"Pomagamy Wiśle płynąć"

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Strona Główna STUDENCI AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE Z WIZYTĄ W MGMIŻŚ

STUDENCI AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE Z WIZYTĄ W MGMIŻŚ

Email Drukuj PDF

W piątek 21 lutego siedzibę Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej odwiedzili studenci Akademii Morskiej w Szczecinie. Reprezentowali oni Koło Ligi Morskiej i Rzecznej, działające przy uczelni.

stu1-stu2

Gości przywitał minister Grzegorz Witkowski, podsekretarz stanu w MGMiŻŚ, który dokonał również krótkiego wprowadzenia w zakres zadań i wyzwań stojących przed resortem. Minister podkreślił, że to właśnie studenci uczelni morskich będą w przyszłości budować potencjał i dobrą markę polskiej gospodarki morskiej.
Studenci zapoznali się ze specyfiką i zadaniami ministerstwa w zakresie poszczególnych działów administracji rządowej będących w obszarze odpowiedzialności Ministra GMiŻŚ, tj.: gospodarki morskiej, rybołówstwa, żeglugi śródlądowej i gospodarki wodnej. Podczas prezentacji szczególną uwagę przykuła problematyka rozwoju polskich portów morskich i aktywizacji przemysłu stoczniowego.
Studenci byli zainteresowani możliwością odbywania praktyk oraz zdobywania już w czasie studiów określonych uprawnień zawodowych. Następnie przedstawiona została prezentacja o Systemie Informacji Przestrzennej w Administracji Morskiej (SIPAM) oraz morskim planowaniu przestrzennym.
Spotkanie zakończył temat edukacji morskiej, w tym omówienie roli Ministerstwa w kształtowaniu programów nauczania i zawodach morskich.

logo minist

Poprawiony: wtorek, 25 lutego 2020 15:58