"Pomagamy Wiśle płynąć"

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Strona Główna Archiwum Aktualności 2013 Wystawa "Zielony klimat"

Wystawa "Zielony klimat"

Email Drukuj PDF

zielony klimatW dniach 12-22 listopada 2013 r. w Pałacu Kultury i Nauki, m.st. Warszawa organizuje wystawę pn. "Zielony klimat - działanie edukacyjne oraz technologie dla ochrony środowiska", jako imprezę towarzyszącą dziewiętnastej Konferencji Stron Konwencji Klimatycznej ONZ COP19 (UNFCCC - COP19).

Warszawa stawia sobie za cel zapewnienie mieszkańcom wysokiego standardu życia w warunkach zrównoważonego rozwoju oraz poszanowania środowiska. Dlatego z troską podchodzi do zagadnień związanych z ochroną klimatu, a także od lat prowadzi szeroko zakrojoną działalność w zakresie ekologii zarówno w wymiarze lokalnym, jak i globalnym.

Okazją do zaprezentowania delegatom przyjeżdżającym do Warszawy z ponad 190 krajów świata, ale też mieszkańcom miasta, turystom, a przede wszystkim dzieciom i młodzieży z warszawskich szkół, najciekawszych rozwiązań z zakresu zrównoważonego rozwoju i ochrony klimatu jest wystawa "Zielony klimat - działania edukacyjne oraz polskie technologie dla ochrony środowiska".

Jej celem jest dostarczenie rzetelnej wiedzy w zakresie zmian klimatycznych, przedstawienie ich skutków oraz sposobów zapobiegania i ograniczania zmian klimatycznych w przyszłości poprzez działania nie tylko organów nie tylko samorządowych ale głównie użytkowników bezpośrednich.

Uczestnicy podążać będą ścieżką edukacyjną, która składa się z 7. przystanków, z których 6 podzielonych na kategorie: ochrona różnorodności biologicznej, efektywność energetyczna, gospodarka odpadami, ochrona powietrza, odnawialne źródła energii, woda i ścieki znajduje się w PKiN, zaś siódmy umiejscowiony jest w namiocie przed Pałacem Młodzieży. 

Przystanek szósty - Woda i Ścieki

woda i sciekiPolska od 1990 roku jest postrzegana jako jeden z krajów, w których występuje deficyt wody. Jak ubogi jest nasz kraj pod względem zasobów wodnych ilustruje fakt, iż dostępne zasoby w przeliczaniu na jednego mieszkańca są o połowę mniejsze niż w  Hiszpanii i porównywalne do pustynnego Egiptu!!! Dlatego tak ważna dla naszego kraju jest szeroko rozumiana ochrona wód. W naszym dobrze pojętym interesie jest zapewnienie jak najlepszej jakości oraz utrzymywanie ilości wody na poziomie zapewniającym ochronę równowagi biologicznej.

Służyć mają temu działania techniczne i organizacyjno-prawne, których celem jest zachowanie lub przywrócenie wodom naturalnym pełnej przydatności jakościowej oraz utrzymanie równowagi bilansu wodno-gospodarczego kraju. Podstawę prawną ochrony wód przed zanieczyszczeniem stanowi prawo wodne, którym jest zbiór przepisów określających m.in.: zasady klasyfikacji wód w zależności od stopnia ich zanieczyszczenia, warunki odprowadzania ścieków do wód powierzchniowych i kanalizacji miejskiej, kary nakładane na zakłady odprowadzające do wód nadmierne ilości zanieczyszczeń, zasady ustanawiania stref ochronnych ujęć i źródeł wody.

Na ekspozycji dotyczącej obszaru wodno-ściekowego zobaczymy nowoczesne technologie i urządzenia do oczyszczania ścieków. Poznamy sposoby i możliwości odzyskiwania wody deszczowej. Ponadto odwiedzający wystawę dowiedzą się w jaki sposób racjonalnie gospodarować wodą w gospodarstwie domowym oraz do czego i w jaki sposób wykorzystać wodę deszczową.  Uczestnicy wystawy dowiedzą się ponadto jak Warszawa dba o Wisłę i Bałtyk oraz skąd się bierze woda w kranie. W ramach przystanku szóstego zaprezentowane zostaną warszawskie projekty związane z ochroną wód i  przygotowaniem wody do picia w nawiązaniu do nowoczesnych Polskich technologii związanych z gospodarką wodno-ściekową.

Kalendarz wydarzeń

Źródło: https://infrastruktura.um.warszawa.pl/zielony-klimat

Poprawiony: środa, 13 listopada 2013 19:23