"Pomagamy Wiśle płynąć"

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Strona Główna POCZĄTKI POLSKIEJ FLOTY - 5.

POCZĄTKI POLSKIEJ FLOTY - 5.

Email Drukuj PDF

1 września 1939 roku flota polska składała się z 38 statków, w tym Żegluga Polska posiadała 16 statków, GAL - 8, Polbryt - 5. W rękach innych armatorów znajdowało się 9 jednostek. Dzięki dobrze zaplanowanej ewakuacji większość polskiej floty znalazła się w rękach aliantów w Wielkiej Brytanii. Do Londynu udał się także dyrektor zarządzający ŻP i jednocześnie Polbrytu - Feliks Kollat.
2 stycznia 1940 roku na wniosek zarządu Żeglugi Polskiej i Polbrytu powołano w Londynie specjalną firmę maklerską, która miała zająć się administracją statków obu armatorów - Polish Steamship Agency Ltd., w skrócie PSAL. Chociaż statki administrowane były przez PSAL, jednak w dalszym ciągu pozostawały własnością Żeglugi Polskiej i Polbrytu. Spółka ta wykonywała swoje zadania aż do 31 lipca 1944 roku. Od 1 sierpnia 1944 roku administracja statków Żeglugi Polskiej została przeniesiona do GAL-u, na zasadzie umowy agencyjnej zawartej pomiędzy kuratorem ŻP i kuratorem GAL-u. W ten sposób GAL zarządzał pod koniec wojny niemal całą polską flotą za granicą, a następnie, po zakończeniu wojny - do lipca 1945 roku, kiedy to Departament Ministerstwa Żeglugi i Handlu Zagranicznego Rządu Jedności Narodowej w kraju przejął nadzór nad GAL-em.

PORTAL MARYNARSKI.

armatorzy-do1945-270x352--------------------portal marynarski

Poprawiony: czwartek, 11 czerwca 2020 16:10