"Pomagamy Wiśle płynąć"

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Strona Główna WISŁĄ Z GDAŃSKA NA BIAŁORUŚ ?

WISŁĄ Z GDAŃSKA NA BIAŁORUŚ ?

Email Drukuj PDF

barki na bugu

W marcu 2018 roku nastąpiło otwarcie ofert w przetargu Portu Gdańsk na wykonanie studium wykonalności dla kompleksowego zagospodarowania międzynarodowych dróg wodnych E-40 (dla rzeki Wisły na odcinku od Gdańska do Warszawy i Bugu do granicy z Białorusią) oraz E70 na odcinku od Wisły do Zalewu Wiślanego. Samorządy wiążą z tym projektem nadzieje na rozwój gospodarczy.
Tańszy i bardziej ekologiczny transport (barki odciążą samochody ciężarowe), zwiększenie bezpieczeństwa hydrologicznego, promocja regionów i rozwój żeglugi turystyczno-wycieczkowej większe wpływy z podatków i opłat frachtowych dla gmin znajdujących się na szlaku wodnym to główne zalety transportu rzecznego.
Samorządy popierają inwestycję. Użeglownienie rzek oznacza dla nich szereg korzyści.
Ambitne plany ma rząd. Co z tego wyjdzie?
W przetargu Portu Gdańsk zgłosiło się czterech oferentów. Zamawiający ma przeznaczyć na studium wykonalności 12,3 mln zł.
Przywrócenie żeglowności na Wiśle od Morza Bałtyckiego do wschodniej granicy z Białorusią (E-40) jest de facto otworzeniem dawnego szlaku rzecznego, który został stworzony pod koniec XVIII wieku i istniał do zakończenia II wojny światowej. Służył przede wszystkim do transportu wodnego towarów. Ta funkcja ma być zachowana. Barkami będzie można transportować do 10-15 mln ton towarów rocznie.

Kwestia rewitalizacji drogi wodnej E-40 podnoszona była na posiedzeniach międzyrządowych komisji polsko-białoruskich jeszcze w latach 2007-2008.

Na rozmowach jednak się kończyło. Ze względu na ogromne koszty odtworzenia dawnego szlaku wstrzymywano się z realizacją projektu.

Dopiero pod koniec 2013 r. przedsięwzięcie zyskało wsparcie pięciu województw - lubelskiego, mazowieckiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. Ważnym aspektem działań w zakresie rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce było utworzenie (Zarządzeniem nr 17 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie powołania Komitetu Sterującego do spraw Inwestycji na Śródlądowych Drogach Wodnych z dnia 5 sierpnia 2016 roku) Komitetu Sterującego do spraw Inwestycji na Śródlądowych Drogach Wodnych.

WIĘCEJ NA: portalsamorzadowy.pl

foto-"barki na Bugu"-GAZETA.PL-fotoforum

Poprawiony: piątek, 30 marca 2018 16:15