"Pomagamy Wiśle płynąć"

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Strona Główna

Czoo okAKTUALNA SYTUACJA NA WIŚLE ŚRODKOWEJ

Email Drukuj PDF

wodawisla

Wisła i Kanał Żerański w Warszawie
Aktualna sytuacja na 1 lipca
Wezbranie opuściło region Wisły Środkowej.
Na Wiśle Środkowej stany wód układają się jeszcze w strefie stanów wysokich, ale na całym administrowanym odcinku sytuacja ustabilizowała się i obserwowane są spadki stanu wody.
W ciągu najbliższej doby na Wiśle prognozuje się: od Zawichostu do Włocławka spadki stanu wody w strefie stanów wysokich. Na stacji Modlin w godzinach wieczornych, a na stacji Warszawa-Bulwary jutro w godzinach wczesno rannych możliwość spadku stanu wody do strefy stanów średnich.
W ciągu najbliższej doby na Narwi od Orzyca po ujście prognozuje się wzrosty stanu wody w strefie stanów średnich, lokalnie spadki (stacja Orzechowo). Na dopływach przewiduje się wahania stanu wody w strefie stanów średnich, lokalnie niskich i wysokich.
W zlewni Bugu od Liwca do ujścia prognozuje się wzrosty stanu wody w strefie stanów średnich, lokalnie wahania (stacja Popowo).
Informacja o sytuacji hydrologiczno-meteorologicznej przygotowana na podstawie danych własnych Wód Polskich i danych państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej IMGW-PIB.

Poprawiony: środa, 01 lipca 2020 15:32
 

WIEŚCI Z BUDOWY

Email Drukuj PDF

przekopzalew

Trwają prace przy inwestycji "Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską". Aktualnie w rejonie Zatoki Gdańskiej zakończono prace związane z pogrążaniem ścianki szczelnej nabrzeża południowego wraz z zakotwieniem mikropali i zalądowieniem tego obszaru. Na nasadach falochronu zachodniego i wschodniego także zakończyło się pogrążanie ścianek szczelnych. Trwają prace pogłębiarskie w rejonie nabrzeża południowego. Coraz bardziej widoczne są też efekty prac przy budowie mostu, śluzy i kanału żeglugowego. Na mostach północnym i południowym zakończono pogrążanie pali prefabrykowanych, a na moście południowym, na którym prace są bardziej zaawansowane, trwają roboty żelbetowe.
- Planujemy uzyskać gotowość tego obiektu do przejazdu i poprowadzenia nim ruchu, w pierwszej połowie przyszłego roku - mówi Jacek Szymański dyrektor projektu z konsorcjum NDI/Besix. Ten obiekt jest niezbędny z tego względu, że musimy przełożyć na niego ruch, aby umożliwić wykonywanie ścianek szczelnych i kanału żeglugowego.
Zaczęły się roboty w obrębie śluzy i bram śluzy. Kontynuowane są roboty ziemne, umocnienia skarp oraz budowa nasypów pod drogi.
- Prace toczą się zgodnie z przyjętym harmonogramem. Prowadzone są między innym roboty związane z mostami, mamy już częściowo pozalewane podpory, gotowe są wzmocnienia pod obydwa przyczółki. Trwają również prace związane ze śluzą, która będzie miała głębokość 6,5 m. Ta rezerwa, w stosunku do planowanej obecnie głębokości toru wodnego (5m) jest pozostawiona na przyszłość, tak aby łatwiej można było dostosować parametry drogi wodnej do wymogów związanych z rozwojem żeglugi w tym rejonie - powiedziała Anna Stelmaszyk-Świerczyńska, Z-ca Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni ds. Technicznych, Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu. Dodała także, iż - z uwagi na duże zainteresowanie, jakie wzbudza budowa, a także w trosce o płynność i bezpieczeństwo ruchu drogowego, w uzgodnieniu i dzięki uprzejmości Nadleśnictwa Elbląg, niedługo zostanie oddane do użytku tymczasowe miejsce postojowe, zlokalizowane po wschodniej stronie budowy od strony Zalewu Wiślanego.
Na terenie budowy uruchomiony został również węzeł betoniarski, który umożliwi przygotowywanie mieszanki betonowej na miejscu, bez konieczności jej transportu. Na terenie Zalewu Wiślanego zostało przygotowane nabrzeże tymczasowe, które jest wykorzystane na potrzeby dostarczania materiałów oraz sprzętu do budowy obwiedni sztucznej wyspy. Aktualnie trwają dostawy materiałów i mobilizacja sprzętu, aby zintensyfikować prace przy budowie wyspy.
W najbliższych tygodniach na budowie pojawi się kolejny sprzęt do prowadzenia prac. Będą to m.in. pontony i urządzenia, które rozpoczną pogrążanie ścianek szczelnych z wody. Oprócz prac przy budowie falochronów, toczyć się będą roboty pogłębiarskie w basenie portowym w obrębie nabrzeża południowego.
- Będziemy kontynuować też roboty w obszarze śluzy i bram śluzy - mówi Dominik Wróblewski kierownik budowy konsorcjum NDI/Besix. W lipcu planujemy zakończyć roboty żelbetowe na moście południowym, a rozpocząć na moście północnym. Kontynowanie będą roboty ziemne związane z pogrążaniem ścianki kanału i budową układu drogowego.
Pozostałe prace na najbliższe tygodnie to budowa budynków administracyjnych, czyli Bosmanatu; prace branżowe tj. elektryczne, techniczne i sanitarne. Rozpoczną się także prace przy obwiedni sztucznej wyspy.
- W toku są przetargi na drugą część budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską, a mianowicie umocnienie brzegów rzeki Elbląg, a także na pogłębiarkę, która będzie dedykowana utrzymaniu nowej drogi wodnej, a prawdopodobnie również wykona część prac przy trzecim etapie budowy, tj. pogłębianiu toru na Zalewie Wiślanym.
Całkowita długość nowej drogi wodnej wyniesie 22,880 km (w tym przejście przez Zalew Wiślany - 10,176 km; Rzekę Elbląg - 10,381 km; pozostałe 2,323 km to odcinek stanowiska postojowego, śluzy i portu zewnętrznego), a jej głębokość to 5 m. Docelowo ma ona umożliwić wpływanie do portu w Elblągu jednostek o długości do 100 metrów oraz do 20 metrów szerokości. Budowa kanału na Mierzei Wiślanej ma zakończyć się w 2022 r. Inwestorem jest Urząd Morski w Gdyni, a wykonawcą pierwszej, aktualnie realizowanej części inwestycji konsorcjum firm NDI/Besix.
MGMiŻŚ

