"Pomagamy Wiśle płynąć"

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Strona Główna Przed czterdziestu laty 22 kwietnia odrodziła się Liga Morska i Rzeczna.

Przed czterdziestu laty 22 kwietnia odrodziła się Liga Morska i Rzeczna.

Email Drukuj PDF

rocznica

Dzięki staraniom ruchu "Solidarność" udało się odtworzyć stowarzyszenie Liga Morska. W 1981 roku podczas II Kongresu Kultury Morskiej w Gdyni odbył się pierwszy, po blisko 30 latach przerwy, Walny Zjazd Delegatów. Tam podjęta została uchwała o reaktywowaniu Ligi Morskiej. Nowy zarząd z dr Przemysław Smolarkiem na czele zaczął odbudowywać struktury stowarzyszenia, które przed likwidacją liczyło ponad pół miliona członków. W 1999 roku została też przywrócona nazwa stowarzyszenia Liga Morska i Rzeczna.

Poprawiony: czwartek, 22 kwietnia 2021 11:38