"Pomagamy Wiśle płynąć"

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Strona Główna

Czoo okŻYCZENIA OD ODRZAŃSKICH WODNIAKÓW

Email Drukuj PDF

xmas2019

Poprawiony: piątek, 21 grudnia 2018 11:36
 

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

Email Drukuj PDF

bnnnnnnnnnnnnnn

Poprawiony: środa, 19 grudnia 2018 15:59
 

NASZA KLUBOWA BIBLIOTECZKA

Email Drukuj PDF

fracht

W sztormową styczniową noc na Bałtyku tonie polski prom kolejowo-samochodowy. Stojący na skraju bankructwa armator prosi o pomoc w ustaleniu przyczyn swojego dawnego kolegę ze szkoły, Aleksandra Galla. To, co Gall odkryje w ładowni zatopionego statku, zszokuje nawet jego samego i sprawi, że wraz z grupą swoich wiernych towarzyszy będzie musiał poszukać winnych wśród tych, których bardzo ryzykownie jest niepokoić. Tymczasem winni nie mają zamiaru czekać z założonymi rękami. Wiedzą, że Aleksander Gall jest człowiekiem, który za wszelką cenę musi zniknąć.

Fracht to emocjonujący, mroczny thriller w skandynawskim stylu. Pogrążony w zimowym letargu Göteborg staje się areną rozgrywki, w której każdy z graczy ma coś do ukrycia i zrobi wszystko, by skrywana przez Bałtyk tajemnica nigdy nie wyszła na jaw.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fracht
Grzegorz Brudnik
Cykl: Aleksander Gall (tom 2)
Wydawnictwo: Filia

Poprawiony: środa, 19 grudnia 2018 15:21
 

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE OD PREZESA LMiR

Email Drukuj PDF

zyceniaprazesa

 

VADEMECUM cz. 2

Email Drukuj PDF

KILKA POJĘĆ PODSTAWOWYCH

Jacht-jednostka pływająca o napędzie żaglowym lub motorowym przeznaczona do celów rekreacyjnych, turystycznych oraz sportowych.

Kadłub-konstrukcja przestrzenna jednostki pływającej nadająca jej kształt oraz zapewniająca pływalność.

Omasztowanie-część osprzętu tzw. drzewca służąca do podnoszenia, rozpinania i ustawiania żagli. Dzielimy na: stałe /np. masz/ i ruchome /np. bom/.

Olinowanie-system lin stałych lub ruchomych.

Takielunek-omasztowanie + olinowanie.

Silnik-popularnie nazywany zaburtowym, choć w znakomitej większości instalowany na rufie /pawęży/. Napęd zasadniczy dla łodzi motorowych oraz pomocniczy dla łodzi żaglowych.

akadlubamastasilnik

Poprawiony: poniedziałek, 17 grudnia 2018 17:10
 

ROCZNICA URODZIN EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO

Email Drukuj PDF

kwiatek

 

