"Pomagamy Wiśle płynąć"

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Strona Główna

Czoo okPREZYDENT RP RATYFIKOWAŁ KONWENCJĘ AGN

Email Drukuj PDF

AGN

agn prezydent podpisa porozumienie m-agn wypowiedz ministra grbarczyka m

Akt ratyfikacji Europejskiego porozumienia o głównych śródlądowych drogach wodnych o znaczeniu międzynarodowym (AGN) Prezydent Andrzej Duda podpisał dzisiaj w Pałacu Prezydenckim w obecności m.in. Marka Gróbarczyka, ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, kierownictwa resortu, przedstawicieli Kancelarii Prezydenta i kancelarii premier polskiego rządu, środowisk żeglugi śródlądowej i całej gospodarki morskiej a także szkolnictwa branżowego różnych szczebli.

- Bardzo się cieszę Panie Ministrze, że po wielu przygotowaniach i rozmowach mogliśmy dokonać ratyfikacji tego niezwykle ważnego porozumienia - powiedział prezydent Andrzej Duda kierując pierwsze słowa do ministra Marka Gróbarczyka. - To porozumienia ma nas wprowadzać do europejskiej wspólnoty transportu wodnego. Zostało zawarte w 1996 w Genewie pod auspicjami Organizacji Narodów Zjednoczonych przez 18 państw europejskich, po części należących do Unii Europejskiej, po części nie, ale kiedy spojrzymy na mapę tych państw to jasno i wyraźnie zobaczymy, że ono wpisuje się w pewnym sensie także w naszą dzisiejszą niezwykle ważną dla nas koncepcję rozwoju współpracy państw Trójmorza, leżących pomiędzy Morzem Bałtyckim, Adriatykiem, Morzem Czarnym.

Poprawiony: poniedziałek, 06 marca 2017 19:38 Więcej…
 

NARADA PRZEDNAWIGACYJNA - POLSKA ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA W 2017 R.

Email Drukuj PDF

narada przednawigacyjna mminlog2016-06-30-071445.419367logomgm

Jerzy Materna, wiceminister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej wziął udział w 16. Naradzie Przednawigacyjnej w Szczecinie.

- Związek, który zrzesza licznych armatorów żeglugi śródlądowej powinien pełnić ważna rolę integrującą środowisko polskich przewoźników śródlądowych i jednocześnie reprezentować interesy tego środowiska w relacjach z innymi partnerami, w tym administracją rządową - powiedział podczas wystąpienia minister Jerzy Materna.

Wiceszef resortu przekazał także aktualne informacje o działaniach i inicjatywach resortu w zakresie spraw związanych z żeglugą śródlądową.

- Już w najbliższy poniedziałek, 6 marca br. podpisany zostanie, przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę, akt ratyfikacji Porozumienia AGN - poinformował Minister. - Polska stając się stroną Porozumienia AGN, zobowiązuje się do zapewnienia na drogach wodnych, ujętych w Porozumieniu, międzynarodowej klasy żeglowności tzw. klasy "E". Oznacza to, zintensyfikowanie działań podejmowanych przez MGMiŻŚ w zakresie rozwoju śródlądowych dróg wodnych, również w ramach współpracy ze ZPAŚ - podkreślił.

Poprawiony: piątek, 03 marca 2017 18:53 Więcej…
 

NOWY DOWÓDCA ORP BŁYSKAWICA

Email Drukuj PDF

W środę, 1 marca, wraz z uroczystym podniesieniem bandery na pokładzie okrętu-muzeum ORP Błyskawica, odbyło się przekazanie obowiązków dowódcy historycznego niszczyciela. Dowodzenie jednostką objął, komandor porucznik Walter Jarosz.
Zgodnie z rozkazem personalnym Dowódcy Generalnego RSZ Nr 16 z dnia 13 lutego 2017 roku kmdr ppor Walter Jarosz objął dowodzenie historycznym niszczycielem ORP Błyskawica. Przejął obowiązki od kmdr ppor. Marka Mielnika, który czasowo dowodził okrętem po odejściu do rezerwy wieloletniego dowódcy kmdr por. Jerzego Łubkowskiego. W uroczystości, która rozpoczęła się od podniesienia bandery, wziął udział dowódca 3. Flotylli Okrętów kontradmirał Krzysztof Jaworski, załoga okrętu oraz zaproszeni goście. Komandor porucznik Walter Jarosz obejmując obowiązki dowódcy ORP Błyskawica, decyzją Ministra Obrony Narodowej Nr 228 z dnia 26 stycznia 2017 roku został awansowany na stopień komandora porucznika.

