"Pomagamy Wiśle płynąć"

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Strona Główna
Aktualności 2014

Czoo okLiga Morska i Rzeczna w Muzeum Niepodległości w Warszawie

Email Drukuj PDF

muzeumplakatW dniu wczorajszym, 17 grudnia 2014 r. w Muzeum Niepodległości w Warszawie, odbyło się spotkanie "Polityka morska i rzeczna Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie opracowania pt. Liga Morska i Rzeczna - sojusznik ludzi morza i rzek, autorstwa Wacława L. Kowalskiego i Marka Jankiewicza".

Organizatorami środowego spotkania było Muzeum Niepodległości w Warszawie, Klub "Bractwo Wiślane" Ligi Morskiej i Rzecznej w Warszawie oraz Towarzystwo Miłośników Historii - Komisja Biografistyki, pod przewodnictwem prof. dr. hab. Mariana Marka Drozdowskiego.

Wśród licznie przybyłych, tego wieczoru do Muzeum Niepodległości, zaproszonych gości byli m. in.: Piotr Andrzejewski - sędzia Trybunału Stanu, wieloletni Senator Rzeczypospolitej Polskiej  (Senator I, II, III, IV, VI i VII kadencji), prof. dr hab. inż. Marek Gromiec - Członek Krajowej Rady Gospodarki Wodnej, Maciej Gromek - Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Warszawie, Dariusz Gronek - Prezes Zarządu DHV Hydroprojekt sp. z o. o., członek Klubu "Bractwo Wiślane" LMiR, Janusz Taber - Komandor Yacht Klubu Polski oraz Edward Kłopotowski - Prezes Fundacji "Fundusz Stypendialny im. Edmunda Kłopotowskiego".

Zarząd Główny Ligi Morskiej i Rzecznej zeprezentowany był przez Wiceprezesa ZG Wacława L. Kowalskiego - Prezesa Zarządu Klubu "Bractwo Wiślane" LMiR oraz Członka ZG kpt. ż.ś. Andrzeja Potapowicza - Prezesa Zarządu Okręgu Mazowieckiego LMiR. Towarzyszyli im Członkowie Honorowi LMiR, członkowie Klubu "Bractwo Wislane" LMiR: Andrzej Frelek oraz  prof. Marian Marek Drozdowski.

Obecna na spotkaniu była również liczna reprezentacja działaczy oraz członków terenowych struktur LMiR reprezentujących: Klub "Bractwo Wiślane" LMiR - Wiceprezes kmdr por. Marek Jankiewicz, członkowie: Bogdan Koczko, Waldemar Bytner, Jerzy Giemza, Leszek Musiał, Wojciech Rębacz, Jan Wieczorek, Grzegorz Zawistowski oraz Zarząd Okręgu Mazowieckiego LMiR - Wiceprezesi: kmdr Józef Kowalewski i kpt. ż.ś. Jerzy Pielaciński z małżonką oraz Sekretarz Zarządu Hanna Potapowicz.

Poprawiony: piątek, 19 grudnia 2014 09:28 Więcej…
 

Wodowanie techniczne "Ślązaka"

Email Drukuj PDF

slazakwodW dniu wczorajszym, 15 grudnia 2014 r. na terenie Stoczni Marynarki Wojennej w Gdyni, rozpoczęto trzydniowy proces wodowania technicznego kadłuba okrętu patrolowego typu "Ślązak".

Jednym z celów operacji wodowania było zweryfikowanie z rzeczywistością aktualnej masy okrętu poprzez próbę nośności oraz przygotowanie okrętu do montażu śrub napędowych.

W dniu dzisiejszym kontynuowano proces wodowania technicznego, a operacja weszła w decydujaca fazę. Około godziny 08.30 kadłub podczepiono do dwóch holowników. Wyprowadziły one jednostkę z niecki podnośnika i przeholowały do nabrzeża południowego, gdzie została zacumowana i przygotowana do kolejnego etapu prac.

Kluczowy moment nastąpił około południa, kiedy to kadłub za pomocą holowników został obrócony o 180o. W takiej pozycji jednostka z powrotem trafiła na podnośnik, została wydobyta z wody, uniesiona na wysokość około dwóch metrów i ponownie trafiła do hali, gdzie niebawem nastąpi montażu śrub napędowych.

Wiosną przyszłego roku "Ślązak" ponownie znajdzie się na wodzie. Wówczas zostanie zacumowany przy stoczniowym nabrzeżu, a ekipy odpowiedzialne za jego budowę rozpoczną między innymi montaż masztu, wyposażenia oraz uzbrojenia.

Poprawiony: wtorek, 16 grudnia 2014 21:29 Więcej…
 

"Po drugie: Autostrada wodna na Wiśle". Klaster gospodarki wodnej szansą dla Wisły

Email Drukuj PDF

podrugieW czwartek, 11 grudnia 2014 r., w gmachu głównym Sejmu RP w Warszawie, odbyła się "Konferencja dla przedsiębiorców i samorządowców związanych z żeglugą i transportem śródlądowym".

Spotkanie organizowane z inicjatywy Posła dr. Piora Baucia, członka Zespółu Parlamentarnego Polska - Kraje Partnerstwa Wschodniego, przy udziale firmy konsultingowej Herman und Doland Sp. z o.o. z Gdyni, poświęcone było możliwościom utworzenia klastra gospodarki wodnej i udrożnienia dróg wodnych, a szczególnie Wisły.

