"Pomagamy Wiśle płynąć"

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Strona Główna

Czoo okCO INTERESUJE ŻEGLARZY BAŁTYCKICH

Email Drukuj PDF

ttttttltf 4243-

O najważniejszych problemach związanych z żeglugą na Bałtyku rozmawiali uczestnicy zakończonej 21 października konferencji Baltic Sea Cruising Network. Żeglarze z ośmiu krajów, w tym Polski, spotkali się w gdańskich Górkach Zachodnich, a gospodarzem wydarzenia był Pomorski Związek Żeglarski.
Wśród poruszanych zagadnień znalazły się m.in. uwarunkowania żeglugi w rejonie Obwodu Kaliningradzkiego, rozwój nowych przystani i infrastruktury na wybrzeżach m.in. Polski czy Finlandii, współpraca i realizacja programów partnerskich z udziałem klubów i marin z różnych krajów.

Spotkanie było też okazją do promocji Pomorza i prezentacji walorów żeglugowych oraz atrakcji turystycznych i infrastruktury żeglarskiej w regionie. O tych kwestiach mówili przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, Marta Chełkowska - dyrektorka Departamentu Turystyki i Promocji Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego oraz Krzysztof Czopek - szef Departamentu Infrastruktury.

Poprawiony: niedziela, 29 października 2017 19:11 Więcej…
 

KOMUNIKAT ZARZĄDU KLUBU

Email Drukuj PDF

zarzadsolid

 

DZIEŃ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH, DZIEŃ ZADUSZNY

Email Drukuj PDF

dziensolid

opracował: Wacław L. Kowalski.

Poprawiony: czwartek, 26 października 2017 14:56
 

POGŁĘBIANIE WISŁY W REJONIE PŁOCKA W RAMACH DZIAŁAŃ PRZECIWPOWODZIOWYCH

Email Drukuj PDF

rzgw lodolamacz

Trwa pogłębianie i udrażnianie w ten sposób koryta Wisły w rejonie Płocka (Mazowieckie). Efektem prac, prowadzonych w ramach działań przeciwpowodziowych, ma być m.in. zmniejszenie ryzyka powstania w okresie zimowym zatorów lodowych na rzece.

Pogłębianie Wisły odbywa się m.in. w okolicy miejscowości Pieńki Ośnickie, powyżej Płocka, gdzie planowane wydobycie osadu z dna rzeki ma wynieść 100-110 metrów sześc.

Prace prowadzone tam na zlecenie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej (RZGW) w Warszawie, na podstawie umowy zawartej z wykonawcą z początkiem października, mają potrwać do 1 grudnia. Ich koszt to prawie 900 tys. zł.

"Celem jest zmniejszenie ryzyka powstawania zatorów, usprawnienie przepływu wód wezbraniowych i polepszenie warunków żeglugowych" - poinformował RZGW, odpowiadając na pytania PAP dotyczące przedsięwzięcia.

RZGW podał jednocześnie, że pogłębianie koryta Wisły odbywa się także w rejonie miejscowości Nowy Duninów, poniżej Płocka, gdzie z kolei zakładane wydobycie urobku z dna rzeki to 15-20 tys. metrów sześc. - prace prowadzone są tam siłami własnymi RZGW.

Na Wiśle w rejonie Płocka rozpoczyna się Zbiornik Włocławski, największy sztuczny akwen w Polsce, który rozciąga się na długości 58 km, do tamy we Włocławku (Kujawsko-pomorskie). Zbiornik ten powstał pod koniec lat 60. XX wieku w związku z budową włocławskiej zapory i tamtejszej elektrowni.

Poprawiony: środa, 25 października 2017 17:23 Więcej…
 

RETRO WIADOMOŚCI ZNAD WISŁY

Email Drukuj PDF

statkiatkst10-0

statki33-0

Poprawiony: niedziela, 22 października 2017 17:56
 

SEJMOWA KOMISJA GMiŻŚ W TOLKMICKU

Email Drukuj PDF

wiz kanalu przez mierzeje

19 października w Sali konferencyjnej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Tolkmicku, przy ul. Świętojańskiej 1 odbędzie się wyjazdowe posiedzenie Sejmowej Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Członkowie Komisji będą obradować m.in. na temat stanu przygotowań budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, a także na temat tego, jaki wpływ będzie miała budowa kanału na rozwój gmin zlokalizowanych nad Zalewem Wiślanym. W dziennym porządku obrad także dyskusja na temat możliwości wydzielenia z Urzędu Morskiego w Gdyni delegatury w Elblągu, jako samodzielnej jednostki administracyjnej w związku z realizacją przekopu.

