"Pomagamy Wiśle płynąć"

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Strona Główna

Czoo okKOMUNIKATY NAWIGACYJNE

Email Drukuj PDF

Komunikat Nawigacyjny nr 24/2019
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje, że w dniu 8 lipca 2019 r. w km 632+300 rzeki Wisły w m. Płock rozpoczynają się prace związane z renowacją podpór mostowych w ramach zadania "Przebudowa mostu Legionów Józefa Piłsudskiego przez rzekę Wisłę w Płocku".
Roboty będą prowadzone z użyciem jednostek pływających w bezpośrednim sąsiedztwie podpór mostu. Miejsce prowadzenia robót będzie oznakowane i zabezpieczone. Planowany termin zakończenia robót: 30.09.2019 r.
W związku z powyższym prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności przy przepływaniu w rejonie mostu Legionów w Płocku.
Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze budowy: ul. Portowa 10, 04-901 Płock oraz pod numerem telefonu: 603 240 401.

Komunikat Nawigacyjny nr 25/2019
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje, że w związku z realizacją przez Urząd Miasta Płocka projektu pn. "Aktywizacja społeczno - gospodarcza zmarginalizowanych śródmiejskich przestrzeni miasta Płocka", konieczne jest obniżenie rzędnej piętrzenia na Zbiorniku Włocławek do minimalnego poziomu piętrzenia, tj. 56,50 m n.p.m.
Obniżanie rzędnej piętrzenia rozpocznie się w dniu 5 lipca i planuje się osiągnięcie zakładanej rzędnej w dniu 12 lipca 2019 r. o godzinie 8:00. Minimalny poziom piętrzenia będzie utrzymywany na Zbiorniku do dnia 26 lipca 2019 r.
W związku z powyższym prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.
Bliższe informacje można uzyskać w PGW WP Zarządzie Zlewni we Włocławku pod numerem telefonu 607 299 688.

logo pgw

Poprawiony: piątek, 05 lipca 2019 16:04
 

PRZYSTAŃ W WIŚLINCE JUŻ GOTOWA. TRWAJĄ PRACE NAD SZLAKAMI WODNYMI PĘTLI ŻUŁAWSKIEJ

Email Drukuj PDF

przystan

fot. youtube.com
Nowa przystań została wybudowana przy stanicy wodnej w Wiślince. Mogą tam cumować jachty o zanurzeniu do 2 m. Miejsca wystarczy dla 32 jednostek. To dogodne miejsce dla wodniaków ze względu na naturalną osłonę trzcinowisk koryta Martwej Wisły. Przystań w Wiślince jest częścią szlaku Pętli Żuławskiej, który liczy łącznie 303 km drogi wodnej.

Koszt przedsięwzięcia to prawie 3,5 mln zł, z czego 1,3 mln zł stanowi dofinasowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Szlak wodny Pętla Żuławska modernizowany jest w ramach programu "Rozwój oferty turystyki wodnej na Pętli Żuławskiej i Zatoce Gdańskiej".

Poprawiony: piątek, 05 lipca 2019 15:15
 

ZARZĄD KLUBU ZAPRASZA

Email Drukuj PDF

UWAGA:-ZMIANA ADRESU!!!

lipieczaproszenie

plan

Poprawiony: czwartek, 04 lipca 2019 10:48
 

30 CZERWCA - UROCZYSTOŚĆ PRZED GROBEM NIEZNANEGO ŻOŁNIERZA

Email Drukuj PDF

smorza19

PONIŻEJ ZDJĘCIA Z UROCZYSTOŚCI.

------------------------------------------------------------------------------------------

Poprawiony: wtorek, 02 lipca 2019 15:30 Więcej…
 

MORSKA PIELGRZYMKA RYBACKA DO PUCKA

Email Drukuj PDF

apierwszyrok ligi

Co roku od niepamiętnych czasów 29 czerwca, z okazji uroczystości patrona rybaków świętego Piotra, odbywa się morska pielgrzymka kutrami z Mierzei Helskiej do puckiej fary. Podczas pielgrzymki wszystkie kutry są odświętnie przystrojone. Na kutrach oprócz załóg zabierani są członkowie rodzin rybaków.

pr1

Tradycja puckich pielgrzymek wodnych sięga 1217 roku, kiedy Puck otrzymał przywilej urządzania jarmarków w dzień patronów parafii. Mieszkańcy Półwyspu Helskiego nie mieli możliwości dotarcia na jarmark drogą lądową, ruszali więc łodziami. Po zakazie urządzania pielgrzymek przez władze komunistyczne, po strajkach sierpniowych 1980 w 1981 r. z inicjatywy Aleksandra Celarka - reaktywowano pielgrzymowanie łodziami rybackimi. Aleksander Celarek to znany nie tylko na Kaszubach żeglarz a przede wszystkim szkutnik słynący z budowy tradycyjnych kaszubskich łodzi pomeranek.

