"Pomagamy Wiśle płynąć"

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Strona Główna Opublikowano mapy zagrożenia i ryzyka powodziowego

Opublikowano mapy zagrożenia i ryzyka powodziowego

Email Drukuj PDF

zg-mzp-mrp-hydroportal-2cykl

fot. Urząd Morski w Gdyni

W dniu 22 października 2020 r. Minister Klimatu i Środowiska-opublikował mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego-opracowane w II cyklu planistycznym.

W skład tych map wchodzą zaktualizowane mapy z I cyklu planistycznego oraz nowe mapy dla obszarów i typów powodzi wskazanych w wyniku przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego (WORP) zakończonej w 2018 r. Mapy zagrożenia powodziowego oraz mapy ryzyka powodziowego-od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych-opracowane przez Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni stanowią integralny element opublikowanych map.

Nowe mapy zostały podane do publicznej wiadomości poprzez ich opublikowanie na Hydroportalu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresami:

Poprawiony: czwartek, 29 października 2020 16:28