Obrady Komisji zaplanowano w godz. 12-15.

rel (MGMiŻŚ)

Poprawiony: środa, 18 października 2017 17:32
 

"DELTA BREAKER" - ROZWIĄZANIE DLA ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ

Email Drukuj PDF

deltabreaker in ice deltamarin 800

Wzrost znaczenia żeglugi śródlądowej jest ostatnio dyskutowany zarówno w Europie środkowej jak i w innych częściach świata. Zmieniający się klimat oraz ochrona środowiska również pojawiają się często w dyskusji publicznej. Projektanci statków są przygotowani do zmierzenia się z tymi wyzwaniami.

Propozycja inżynierów z gdańskiego biura firmy Deltamarin to wielozadaniowy statek śródlądowy o nazwie DeltaBreaker łączący cechy holownika, lodołamacza oraz pchacza, zapewniając jednocześnie przestrzeń na inne potencjalne zastosowania. Przewidziano napęd na skroplony gaz (LNG) co ma zapewnić mniejszy poziom szkodliwych emisji. Ponadto kształt kadłuba zapewnia małe opory oraz umożliwia łamanie lodu do 0,6 m grubości, co z kolei umożliwia przedłużenie sezonu nawigacyjnego w różnych częściach świata.

Obecny projekt jest przystosowany do dróg wodnych IV klasy, ale możliwe jest również zaprojektowanie mniejszych wersji. Jedną z cech charakterystycznych jest zastosowanie systemu połączenia z barką typu ATB (Articulated Tug Barge), który pozwala pchanie dostosowanych barek po wodach śródlądowych i przybrzeżnych. Mogą to być barki do przewozu ładunków masowych, kontenerów, produktów ropopochodnych, barki-bunkierki LNG lub barki mieszkalne. Na pokładzie rufowym zarezerwowano miejsce na dwa kontenery 20-stopowe. Dodatkowe funkcje statku, takie jak np. gaszenie pożarów, likwidowanie rozlewów lub wykonywanie pomiarów środowiskowych mogą być dostosowane według potrzeb klienta.

Projekt został zaprezentowany na targach Baltexpo 2017.

rel (Deltamarin)

Poprawiony: poniedziałek, 16 października 2017 16:43
 

SENAT RP - "WARSZAWA WRACA NAD WISŁĘ"

Email Drukuj PDF

senat511-290-upload-module-b-baza-zdjec-2017-10-infoship-2017-10-09-99277-konferencja-warszawa-wraca-nad-wisle-0-senatpobrane

"Warszawa wraca nad Wisłę".

Pod patronatem Marszałka Senatu RP Stanisława Karczewskiego, Parlamentarny Zespół ds. Rozwoju Dróg Wodnych zorganizował w dniu 9 października 2017 roku w Gmachu Senatu konferencję p.n. "Warszawa wraca nad Wisłę".
Uczestnikami konferencji byli: Marszałek Senatu Stanisław Karczewski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Mariusz Gajda, senator Jerzy Wcisła, dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Warszawie Maciej Gromek, przedstawiciele urzędów marszałkowskich, mazowieckiego oraz kujawsko - pomorskiego, wiceprezydent Warszawy Michał Olszewski.
Ligę Morską i Rzeczną reprezentowali Elżbieta Marszałek - Wiceprezes Zarządu Głównego, Wacław L. Kowalski - Wiceprezes Zarządu Głównego oraz Grzegorz Nadolny - Członek Zarządu Głównego.
Konferencja była bardzo ważnym forum wymiany zdań na temat programu rozwoju żeglugi towarowej, pasażerskiej oraz turystycznej na Wiśle. Zdecydowana większość dyskutantów popierała Rządowy Program rozwoju żeglugi na Wiśle ,Odrze oraz innych drogach wodnych.
Stanowisko prezentowane przez Ligę Morską i Rzeczną, wygłaszane przez Wiceprezesa Zarządu Głównego Wacława L. Kowalskiego było stanowiskiem popierającym program rozwoju żeglugi śródlądowej w Polsce. Ponadto zaprezentowany został projekt o charakterze turystyki wodnej "Szlak wodny im. Króla Stefana Batorego".
Liga Morska i Rzeczna popiera inicjatywę Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej aby patronatem żeglugi śródlądowej w Polsce został Święty Jan Paweł II. Wniosek w tej sprawie skierowany został do Papieża Franciszka.
Z przebiegiem konferencji można się zapoznać pod adresem:http://www.senat.gov.pl/aktualnosci/art,10083,konferencja-warszawa-wraca-nad-wisle.html

