"Pomagamy Wiśle płynąć"

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Strona Główna Wiceadmirał Ryszard Demczuk Inspektorem Marynarki Wojennej

Wiceadmirał Ryszard Demczuk Inspektorem Marynarki Wojennej

Email Drukuj PDF

ryszarddemczukMinister Obrony Narodowej Tomasz Siemoniak wyznaczył oficerów, którzy zajmą kluczowe stanowiska w mającym powstać 1 stycznia 2014 r. Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych. Na stanowisko Inspektora Marynarki Wojennej został wyznaczony wiceadmirał Ryszard Demczuk.

Wiceadmirał Ryszard Demczuk jest absolwentem Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej w Gdyni (1985). Ukończył: kurs przeszkolenia oficerów szczebla operacyjno-taktycznego (1990), międzynarodowy kurs oficerów sztabu w Akademii Obrony Holandii (1996), kurs integracji z NATO (1998), kurs "Liderzy XXI wieku" w Europejskim Centrum Studiów Bezpieczeństwa w amerykańskim Instytucie im Georga C. Marshalla w Garmisch-Partenkirchen (1998), studia podyplomowe w Akademii Marynarki Wojennej (2000) oraz podyplomowe studia dowódczo-sztabowe w Akademii Dowódczej Marynarki Wojennej w Newport (2001).

Po ukończeniu studiów w WSMW od 1985 r. pełnił służbę w 3. Flotylli Okrętów w 1. Dywizjonie Okrętów Rakietowych, przechodząc wszystkie szczeble dowodzenia od dowódcy działu do dowódcy okrętu. W latach 1989-1994 dowodził okrętem rakietowym ORP "Oksywie", a w latach 1995-1997 okrętem rakietowym ORP "Grom". Następnie zajmował stanowiska w 3. Flotylli Okrętów i w Sztabie Marynarki Wojennej. W 2002 r. powrócił do Dywizjonu Okrętów Rakietowych i w tym samym roku objął nad nim dowodzenie. Następnie pełnił obowiązki głównego specjalisty w Dowództwie Marynarki Wojennej.

W 2007 r. został dowódcą Centrum Operacji Morskich. W czerwcu 2008 r. zdał obowiązki dowódcy COM i został skierowany na studia polityki obronnej w Uniwersytecie Obrony Narodowej Stanów Zjednoczonych w Waszyngtonie. W dniu 1 grudnia 2009 r. objął obowiązki Szefa Szkolenia Marynarki Wojennej RP. Od listopada 2010 r. do sierpnia 2011 r. pełnił obowiązki zastępcy dowódcy Grupy Zadaniowej CJIATF-SHAFAFIYAT w strategicznym dowództwie ISAF w Kabulu.  

W dniu 1. października 2012 r. objął obowiązki zastępcy Dowódcy Marynarki Wojennej - szefa Sztabu MW. Z dniem 19. sierpnia 2013 r. minister Obrony Narodowej Tomasz Siemoniak wyznaczył wiceadmirała Ryszarda Demczuka na stanowisko szefa Zespołu ds. Inspektoratu Marynarki Wojennej w Grupie Organizacyjnej Dowództwa Generalnego RSZ. 

*     *     *

Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych z wchodzącymi w jego skład inspektoratami powstanie 1. stycznia 2014 roku w miejsce zlikwidowanych dowództw poszczególnych rodzajów sił. Inspektoraty będą pełniły funkcje pomocnicze dla dowódcy generalnego. Zajmą się m. in. planowaniem i organizowaniem procesu szkolenia wojsk, wyznaczaniem kierunków doskonalenia zawodowego dla poszczególnych specjalności wojskowych. Będą też pełnić rolę gestora sprzętu, czyli decydować o wymogach dotyczących wyposażenia dla jednostek wojskowych.

W mającym powstać Dowództwie Generalnym zatrudnienie znajdzie w sumie 750. żołnierzy oraz 180. pracowników wojska. Jeszcze w październiku wszyscy mają zostać wyznaczeni na nowe stanowiska. Odpowiednio wczesne obsadzenie etatów pozwoli na to, by proces przejmowania zadań i obowiązków od obecnych dowództw rodzajów sił zbrojnych odbywał się w sposób ciągły i umożliwił dowódcy generalnemu rozpoczęcie dowodzenie całymi Siłami Zbrojnymi od 1 stycznia 2014 r.

Wiceadmirał Ryszard Demczuk

Źródło: polska-zbrojna.pl

Poprawiony: czwartek, 12 grudnia 2013 11:57