"Pomagamy Wiśle płynąć"

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Strona Główna
Aktualności 2013

Czoo okWycieczka po warszawskim Żoliborzu Oficerskim

Email Drukuj PDF

zoliborzoficerskiW sobotę, 14 grudnia 2013 r. odbędzie się wycieczka po jednym z najpiękniejszych osiedli warszawskiego Żoliborza - Żoliborzu Oficerskim, na którą zaprasza przewodnik miejski Piotr Wierzbicki i facebookowy portal "Warszawa na Wyrywki".

Żoliborz Oficerski znajduje się w okolicach Placu Słonecznego i ulicy Czarnieckiego. Znajduje się tam wiele zielonej przestrzeni, drzew, krzewów i przydomowych ogrodów. To ciche, spokojne uliczki z oryginalnymi willami z lat 20. w stylu dworkowym, ale nie tylko.

Osiedle zaczęło powstawać w latach 1922 - 1923. Terytorium osiedla obejmuje teren nadwiślany i obszar między ulicami Felińskiego, Krasińskiego, Generała Zajączka wraz z Aleją Wojska Polskiego. Jego architektami byli Romuald Gutt, Rudolf Świerczyński, Tadeusz Tołwiński i Kazimierz Tołłoczko. Inwestorem opracowanego projektu było założone przez oficerów Wojska Polskiego odrodzonej Rzeczypospolitej Polskiej - Mieszkaniowe Stowarzyszenie Spółdzielcze Oficerów (MSSO), zarejestrowane przez Sąd Okręgowy w Warszawie w dn. 11. listopada 1921 r. Była to pierwsza działająca na Żoliborzu spółdzielnia mieszkaniowa.

Założenia architektonicznego projektu nawiązywały do angielskiej idei miasta - ogrodu. Domki nawiązują swym kształtem do XVIII wiecznych dworków szlacheckich, posiadają spadziste dachy pokryte dachówką, barokowe attyki oraz ganki z kolumienkami. W 1973 roku Żoliborz Oficerski został uznany w całości za zabytek i wpisany do rejestru w 1980 r.

Poprawiony: czwartek, 12 grudnia 2013 11:52 Więcej…
 

Karta z kalendarza - 8 GRUDNIA 1933 r.

Email Drukuj PDF

dworzec morskiW piątek, 8 grudnia 1933 r., dokładnie 80 lat temu, odbyła się uroczystość oddania do użytku, wpisanego obecnie do rejestru zabytków - Dworca Morskiego w Gdyni. 

Budynek został zaprojektowany przez katowicki oddział berlińskiej spółki Dyckerhoff & Widmann. Prace budowlane wykonała firma Skąpski, Wolski, Wiśniewski. Fasada Dworca, która była wykonana w stylu modernistycznym była ozdobiona przez dwie płaskorzeźby orłów polskich. Hala główna budynku była przykryta czworokątną cienkościenną kopułą żelbetową, zwieńczoną świetlikiem w kształcie ostrosłupa.

Wewnątrz dworca znajdowały się tablice poświęcone marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu i prezydentowi RP Ignacemu Mościckiemu oraz dwie tablice pamiątkowe poświęcone historii budowy portu i jego budowniczych, które były ufundowane przez gdyńskie sfery gospodarcze.
Dworzec o powierzchni 2,5 tys. m2 wyposażony był we wszelkie urządzenia potrzebne do przyjmowania i odprawy pasażerów, poczty i bagaży, obsługi celnej i paszportowej. Dla władz centralnych dworzec był zadaniem priorytetowym - uosabiał wszystkie ambicje młodego państwa. Dzięki wielkim środkom i zaangażowaniu do uwieńczenia budowy sukcesem wystarczyło zaledwie 12 miesięcy.

Poprawiony: czwartek, 12 grudnia 2013 13:13 Więcej…
 

Waterfront Forum 2013

Email Drukuj PDF

waterfront2013

W dniach 11-12 grudnia 2013 r. w Hotelu Hyatt Regency w Warszawie (ul. Belwederska 23), odbędzie się IV edycja ogólnopolskiej konferencji "Waterfront Forum 2013", poświęconej zagadnieniom aktywizacji gospodarczej, społecznej, turystycznej i kulturowej polskich miast nadwodnych.

Tematyka konferencji odnosi się do wyjątkowo aktualnego zespołu zjawisk związanych z zagospodarowaniem terenów nadwodnych, wykorzystaniem potencjału akwenów i ich związków z tkanką urbanistyczną, kompleksowego powiązania różnych form ludzkiej aktywności z perspektywami i wyzwaniami stwarzanymi przez sąsiedztwo morza, rzek i jezior z zabudową dużych i małych miast.