Poprawiony: niedziela, 15 października 2017 14:00
 

PORT GDAŃSK POMOŻE ROZWIJAĆ POLSKĄ ŻEGLUGĘ ŚRÓDLĄDOWĄ

Email Drukuj PDF

portzmpg 2-barka urzad marszalkowski kuj pomors

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk powołał wewnętrzny zespół roboczy, którego zadaniem będzie koordynacja procesu tworzenia studium wykonalności dla modernizacji drogi wodnej, łączącej Zatokę Gdańską i Zalew Wiślany z systemem rzek Białorusi. Ten dalekosiężny projekt ma na celu połączenie Bałtyku z Morzem Czarnym siecią kanałów żeglugi śródlądowej. W perspektywie najbliższych lat pozwoli to na znaczące umocnienie się pozycji Polski jako jednego z kluczowych krajów tranzytowych na mapie Europy.
Planowane studium wykonalności obejmie modernizację drogi wodnej E-40 dla rzeki Wisły na odcinku od Gdańska do Warszawy i E-40 na odcinku od Warszawy do granicy Polska-Białoruś (Brześć) oraz drogi wodnej E 70 na odcinku od Wisły do Zalewu Wiślanego (do Elbląga). Do zadań nowego wewnętrznego zespołu ZMPG należeć będzie opracowanie Opisu Przedmiotu Zamówienia, dokumentacji przetargowej i ogłoszenie przetargu, który wyłoni wykonawcę studium.

Użeglowienie Wisły i stworzenie systemu dróg wodnych, który połączy Gdańsk i Warszawę z Morzem Czarnym, to dla nas jeden z priorytetów rozwojowych. Aktualnie Port Gdańsk bije kolejne rekordy wielkości przeładunków. Chcąc swobodnie obsługiwać w przyszłości rosnący wolumen, musimy zapewnić odpowiednią infrastrukturę dostępową od strony lądu, także w postaci wodnych szlaków śródlądowych. Jesteśmy też przekonani, że inwestycja ta na przestrzeni kilkunastu lat będzie jednym z głównych czynników wzrostu gospodarczego dla całego kraju - mówi Marcin Osowski, Wiceprezes Zarządu Morskiego Portu Gdańsk ds. Infrastruktury.

Kluczowym odbiorcą studium wykonalności będzie Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Skala wpływu, jaki wywrze użeglowienie Wisły na cały kraj, wymaga szczególnie szerokiego podejścia do realizacji projektu.

Poprawiony: czwartek, 12 października 2017 15:53 Więcej…
 

WIELKI TEST O WIŚLE - TVP1 DZISIAJ GODZ. 20,25

Email Drukuj PDF

W związku z Rokiem Wisły popularni artyści, sportowcy i dziennikarze odpowiedzą na szereg pytań dotyczących tej najdłuższej rzeki w Polsce. Również widzowie mogą rozwiązać test online lub ściągnąć odpowiednią aplikację na smartfony. Podczas Wielkiego Testu dowiemy się, m.in. jak budowano pierwsze mosty, gdzie żyją unikalne gatunki ptaków i ryb oraz kto pierwszy przepłynął z nurtem od źródeł w Beskidzie Śląskim aż do ujścia w Gdańsku.

wisa

11 października 2017r. godz. 20,25 TVP1

wislaqbqktkpturbxy9lmdy4zme5yzvlodewmdcxztewzwizytvlzwi2ztzmoc5wbmeslqjkamldlqiakmld

Poprawiony: środa, 11 października 2017 12:30