"Pomagamy Wiśle płynąć"

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Strona Główna ŚP. PROF. KRZYSZTOF SKÓRA PATRONEM STACJI MORSKIEJ UG W HELU

ŚP. PROF. KRZYSZTOF SKÓRA PATRONEM STACJI MORSKIEJ UG W HELU

Email Drukuj PDF

 

W czwartek 31 marca br. Senat UG nadał Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego imię śp. profesora Krzysztofa Skóry, twórcy i wieloletniego dyrektora placówki w Helu.

skora na obserwacjach

Profesor Krzysztof Skóra związał całe swoje życie zawodowe ze Stacją Morską w Helu. W latach 1977-1992 przekształcił zrujnowany budynek dawnej wędzarni przedsiębiorstwa połowowego w nowoczesną i prężnie działającą placówkę. Na przestrzeni lat powstawały w niej laboratoria, baza noclegowa i fokarium - wizytówka Stacji, miejsce odwiedzane rocznie przed około pół miliona osób. Stacja jest jedyną tego typu placówką w Polsce i stała się rozpoznawalna również zagranicą.


Problematyka badawcza zespołu Stacji Morskiej koncentruje się głównie na biologii bałtyckich ssaków morskich, biologii i ekologii ryb strefy przybrzeżnej Bałtyku, ochronie rzadkich gatunków i biotopów Bałtyku oraz biologii i ekologii ryb antarktycznych. W Stacji prowadzone są także zajęcia dydaktyczne służące polskim i zagranicznym szkołom wyższym. W trakcie realizacji jest obecnie projekt Edu Eco Hel, który ma być ośrodkiem kształcenia studentów oraz popularyzacji najnowszych osiągnięć badań morskich, wiedzy o morzu oraz idei zrównoważonego rozwoj. Stacja jest rozbudowywana w ramach projektu "Błękitna Wioska", którego celem jeststworzenie w Helu odpowiedniej infrastruktury dla prowadzenia szerszej działalności dydaktyczno-naukowej.

foka1957854fokaobj 000525 20120821180402 sfokarium

fokasdc10012fokasdc10017

fokasdc10018fokasdc10019

rel (Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego)
zdjęcia fokarium i fok- Zbigniew Stankiewicz 2014r.

Poprawiony: wtorek, 05 kwietnia 2016 19:41