"Pomagamy Wiśle płynąć"

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Strona Główna POLSKA I FRANCJA PODJĘŁY WSPÓŁPRACĘ W ZAKRESIE ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ

POLSKA I FRANCJA PODJĘŁY WSPÓŁPRACĘ W ZAKRESIE ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ

Email Drukuj PDF

gruby

Élisabeth Borne, minister transportu Republiki Francuskiej odwiedziła Warszawę na zaproszenie Marka Gróbarczyka, ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej. Głównymi tematami rozmów był wodny transport śródlądowy, inwestycje na polskich rzekach, dekarbonizacja transportu morskiego oraz zaproszenie Francji do udziału w Światowych Dniach Morza w Szczecinie.

Minister Marek Gróbarczyk podkreślił, że przywrócenie żeglugi śródlądowej w Polsce jest priorytetem rządu. Polska stanowi przykład determinacji w walce o odzyskanie żeglowności Odry i Wisły. W krótkim czasie istnienia ministerstwa udało się przystąpić do konwencji AGN (Europejskie Porozumienie w Sprawie Głównych Śródlądowych Dróg Wodnych o Międzynarodowym Znaczeniu) i uchwalić stosowne dokumenty strategiczne. Ponadto dokonaliśmy inwentaryzacji części składowe śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym. Ogłoszono też przetarg na opracowanie koncepcji i studium wykonalności dla kompleksowego zagospodarowania drogi wodnej dolnej Wisły.

Minister Gróbarczyk wyraził uznanie dla systemu dróg wodnych we Francji. Z kolei Minister Borne zapowiedziała gotowość strony francuskiej do współpracy i wymiany doświadczeń. Zaproponowała zorganizowanie polsko - francuskiego spotkania administracji zarządzającej rzekami. Podczas spotkania Francja zaprezentuje swój model planowania, finansowania i zarządzania rzekami łączący transport, ochronę przeciwpowodziową, turystykę, energetykę i gospodarkę wodną. Ponadto minister Borne zaprosiła Ministra Gróbarczyka do odwiedzenia zapory na Sekwanie, śluz na rzece Rodan i śródlądowego portu Paryż.
Ministrowie wspólnie stwierdzili, że wodny transport śródlądowy stanowi płaszczyznę porozumienia między Polską i Francją. Stwarza potencjał do efektywnej współpracy. Jest także dziedziną, w której niezbędne jest kształcenie kadry i wymiana naukowa. Dlatego strona francuska zamierza przekazać stronie polskiej zbiór dobrych praktyk dotyczących przygotowania do realizacji inwestycji, w szczególności jeśli chodzi o projekty transgraniczne. Modelowym przykładem jest budowa kanału śródlądowego Sekwana - Europa Północna. Kanał połączy Paryż z europejskim systemem dróg wodnych i portami morskimi.

Strony zgodziły się, że należy wspólnie zabiegać o zapewnienie odpowiedniej wysokości środków z budżetu Unii Europejskiej na realizację inwestycji ułatwiających transport rzeczny i wpisanie polskich dróg wodnych do europejskiej sieci TEN-T.

Minister Élisabeth Borne podziękowała Polsce za poparcie na grudniowym szczycie "One Planet" w Paryżu (12 grudnia 2017) deklaracji, której celem jest przyjęcie ambitnej strategii w kwestii redukcji emisji gazów CO2 pochodzących z międzynarodowego transportu morskiego. Polska i Francja będą współpracowały w tej sprawie na forum Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO).
Minister Marek Gróbarczyk zapewnił, że temat ten będzie także wiodącym w czasie obrad ministrów w ramach Światowych Dni Morza w Szczecinie. Jest to najważniejsze wydarzenie morskie Narodów Zjednoczonych w tym roku. Strona francuska otrzymała zaproszenie do udziału zarówno w tym wydarzeniu, jak również do udziału w międzynarodowej konferencji ministerialnej "Żegluga łączy", która odbędzie się w kwietniu we Wrocławiu.

MGMiŻŚ

Poprawiony: sobota, 03 marca 2018 14:19