Poprawiony: poniedziałek, 01 lipca 2019 17:55 Więcej…
 

100 LAT PRASY MORSKIEJ

Email Drukuj PDF

100latprasy

Czasopismo było owocem niezwykle wygórowanych ambicji generała Mariusza Zaruskiego, sekretarza generalnego Komitetu Floty Narodowej. Po konflikcie z redakcją pisma "Flota Narodowa" będącym tytułem niezależnym od struktur Komitetu Floty Narodowej i przegranym przez Generała procesie sądowym, ciało to zostało bez swojego organu, co uważano za wysoce niedogodne z punktu widzenia realizacji celów statutowych, czyli pozyskiwania środków na działalność i szeroko zakrojoną promocję tej działalności.
Zdecydowano zatem o powołaniu do życia nowego tytułu wspierającego działalność rozbudowanych struktur Komitetu, ale zbudowano go w oparciu nie o komitet krajowy, a stołeczny. Zdecydowały o tym bezpośrednie wpływy Zaruskiego i większa swoboda finansowa na szczeblu regionalnym. Pismo powstało bardzo szybko, a było to wynikiem gotowej formuły, zaczerpniętej z poprzedniego periodyku Komitetu oraz dużej determinacji redaktora naczelnego, generała Mariusza Zaruskiego. Do pomocy włączył się drugi redaktor, Zdzisław Andrzejowski, który de facto kierował pracami redakcyjnymi, podczas gdy Zaruski pełnił rolę koordynatora i reprezentanta tytułu w kontaktach zewnętrznych.

f1-f2-f3-f4

Logotyp zmieniał się zależnie od ilustracji na okładce, redakcja nie przywiązywała wagi do niego nie dostrzegając ważnego aspektu identyfikacji wizualnej.
"Polska Flota Narodowa" była tytułem o charakterze popularyzatorskim, informacyjnym, koncentrowała się na promocji zagadnień związanych z koniecznością wspierania budowy floty morskiej. Publikowano w nim dużo tekstów o działalności organizacyjnej komitetów lokalnych koordynujących zbiórkę środków finansowych w terenie, widząc w tym przykład dla kolejnych struktur.
Ważnym elementem polityki redakcyjnej była publikacja reportaży morskich i opowiadań. Bardzo szybko "Polska Flota Narodowa" stała się miejscem spotkań pisarzy marynistów i dziennikarzy, którzy drukowali tu swoje utwory, co na polskim rynku prasy morskiej było ewenementem i silnym wyróżnikiem. Wokół pisma udało się redakcji zgromadzić bardzo liczny i różnorodny zespół współpracowników o zróżnicowanych poglądach, ale o wysokich aspiracjach publicystycznych.

f5--f6

Marek Słodownik: "Polska Flota Narodowa" 1931 - 1932

Poprawiony: sobota, 29 czerwca 2019 17:10
 

ŚWIĘTO MARYNARZY, RYBAKÓW I ŻEGLARZY

Email Drukuj PDF

Zapraszamy 30 czerwca /niedziela/ na godzinę 12,00 na Plac Józefa Piłsudskiego w Warszawie, przed Grób Nieznanego Żołnierza.

----------------------------------------------------------------------------------------

gnn

Z okazji Święta oddamy hołd marynarzom Marynarki Wojennej RP, marynarzom morskim i śródlądowym, rybakom i żeglarzom za poświęcone życie w obronie ojczyzny, za trud i pracę dla dobra i pomyślnego rozwoju Polski oraz jej obywateli, za rozsławianie biało-czerwonej bandery na wszystkich morzach i oceanach.

Poprawiony: piątek, 28 czerwca 2019 17:59
 

LIGA W WILNIE I NA WILEŃSZCZYŹNIE W II RP cz. 6

Email Drukuj PDF

wilenskie-na wilie

Jednym z zadań Ligi była edukacja morska i wodna społeczeństwa. Odbywało się to m.in. poprzez organizację turystyki wodnej, w tym kajakowej.

kajakiwilno-lodziewilno--KAJAKI I ŁODZIE NA RZEKACH WILEŃSZCZYZNY.

