"Pomagamy Wiśle płynąć"

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Strona Główna

Czoo ok"ŻEGLUGA ŁĄCZY"

Email Drukuj PDF

laczy

Żegluga łączy w Polsce. W kwietniu międzynarodowa konferencja o transporcie wodnym śródlądowym
W dniach 18-19 kwietnia we wrocławskim Centrum Kongresowym przy Hali Stulecia odbędzie się międzynarodowa konferencja "Żegluga Łączy". Organizatorami są Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz działająca w ramach ONZ Europejska Komisja Gospodarcza (UNECE).

Konferencja opiera się na Rezolucji Ministerialnej nt. nowej ery dla zrównoważonego transportu śródlądowego i mobilności, przyjętej przez ministrów podczas siedemdziesiątej rocznicy powstania Komitetu Transportu Wewnętrznego UNECE w dniu 21 lutego 2017 r. Dokument ten odwołuje się do Agendy Zrównoważonego Rozwoju 2030 i podkreśla znaczenie roli śródlądowego transportu wodnego dla zrównoważonego funkcjonowania krajowych systemów transportowych i ich wkładu w rozwój społeczny i gospodarczy.
Konferencja "Żegluga łączy" będzie okazją do spotkania wysokich rangą przedstawicieli międzynarodowych instytucji, liderów i decydentów zajmujących się rozwojem transportu oraz zwrócenia ich uwagi na potrzebę rozwoju sektora transportu wodnego śródlądowego. Spotkanie przedstawicieli środowiska międzynarodowego to także niebywała okazja do przedyskutowania kwestii związanych z transportem wodnym śródlądowym w Europie, na świecie oraz podzielenie się wzajemnymi doświadczeniami.

Poprawiony: wtorek, 03 kwietnia 2018 17:59 Więcej…
 

WESOŁYCH ŚWIĄT

Email Drukuj PDF

grafika wielkanocna1

 

ŻYCZENIA OD PREZESA I ZARZĄDU GŁÓWNEGO

Email Drukuj PDF

od zarzadu

Poprawiony: piątek, 30 marca 2018 16:29
 

WISŁĄ Z GDAŃSKA NA BIAŁORUŚ ?

Email Drukuj PDF

barki na bugu

W marcu 2018 roku nastąpiło otwarcie ofert w przetargu Portu Gdańsk na wykonanie studium wykonalności dla kompleksowego zagospodarowania międzynarodowych dróg wodnych E-40 (dla rzeki Wisły na odcinku od Gdańska do Warszawy i Bugu do granicy z Białorusią) oraz E70 na odcinku od Wisły do Zalewu Wiślanego. Samorządy wiążą z tym projektem nadzieje na rozwój gospodarczy.
Tańszy i bardziej ekologiczny transport (barki odciążą samochody ciężarowe), zwiększenie bezpieczeństwa hydrologicznego, promocja regionów i rozwój żeglugi turystyczno-wycieczkowej większe wpływy z podatków i opłat frachtowych dla gmin znajdujących się na szlaku wodnym to główne zalety transportu rzecznego.
Samorządy popierają inwestycję. Użeglownienie rzek oznacza dla nich szereg korzyści.
Ambitne plany ma rząd. Co z tego wyjdzie?
W przetargu Portu Gdańsk zgłosiło się czterech oferentów. Zamawiający ma przeznaczyć na studium wykonalności 12,3 mln zł.
Przywrócenie żeglowności na Wiśle od Morza Bałtyckiego do wschodniej granicy z Białorusią (E-40) jest de facto otworzeniem dawnego szlaku rzecznego, który został stworzony pod koniec XVIII wieku i istniał do zakończenia II wojny światowej. Służył przede wszystkim do transportu wodnego towarów. Ta funkcja ma być zachowana. Barkami będzie można transportować do 10-15 mln ton towarów rocznie.

Kwestia rewitalizacji drogi wodnej E-40 podnoszona była na posiedzeniach międzyrządowych komisji polsko-białoruskich jeszcze w latach 2007-2008.

Na rozmowach jednak się kończyło. Ze względu na ogromne koszty odtworzenia dawnego szlaku wstrzymywano się z realizacją projektu.

Dopiero pod koniec 2013 r. przedsięwzięcie zyskało wsparcie pięciu województw - lubelskiego, mazowieckiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. Ważnym aspektem działań w zakresie rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce było utworzenie (Zarządzeniem nr 17 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie powołania Komitetu Sterującego do spraw Inwestycji na Śródlądowych Drogach Wodnych z dnia 5 sierpnia 2016 roku) Komitetu Sterującego do spraw Inwestycji na Śródlądowych Drogach Wodnych.

WIĘCEJ NA: portalsamorzadowy.pl

foto-"barki na Bugu"-GAZETA.PL-fotoforum

Poprawiony: piątek, 30 marca 2018 16:15
 

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

Email Drukuj PDF

wielkanoc

Poprawiony: wtorek, 27 marca 2018 13:24
 

NASZA KLUBOWA BIBLIOTECZKA

Email Drukuj PDF

231-polskie-wybrzeze-baltyku 1

"Pierwsza tak wyczerpująca publikacja o przystaniach polskich wód morskich.
Czytelnik znajdzie tu locję (oznakowanie, głębokości, współrzędne geograficzne, instrukcje nawigacyjne), a także informacje dotyczące:opłat,warunków postoju, dostępnych urządzeń i udogodnień,stacji paliw, fachowców i sklepów żeglarskich,służb ratowniczych i administracji morskiej,mostów zwodzonych i śluz,atrakcji turystycznych i historii miejscowości.

