"Pomagamy Wiśle płynąć"

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Strona Główna

WSPÓŁPRACA POLSKO-HOLENDERSKA

Email Drukuj PDF

apierwszyrok ligi

Polsko-holenderska współpraca partnerska w zakresie możliwości rozwoju transportu wodnego śródlądowego oraz prowadzenia racjonalnej gospodarki wodnej
Przez dwa dni rządowi eksperci w dziedzinie gospodarki wodnej i żeglugi śródlądowej z Holandii oraz Polski mogli wymieniać się wiedzą oraz najlepszymi praktykami w zakresie funkcjonowania tych obszarów w obu państwach.
Było to możliwe dzięki wizycie delegacji Ministerstwa Infrastruktury i Gospodarki Wodnej Królestwa Niderlandów oraz The Netherlands Water Partnership w siedzibie Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
W dniach 8-9 kwietnia 2019 r. w ramach polsko-holenderskiego porozumienia o współpracy toczyły się rozmowy w zakresie możliwości rozwoju transportu wodnego śródlądowego oraz prowadzenia racjonalnej gospodarki wodnej.
Celem spotkania była także wymiana doświadczeń w zakresie wdrażania unijnych dyrektyw, sposobów zarządzania zasobami wodnymi oraz procesów planowania inwestycji w gospodarce wodnej.
Bloki tematyczne obejmowały także zagadnienia dotyczące konsultacji społecznych w ramach ochrony przeciwpowodziowej i tworzenia nowych dróg wodnych.
Przedstawiciele resortu zapoznali się ze schematami pomocy publicznej realizowanymi w Holandii, a także możliwościami wdrażania inwestycji przez sektor prywatny.
Po zakończonej dyskusji obie strony wypracowały wnioski, które będą stanowić podstawę do tematów poruszanych podczas kolejnego spotkania.
MGMiŻŚ

phol

Poprawiony: środa, 10 kwietnia 2019 14:14