"Pomagamy Wiśle płynąć"

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Strona Główna SPOTKANIE GRUPY ROBOCZEJ DS. ODBUDOWY SZLAKU WODNEGO E40

SPOTKANIE GRUPY ROBOCZEJ DS. ODBUDOWY SZLAKU WODNEGO E40

Email Drukuj PDF

W dniach 18-19 listopada 2019 r. w Brześciu (Republika Białorusi) odbyło się III posiedzenie Polsko-Białoruskiej grupy roboczej ds. odbudowy szlaku wodnego E40 na odcinku Dniepr-Wisła.

e40

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele polskiej administracji - Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Natomiast strona białoruska była reprezentowana przez pracowników Ministerstwa Transportu i Komunikacji, Komitetu Wykonawczego w Brześciu oraz przedsiębiorstw transportu wodnego związanych z drogą wodną E40.
Podczas posiedzenia przedyskutowano podjęte działania na rzecz rozwoju E40. Pani Monika Niemiec-Butryn, Dyrektor Departamentu Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej w MGMiŻŚ, przestawiła stan prac nad Programem Rozwoju Drogi Wodnej Rzeki Wisły, którego projekt zostanie przygotowany w II kwartale 2020 r. Niezbędne analizy są opracowywane w ramach studium wykonalności realizowanego na zlecenie Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A. Z kolei Przewodniczący delegacji białoruskiej omówił wykonane prace w zakresie odbudowy budowli hydrotechnicznych. Zaproponował również rozważenie powołania międzynarodowej komisji ds. funkcjonowania E40 oraz przedstawił koncepcję utworzenia regularnego połączenia wodnego śródlądowego na odcinku granicznym pomiędzy Brześciem (Białoruś) i Małaszewiczami (Polska).
Jednym z punktów posiedzenia był również Kanał Augustowski. Wymieniono się informacjami dotyczącymi szczegółów funkcjonowania drogi wodnej, w tym problemów związanych z użytkowaniem granicznego odcinka. Temat omówił Pan Przemysław Daca, Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, który przedstawił statystyki dotyczące ruchu żeglugowego, podkreślając, że od maja do września br. odbyło się ponad 10 tysięcy śluzowań, a liczba jednostek pływających korzystających ze śluz przekroczyła 34 tysiące. Do końca stycznia 2020 r. strona polska przygotuje propozycję instrukcji eksploatacji, której wdrożenie pozwoli na usprawnienie funkcjonowania drogi wodnej i może pozwolić na dalszy rozwój turystyki wodnej.
Uczestniczy spotkania zapoznali się również z infrastrukturą hydrowęzła Kobryń zlokalizowanego na Kanale Dniepr-Bug i hydrowęzła Triszyn znajdującego się na rzece Muchawiec.

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Poprawiony: piątek, 22 listopada 2019 16:09