"Pomagamy Wiśle płynąć"

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Strona Główna Archiwum Aktualności 2013 Posiedzenie Komitetu Organizacyjnego "Roku 2017 - roku rzeki Wisły"

Posiedzenie Komitetu Organizacyjnego "Roku 2017 - roku rzeki Wisły"

Email Drukuj PDF

2017rwW dniu dzisiejszym, 23 listopada 2013 r. w siedzibie Żeglarskiego Klubu Turystycznego PTTK "Rejsy" w Warszawie, odbyło się posiedzenie Komitetu Organizacyjnego Obchodów "Roku 2017 - roku rzeki Wisły".

Idea obchodów "Roku rzeki Wisły", związana jest z przypadajacą w 2017 roku - 550. rocznicą rozpoczęcia wolnej żeglugi na Wiśle. Rok 1467 był bowiem pierwszym wolnym sezonem nawigacyjnym na całej żeglownej Wiśle.

Członkami powołanego Komitetu są przedstawiciele organizacji społecznych, towarzystw, stowarzyszeń, naukowców, samorządowców, osób prywatnych oraz szeroko pojętego środowiska wodniackiego, dla których Wisła jest nie tylko "Królową Polskich Rzek", ale przede wszytkim rzeką o ogromym potencjale, który podczas planowanych obchodów będzie zaprezentowany polskiemu społeczeństwu. Będzie to wspaniała okazja do pokazania możliwości rzeki żywicielki w nowych czasach i nowych warunkach.

W dzisiejszym posiedzeniu wzięli udział: Andrzej Stański - prezes Fundacji "Szerokie Wody", Piotr Ruszczewski - Firma "Wisła 2014", Rafał Łapiński - prezes Fundacji "Dom Wisły", Robert Jankowski - sekretarz Komitetu, Józef Ratajczak - Stowarzyszenie "Instytut Multimedialny" z Krakowa oraz kmdr por. Marek Jankiewicz - wiceprezes Zarządu Klubu "Bractwo Wiślane" LMiR w Warszawie.

Podczas spotkania dyskutowano nad tekstem przygotowanego z inicjatywy środowiska wiślanego, projektu ustawy sejmowej ustanawiającej rok 2017 "Rokiem rzeki Wisły". Omawiano możliwości spotkań i konsultaci projektu z palamentarzystami w tym m. in. podczas posiedzeń Parlamentarnego Zespółu ds. Przywrócenia Żeglowności Wiśle.

Następnym punktem posiedzenie była weryfikacja aktulanego składu członków Komitetu Organizacyjnego, podczas której przedstawiono propozycje zaproszenia do udziału w pracach Komitetu kolejnych przedstawicieli intytucji związąnych z działanością wiślaną. Przedstawiono wstępne założenia organizacyjne na lata 2013-2017 oraz zakresy tematyczne planowanych działań.

Na zakończenie obrad kmdr por. Marek Jankiewicz, zaprosił przedstawicieli Komitetu, na najbliższe posiedzenie Zarządu Klubu "Bractwo Wiślane" LMiR (wtorek, 3. grudnia br.), celem określenia możliwości i płaszczyzn dalszej współpracy.

*     *     *

Powstanie szlaku handlowego na Wiśle można datować na połowę XV wieku. Warunki potencjalnego handlu były obiecujące. Z jednej strony Rzeczpospolita miała duże nadwyżki towarów - przede wszystkim zboża, z drugiej zaś było na nie duże zapotrzebowanie w Europie. Organizmem państwowym, który dławił nieskrępowaną współpracę był Zakon Krzyżacki z jego cłami nakładanymi na spławiane towary. Miasta pruskie to rozumiały i występując jako Związek Pruski poprosiły o opiekę króla polskiego. Naturalnie skarg na zakon było więcej, powodów do wzięcia miast pruskich pod opiekę również, ale rzeka była bardzo ważna.

W 1454 roku w Sandomierzu król Kazimierz Jagiellończyk przyjął delegację miast pruskich. Ten przejął się ich losem, dostrzegł problemy Wisły i w 1454 roku inkorporował - przyłączył Prusy do Korony. Był to również powód do wojny z Zakonem Krzyżackim. Trwała ona przez następne 13 lat, by zakończyć się pokojem podpisanym w październiku 1466 roku w Toruniu. Na mocy jego postanowień cała żeglowna w dzisiejszej postaci Wisła znalazła się w jednym systemie prawnym, w obrębie państwa polskiego. Rozpoczął się wspaniały okres rozwoju żeglugi. Po powodziach w latach 1465 i 66 sezon roku 1467 był pierwszym z prawdziwego zdarzenia sezonem nawigacyjnym Rzeczpospolitej.

Poprawiony: czwartek, 12 grudnia 2013 11:55