"Pomagamy Wiśle płynąć"

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Strona Główna Nowe oblicze Bazy Oznakowania Nawigacyjnego Urzędu Morskiego w Gdyni

Nowe oblicze Bazy Oznakowania Nawigacyjnego Urzędu Morskiego w Gdyni

Email Drukuj PDF

um1

Pod koniec 2020 roku zakończono prace przy modernizacji Bazy Oznakowania Nawigacyjnego Urzędu Morskiego w Gdyni. Baza ma swoją siedzibę w Gdańsku, na Westerplatte przy Zakręcie Pięciu Gwizdków. Nowy budynek, wraz z niezbędną infrastrukturą, powstał w ramach projektu "Zintegrowany system oznakowania nawigacyjnego z elementami e-Navigation", jego budowa trwała 2 lata, a suma przeznaczona na realizację to 27.641.041,10 zł.

Zakres wykonanych prac to:
- rozbiórka części istniejących obiektów
- przebudowa budynku administracyjno-socjalnego wraz z halą pław "A"
- przebudowa nawierzchni utwardzonych
- przebudowa linii odbojowej nabrzeża wysokiego - miejsce postoju jednostek Urzędu Morskiego w Gdyni
- wykonanie nowego wjazdu i ogrodzenia.


Baza Oznakowania Nawigacyjnego powstała jako samodzielna placówka w 1964 roku z połączenia oddziałów: Oznakowania Nawigacyjnego Gdańsk, Oznakowania Nawigacyjnego Gdynia, Technicznego Gdańsk oraz Trałowania Hydrograficznego Gdańsk.
Do zakresu działania Bazy w szczególności należy utrzymywanie oznakowania nawigacyjnego, w tym jego okresowe wystawianie i zdejmowanie, wykonywanie remontów i konserwacji technicznych urządzeń oznakowania nawigacyjnego, zarządzanie obiektami, urządzeniami oraz taborem pływającym Urzędu, a także wydobywanie przeszkód nawigacyjnych.
Projekt "Zintegrowany system oznakowania nawigacyjnego z elementami e-Navigation" współfinansowany jest w ramach działania 3.2: Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimedialnych oś priorytetowa III Rozwój sieci drogowych TEN-T i transportu multimedialnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

um2

Źródło:gospodarka morska.pl/foto. umgdy.gov.pl

Poprawiony: piątek, 08 stycznia 2021 16:31