Waterfront Forum 2013 stwarza doskonałą okazję do dyskusji o istotnych kwestiach dla rozwoju polskich miast, w tym m.in. współpracy w dziedzinie zagospodarowania terenów nadwodnych, uwarunkowań transportowych w powiązaniu z budownictwem nadwodnym, ochrony przeciwpowodziowej, turystyki wodnej, zagadnień granicznych turystyki i ochrony środowiska.

Jest to wyjątkowa sposobność do nawiązania kontaktów pomiędzy gminami i powiatami dysponującymi terenami dla rozwoju inwestycji w przestrzeni waterfront oraz podmiotami gospodarczymi zainteresowanymi realizacją podobnych przedsięwzięć. Doświadczenia minionych edycji Waterfront Forum oraz dokonywany przez Instytut Studiów Regionalnych rozeznanie rynku potwierdza, że tego typu atrakcyjna przestrzeń staje się stymulatorem pozytywnych zmian i rzeczywistego rozwoju dla współczesnych miast.

Poprawiony: niedziela, 08 grudnia 2013 20:39 Więcej…
 

Zebranie Zarządu Klubu "Bractwo Wiślane"

Email Drukuj PDF

bractwo2W dniu dzisiejszym, 3 grudnia 2013 r. odbyło się pierwsze zebranie nowo wybranego Zarządu Klubu "Bractwo Wiślane" Ligi Morskiej i Rzecznej z siedzibą w Warszawie. Ze względu na zbiżające się ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA spotkanie miało uroczysty przebieg, tradycyjnie połamano się opłatkiem oraz złożono życzenia.

Na zaproszenie Zarządu w posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele społeczności wodniackiej warszawskiej Wisły: Andrzej Stański - prezes Fundacji "Szerokie Wody", Piotr Ruszczewski - Firma "Wisła 2014", Rafał Łapiński - prezes Fundacji "Dom Wisły", Robert Jankowski - sekretarz Komitetu Obchodów "2017 - rok rzeki Wisły". Przedstawili oni informację nt. organizacji obchodów "Roku 2017 - roku rzeki Wisły", w tym projekt uchwały sejmowej oraz listę celów działania związanych z obchodami RW2017.

Omówione zostały przyszłoroczne zamierzenia warszawskiej społeczności wodniackiej oraz możliwości współpracy z Klubem "Bractwo Wiślane" LMiR przy organizacji planowanych na 2014 r. projektów. Na zakończenie wystąpień gości, prezes Fundacji "Dom Wisły" - Rafał Łapiński zaprosił wszystkich przybyłych na posiedzenie Zarządu, do uczestnictwa w "I Warszawskiej Barbórce Środowiska Wodniackiego".

Poprawiony: piątek, 19 grudnia 2014 21:10 Więcej…
 

"Morze, Statki i Okręty" - grudzień' 2013

Email Drukuj PDF

msio122013Dostępny jest już kolejny, grudniowy numer miesięcznika "Morze, Statki i Okręty" 12/2013, magazynu dla każdego miłośnika spraw morskich i okrętowych.

W czasopiśmie prezentowane są monografie okrętów wojennych z różnych epok, od złotej ery żagla po czasy współczesne, opisy konfliktów, bitew, oraz incydentów morskich. Ponadto pismo porusza zagadnienia z dziedziny polskiej i światowej gospodarki morskiej. Silną stroną czasopisma są stałe działy: z życia flot, kronika Polskiej Marynarki Wojennej, Archiwum Morskie.

Na szczególną uwagę w ostatnim numerze zasługuje artykuł poświęcony zakończonej w listopadzie br., morskiej fazie "Steadfast Jazz 2013", największego od kilku lat ćwiczenia Sojuszu Północnoatlantyckiego, mającemu na celu sprawdzenie gotowość Sił Odpowiedzi NATO do wspólnej akcji.

Kolejny artykuł pt.: "SNMCMG1 - 40 lat minęło" poświęcony jest służbie Stałego Zespołu Sił Obrony Przeciwminowej NATO, obchodzącego w mijającym roku 40. rocznicę powstania.

Następne opracowanie, zasługujące na uwagę dotyczy histori budowy serii 5. polskich okrętów patrolowych projektu 912, określanych też od pierwszego okrętu jako typ Fala - zbudowanych w latach 60. XX wieku w Stoczni Marynarki Wojennej w Gdyni.

Poprawiony: środa, 04 grudnia 2013 07:30 Więcej…
 


Strona 4 z 48