Poprawiony: środa, 01 lipca 2020 15:18
 

ODSZEDŁ NA WIECZNĄ WACHTĘ

Email Drukuj PDF

Z wielkim smutkiem zawiadamiamy, że na wieczną wachtę odszedł Apolinary Pastuszko, wieloletni działacz na rzecz żeglarstwa i autor książek: "Klasa Finn - ważna karta w historii polskiego żeglarstwa regatowego" i "Od Cadeta do Igrzysk Olimpijskich".

apolinary-5c4b3e11 855x590-fin

fot. finnclass.pl

Urodził się w 1928 roku w Ostrowcu Świętokrzyskim, a pierwszy kontakt z żeglarstwem miał niedługo po wojnie. W wieku 19 lat zapisał się na kurs organizowany przez Państwowe Centrum Wychowania Morskiego. W 1951 roku ukończył Akademię Wychowania Fizycznego w Warszawie, a włączenie do programu studiów tematyki żeglarskiej umożliwiło mu zdobycie uprawnień sternika jachtowego, instruktora a następnie trenera.
Od 1960 do 1990 roku pracował w Polskim Związku Żeglarskim pełniąc różne funkcje, m.in. trenera koordynatora, kierownika wyszkolenia, sekretarza ds. sportu, członka zarządu i trenera kadry olimpijskiej podczas igrzysk w 1972 i 1980 roku. Jego pasją zawsze była praca z młodzieżą, był jednym z inicjatorów opracowania wytycznych dla rozwoju żeglarstwa wśród dzieci i młodzieży i rozpowszechnienia klasy Cadet. Efektem tego były złote medale polskich załóg w mistrzostwach świata w latach 66, 67 i 68. Za zasługi dla polskiego sportu i rozwoju żeglarstwa otrzymał wiele nagród i odznaczeń, w tym Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, czy Złoty Medal za zasługi dla Polskiego Ruchu Olimpijskiego.
Szczegóły pogrzebu Apolinarego Pastuszki podane zostanę w terminie późniejszym. Rodzinie i przyjaciołom składamy wyrazy głębokiego współczucia. Cześć jego pamięci.
Info:PZŻ

Poprawiony: wtorek, 30 czerwca 2020 15:29
 

UWAGA! OD 1.08.2020 R. NOWE ZASADY REJESTRACJI JACHTÓW!

