"Pomagamy Wiśle płynąć"

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Strona Główna

Czoo ok100 LAT PRASY MORSKIEJ

Email Drukuj PDF

pras--100latprasy

Pismo adresowane było do młodego czytelnika i miało lokalny charakter. Ukazywało się w Gdyni w roku 1932, wydano łącznie 6 numerów, z czego ostatnie dwa miały charakter podwójny. Wydawano je na dobrej jakości papierze, w grubej okładce, w niewielkim formacie i miało ono mało atrakcyjną szatę graficzna. Redaktorem i wydawcą był Kazimierz Śliwkowski, a poza nim do nr-u 3., w stopce znajdowało się również nazwisko Kazimierza Barańskiego, a następnie Bolesława Justa. Od przedostatniego wydania, sygnowanego numerem 5-6, w roli redaktora wystąpił znany gdyński dziennikarz, Henryk Wawrzyniak. W żadnym z wydań nie podano adresu redakcji ani nakładu, pismo nie osiągnęło jednak wysokiego nakładu, na co wskazuje bardzo lokalna tematyka pomieszczona na łamach. Cenę pojedynczego egzemplarza skalkulowano na poziomie 60 groszy, roczna prenumerata kosztowała 13 złotych, a więc niemało jak na ówczesne realia. "Opowieści" były jednym z bardzo nielicznych tytułów morskich wydawanych w dwudziestoleciu międzywojennym całkowicie prywatnie i bez subwencji rządowych czy lokalnych.
Okładka pisma miała stały charakter; publikowano tam ilustrację żaglowca, zmieniono ją dopiero w numerze przedostatnim. W pierwszym numerze redakcja tak postrzegała swoją misję: "Zadaniem niniejszego czasopisma jest zapoznanie Was, młodzieży polska, z polskim morzem i z ziemią przymorską - kaszubską. Wtedy jedynie zdolni będziecie pokochać swoje morza, gdy je znacie i kiedy rozumieć będziecie fal mowę."

Marek Słodownik

Poprawiony: sobota, 04 kwietnia 2020 16:05
 

JAN PAWEŁ II 15 ROCZNICA ŚMIERCI

Email Drukuj PDF

jp2

pj2

 

ROZPOZNANIE ŚRODOWISKOWE AKWENÓW PRZEZ ORP HEWELIUSZ

Email Drukuj PDF

heweliusz

fot. 3fo.wp.mil.pl
Od poniedziałku, 30 marca, ORP Heweliusz prowadzi rozpoznanie środowiska wodnego poprzez sondaże batymetryczne. Zadania realizowane przez okręt hydrograficzny są niezbędne dla zachowania bezpieczeństwa żeglugi na morskich akwenach Bałtyku. Do macierzystego portu jednostka powróci pod koniec tygodnia.

W codziennej działalności okręt hydrograficzny ORP Heweliusz, działając na rzecz sił Marynarki Wojennej i bezpieczeństwa żeglugi na szlakach komunikacyjnych, prowadził rozpoznanie środowiska wodnego. Jego zadanie polega na wykonaniu sondaży batymetrycznych wyznaczonych akwenów, sprawdzeniu czystości dna, poszukiwaniu i weryfikacji obiektów podwodnych stanowiących potencjalne niebezpieczeństwo nawigacyjne. Wszystkie te działania łączy jeden wspólny mianownik - bezpieczeństwo żeglugi.

Rozpoznanie środowiska akwenów i rejonów działań bojowych należy do podstawowych zadań nawigacyjno-hydrograficznego zabezpieczenia działań sił Marynarki Wojennej. Zadania te realizują siły Dywizjonu Zabezpieczenia Hydrograficznego MW. Stawianie pływającego oznakowania nawigacyjnego, pomiary głębokości i trałowanie akustyczne na potrzeby międzynarodowych ćwiczeń, kontrola czystości dna niezbędna dla działań operacyjnych okrętów podwodnych, czy wytyczanie morskich szlaków komunikacyjnych to tylko wybrane zadania wsparcia sił MW i zapewnienia bezpieczeństwa żeglugi jakie wykonują okręty hydrograficzne.

Prace prowadzone przez załogę okrętu hydrograficznego ORP Heweliusz znajdą swoje odzwierciedlenie na mapach morskich.