PROGRAM ROZWOJU DROGI WODNEJ RZEKI WISŁY

Email Drukuj PDF

program wisla

Program Rozwoju Drogi Wodnej Rzeki Wisły - konferencje konsultacyjne dla studium wykonalności
Przez cztery dni przedstawiciele samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorcy mogli dyskutować na temat planów w zakresie gospodarczego wykorzystania rzeki Wisły, jak również racjonalnego gospodarowania wodami.
14 grudnia zakończyły się pierwsze spotkania informacyjno-konsultacyjne dotyczące realizacji studium wykonalności dla kompleksowego zagospodarowania międzynarodowych dróg wodnych: E40 dla rzeki Wisły na odcinku od Gdańska do Warszawy, E40 od Warszawy do granicy Polska-Białoruś (Brześć) oraz E70 na odcinku od Wisły do Zalewu Wiślanego (Elbląg).
W tym roku do udziału w spotkaniach zostały zaproszone jednostki samorządu terytorialnego i przedstawiciele biznesu. Konsultacje odbyły się w Gdańsku (10-11 grudnia br.) oraz w Warszawie (13-14 grudnia br.).
Ich głównym celem było zapoznanie przedstawicieli interesariuszy z harmonogramem prac nad ww. dokumentem oraz zebranie opinii na temat jego zakresu. Podczas sesji dyskusyjnej uczestnicy poruszali przede wszystkim kwestie dotyczące problemów z zasobami wodnymi, występującymi suszami, koniecznością dalszych prac w zakresie zabezpieczenia przeciwpowodziowego, pogłębionej analizy środowiskowej, a także zagwarantowania stabilnych warunków nawigacyjnych.
Zaprezentowano także projekt strony internetowej poświęconej przygotowywanemu dokumentowi, która będzie pełniła także funkcję skrzynki kontaktowej z wykonawcą zadania.
Organizatorem wydarzenia był Zarząd Morskiej Portu Gdańsk SA - zleceniodawca studium wykonalności.
***
Podsumowanie konsultacji, a także bieżące informacje nt. stanu prac nad przygotowaniem studium wykonalności będą dostępne niebawem na stronie internetowej: www.programwisla.pl.

Poprawiony: niedziela, 16 grudnia 2018 12:17
 

POSIEDZENIE PAŃSTWOWEJ RADY GOSPODARKI WODNEJ

Email Drukuj PDF

aaaaaaarada

 

VADEMECUM cz. 1

Email Drukuj PDF

Zacznijmy od tego "na czym" wolno nam pływać bez specjalnych uprawnień /patentów/ wydawanych przez PZŻ i PZMWiNW po odbyciu kursów i pomyślnym zdaniu egzaminów.


Aktualny stan prawny

Art. 37a. żegl. śród.

Warunki prowadzenia statków do uprawiania turystyki wodnej, dokument kwalifikacyjny
1.
Prowadzenie statków przeznaczonych do uprawiania sportu lub rekreacji, zwane dalej "uprawianiem turystyki wodnej", wymaga:
1)
posiadania odpowiedniej wiedzy i umiejętności z zakresu żeglarstwa;
2)
przestrzegania zasad bezpieczeństwa przy uprawianiu turystyki wodnej.
2.
Przepisy ust. 1 dotyczą statków przeznaczonych do uprawiania turystyki wodnej:
1)
o napędzie żaglowym (jachtów żaglowych), które mogą być wyposażone w pomocniczy napęd mechaniczny;
2)
o napędzie mechanicznym (jachtów motorowych), w tym także skuterów wodnych, łodzi pneumatycznych i poduszkowców;
3)
o napędzie innym niż żaglowy lub mechaniczny.
3.
Uprawianie turystyki wodnej na jachtach żaglowych o długości kadłuba powyżej 7,5 m lub motorowych o mocy silnika powyżej 10 kW wymaga posiadania dokumentu kwalifikacyjnego wydanego przez właściwy polski związek sportowy.
4.
Nie wymaga posiadania dokumentu kwalifikacyjnego uprawianie turystyki wodnej na jachtach motorowych o mocy silnika do 75 kW i o długości kadłuba do 13 m, których prędkość maksymalna ograniczona jest konstrukcyjnie do 15 km/h. W przypadku jachtów przeznaczonych do najmu, uprawianie turystyki wodnej wymaga odbycia przez prowadzącego jacht szkolenia z zakresu bezpieczeństwa na wodzie. Wymóg ten nie dotyczy osób posiadających kwalifikacje z zakresu żeglugi morskiej lub śródlądowej określone w przepisach wydanych na podstawie ust. 5.

Poprawiony: sobota, 15 grudnia 2018 17:44 Więcej…
 

ROK 2019 ROKIEM LIGI MORSKIEJ I RZECZNEJ - pełny tekst Uchwały Senatu RP

Email Drukuj PDF

uchwalai

Poprawiony: sobota, 15 grudnia 2018 10:09 Więcej…