Kaplicy Garnizonowej (Świnoujście, ul. Piłsudskiego);
godz. 11.00 - wręczenie odznaczeń, medali i odznak przez dowódcę 8. Flotylli Obrony Wybrzeża;
godz. 13.30 - złożenie wiązanek kwiatów pod pomnikiem "Tym którzy przywrócili Pomorze Macierzy" (Świnoujście, Port Wojenny).

95mw002 95mw003 95mw001 95mw04 95mw05 95mw06 95mw07

 piątek, 29 listopada 2013 r.

godz. 18.00 - Koncert Galowy Solistów Opery na Zamku i Orkiestry Wojskowej MW z okazji 95. rocznicy odtworzenia Marynarki Wojennej.

*     *     *

Po raz pierwszy polskie siły morskie odegrały ważną rolę w XV wieku. Polska flota kaperska, podczas Wojny Trzynastoletniej z Zakonem Krzyżackim zablokowała wówczas Bałtyk i uniemożliwiła dostawy do Królewca, zwyciężając flotę krzyżacką w Bitwie na Zalewie Wiślanym (1463). Około 100 lat później, w 1568 roku Sejm powołał do życia Komisję Morską - pierwszy w Polsce i jeden z pierwszych w Europie organów władzy państwa na morzu. Następnie, z początkiem XVII wieku Zygmunt III Waza zarządził tworzenie królewskiej floty wojennej. Okręty były budowane w Gdańsku i Pucku. Decyzja ta była pierwszym programem budowy okrętów wojennych. W 1625 roku król powołał do życia Komisję Okrętów Królewskich. Dwa lata później, 28 listopada 1627 roku nasza flota odniosła zwycięstwo pod Oliwą nad blokującą Gdańsk eskadrą szwedzką. Niestety kolejne lata przyniosły regres w polityce morskiej. Brak decyzji Sejmu o dalszym finansowaniu floty wymusił sprzedaż okrętów, a niedługo potem doszło do rozbiorów Polski. Próby odrodzenia floty podejmowano podczas powstań narodowych. Niestety, upadek powstań zamknął okres nadziei na utworzenie sił morskich, chociażby na obczyźnie.

Marynarka Wojenna, jako rodzaj Sił Zbrojnych, została odtworzona 28 listopada 1918 roku przez marszałka Józefa Piłsudskiego, już 17 dni po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Rozwój floty przerwał na krótko wybuch II wojny światowej. Polska MW przeniosła i odbudowała swoje struktury w Wielkiej Brytanii i uczestniczyła w działaniach bojowych od chwili wypowiedzenia przez Aliantów wojny hitlerowskim Niemcom. Na morskim teatrze II wojny światowej polskie okręty przepłynęły łącznie milion dwieście tysięcy mil morskich, eskortowały 787 konwojów, przeprowadziły 1162 patrole i operacje bojowe, zniszczyły 45 jednostek nieprzyjaciela i 20 samolotów. Podczas działań bojowych zginęło 450 marynarzy. Po wojnie Marynarka Wojenna, chociaż w znacznym stopniu oparta o sprzęt i wyposażenie produkcji b. ZSRR lub pochodzący z kontyngentu aliantów, rozbudowywała flotę w oparciu o krajowy przemysł stoczniowy. Po przemianach przełomu lat 80. i 90. i zmianie polityki obronnej kraju Marynarka Wojenna zintensyfikowała współdziałanie z flotami państw Sojuszu Północnoatlantyckiego. Po wejściu Polski do NATO współpraca międzynarodowa jest stałym elementem kalendarza przedsięwzięć Marynarki Wojennej.

Obecnie flota polska dysponuje ok. 40 okrętami bojowymi, 40 pomocniczymi jednostkami pływającymi oraz kilkudziesięcioma samolotami i śmigłowcami. Współczesna Marynarka Wojenna liczy ok. 9 tysięcy marynarzy. Główne jej siły to: dwie fregaty rakietowe, jedna korweta, pięć okrętów podwodnych, pięć okrętów rakietowych, pięć okrętów transportowo-minowych, trzy niszczyciele min, kilkanaście trałowców, jednostki ratownicze i zabezpieczenia. Operują one z baz morskich w Gdyni i Świnoujściu. Marynarka Wojenna dysponuje lotnictwem morskim operującym z lotnisk w Gdyni Babich Dołach, Darłowie i Siemirowicach, w tym także lotnictwem pokładowym startującym z pokładów fregat rakietowych. Komponent lotniczy Marynarki Wojennej to przede wszystkim samoloty patrolowo-rozpoznawcze, śmigłowce zwalczania okrętów podwodnych, ratownicze, a także lotnictwo transportowe. Wzdłuż polskiego wybrzeża rozlokowane są specjalistyczne jednostki brzegowe. Głównym ośrodkiem szkoleniowym jest Centrum Szkolenia MW w Ustce. 

Rolę Marynarki Wojennej często postrzega się przez pryzmat obrony morskiej granicy państwa i utrzymania panowania na polskich obszarach morskich. Jednak to tylko część zadań, które MW wykonywałaby podczas kryzysu czy klasycznego konfliktu. Zadania Marynarki Wojennej zarówno dzisiaj, jak i w przyszłości wiążą się głównie z zapewnieniem bezpieczeństwa polskich interesów gospodarczych oraz z naszym wkładem w bezpieczeństwo ekonomiczne Europy w ramach NATO, UE i innych porozumień międzynarodowych. Chodzi tutaj o konieczność działań zarówno narodowych, jak i sojuszniczych, przede wszystkim w zakresie osłony morskich szlaków komunikacyjnych, zwłaszcza tych którymi transportowane są surowce strategiczne i towary, monitoringu bezpieczeństwa żeglugi, operacji pokojowych, zwalczania terroryzmu oraz wczesnego wykrywania symptomów zagrożeń od strony morza. Inaczej mówiąc bezpieczeństwo na Bałtyku pozwala choćby na to, aby w polskich portach przeładowywano rocznie około 50 milionów ton ładunków. Poprzez ciągłe szkolenie Marynarka Wojenna utrzymuje gotowość do reagowania wobec zagrożeń mogących wystąpić na wodach terytorialnych, wyłącznej strefy ekonomicznej, czy wszędzie tam, gdzie poruszają się jednostki transportu morskiego. MW jest także kluczową częścią krajowego systemu ratowania życia na morzu SAR. Bez Marynarki Wojennej nie byłoby polskich map morskich, czy innych pomocy nawigacyjnych, które opracowuje Biuro Hydrograficzne MW. Siły Marynarki Wojennej pomagają także w ciągłym monitoringu ekologicznym wód Bałtyku oraz wspierają akcje usuwania skutków klęsk żywiołowych. Specjalistyczne okręty, nurkowie-minerzy oraz saperzy unieszkodliwiają niebezpieczne obiekty zalegające od II wojny światowej na dnie Bałtyku oraz w strefie brzegowej. MW prowadzi także akcje saperskie na akwenach śródlądowych, niejednokrotnie z dala od wybrzeża.

Plan uroczystości z okazji 95. rocznicy odtworzenia MW

Źródło: MW

Poprawiony: wtorek, 03 grudnia 2013 07:12