"Pomagamy Wiśle płynąć"

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Strona Główna
Aktualności 2015

Czoo okKonkurs fotograficzny "Kanał Elbląski w obiektywie wodniaków"

Email Drukuj PDF

kanaleStowarzyszenie Miłośników Kanału Elbląskiego "Navicula" oraz firma Boltimor Group Sp. z o.o. ogłosiły konkurs fotograficzny o Kanale Elbląskim - "Kanał Elbląski w obiektywie wodniaków".

Głównym celem konkursu jest wybranie zdjęć o dużym ładunku emocjonalnym i dużej wartości artystycznej prezentujących Kanał Elbląski oczami jego użytkowników. Zdjęcia stanowić będą część ekspozycji w Izbie Historii Kanału Elbląskiego w Buczyńcu. 

Konkurs jest bezpłatny, ma charakter otwarty i skierowany jest do wszystkich użytkowników Kanału Elbląskiego. Prace konkursowe należy dostarczyć do 15 marca 2015 roku, liczy się data wpływu na skrzynkę pocztową Organizatora.

Długotrwały i uciążliwy dla wszystkich użytkowników remont Kanału Elbląskiego dobiega końca. W tym samym czasie powstał nowy budynek Izby Historii Kanału Elbląskiego przy pochylni Buczyniec, do którego będą przeniesione eksponaty. Kanał i muzeum będą otwarte w pierwszych dniach maja 2015 r. W styczniu 2015 r. wyłoniono wykonawcę ekspozycji muzeum a będzie ona odmienna od poprzedniej, znacznie bogatsza, dwukrotnie większa kubaturowo, ma zawierać szereg nowych elementów.

Poprawiony: poniedziałek, 02 marca 2015 09:29 Więcej…
 

Nazwy dla budowanych niszczycieli min typu "Kormoran II"

Email Drukuj PDF

kormoraniiDowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych (DGRSZ) poinformowało, że planowane do wybudowania w ramach programu operacyjnego "Zwalczania zagrożeń na morzu" trzy niszczyciele min projektu 258 Kormoran II, zgodnie z tradycją dla okrętów tego typu, otrzymają nazwy ptaków morskich: OORP "Kormoran", "Albatros" i "Mewa" oraz numery burtowe 601, 602 i 603.

Propozycje takie zostały przedstawione przez 8. Flotyllę Obrony Wybrzeża i przysłane do Inspektoratu Marynarki Wojennej DGRSZ, który je zaakceptował.

Prototypowy ORP "Kormoran" (601) powstaje w stoczni Remontowa Shipbuilding S.A. z Gdańska w ramach pracy rozwojowej realizowanej na podstawie umowy podpisanej 23 września 2013 roku. W dn. 25 kwietniu 2014 roku odbyła się uroczystość palenia pierwszych blach, a w dniu 23 września 2014 roku, dokładnie w rocznicę podpisania umowy, miało miejsce symboliczne położenie stępki. Wodowanie okrętu zaplanowano na lato tego roku, a zakończenie budowy i podniesienie bandery powinno nastąpić do listopada przyszłego roku. Budowa kolejnych dwóch jednostek tego typu ma się rozpocząć od 2016 roku, a ich przekazanie Marynarce Wojennej zaplanowano w 2019 i 2022 roku.

W historii Marynarki Wojennej było już kilka okrętów o podanych nazwach. Przypomnijmy, że pierwszy ORP "Kormoran" był poradzieckim trałowcem redowym T-246 projektu 253Ł (typ MT-1/T-351), które w Polsce nazywano trałowcami typ Albatros lub Kormoran, a najpowszechniej - "kaczorkami". Okręt został zbudowany w 1945 roku i służył w Marynarce Wojennej w latach 1946-1958 posiadając znaki taktyczne KR, KM i T-24. Po raz drugi, nazwę ORP "Kormoran" i numer burtowy 616 otrzymał wybudowany w Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni trałowiec bazowy polskiej konstrukcji, projektu 206F Orlik (oznaczenie NATO Krogulec). Okręt był czwartą jednostką tego typu i służył w Marynarce Wojennej w latach 1963-1993.

Poprawiony: czwartek, 26 lutego 2015 09:48 Więcej…
 

Zebranie Zarządu Klubu "Bractwo Wiślane" LMiR

Email Drukuj PDF

bractwo2W dniu wczorajszym, 23 lutego 2015 r. odbyło się kolejne zebranie Zarządu Klubu "Bractwo Wiślane" Ligi Morskiej i Rzecznej z siedzibą w Warszawie. Tematem przewodnim posiedzenia było sprawozdanie z uroczystości rocznicowych Zaślubin Polski z Morzem. 

