"Pomagamy Wiśle płynąć"

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Strona Główna Archiwum Aktualności 2013 "Niszczyciele Polskiej Marynarki Wojennej"

"Niszczyciele Polskiej Marynarki Wojennej"

Email Drukuj PDF

niszczyciele pmwNa rynku wydawniczym pojawiła się niedawno monografia pt. "Niszczyciele Polskiej Marynarki Wojennej", autorstwa Witolda Koszeli. To kolejne opracowanie z serii wydawniczej "Panorama Techniki Wojskowej", przygotowanej przez Wydawnictwo Almapress. 

Książka obejmuje opis okrętów służących w latach 1928-2002 pod biało-czerwona banderą, dzięki czemu miłośnicy marynistyki uzyskują przekrojową historię polskiego programu niszczycieli. Autor rzeczowo przedstawia historię każdego niszczyciela, szlak bojowy podczas II wojny światowej, zamieszcza szczegółowe dane taktyczno-techniczne.

Cennym uzupełnieniem opisów okrętów są archiwalne zdjęcia (wiele dotąd nie publikowanych), dokładne plany w dwóch rzutach, przekroje kadłuba i szkice wyposażenia i uzbrojenia, barwne plansze z przykładami malowania i kamuflażu. 

Rozważania na temat niszczycieli zostały poprzedzone obszernym wstępem, który wprowadza czytelników w tajniki polskiego programu budowy jednostek tego typu. Autor opisuje najważniejsze zmiany, jakie na przestrzeni ponad siedemdziesięciu lat zaszły w technice budowania okrętów, ich wyposażeniu i zastosowaniu. Następnie przechodzi do szczegółowych opisów poszczególnych jednostek.

Jako dodatek potraktować można rozdział poświęcony niszczycielom, które weszły i nie weszły do służby, a także część dedykowaną uzbrojeniu. Bardzo solidne i przydatne wstawki. Meritum zawarte jest jednak w częściach poświęconych konkretnym jednostkom. Każdy z rozdziałów obejmuje krótki rys historyczny dotyczący budowy i wejścia do służby niszczyciela. Dzięki licznym materiałom fotograficznym mamy okazję przyjrzeć się sylwetce okrętu, jego danym techniczno-taktycznym i schematom ilustrującym budowę jednostki.

Autor sięga także po wspomnienia dotyczące służby okrętów. Do zdecydowanych plusów publikacji należy zaliczyć dużą bazę danych zawartą w książce. Autor dokumentuje działalność niszczycieli, odwołując się do budowy, historii służby i wreszcie akcji bojowych. 

Źródło: almapress.com.pl

Poprawiony: piątek, 22 listopada 2013 22:07