Poprawiony: środa, 01 kwietnia 2020 11:38
 

ZOSTAŃ W DOMU

Email Drukuj PDF

zostannm

 

100 LAT POLICJI RZECZNEJ

Email Drukuj PDF

pol1

Oficjalnie Policja Rzeczna rozpoczęła służbę na Wiśle 1 kwietnia 1920 r. Powołana została Rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych z 18 lutego 1920 r., wydanym w porozumieniu z ministrem robót publicznych w przedmiocie organizacji Policji Państwowej, pełniącej służbę na drogach wodnych. Zastąpiła Straż Rzeczną, której głównym zadaniem była ochrona transportu wodnego na Wiśle oraz zabezpieczanie porządku przy głównych przystaniach. Straż podlegała Ministerstwu Robót Publicznych.
Nowe rozporządzenie znacznie rozszerzało prawa i obowiązki nowej formacji. Te szczególniejsze - jak napisano w uzasadnieniu - wymienia art. 7 tego aktu prawnego:
1/ ochrona porządku i bezpieczeństwa publicznego w zakładach i urządzeniach portowych w porozumieniu z organami żeglugi;
2/ udzielanie pomocy organom żeglugowym w zakresie ogólnych funkcji policyjnych;
3/ zestawianie protokołów w sprawach przekroczeń przepisów, stosownie do instrukcji organów żeglugowych;
4/ udzielanie pomocy funkcjonariuszom rządowym przy spełnianiu przez nich czynności służbowych;
5/ nadzór nad wykonaniem przepisów o ochronie rybołówstwa, zapobieganie zanieczyszczeniu, zamulaniu oraz zatruwaniu drogi wodnej,
6/ czuwanie, by na miejscach uznanych na rzece za niebezpieczne lub zakazane, nie kąpano się lub nie pojono zwierząt;
7/ służba ratownicza;
8/ ochrona statków, które uległy rozbiciu lub osiadły na mieliźnie, oraz zabezpieczenie osób, mienia pasażerów i ładunków. (O nieszczęśliwych wypadkach(...) Policja zawiadamia natychmiast organy żeglugi);
9/ przedsiębranie odpowiednich czynności w celu zabezpieczenia osób i ich mienia w razie powodzi;
10/ ochrona przez konwoje transportów rządowych na wyraźne zażądanie odnośnych władz państwowych;
11/ utrzymywanie porządku w portach i przystaniach, w szczególności przy kasach pasażerskich i bagażowych, po porozumieniu z władzami żeglugi.

Poprawiony: wtorek, 31 marca 2020 12:03 Więcej…
 

NASZA KLUBOWA BIBLIOTECZKA

Email Drukuj PDF

amorze

Wciąż widać je na wszystkich mapach. Możemy je znaleźć w atlasach i na globusach. W rzeczywistości jednak już go nie ma, umarło. Przez czterdzieści ostatnich lat Jezioro Aralskie, zwane przez miejscową ludność Morzem, niegdyś czwarte największe jezioro świata, zostało zamienione w jałową, bezkresną pustynię. Bezpowrotnie zniszczono dziesiątki gatunków zwierząt, tysiące hektarów lasów i życie kilkudziesięciu tysięcy ludzi. A stało się to w imię rozumianego na sowiecki sposób postępu, napędzanego materialistyczną wizją "wszechmogącego" człowieka. Książka ta to opowieść o jednej z największych zbrodni dokonanych przez człowieka - o ludzkiej arogancji, niszczycielskiej sile naszych pomysłów. To opowieść fascynująca, ale przede wszystkim przerażająca. Bartek Sabela wędruje po Uzbekistanie i odkrywa przed nami owianą tajemnicą, dramatyczną historię zanikającego jeziora oraz ludzi, którzy od wieków byli z nim związani. Zabiera czytelnika w poruszającą, wstrząsającą podróż na wyschnięte, spękane dno i każe zastanowić się nad tym, dokąd zmierzamy w swojej "nieomylności" i braku pokory.
Może (morze) wróci
Autor:
Bartek Sabela
Wydawnictwo:
Bezdroża
Stron:
232
Druk:
oprawa miękka

Poprawiony: wtorek, 31 marca 2020 11:03
 

HISTORIA LIGI OBIEKTYWEM ZAPISANA

Email Drukuj PDF

Lech Biedrzycki: Kurs Ligi Morskiej Mikołajki 1951.

bied1

 

BEZPIECZEŃSTWO WODY

Email Drukuj PDF

Bezpieczeństwo wody przeznaczonej do spożycia w związku z wybuchem epidemii COVID-19 oraz występowanie wirusa w ściekach
Światowa Organizacja Zdrowia opublikowała najnowsze wytyczne dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia i bezpieczeństwa systemów zaopatrzenia w wodę obejmują również sytuację związaną z wybuchem epidemii COVID-19.

woda

Wytyczne Water, sanitation, hygiene and waste management for the COVID-19 virus. Technical brief dostępne są na stroniehttps://apps.who.int/iris/rest/bitstreams/1271257/retrieve.

