"Pomagamy Wiśle płynąć"

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Strona Główna POSIEDZENIE RADY GOSPODARKI WODNEJ

POSIEDZENIE RADY GOSPODARKI WODNEJ

Email Drukuj PDF

posiedzrada-20171211-110067

Rada Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Dolnej Wisły czwartej kadencji obradowała na swoim czwartym posiedzeniu w poniedziałek, 11 grudnia. Było to zarazem ostatnie posiedzenie Rady Gospodarki Wodnej, ponieważ w wyniku wprowadzenia nowego Prawa Wodnego, ciało to przestaje istnieć z dniem 1 stycznia 2018 r.

Dyrektor RZGW w Gdańsku, Stanisław Otremba, oficjalnie podziękował członkom rady za aktywne uczestniczenie w posiedzeniach i wyraził nadzieję, że w swojej pracy i aktywności społecznej nadal będą dbali o dobro gospodarki wodnej w regionie. Krzysztof Roman, z-ca dyr. RZGW do sprawa technicznych i inwestycji, zaprezentował zmiany prawne, jakie czekają gospodarkę wodna w Polsce, po wejściu w życie nowego Prawa Wodnego. Przedstawił też dokonania RZGW w mijającym roku i zamierzenia na rok 2018.

Szczególne zainteresowanie zebranych budziły nadchodzące zmiany organizacyjne i prawne w gospodarce wodnej, w tym powołanie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i przejęcie przez nie całości kompetencji w zakresie gospodarowania wodami.

rel (RZGW w Gdańsku)

Poprawiony: czwartek, 14 grudnia 2017 07:58