"Pomagamy Wiśle płynąć"

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Strona Główna Budowle hydrotechniczne

Budowle hydrotechniczne

Email Drukuj PDF

Ostrogi na żuławskiej Wiśle wywołały temat budowli hydrotechnicznych.
Jak podaje wikipedia:
Budowla hydrotechniczna- budowla służąca gospodarce wodnej, kształtowaniu zasobów wodnych i korzystaniu z wód. Pojęcie budowli hydrotechnicznej obejmuje także urządzenia i instalacje techniczne związane z daną budowlą.
Budowlami hydrotechnicznymi śródlądowymi są między innymi:
- jazy
- zapory
- śluzy wodne
- elektrownie wodne
- wały przeciwpowodziowe
- kanały i zbiorniki

hydro1hydro2hydro3

Poprawiony: wtorek, 13 października 2020 15:54