"Pomagamy Wiśle płynąć"

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Strona Główna

WISŁA - Poznaj, Poczuj, Pomyśl

Email Drukuj PDF

wpppFundacja "Rok Rzeki Wisły" rozpoczęła rejestrację do udziału w pilotażowym bezpłatnym projekcie plenerowym dla dzieci i młodzieży, z zakresu terenowej edukacji ekologicznej i wiślanej - "WISŁA - Poznaj, Poczuj, Pomyśl".

Jego celem jest zainteresowanie i zachęcenie odbiorców do odkrywania możliwości jakie daje Wisła mieszkańcom Warszawy. Fundacja ma nadzieję, że udział w zajęciach przyczyni się do zwiększenie świadomości ekologicznej młodych ludzi, poprzez zdobycie wiedzy o Wiśle i jej znaczeniu w życiu miasta.

Przy tej okazji chce pokazać jak można wykorzystywać rzekę jako alternatywne źródło energii oraz jak aktywnie, atrakcyjnie i odpowiedzialnie spędzać czas, nie tylko nad Wisłą.

Projekt skierowany jest do szkół podstawowych, placówek oświatowych, a także placówek wsparcia dziennego w Warszawie. Liczba warsztatów jest ograniczona. W projekcie może wziąć udział 20 klas/grup z Warszawy. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń . Ponieważ jednego dnia odbędą się dwa warsztaty (pierwsza grupa rozpoczyna spacerem, druga w tym czasie buduje koło wodne oraz wyplata z wikliny), dlatego organizatorzy zachęcaja do zgłaszania dwóch grup z jednej placówki.

Zgłoszenia do udziału w projekcie po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego (wypełnia nauczyciel). Warsztaty odbywać się będą od połowy kwietnia do końca czerwca 2015 roku. Miejsce odbywania się warsztatów to warszawskie plaże na prawym brzegu (Plaża PoniatówkaPlaża Saska, ewentualnie Plaża Praska) oraz ich okolice. W przypadku wysokiego poziomu wody w Wiśle warsztaty mogą odbywać się również w okolicy Portu Czerniakowskiego. Dojazd grup na ustalone miejsce rozpoczęcia warsztatów we własnym zakresie.

 ppp 2

RZEKA DAJE MOC:

MOC Natury i Poznania - spacer edukacyjny (ok. 2 godz.)

Spacer z przewodnikiem wzdłuż brzegu Wisły łączyć będzie opowieści o wielkiej rzece i jej znaczeniu dla Warszawy, z bezpośrednim doświadczaniem otaczającej przyrody. Tę wyprawę przez zarośla łęgowe urozmaicą liczne gry i zabawy terenowe, skierowane na kształtowanie pozytywnych postaw ekologicznych.

MOC Świadomości i Harmonii - warsztaty wyplatania z wikliny (ok. 2 godz.)

Pod opieką instruktora uczestnicy będą wyplatać duże plażowe parasole słoneczne z naturalnego i charakterystycznego dla doliny Wisły materiału - wikliny. Wsłuchają się w opowieść o rzece w wielkim mieście i jej samooczyszczeniu, by wspólnie wybudować model naturalnego filtra wodnego.

MOC Rzeki i Myśli - warsztaty budowy i wykorzystania koła wodnego (ok. 1 godz.)

Każda grupa, z przygotowanych wcześniej przez instruktora elementów, samodzielnie złoży duże koło łopatkowe. Z pomocą specjalisty zostanie ono umieszczone  w nurcie rzeki, a następnie zostanie uruchomiona pływająca mini elektrownia wodna!

Uczniowie oraz nauczyciele biorący udział w projekcie otrzymają dodatkowo broszury dydaktyczne, które pomogą im uporządkować oraz uzupełnią informacje zdobyte podczas zajęć terenowych.

Źródło: rokwisly.pl

Poprawiony: środa, 01 kwietnia 2015 07:26