blywhl9o-lybwalter jarosz fot m kluczynski nowy dowodc blyskawicy 595 314

ORP Błyskawica poza rolą okrętu-muzeum spełnia szereg innych istotnych funkcji. Jedną z nich jest funkcja reprezentacyjna. Tu odbywają się liczne uroczystości, spotkania, konferencje i sympozja. Tradycją stały się promocje absolwentów Akademii Marynarki Wojennej na pierwszy stopień oficerski na pokładzie okrętu, a także nominacje i odznaczenia kadry zawodowej oraz pracowników Marynarki Wojennej. Tu również odbywają się pasowania na pierwszoklasistów, przyrzeczenia harcerskie i inne zajęcia dla szkół i przedszkoli tak, aby od najmłodszych lat kształtować świadomość i wychowywać w duchu "Polski Morskiej". Codzienne życie okrętu i towarzyszące mu elementy ceremoniału morskiego oraz Regulaminu Służby Okrętowej: podnoszenie i opuszczanie bandery, wybijanie szklanek, witanie i żegnanie przy trapie oficerów oraz przełożonych, to wszystko odbywa się na oczach społeczeństwa. Wywiera zatem niewątpliwy wpływ na jego świadomość, a tym samym pozwala lepiej poznać i wzbogacać posiadaną wiedzę o morzu.
rel (3. Flotylla Okrętów)

malyrok wisly180 180 szare

Poprawiony: piątek, 03 marca 2017 17:02
 

ODSZEDŁ NA WIECZNĄ WACHTĘ

Email Drukuj PDF

Z głębokim żalem i smutkiem informujemy, że w dniu 4 marca 2017 r. (sobota) o godzinie 13:00 w Ulanowie obędą się uroczystości pogrzebowe śp. Mieczysława Pityńskiego zmarłego w wieku 89 lat

19 sylwetki

Retman, z zawodu nauczyciel, emeryt, członek Bractwa Flisackiego w Ulanowie

Jego ojciec Zygmunt także był retmanem. Brał udział we flisach począwszy od 1950r. Cechmistrz Wtóry Bractwa Flisackiego w latach 1991-1998. Patent retmański uzyskał w 2002r. Wykonawca wielu kryp i retmanek w Ulanowie.

/informacja ze strony Bractwa Flisackiego Ulanów/

Poprawiony: środa, 01 marca 2017 20:12
 

ZAPROSZENIE

Email Drukuj PDF

amarzecrok1

 

"WISŁA W DZIEJACH POLSKI" - WYSTAWA W MUZEUM WISŁY W TCZEWIE

Email Drukuj PDF

muzeum wisynmm gdansk muzeum w tczewie 595 314

Wisła, jak mało która rzeka w Polsce, jest okolona historią, legendami, podaniami i zwyczajami. Jest stale obecna w twórczości malarskiej, literackiej, muzycznej. To nad Wisłą zlokalizowano dwie stolice Polski, to nad nią leżą miasta i miasteczka ważne dla historii i kultury polskiej. Wędrówka wzdłuż królowej polskich rzek to lekcja dziejów Polski.
Nowa wystawa stała w Muzeum Wisły, otwarta dla zwiedzających od 25 lutego 2017, pokazuje problematykę wiślaną kontekście przeszłości, teraźniejszości i przyszłości oraz całe bogactwo i różnorodność zjawisk mieszczących się w słowie "Wisła".
- Nazwa naszego muzeum: Muzeum Wisły w Tczewie oraz tytuł naszej wystawy stałej: "Wisła w dziejach Polski" zobowiązują i są dla nas stałym wyzwaniem - mówi dyrektor Narodowego Muzeum Morskiego, dr inż. Jerzy Litwin. - Wisła pełni bowiem w naszym kraju rolę szczególną, symboliczną. Często jest on nazywany "krajem nad Wisłą", a rzeka stanowi tu ważny wyróżnik wspólnego terytorium niezwykle istotnego dla trwania narodu. Bardzo się też cieszymy, że otwarcie drugiej części wystawy przypadło na Rok Rzeki Wisły.
Wisła - archeologicznie i nowocześnie
Pod względem ekspozycyjnym wystawa jest zróżnicowana: znajdują się na niej zarówno tradycyjne, jak i nowoczesne środki prezentacji narracji. Najważniejszym jej elementem są liczne oryginalne zabytki: archeologiczne przedmioty codziennego użytku, łodzie używane na Wiśle i jej dopływach, cenne obrazy, modele i makiety, elementy statków wiślanych, narzędzia rybackie, szkutnicze, piaskarskie i regulacyjne, modele jednostek wiślanych, odznaczenia sportowe i turystyczne. Oprócz zabytków na zwiedzających czekają liczne ilustracje i filmy, pokazywane zarówno w postaci wydruków, jak i w formie prezentacji w ramkach LCD. Dzięki interaktywnym stanowiskom typu "zajrzyj i sprawdź" goście muzeum poznają cechy charakterystyczne 3 odcinków Wisły oraz flisackie pożywienie. W infokioskach rozwijane są tematy zasygnalizowane na wystawie lub uzupełniające jej narrację, np. gwara flisacka, spław soli Wisłą, powodzie wiślane, stocznie rzeczne.

