"Pomagamy Wiśle płynąć"

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Strona Główna PODPISANO UMOWĘ NA ZAPROJEKTOWANIE PORTU W OSTROŁĘCE

PODPISANO UMOWĘ NA ZAPROJEKTOWANIE PORTU W OSTROŁĘCE

Email Drukuj PDF

apierwszyrok ligi

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku - Mirosław Markowski - podpisał umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla kompleksowej przebudowy portu zlokalizowanego na lewym brzegu rzeki Narew w Ostrołęce. Zakres przedmiotu umowy obejmuje: opracowanie kompletnej, wielobranżowej dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami niezbędnymi do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę dla przebudowy portu oraz budowy kapitanatu wraz z siedzibą Zarządu Zlewni w Ostrołęce w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Dokumentacja projektowa dla kompleksowej przebudowy portu zlokalizowanego na lewym brzegu rzeki Narew w km 146+600 (obręb Ostrołęka)", sprawowanie nadzoru autorskiego (w ramach prawa opcji) oraz uzyskanie decyzji administracyjnych (w ramach prawa opcji).

ostroleka-port t1---logo pgw

W wyniku postępowania przetargowego do realizacji zadania wyłoniono firmę DHV Hydroprojekt Sp. z o.o. z Warszawy, która zaoferowała za wykonanie prac około 1 miliona złotych.

Zasadniczym celem przebudowy portu w Ostrołęce są plany rozwoju rzeki Narew, jako śródlądowej drogi wodnej: części szlaku wodnego im. króla Stefana Batorego oraz drogi z Warszawy na Wielkie Jeziora Mazurskie. Główne założenia to:

- powiększenie basenu portowego,
- budowa nabrzeża cumowniczego,
- budowa pomostów stałych (dla większych jednostek żeglugowych),
- budowa pomostów pływających (dla jednostek turystycznych),
- budowa pomostów pływających (dla jednostek wędkarskich),
- budowa uzbrojenia nabrzeża portowego w: slip, stację paliwową, instalacje sanitarne, postumenty zapewniające wodę pitną oraz energię elektryczną i monitoring CCTV
- przebudowa drogi dojazdowej do portu,
- budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż wału przeciwpowodziowego,
- budowa zaplecza higieniczno-sanitarnego,
- budowa budynku kapitanatu portu (siedziby Zarządu Zlewni),
- przystosowanie terenu międzywala w pobliżu portu na pole biwakowe/kempingowe.

Od wykonawcy oczekuje się opracowania dokumentacji projektowej dla przebudowy portu w Ostrołęce w terminie do 13 grudnia 2019r.

Do tej pory, w porcie w Ostrołęce Wody Polskie wykonały prace konserwacyjne takie jak: usunięcie rumoszu i namułu z dna basenu portowego i wejścia do portu, roboty konserwacyjne na nabrzeżu portowym obejmujące: montaż odbojnic drewnianych na ścianach oporowych nabrzeża, wymianę ogrodzenia z siatki drucianej oraz montaż 2 pomostów pływających o długości 36 metrów każdy.

Agnieszka Giełażyn-Sasimowicz,
rzecznik prasowy Wód Polskich RZGW w Białymstoku.

Poprawiony: sobota, 24 sierpnia 2019 17:12