Email Drukuj PDF

jachtttttt

Obecne regulacje prawne przewidują aż sześć różnych rejestrów, w których mogą zostać zarejestrowane jednostki pływające. Rejestry prowadzą różne organy, natomiast regulacje odnoszące się do obowiązku rejestracji, w szczególności parametry jednostek pływających, wymagane dokumenty i opłaty, jak również sama procedura wpisu, są w każdym przypadku odmienne. Dlatego, na mocy nowych przepisów wprowadzony zostanie jeden rejestr dla wszystkich jachtów i innych jednostek pływających do 24 m.
Nowy uproszczony proces rejestracji ma wejść w życie 1 sierpnia 2020 r.
W celu rejestracji jednostki pływającej konieczne będzie złożenie wniosku do dowolnie wybranego organu rejestrującego, którym będzie starosta albo właściwy polski związek sportowy (Polski Związek Żeglarski, Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego).
Wniosek będzie można złożyć w tradycyjnej papierowej formie oraz drogą elektroniczną, za pośrednictwem profilu e-PUAP.
Rejestr będzie prowadzony w formie elektronicznej i będzie rejestrem jawnym. Każda zainteresowana osoba będzie mogła uzyskać nieodpłatny, elektroniczny dostęp do podstawowych informacji zawartych w bazie danych rejestru na temat danej jednostki.
Oprócz zmiany terminu wejścia w życie nowych przepisów, pierwotne regulacje uległy również zmianie w kilku dodatkowych kwestiach. Ostatecznie postanowiono wyłączyć spod obowiązku rejestracji jachty i oraz jednostki pływające używane do amatorskiego połowu ryb o długości równej 7,5 m lub mocy napędu mechanicznego równej 15 kW.
Obowiązkowi rejestracji będą podlegać:
- jachty oraz jednostki pływające używane do amatorskiego połowu ryb, o długości większej niż 7,5 m lub napędzie mechanicznym o mocy większej niż 15 kW,
- jednostki pływające używane do połowów rybackich,
- jednostki pływające uprawiające żeglugę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej o ile nie posiada innej niż polska przynależności.
Osoby, które posiadają zarejestrowane w/w jednostki, będą musiały dokonać powtórnej rejestracji na nowych zasadach.
Obowiązkowi rejestracji nie będą podlegać:
- jednostki pływające przeznaczone wyłącznie do regat i zawodów sportowych, posiadające klasę regatową i ważny certyfikat wydany przez polski związek sportowy albo podmiot właściwy dla państwa bandery jachtu oraz regatowe łodzie wiosłowe,
- jednostki pływające napędzane wyłącznie siłą ludzkich mięśni,
- deski surfingowe, deski z żaglem lub inne podobne jednostki pływające.
------- Co ważne, jednostki pływające o długości do 24 m, które nie podlegają obowiązkowi rejestracji, mogą być zarejestrowane na wniosek właściciela.-------

Poprawiony: wtorek, 30 czerwca 2020 10:54
 

MOJA WISŁA - NMM ZAPRASZA NA REJS Z MIRKIEM BRUCKIM

Email Drukuj PDF

mojawis

Od 4 lipca 2020 roku Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku zaprasza do tczewskiego oddziału - Muzeum Wisły - na wystawę obrazów autorstwa muzealnego kolegi Mirosława Bruckiego, zatytułowaną "Moja Wisła". Ta wystawa jest wyjątkowa zarówno ze względu na autora prezentowanych prac, jak i wydarzenie, które dokumentują.