Na wstępie prezes Zarządu Wacław L. Kowalski przedstawił sprawozdanie z posiedzenia Zarządu Głównego LMiR w dn. 9 lutego 2015 r. w Pucku, w tym informację o podjętych uchwałach w sprawie: ordynacji wyborczej 2015 do władz i organów LMIR, budowy Pomnika Marynarza Polskiego w Gdyni, nazwania zbiornika retencyjnego w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, imieniem wiceadmirała Kazimierza Porębskiego oraz utworzenia Warszawskiego Muzeum Wisły w Cytadeli Warszawskiej. Omówił także przebieg obchodów Święta Ligi Morskiej i Rzecznej oraz uroczystości z okazji 95. rocznicy Zaślubin Polski z Morzem Bałtyckim w Pucku w dn. 10 lutego 2015 r.

Kolejnym punktem obrad było przedstawienie przez sekretarza Zadządu Tomasza Skudniewskiego informacji nt. złożenia w Biurze Geodezji i Katastru Urzędu m.st. Warszawy, wniosku o nazwanie zbiornika retencyjnego w Dzielnicy Targówek, imieniem wiceadmirała Kazimierza Porębskiego, wizjonera i patrioty, Szefa Departamentu Dla Spraw Morskich, Szefa Kierownictwa Marynarki Wojennej, twórcy polskiej marynarki i Szkoły Morskiej, inicjatora i twórcy "Bandery Polskiej" (LMiR).

Poprawiony: środa, 25 lutego 2015 06:02 Więcej…
 

"Od Polonii do Polonii - 60 lat polskich Transatlantyków"

Email Drukuj PDF

lmg4W sobotę, 28 lutego 2015 r. o godz. 17.00, w Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni (ul. Zawiszy Czarnego 1B), odbędzie się spotkanie pt. "Od Polonii do Polonii - 60 lat polskiej floty pasażerskiej północnego Atlantyku". To już czwarte i zarazem ostatnie z cyklu spotkań i prelekcji poświęconych polskim transatlantykom - "Legendarne TRANSATLANTYKI". 

Kolejna opowieści Legendy Morskiej Gdyni poświęcona zostanie historii Polskiej Żeglugi Pasażerskiej. Od pierwszych parowców z lat trzydziestych - s/s Polonia, s/s Pułaski i s/s Kościuszko - po niezrealizowane nigdy projekty przedłużenia polskiej bytności na północnym Atlantyku z końca lat osiemdziesiątych. Od narodzin do schyłku polskiej floty pasażerskiej.

Historie prawdziwe, legendy, statki i ludzie... Przypomniane zostaną niekiedy dramatyczne, czasem filmowe, a czasem heroiczne przygody polskiej floty pasażerów. 

Opowieści o emigrantach, polonusach, turystach i codzienności załóg hotelowych tworzących niepowtarzalny klimat podróży na naszych transatlantykach. Na spotkanie zapraszamy członków załóg, pasażerów, pasjonatów polskiego morza.

Poprawiony: poniedziałek, 23 lutego 2015 12:45 Więcej…
 

Święto Morza 2015

Email Drukuj PDF

logoswietomorW dniu wczorajszym, 19 lutego 2015 r. w siedzibie Urzędu Morskiego w Gdyni, odbyło się kolejne spotkanie organizatorów Święta Morza 2015.

W gdyńskim urzędzie spotkali się przedstawiciele Pomorskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego, Miasta Gdyni, Urzędu Morskiego w Gdyni. Podczas spotkania dyskutowano o programie imprezy i jej promocji, ustyalając m.in. odbycie konferencji prasowej inaugurującej tegoroczną edycję Święta Morza pod koniec maja.

W lipcu ub.r. organizatorzy zdecydowali o kontynuowaniu Święta w 2015 roku - jak zwykle w ostatnim tygodniu czerwca, ustalając termin trzeciej już edycji Święta Morza w Gdyni na 20-28 czerwca 2015 r.

Koordynacją imprezy, tak jak dwóch poprzednich edycji, zajmie się ponownie Biuro Prasowe Pomorskiego Związku Żeglarskiego. Już teraz można powiedzieć, że podczas przyszłorocznego Święta Morza będzie podobna liczba wydarzeń jak podczas dotychczasowych edycji i będą one równie różnorodne.

Święto Morza 2015 rozpocznie się 20 czerwca na morzu, a zakończy Świętem Marynarki Wojennej 28 czerwca. W międzyczasie odbędzie się kilkadziesiąt różnego rodzaju imprez o morskim charakterze. Będą pokazy działań antyterrorystycznych na morzu, pokazy ratownictwa, zwiedzanie jednostek pływających, dni otwarte morskich instytutów naukowych, muzeów i wyższych uczelni, wystawy, spotkania, regaty i konferencje.

Święto Morza ma charakter otwarty. W jego programie znaleźć może się każda morska impreza. Wszyscy, którzy chcieliby się przyłączyć do projektu proszeni są o kontakt z Biurem Prasowym Pomorskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego, które zajmuje się bieżącą koordynacją i obsługą informacyjną Święta Morza.

Poprawiony: piątek, 20 lutego 2015 11:21 Więcej…
 


Strona 14 z 23