Poprawiony: sobota, 25 lutego 2017 12:40 Więcej…
 

ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA - UŚPIONY POTENCJAŁ

Email Drukuj PDF

pchaczimg 0075 t2

Polski sektor żeglugi śródlądowej przeżywał swój okres świetności niemal pół wieku temu. Kolejnych kilka dekad to natomiast czas zaniedbania i braku inwestycji. Branża ta nie jest jednak gospodarczym przeżytkiem, o czym świadczy prężne jej funkcjonowanie na zachodzie Europy, a nawet tuż za naszą wschodnią granicą.
Czy stać nas na renesans transportu rzecznego w Polsce? Jaki udział mogłoby mieć w nim Pomorze? Jakimi aktywami dysponujemy i jak można byłoby je wykorzystać?
Prof. dr hab., kpt. ż.w. Zbigniew Burciu z Akademii Morskiej w Gdynia odpowiada ne te pytania w wywiadzie opublikowanym w Pomorskim Przeglądzie Gospodarczym.
rel (Akademia Morska w Gdyni)

http://ppg.ibngr.pl/pomorski-przeglad-gospodarczy/zegluga-srodladowa-uspiony-potencjal

malyrok wisly180 180 szare

Poprawiony: piątek, 24 lutego 2017 18:25
 

WYSZUKANE W INTERNECIE

Email Drukuj PDF

wyszukanepoczt art35 003

 

MOSTY GDAŃSK I BPBM PROJMORS WYKONAJĄ DOKUMENTACJĘ BUDOWY KANAŁU ŻEGLUGOWEGO

Email Drukuj PDF

podpisanie umowymw-minlog2016-06-30-071445.419367logomgm

Umowę podpisano w siedzibie inwestora, Urzędu Morskiego w Gdyni. Dokument na wykonanie dokumentacji dotyczącej budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską (potocznie zwaną Przekopem Mierzei) ze strony UM parafowali dyrektor Wiesław Piotrzkowski i Andrzej Kajut, główny księgowy. Tomasz Michnowicz podpisał umowę jako reprezentant konsorcjum firm: Mosty Gdańsk i Biura Projektów Budownictwa Morskiego Projmors.

Umowa przewiduje wykonanie opracowań w ciągu 18 miesięcy oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie budowy. Wynagrodzenie wykonawcy wyniesie 4,27 mln zł netto.
Przedmiotem umowy jest opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia - Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską. Chodzi o projekty śluzy z konstrukcją zamknięć, kanału głównego i odcinków połączeniowych z awanportem portu osłonowego od strony Zatoki Gdańskiej oraz portem postojowym - stanowiskami postojowymi od strony Zalewu Wiślanego. Ponadto w zakres prac dokumentacyjnych wchodzą: połączenia drogowe, mostowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą: modernizacja wejścia do portu Elbląg, tor wodny od Zatoki Elbląskiej do wybranej lokalizacji kanału żeglugowego, sztuczna wyspa/wyspy na Zalewie Wiślanym.

Połączenie Zalewu Wiślanego i Zatoki Gdańskiej kanałem przez Mierzeję Wiślaną to jedna z priorytetowych inwestycji obecnego rządu. Kanał w nowej sytuacji geopolitycznej Polski i wschodnich obszarów Unii Europejskiej ma znaczenie przede wszystkim ze względu na potrzebę zwiększenia bezpieczeństwa tej części Polski i wschodniej granicy Unii. Bardzo istotne są też aspekty rozwoju gospodarczego i turystycznego tych obszarów. Nowa droga wodna umożliwi swobodną żeglugę statków morskich do portu w Elblągu i pozostałych portów Zalewu Wiślanego, będących portami Unii Europejskiej.

Biuro Prasowe MGMiŻŚ

Poprawiony: środa, 22 lutego 2017 19:44
 

NASZA KLUBOWA BIBLIOTECZKA

Email Drukuj PDF

fregata-dar-pomorza--Autor Marek Twardowski

Publikacja przedstawiająca losy statku, relacjonująca jego 100-letnią służbę, zawierająca schemat takielunku, opisująca procedurę stawiania żagli, a nawet dotykająca codziennego życia załogi to swoiste kompendium wiedzy o Białej Fregacie. "Fregata Dar Pomorza" autorstwa Marka Twardowskiego, długoletniego kustosza na statku, a zarazem pasjonata żaglowca została wydana z okazji setnej rocznicy wodowania najpiękniejszego polskiego żaglowca. Tak długo wyczekiwana książka, będąca dogłębnym studium o "Darze Pomorza" stanowi publikację bezcenną - zawiera fakty, liczby, daty zachowane nie tylko przez archiwa, ale ocalałe dzięki ludzkiej pamięci. Przez bogato ilustrowane strony przewijają się miejsca znane z przygodowych książek, pojawiają się ludzie sławni dzięki swoim czynom. Opowieść o legendarnym żaglowcu, który pozostaje symbolem morskiej historii Polski i uchodzi za klejnot gdyńskiego portu to fascynująca lektura nie tylko dla tych, co na morzu służyli, ale dla wszystkich, którym morze jest bliskie sercu."Fregata Dar Pomorza" została wydana w koedycji - nakładem Wydawnictwa JSC oraz Wydawnictwa Maszoperia Literacka. Ukazała się dzięki wsparciu Urzędu Miasta Gdyni.

Poprawiony: wtorek, 21 lutego 2017 18:34