W 2013 i w 2014 roku Mirek Brucki odbył samotną wyprawę Wisłą małą łodzią żaglową Delfin. Płynął historycznym szlakiem flisaków z Krakowa do Gdańska. Owocem podróży, która odbyła się w dwóch etapach, jest kolekcja trzydziestu obrazów, przedstawiających najpiękniejsze nadwiślańskie pejzaże. Jest tu m.in. zanurzony w wieczornym błękicie Baranów, klasztor w Czerwińsku, drewniany wiatrak w Mięćmierzu. Jest sanktuarium w Gorzędzieju, urokliwa Nieszawa oraz Gdańsk i Tczew - dwa ważne dla artysty porty.

Prace na wystawie wyeksponowane są w kolejności zgodnej z kierunkiem podróży. Między płótnami wkomponowano zapiski z dziennika pokładowego, który jest osią czasu ekspozycji. Dzięki temu bliżej poznać możemy nie tylko niezwykłe miejsca, ale też samego artystę.

Na wystawie pokazana jest także łódka Delfin, która dzielnie spisywała się podczas rejsu, a po wyprawie została podarowana przez właściciela do zbiorów NMM.

Wystawa Mirka Bruckiego w Muzeum Wisły w Tczewie to zaproszenie w podróż malowaną nastrojem i emocjami artysty, która potwierdza, że w życiu najważniejsza jest droga, nie cel, a Wisła jest piękna zawsze.

Kuratorem wystawy jest Jadwiga Klim.

Poprawiony: poniedziałek, 29 czerwca 2020 13:43
 

AKTUALNE OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE I HYDROLOGICZNE

Email Drukuj PDF

wody pl

fot:wody.pl

W związku z prognozowanymi opadami o charakterze burzowym IMGW-PIB wydało ostrzeżenia meteorologiczne i hydrologiczne. W miejscu wystąpienia intensywnych opadów, na mniejszych rzekach i w zlewniach zurbanizowanych możliwe jest wystąpienie gwałtownych wzrostów stanu wody z możliwością przekroczenia stanów ostrzegawczych i alarmowych.
Obecnie najtrudniejsza sytuacja panuje na Podkarpaciu, gdzie ulewnym opadom deszczu towarzyszył grad oraz silny, porywisty wiatr. Z informacji IMGW-PIB wynika, że w regionie punktowo w ciągu 1,5 godziny mogło spaść do 100 mm deszczu. W regionie doszło do lokalnych podtopień. Burze przechodzą również w innych rejonach kraju.

Sytuacja z dnia 27.06, godz. 18:00
Obowiązuje 10 stanów alarmowych, w tym 3 w Dorzeczu Wisły: 1 Górna Wisła, 1 San, 1 Wisła od Sanu do Narwi oraz w
Dorzeczu Odry: 7 Górna i środkowa Odra.
Jednocześnie ogłoszono stany ostrzegawcze dla Dorzecza Wisły 19: Górna Wisła 6, San 6, Wisła od Sanu do Narwi 4, Narew 1, Bug 1, Wisła od Narwi do Drwecy 1 oraz dla Dorzecza Odry 19: Górna i środkowa Odra 16, Warta do Wełny 3.
W ciągu ostatnich 6 godzin największe opady wystąpiły w województwie podlaskim i mazowieckim. Aktualnie niewielkie opady występują w pasie od Małopolski do Mazowsza.
Kulminacja fali wezbraniowej na Wiśle aktualnie znajduje się na wysokości wodowskazu w profilu Dęblin.
Kulminacja fali wezbraniowej na Odrze znajduje się na wysokości wodowskazu w profilu Głogów.

logo pgw

Poprawiony: sobota, 27 czerwca 2020 16:50
 

HISTORIA LIGI OBIEKTYWEM ZAPISANA

Email Drukuj PDF

lmm2

Międzyklubowe regaty kajakowe zorganizowane przez "Oddział Szkutnictwa" Ligi Morskiej i Kolonialnej na terenie klubu "Syrena". Start kajaków żaglowych. Wrzesień 1932 r.