Podajemy łącznie ok. 300 przydatnych w czasie rejsu numerów telefonów.
Prezentowane w książce plany powstały głównie na podstawie publikacji nautycznych Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej. Autor odwiedził wszystkie przystanie, zweryfikował, wybrał i rozszerzył informacje, koncentrując się na ważnych w żegludze rekreacyjnej elementach."

Poprawiony: sobota, 17 marca 2018 18:04
 

KONFERENCJA NAUKOWA 450 LAT POLSKIEJ ADMINISTRACJI MORSKIEJ

Email Drukuj PDF

450

Konferencja Naukowa 450 lat polskiej administracji morskiej, nad którą patronat honorowy objął Prezydent Miasta Gdyni Wojciech Szczurek, odbędzie się 4 kwietnia 2018 r. w WSAiB im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni.
Organizatorami konferencji są Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni oraz Urząd Morski w Gdyni. Patronat nad konferencję objął również Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Sródlądowej Marek Gróbarczyk.

Rada Programowa:

Przewodniczący: dr Tomasz Białas, Rektor WSAiB im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni
Członkowie:
dr Piotr Lewandowski - dziekan Wydziału Prawa i Administracji WSAiB
prof. dr hab. Zdzisław Brodecki
dr hab. Eugeniusz Bojanowski
dr hab. Andrzej Gaca
dr hab. Dariusz Nawrot

Założenia konferencji

Utworzenie przez króla Zygmunta II Augusta 24 marca 1568 roku Komisji Morskiej, to nie tylko jedno z najbardziej doniosłych wydarzeń w dziejach I Rzeczypospolitej, ale także znaczące wydarzenie w dziejach administracji morskiej. Komisja Morska Zygmunta Augusta była jednym z pierwszych tego typu urzędów w świecie.
Należy również dodać, iż pomimo stosunkowo krótkiego, bo niespełna czteroletniego okresu swej działalności, Komisja Morska na trwałe wpisała się w historię Rzeczypospolitej. To w dużej mierze dzięki jej dokonaniom Polska, która za panowania ostatnich Jagiellonów stanęła u szczytu swej potęgi na lądzie, stała się także potęgą na morzu. Również dzięki Komisji Morskiej położone zostały solidne podwaliny współczesnej administracji morskiej.

Powyższe aspekty potrzebują współcześnie ponownego przedyskutowania z perspektywy różnych dyscyplin naukowych, nie tylko w celu ukazania genezy i dorobku Komisji Morskiej. Potrzebne jest również szersze ukazanie wielowiekowych dziejów Polski morskiej w mało rozpoznanym kontekście prawno-administracyjnym. Pozyskana w ten sposób wiedza może również posłużyć za obszar odniesienia dla wszystkich, którzy podejmą się analizy i opracowania strategii rozwojowej administracji morskiej w uwarunkowaniach XXI wieku.

Konferencja skierowana jest do ludzi nauki i praktyków, nauczycieli akademickich, doradców zawodowych, środowisk samorządowych, pracodawców i pracowników morza.

Przewiduje się cztery bloki problemowe:

1. Administracja morska w I Rzeczypospolitej
2. II Rzeczpospolita
3. Administracja morska w PRL
4. Administracja morska - współczesne zadania, uwarunkowania działalności

Zaprezentowane przez uczestników konferencji referaty zostaną zamieszczone w pracy zbiorowej, poświęconej powyższej problematyce.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Poprawiony: czwartek, 15 marca 2018 08:33
 

WYBRANO DYREKCJĘ TŻŚ WE WROCŁAWIU

Email Drukuj PDF

tzs

Wybrano dyrekcję Technikum Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu. Dyrektorem szkoły został Paweł Zapart.
Placówka obecnie jest wyposażana w specjalistyczny sprzęt. Statek "Westerplatte" na którym uczniowie TŻŚ będą zdobywać praktyczne umiejętności jest obecnie modernizowany w celu dostosowania go do aktualnych wymogów. Pierwszy dzwonek szkolny rozlegnie się już we wrześniu. Początkowo naukę w technikum rozpocznie 26 uczniów.

Nauka w technikum będzie trwała cztery lata. Program kształcenia podzielono na dwie dwuletnie części. Pierwszy moduł obejmuje przedmioty związane z żeglugą. Drugi nie ma jeszcze nazwy, ale roboczo nazwano go mechanicznym. Oba uzupełnione zostaną miesięcznymi praktykami na statkach.

Wrocławska Śródlądówka została założona w 1947 r. Przez 58 lat działała w kampusie przy ul. Brucknera 10, gdzie obecnie znajduje się XIV Liceum Ogólnokształcące. Jak informuje Urząd Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu, "powodem wygaszenia szkoły był m.in. upadek żeglugi na najważniejszych drogach rzecznych Polski".

GospodarkaMorska.pl
Na zdjęciu statek szkolny Westerplatte, na którym doświadczenie zdobywali uczniowie dawnego Technikum Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu/fot. Paweł Zapart

Poprawiony: wtorek, 13 marca 2018 15:28
 

ZARZĄD KLUBU ZAPRASZA

Email Drukuj PDF

marzec

 

ROZPORZĄDZENIE O WŁAŚCIWOŚCI MIEJSCOWEJ DYREKTORÓW RZGW OPUBLIKOWANE

Email Drukuj PDF

wody

9 marca w Dzienniku Ustaw RP zostało opublikowane rozporządzenie w sprawie określenia właściwości miejscowej dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawach z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
Rozporządzenie ma na celu przyporządkowanie gmin do właściwego miejscowo organu regulacyjnego - dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Załącznik do rozporządzenia zawiera informację o przyporządkowaniu każdej z 2478 gmin w Polsce do poszczególnych RZGW.
Rozporządzenie wchodzi w życie 10 marca 2018 roku. Jego treść jest dostępna na stronie internetowej Dziennika Ustaw RP.
Poprawiony: piątek, 09 marca 2018 18:04