"Pomagamy Wiśle płynąć"

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Strona Główna Przekop Mierzei Wiślanej i specjalne przejścia dla zwierząt leśnych

Przekop Mierzei Wiślanej i specjalne przejścia dla zwierząt leśnych

Email Drukuj PDF

zwierz

Urząd Morski w Gdyni
Jedno będzie usytuowane w pobliżu stanowiska północnego, drugie przy stanowisku południowym. O czym mowa? O specjalnych przejściach dla zwierząt leśnych, które powstaną na terenie przekopu Mierzei Wiślanej.
Przejście dla zwierząt zaprojektowano w postaci czterech pochylni, które stworzą dwa przejścia. Każda z pochylni będzie mieć szerokość równą 5 m i długość 22 m - wyjaśnia Magdalena Kierzkowska z Urzędu Morskiego w Gdyni.

I tłumaczy: - Płaszczyzny pochylni ze względu na ich szczególną funkcję, wykonane zostaną z geokraty wypełnionej żwirem i otoczakami, a następnie obsadzone trawą. Jedno przejście dla zwierząt będzie usytuowane w pobliżu głowy śluzy stanowiska "północnego" - w odległości około 50 m od mostu północnego, natomiast drugie w pobliżu głowy śluzy stanowiska "południowego" - w odległości około 50 m od mostu południowego. Przejścia dla zwierząt zaprojektowano tak, by umożliwiały wyjście na brzeg zwierzętom bytującym w terenie leśnym Mierzei Wiślanej.

To jeszcze nie wszystko.
Dodatkowo wzdłuż kanału zostaną wydzielone rejony o większym zaciemnieniu w porach nocnych, nasadzona zostanie zieleń naprowadzająca do pochylni, wzdłuż Mierzei zostaną nasadzone pasy zieleni średniej - od krawędzi lasu w kierunku kanału, po obu jego stronach pozostawionych bez oświetlenia - zmniejszy to powierzchnię bariery dla zwierząt, jaką stanowi otwarta przestrzeń, a nawierzchnia mostu północnego zostanie częściowo wykonana z żywicy epoksydowej wysypanej piaskiem, dzięki czemu most nie powinien stanowić bariery dla zwierząt, które odstrasza nawierzchnia asfaltowa.

- Natomiast w umocnieniu rzeki Elbląg zostanie wykonanych 7 zejść dla zwierząt po jego obu stronach - 4 zejścia na zachodnim brzegu i 3 na wschodnim brzegu - doprecyzowuje Magdalena Kierzkowska.

Źródło: Dziennik Elbląski

Poprawiony: czwartek, 04 listopada 2021 14:10