Do Ligi Morskiej i Kolonialnej, należeli ludzie z różnych warstw społecznych. Dziś często się nie pamięta, jak bardzo uspołecznieni byli Polacy w Dwudziestoleciu Międzywojennym.
Liga integrowała lokalne społeczności. Prowadziła akcje, które bardzo się wtedy podobały, na przykład zbiórkę na Fundusz Obrony Morskiej. Organizowała regaty, zawody, kursy żeglarskie i spływy kajakowe, budowała przystanie i kasyna.

KILKA CIEKAWOSTEK.

medal liga morska port trokimedal troki-MEDAL - II NAGRODA NA REGATACH ŻEGLARSKICH SENIORÓW 06.10.1935 R TROKI

suminski

LINK DO FILMU - Regaty Ligi Morskiej i Kolonialnej - jezioro Trockie rok 1938.

https://www.youtube.com/watch?v=DwlynMkUXvA

Poprawiony: czwartek, 27 czerwca 2019 17:13
 

MGMIŻŚ: DROGI WODNE MAJĄ DUŻY POTENCJAŁ, BY ODCIĄŻYĆ RUCH KOŁOWY

Email Drukuj PDF

apierwszyrok ligi

Resort odpowiedzialny za żeglugę śródlądową zauważa, że transport towarów rzekami może istotnie odciążyć polskie drogi. Zamierza więc zwiększyć znaczenie dróg śródlądowych, przede wszystkim Odry i Wisły. Prace nad programem rozwoju tej gałęzi transportu mają zacząć się mniej więcej za rok.

- Nasza sieć śródlądowych dróg wodnych jest bardzo dobrze położona, jeśli chodzi o dostęp do portów morskich - mówiła podczas Kongresu Infrastruktury Polskiej Monika Niemiec-Butryn, dyrektor departamentu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Zwróciła także uwagę na to, że na drodze wodnej E70 potoki ładunków występują na odcinku pomiędzy Wisłą a Odrą. - Drogi śródlądowe mają więc bardzo duży potencjał, by trochę wzmocnić sieć transportową w Polsce i odciążyć bardzo mocno przeładowane drogi kołowe - oceniła.

b1-b2-b3

Po stu latach nadal widać wpływ polityki infrastrukturalnej zaborców

Wskazała też ramowe plany rządu dotyczące wzmocnienia niewielkiej dziś roli transportu rzecznego. Na mocy konwencji AGN Polska zobowiązała się do przywrócenia (bądź na niektórych odcinkach stworzenia) korytarzy o parametrach międzynarodowych dróg wodnych na ciągach E30, E40 i E70. - Jeśli chodzi o to, co zostało zrobione do tej pory, to skupiliśmy się na likwidacji wąskich gardeł - mówiła prelegentka.

Przedstawicielka MGMiŻŚ wskazała, że problem ich występowania dotyczy przede wszystkim Odry. - To droga wodna, która od lat jest użytkowana - podkreśliła i porównała wykorzystanie tej rzeki z wykorzystaniem Wisły, która - choć historycznie była kanałem transportowym - dziś nie pełni tej roli na większą skalę. Monika Niemiec-Butryn oceniła, że jest to efekt różnego podejścia zaborców do eksploatacji transportowej rzek.

Poprawiony: wtorek, 25 czerwca 2019 15:55 Więcej…
 

RCB: W SOBOTĘ UTONĘŁO OSIEM OSÓB

Email Drukuj PDF

kolo ratunkowe

fot. pixabay.com
W sobotę w Polsce utonęło osiem osób - poinformowało w niedzielę Rządowe Centrum Bezpieczeństwa i zaapelowało o rozwagę podczas wypoczynku nad wodą.

Jak podało na Twitterze RCB, tylko w sobotę w Polsce utonęło osiem osób.

"W pierwszy przedłużony wakacyjny weekend woda pochłonęła już 17 ofiar" - wskazano w komunikacie.

RCB zaapelowało o "stosowanie się do najważniejszych zasad bezpieczeństwa podczas wypoczynku nad wodą".

BRACIA WIŚLANIE PRZYŁĄCZAJĄ SIĘ DO APELU !

Poprawiony: poniedziałek, 24 czerwca 2019 14:02