"Pomagamy Wiśle płynąć"

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Strona Główna PODPISANIE UMOWY O WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ NA RZECZ RZEKI BUG

PODPISANIE UMOWY O WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ NA RZECZ RZEKI BUG

Email Drukuj PDF

bug-logo pgw

W minionym tygodniu Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie, Agnieszka Szymula podpisała w imieniu Prezesa Wód Polskich umowę o współpracy w Rejonie Wodnym Bugu z Regionalnym Zarządem Zasobów Wodnych Bugu i Sanu we Lwowie. Niniejsza umowa dotyczy kontynuacji wspólnych działań na rzecz rzeki Bug, sięgających 1996 roku, kiedy to rządy obydwu krajów podjęły decyzję o obopólnych staraniach dla transgranicznej gospodarki wodnej.
Jak wskazała Dyrektor Szymula "w dobie zmian klimatycznych, efektywne zarządzanie zasobami wodnymi powinno być naszym wspólnym celem, którego realizacja nastąpi poprzez wdrażanie zasad Ramowej Dyrektywy Wodnej oraz Dyrektywy Powodziowej na obszarze zlewni transgranicznej rzeki Bug".
Wśród najistotniejszych założeń do realizacji należy wymienić m. in. osiągnięcie dobrego stanu wód oraz bezpiecznego dla zdrowia ludności stanu całego środowiska wodnego, zapewnienie racjonalnego i bezpiecznego korzystania z zasobów wodnych jako czynnika zrównoważonego rozwoju regionu, zachowanie lub odbudowanie zdegradowanych ekosystemów wodnych i obszarów chronionych. Ponadto kluczowym elementem jest również stworzenie systemu zbierania, przetwarzania i oceny danych dotyczących zasobów wodnych, opracowanie procedur podejmowania decyzji i konsultacji przy udziale społeczeństwa, przedstawicieli władz lokalnych i użytkowników wód, a także opracowanie planów zarządzania ryzykiem powodziowym i materiałów edukacyjnych związanych z ochroną zasobów wodnych.
Dyrektor lubelskiego RZGW podkreśliła i zapewniła, iż "współpraca z naszej strony będzie opierać się na zasadach współdziałania, partnerstwa, równości i dobrosąsiedztwa, a realizowana zostanie m. in. poprzez spotkania ekspertów, warsztaty, seminaria oraz działania propagujące zlewniowe gospodarowanie wodą skierowane do organów administracji rządowej i samorządowej oraz opinii publicznej".
"Jestem przekonany, iż nasze międzynarodowe działania, prace, przedsięwzięcia przyniosą wymierne korzyści oraz wpłyną pozytywnie na gospodarkę wodną rzek granicznych" - dodał na zakończenie Andriej Kowtun, Dyrektor Regionalnego Zarządu Zasobów Wodnych Bugu i Sanu we Lwowie.
Niniejsza umowa została podpisana na okres 3 lat.

Poprawiony: poniedziałek, 19 sierpnia 2019 13:13