"Pomagamy Wiśle płynąć"

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Strona Główna RADA MINISTRÓW PRZYJĘŁA UCHWAŁĘ "PROGRAM ROZWOJU POLSKICH PORTÓW MORSKICH DO 2030 ROKU"

RADA MINISTRÓW PRZYJĘŁA UCHWAŁĘ "PROGRAM ROZWOJU POLSKICH PORTÓW MORSKICH DO 2030 ROKU"

Email Drukuj PDF

uchwala

Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie przyjęcia programu pod nazwą: "Program rozwoju polskich portów morskich do 2030 roku", przedłożoną przez ministra gospodarski morskiej i żeglugi śródlądowej.
Realizacja programu zapewnieni sprawne funkcjonowanie i rozwój polskich portów morskich, a także przyczyni się do wykorzystania w pełni ich potencjału.
Wykonanie inwestycji wskazanych w programie jest niezwykle ważne dla dalszego dynamicznego rozwoju portów oraz utrzymania i wzmocnienia ich pozycji wśród portów europejskich. Planowane przedsięwzięcia są niezwykle istotne dla związanych z nimi branż i sektorów oraz całej gospodarki narodowej.
Program przygotowano w celu realizacji "Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.)".
Przyjęcie programu jest konieczne, bo od kilku lat nie było żadnego dokumentu rządowego kompleksowo poświęconego problematyce rozwoju portów. Ostatnim dokumentem tego typu była "Strategia rozwoju portów morskich do 2015 roku", przyjęta przez Radę Ministrów 13 listopada 2007 r.

- Głównym celem programu jest trwałe umocnienie polskich portów morskich jako liderów wśród portów morskich basenu Morza Bałtyckiego. Mają one pełnić rolę kluczowych węzłów, globalnych łańcuchów dostaw dla Europy Środkowo-Wschodniej i przyczynić się do większego rozwoju społeczno-gospodarczego kraju.
- Program obejmuje trzy województwa: pomorskie, zachodniopomorskie oraz warmińsko-mazurskie. Uwzględniono w nim: 4 porty morskie o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej (Gdańsk, Gdynia, Szczecin, Świnoujście), 28 portów niemających podstawowego znaczenia dla gospodarki narodowej, w tym 9 portów regionalnych i 19 portów lokalnych oraz 50 przystani.
- W programie kompleksowo uregulowano problematykę rozwoju polskich portów i przystani morskich. Oprócz działań ściśle związanych z inwestycjami w obrębie portów zdefiniowano w nim również potrzeby dotyczące rozwoju infrastruktury dostępu do portów morskich od strony morza i lądu, w tym rozwój korytarzy drogowych i kolejowych oraz szlaków rzecznych, zapewniających lepszą dostępność transportową do portów morskich, a także wskazano działania służące ochronie środowiska i poprawie bezpieczeństwa uczestników ruchu portowego.
- Na wszystkie inwestycje wskazane w planie finansowym programu trzeba będzie przeznaczyć blisko 40 mld zł.
Najważniejsze przedsięwzięcia to: budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską, modernizacja toru wodnego Świnoujście-Szczecin do głębokości 12,5 m oraz budowa: Portu Centralnego w Gdańsku, Portu Zewnętrznego w Gdyni i Terminala Kontenerowego w Świnoujściu. Inwestycje realizowane będą m.in. z budżetu państwa, przy wsparciu środków UE, a także w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.
- Polskie porty morskie mają ogromne znaczenie społeczno-gospodarcze. Wskazuje na to m.in. wysokość należności budżetowych z tytułu ceł i podatków - naliczanych w oddziałach celnych funkcjonujących na ich terenie. Według danych Krajowej Administracji Skarbowej, w 2018 r. należności celno-podatkowe związane z odprawą ładunków w morskich oddziałach celnych wyniosły ok. 40,6 mld. W 2015 r. było to jedynie 17,1 mld zł.
- Program zakłada zwiększenie przeładunków w portach morskich, tak aby w 2030 r. przekroczyły one 150 mln ton. W ostatnich latach wielkość obrotów ładunkowych w polskich portach oscylowała wokół 70 mln ton. W 2018 r. - jak do tej pory najlepszym pod tym względem - przekroczono 90 mln ton. Z uwzględnieniem masy własnej jednostek ładunkowych, było to ponad 100 mln ton.
- Dzięki rozbudowie portów i ich modernizacji poprawi się konkurencyjność importu i eksportu towarów oraz wzrośnie atrakcyjność turystyczna miast i miejscowości portowych.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Monitorze Polskim.

Poprawiony: czwartek, 26 września 2019 16:08