 

ŚWIĘTO MARYNARZY

Email Drukuj PDF

swietom

 

ODSZEDŁ NA WIECZNĄ WACHTĘ

Email Drukuj PDF

andrzejs

 

NA OTWARCIE SEZONU 2020 ŻEGLARZE UHONORUJĄ BOHATERÓW

Email Drukuj PDF

W najbliższą sobotę o godzinie 12 zostanie upamiętnionych dwóch zasłużonych żeglarzy. Komandor Bolesław Romanowski to legendarny dowódca okrętów podwodnych podczas II wojny światowej i kapitan drugiego "Zawiszy Czarnego". Był też pierwszym przewodniczącym Okręgu Gdańskiego Polskiego Związku Żeglarskiego, poprzednika Pomorskiego Związku Żeglarskiego, który w tym roku obchodzi 55-lecie powstania.
Henryk Fronczak zaś - towarzysz rejsów Mariusza Zaruskiego - był organizatorem żeglarstwa w okupowanej Warszawie, a po wojnie działaczem Polskiego Związku Żeglarskiego i Yacht Klubu Polski.
Odsłonięcie tablic Bolesława Romanowskiego i Henryka Fronczaka, połączone z otwarciem pomorskiego sezonu żeglarskiego 2020 i 55. rocznicą powstania PoZŻ, będzie miało wyjątkową oprawę. Wartę honorową przy tablicy komandora pełnić będzie 7 Gdańska Integracyjna Drużyna Harcerska "Keja" im. Bolesława Romanowskiego oraz reprezentacja Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej w Nakle nad Notecią, która także nosi imię Bolesława Romanowskiego. Obok mariny pojawi się żaglowiec "Zawisza Czarny", a wstęp muzyczny zapewni Męski Chór Szantowy "Zawisza Czarny".
Uroczystość zakończy symboliczne podniesienie bandery i wypowiedzenie tradycyjnej formuły rozpoczynającej pomorski sezon żeglarski 2020.

boleslaw romanowski-henryk fronczak

Bolesław Romanowski, ur. 21 marca 1910 roku, zmarł 12 sierpnia 1968 roku. Komandor Marynarki Wojennej, wychowawca młodzieży i działacz żeglarski. Podczas II wojny światowej służył na okrętach podwodnych, "Wilk", "Jastrząb" i "Dzik". Po wojnie represjonowany. W 1957 roku jednogłośnie wybrany przewodniczącym nowopowstałego Okręgu Gdańskiego Polskiego Związku Żeglarskiego. W 1961 roku został pierwszym kapitanem harcerskiego żaglowca "Zawisza Czarny", drugiej jednostki o tym imieniu. Należał do Yacht Klubu Polski Gdynia i Jacht Klubu Marynarki Wojennej "Kotwica", którego był współzałożycielem.

Henryk Fronczak, ur. 16 sierpnia 1898 roku, zmarł 4 kwietnia 1981 - olimpijczyk, żołnierz Armii Krajowej i wybitny działacz żeglarski. W pierwszej połowie lat 20. uprawiał wioślarstwo i był uczestnikiem Igrzysk Olimpijskich w Paryżu w 1924 roku. Później poświęcił się żeglarstwu, pływając m.in. z generałem Mariuszem Zaruskim. Podczas II wojny światowej brał udział w konspiracji, m.in w kontrwywiadzie Komendy Głównej ZWZ-AK, walczył w Powstaniu Warszawskim oraz prowadził podziemną działalność żeglarską. Od 1945 roku pracował organizacyjnie, m.in. jako wiceprezes Polskiego Związku Żeglarskiego i członek Yacht Klubu Polski.

Aleja Żeglarstwa Polskiego powstała z inicjatywy Polskiego Związku Żeglarskiego, Pomorskiego Związku Żeglarskiego, miasta Gdyni i Urzędu Morskiego w Gdyni. Od 2012 roku odsłonięto w niej tablice Władysława Wagnera, Leonida Teligi, Teresy Remiszewskiej, Juliusza Sieradzkiego, Wojciecha Orszuloka, Michała Sumińskiego, Witolda Bublewskiego, Zdzisława Pieńkawy i Bolesława K. Kowalskiego, Ludomira Mączki, Kazimierza "Kuby" Jaworskiego, Dariusza Boguckiego, Zygfryda "Zygi" Perlickiego, Zbigniewa Puchalskiego i Tadeusza Siwca, Bolesława Mazurkiewicza, Aleksandra Bereśniewicza i Czesława Marchaja.

Informacja prasowa/Jędrzej Szerle/PoZŻ

Poprawiony: środa, 17 czerwca 2020 12:34