"Pomagamy Wiśle płynąć"

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Strona Główna KOMUNIKATY NAWIGACYJNE

KOMUNIKATY NAWIGACYJNE

Email Drukuj PDF

Komunikat Nawigacyjny nr 11/2020
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje, że w dniu 16 maja 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U z 2020, poz. 875), która wprowadziła m. in. zmiany do Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm.).
Zgodnie z dodanym do ustawy Prawo Wodne art. 568a podmioty wykonujące czynności, o których mowa w art. 306 ust. 1 Ustawy Prawo Wodne związane z:
- przewozem osób statkami pasażerskimi oraz wycieczkowymi,
- przewozem towarów statkami towarowymi,
- żeglugą pustych statków towarowych,
- holowaniem lub spławianiem drewna,
- korzystaniem ze śluz lub pochylni,
do dnia 30 września 2020 r. są zwolnione z należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych i ich odcinków oraz urządzeń wodnych stanowiących własność Skarbu Państwa, usytuowanych na śródlądowych wodach powierzchniowych.
Zwolnienie obowiązuje od dnia wejścia w życie ww. ustawy, tj. od dnia 16 maja 2020 r.
________________________________________
Komunikat zamieszczono na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 310) oraz art. 43 ust. 6 Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1568)

Poprawiony: piątek, 22 maja 2020 16:19