"Pomagamy Wiśle płynąć"

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Strona Główna

Konkurs fotograficzny "Kanał Elbląski w obiektywie wodniaków"

Email Drukuj PDF

kanaleStowarzyszenie Miłośników Kanału Elbląskiego "Navicula" oraz firma Boltimor Group Sp. z o.o. ogłosiły konkurs fotograficzny o Kanale Elbląskim - "Kanał Elbląski w obiektywie wodniaków".

Głównym celem konkursu jest wybranie zdjęć o dużym ładunku emocjonalnym i dużej wartości artystycznej prezentujących Kanał Elbląski oczami jego użytkowników. Zdjęcia stanowić będą część ekspozycji w Izbie Historii Kanału Elbląskiego w Buczyńcu. 

Konkurs jest bezpłatny, ma charakter otwarty i skierowany jest do wszystkich użytkowników Kanału Elbląskiego. Prace konkursowe należy dostarczyć do 15 marca 2015 roku, liczy się data wpływu na skrzynkę pocztową Organizatora.

Długotrwały i uciążliwy dla wszystkich użytkowników remont Kanału Elbląskiego dobiega końca. W tym samym czasie powstał nowy budynek Izby Historii Kanału Elbląskiego przy pochylni Buczyniec, do którego będą przeniesione eksponaty. Kanał i muzeum będą otwarte w pierwszych dniach maja 2015 r. W styczniu 2015 r. wyłoniono wykonawcę ekspozycji muzeum a będzie ona odmienna od poprzedniej, znacznie bogatsza, dwukrotnie większa kubaturowo, ma zawierać szereg nowych elementów.

Na piętrze znajdą swe miejsce prawdziwe rarytasy: elementy wyposażenia maszynowni, drewniane modele odlewnicze, unikatowe dokumenty archiwalne i miejsce dla nas - użytkowników, w wieku od 1 do lat 100.

Parter to część historyczno-krajoznawcza. To tu poznamy historię powstania Kanału, fakty oczywiste i zapełnienie nie znane. Jednym z elementów ekspozycji mają być zdjęcia przedstawiające Kanał Elbląski, w ciekawym ujęciu zaprezentowanym w fotografii artystycznej, obrazującej cztery pory roku. Niestety, w czasie pozostałym do otwarcia ekspozycji nie da się wykonać takich zdjęć. Jedynym sposobem jest uzyskanie ich od fotoamatorów, użytkowników Kanału Elbląskiego. Z pomysłem zorganizowania otwartego konkursu fotograficznego zwrócił się wykonawca ekspozycji, firma Boltimor sp. z o.o. , fundując ciekawe nagrody.

Regulamin Konkursu 

Źródło: navicula.org.pl

Poprawiony: poniedziałek, 02 marca 2015 09:29