Zachęcamy do zapoznania się z nimi.
Poniżej najważniejsze informacje zawarte w wytycznych.
WHO uważa, że proces dezynfekcji wody zapewnia szybką inaktywację (utratę akywności) wirusa COVID-19. WHO informuje, że obecnie nie ma żadnych dowodów na przeżycie wirusa COVID-19 w wodzie pitnej.
Koronawirusy towarzyszą człowiekowi od wieków. Uważa się, że są odpowiedzialne za 10-20% wszystkich przeziębień i tzw. "infekcji grypowych". Jak wynika z dostępnej literatury naukowej, koronawirusy charakteryzują się niską odpornością na promieniowanie UV i środki dezynfekcyjne powszechnie stosowane w procesach technologicznych uzdatniania wody takie jak chlor, podchloryn sodu czy dwutlenek chloru. Ponadto, wirusy tego rodzaju, podobnie jak inne zawieszone cząstki o takich rozmiarach, usuwane są z wody w procesie koagulacji połączonej z flokulacją wspomaganą polielektrolitami i filtracją na filtrach piaskowych, piaskowo-antracytowych i (lub) węglowych. Tego typu procesy stosują zakłady uzdatniania wody w Polsce, o czym informują w komunikatach przedstawionych na swoich stronach internetowych.
Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi dostarczana przez system zbiorowego zaopatrzenia w wodę jest bezpieczna zarówno do spożycia, jak i celów gospodarczych.
COVID-19, podobnie jak wiele innych wirusów, może występować w ściekach. Tu również standardowe metody dezynfekcji nieczystości wystarczą, aby wyeliminować wirusa.
Konieczne jest podkreślenie, że ścieki komunalne, ze względu na to, że powstają w gospodarstwach domowych, obiektach użyteczności publicznej, szpitalach, szkołach, sklepach, obiektach usługowych itd., niosą ze sobą miliony wirusów, bakterii, pasożytów, substancji toksycznych, trujących. Jest to dla operatorów systemów kanalizacyjnych codziennością, dlatego pracownicy stosują odpowiednie środki ochronne. Warto podkreślić, że każdy wirus, obecny w ściekach, jest w znacznym stopniu usuwany przez oczyszczanie ścieków. Należy podkreślić, ze procedury dezynfekcyjne i chlorowanie standardowo stosowane w oczyszczalniach ścieków wystarczą, aby wyeliminować wirusa.

logo minist

Poprawiony: sobota, 28 marca 2020 14:51
 

MGMIŻŚ ŁAGODZI SKUTKI EPIDEMII DLA SEKTORA ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ

Email Drukuj PDF

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej na bieżąco podejmuje działania w celu złagodzenia potencjalnych skutków dla sektora żeglugi śródlądowej związanych z wprowadzeniem stanu epidemicznego na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i wprowadzeniem okresowej kontroli granicznej.

srodladowe

Realizując cel jakim jest zapewnienie nieprzerwanego łańcucha dostaw, a także ochrony sytuacji ekonomicznej pracowników i pracodawców sektora transportu żeglugi śródlądowej Ministerstwo zwróciło się do właściwych organów państwowych o:
-zwolnienie z obowiązku 14-dniowej kwarantanny dla załóg statków żeglugi śródlądowej, oraz
-umożliwienie przejścia granicy z Republiką Federalną Niemiec na Odrze, dla statków żeglugi śródlądowej.
Ze względu na potencjalnie negatywne skutki dla branży żeglugowej, które mogą powstać w wyniku obecnej sytuacji, Ministerstwo zwróciło się do Związku Armatorów Polskich Śródlądowych z konsultacją propozycji rozwiązań do programu pomocowego dla polskich przewoźników śródlądowych. Konsultacje publiczne ze Związkiem są kolejnym krokiem w ramach działań podejmowanych dla potrzeb środowiska żeglugowego, które pozwolą zachować odpowiednią konkurencyjność branży w perspektywie długoterminowej.
Dodatkowo armatorów posiadających kredyty z Funduszu Żeglugi Śródlądowej informujemy o możliwości kontaktów z oddziałami Banku Gospodarstwa Krajowego w przypadku konieczności uzyskania informacji na temat swojej sytuacji kredytowej w związku z zaistniałą sytuacją.
Liczymy, że działania zaradcze podejmowane przez Rząd RP w ramach "tarczy antykryzysowej" pozwolą na zminimalizowanie potencjalnie negatywnych skutków dla przedsiębiorców i pracowników polskiego sektora transportu wodnego śródlądowego.
Kolejne informacje dotyczące branży żeglugi śródlądowej będą na bieżąca publikowane na stronie internetowej Ministerstwa.

logo minist

Poprawiony: środa, 25 marca 2020 16:33
 

CIEKAWA OFERTA

Email Drukuj PDF

oferta