Andrzej Dolniak, pełnomocnik zarządu Herman und Doland, przekazał, że konferencja w Sejmie poświęcona była przede wszystkim idei powołania do życia klastra gospodarki wodnej, skupiającego przedsiębiorstwa zainteresowane działalnością żeglugową, turystyczną, hydrotechniczną i inną na Wiśle oraz samorządy województw i gmin nadwiślańskich. 

W spotkaniu uczestniczyli m.in. armatorzy rzecznych statków towarowych i wycieczkowych z Bydgoszczy, Torunia i Warszawy, operatorzy marin, a nawet firma prowadząca kawiarnię na barce. Obecny był także Przemysław Daca z Departamentu Transportu Morskiego i Bezpieczeństwa Żeglugi Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Do klastra można by włączyć istniejący od ubiegłego roku, ale niewykazujący większej aktywności, Pomorski Klaster Rzeczny. Jego funkcjonowanie mieliby wspierać należący do niego posłowie i senatorowie.

Poprawiony: poniedziałek, 15 grudnia 2014 11:47 Więcej…
 

V Przeciąganie Syreny przez Wisłę

Email Drukuj PDF

przeciagnijsyrenke

W dniu dzisiejszym, 14 grudnia 2014 r. w Warszawie, odbyła się V edycja zimowego przepływania Wisły - "Przeciągnij Syrenę przez Wisłę", organizowana przez Krakowski Klub Morsów "Kaloryfer".

Poza samym wyczynem, przesłaniem akcji był przekaz prozdrowotny i proekologiczny - "czysta zimna woda więcej zdrowia doda". Trasa tegorocznej edycji przebiegała między plażą na Saskiej Kępie (PB), a Płytą Desantu Czerniakowskiego (LB), poniżej mostu Łazienkowskiego (511 km Wisły).

Punktualnie o godz. 12.10 do wody o temp. + 3 oC weszli pierwsi uczestnicy imprezy. Ze względu na nurt rzeki oraz odległość ok. 200-250 m uczestnicy musieli spełnić określone wymogi organizacyjne i warunki bezpieczeństwa. Czas przebywania w wodzie wynióśł ok. 8-10 minut. Każdy uczestnik posiadał bojkę ratowniczą ("pamelkę") oraz płetwy. Przepłynięcie odbywało się grupami pięcioosobowymi - jedna grupa wychodziła z wody, kolejna wchodziła. W sumie w tegorocznym "przeciąganiu Syreny" brało udział 35 "morsów" i "foczek".

Wśród kibiców oczekujących na plaży na sforsowanie rzeki przez "gorące" morsy byli m. in. pasjonaci zdrowego, sportowego trybu życia, przestawiciele prasy i telewizji oraz spacerujący nadwiślańskim brzegiem nieliczni warszawiacy. Klub "Bractwo Wiślane" LMiR był reprezentowany przez wiceprezesa Zarządu kmdr. por. Marka Jankiewicza oraz członka Klubu Rafała Łapińskiego. Podczas trwania tegorocznej V już edycji "Przeciągania Syreny przez Wisłę" wiceprezes Klubu wręczył na ręce ogranizatorów KKM "Kaloryfer" - książkę o historii LMiR z pamiątkową dedykacją.

Poprawiony: poniedziałek, 15 grudnia 2014 12:16 Więcej…
 

"Polityka morska i rzeczna Rzeczypospolitej Polskiej..."

Email Drukuj PDF

zaproszenimuzeum2W środę, 17 grudnia 2014 r. o godz. 17.00, w Muzeum Niepodległości w Warszawie (al. Solidarności 2), odbędzie się spotkanie "Polityka morska i rzeczna Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie opracowania pt. Liga Morska i Rzeczna - sojusznik ludzi morza i rzek, autorstwa Wacława L. Kowalskiego i Marka Jankiewicza".

Na spotkanie serdecznie zapraszają jego organizatorzy: Muzeum Niepodległości w Warszawie, Klub "Bractwo Wiślane" Ligi Morskiej i Rzecznej w Warszawie, Towarzystwo Miłośników Historii - Komisja Biografistyki. Prowadzenie: prof. Marian Marek Drozdowski.

Opracowanie wydane przez prezesów Zarządu Klubu "Bractwo Wiślane" LMiR w Warszawie, poświęcone jest historii Ligi Morskiej i Rzecznej, stowarzyszenia obchodzącego w tym roku jubileusz 96-lecia powstania. To prawie wiek wydarzeń i historii pracy społecznej jej Członków, na rzecz wykorzystania walorów Morza Bałtyckiego i rzek, dla rozwoju gospodarczego, rekreacyjnego i obronnego polskiego państwa.

Bogato ilustrowane wydawnictwo (95 ilustracji - w tym szereg unikalnych, dotąd niepublikowanych) jest próbą odpowiedzi na pytanie: Dlaczego Ligę Morską i Rzeczną można nazwać sojusznikiem ludzi morza i rzek?

Poprawiony: piątek, 19 grudnia 2014 09:28 Więcej…
 


Strona 2 z 76