"Pomagamy Wiśle płynąć"

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Strona Główna

Czoo okHISTORIA LIGI OBIEKTYWEM ZAPISANA

Email Drukuj PDF

lm162

Poświęcenie sztandaru oddziału Ligi Morskiej i Kolonialnej przy urzędzie Monopolu Tytoniowego

lm161

Ks. kanonik Moliński dokonuje poświęcenia sztandaru.

Poprawiony: niedziela, 15 września 2019 14:15
 

POLSKA FLOTA ŚRÓDLĄDOWA

Email Drukuj PDF

zubraaaaaaa-zubr

zubr opis

Poprawiony: niedziela, 15 września 2019 12:40 Więcej…
 

ŻEGLARSKIE ATRAKCJE PODCZAS NARODOWEGO DNIA SPORTU

Email Drukuj PDF

warsztaty

fot. pya.org.pl
Razem z Kinder+Sport zapraszamy do żeglarskiego świata podczas VII pikniku Narodowy Dzień Sportu w sobotę 14 września na błoniach stadionu PGE Narodowy. Zapraszamy w godzinach 12.00-17.00, stanowisko nr 90. Wstęp wolny, na uczestników czeka świetna zabawa i mnóstwo emocji, a także atrakcyjne upominki.

PROGRAM:

- Prezentacja i instruktarz sprzętu klasy Optimist z żaglem Kinder+Sport na lądzie

- regaty zdalnie sterowanych mini żaglówek z żaglami Kinder+Sport w basenie 8m2 z obsługą instruktorów

- maskotka PZŻ - pelikan PolSailing

- symulator żeglarski z obsługą i łodzią Optimist Kinder+Sport

- kącik malucha - animacje dla dzieci, kolorowanki, quizy, zabawy

- szkolenie żeglarskie na łódce klasy Optimist na jeziorku Kamionkowskim w Parku Skaryszewskim

- prezentacja i instruktarz windsurfingu na lądzie

- konkurs na scenie głównej NDS przeprowadzony w czasie przewidzianym dla PZŻ

- trampolina z obsługą animatora

- animacje na deskach trickboard z animatorem

Zapraszamy dzieci i rodziców do żeglarskiego świata w najbliższą sobotę 14 września w godzinach 12.00-17.00!

link do programu NDS

http://narodowydziensportu.pl/vii-edycja-14-ix/piknik-pge-narodowy-14-wrzesnia-2019/

Optymist (ang. Optimist) - najmniejsza monotypowa międzynarodowa klasa jachtów, przeznaczona dla dzieci i młodzieży do 15 lat. Jest to łódka regatowa. Jej kokpit zajmuje połowę jachtu. Łódka wykonana jest zazwyczaj z włókna szklanego, choć zdarzają się drewniane kadłuby.
W Polsce pierwsze Optymisty pojawiły się w połowie lat 60 XX wieku. Optymisty często nazywane są "mydelniczkami". Skrót od nazwy Optymist to OPP.

optimist--optimist12 1

Poprawiony: piątek, 13 września 2019 12:57
 

ZDJĘCIA DO FILMU O LEGENDARNYM OKRĘCIE W GDYNI

Email Drukuj PDF

orp

fot. Andrzej Wencel/gdynia.pl
Gdynia kocha film, film kocha Gdynię. W przyszłym tygodniu Gdynia będzie gościć aktorów, twórców filmu i kinomanów, którzy przybędą na 44. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych, a pod koniec tygodnia, za sprawą ekipy "Orzeł. Ostatni patrol", Gdynia stanie się planem filmowym.

Zdjęcia do filmu o legendarnym okręcie rozpoczęły się w czerwcu. Dzięki zaangażowaniu historyków, konsultantów oraz praktyków - osób, które służyły na bliźniaczym okręcie ORP "Sęp" - udało się pieczołowicie zrekonstruować wnętrze okrętu. Specjalnie w tym celu zaprojektowana i skonstruowana platforma hydrauliczna odwzorowuje zachowanie okrętu podczas wynurzeń, zanurzeń oraz w czasie wybuchów bomb głębinowych. W projekt zaangażowane jest Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni, które wspomaga filmowców w realistycznym odwzorowaniu funkcjonowania okrętu oraz pracy załogi.

Poprawiony: piątek, 13 września 2019 12:35 Więcej…
 

OBLICZA WOJNY - POLSKIE OKRĘTY PODWODNE W SZWECJI 1939-1945

Email Drukuj PDF

wojna

Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni we współpracy ze szwedzkim Muzeum Morskim (Marinmuseum) w Karlskronie przygotowało wspólną wystawę o polskich okrętach podwodnych "Sęp", "Ryś" i "Żbik" internowanych w Szwecji we wrześniu 1939 r.
Wystawę będzie można oglądać do końca 2019 roku.

Poprawiony: czwartek, 12 września 2019 15:18
 

HISTORIA LIGI OBIEKTYWEM ZAPISANA

Email Drukuj PDF

lm18

Zjazd walny delegatów Ligi Morskiej i Kolonialnej Okręgu Radomsko - Kieleckiego

Poprawiony: czwartek, 12 września 2019 13:48
 

RZĄD PRZYJĄŁ ZAŁOŻENIA DO PROGRAMU ROZWOJU RETENCJI

Email Drukuj PDF

Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie przyjęcia "Założeń do Programu przeciwdziałania niedoborowi wody na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 2030", przedłożoną przez ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej.

retencja

Polska należy do grupy państw zagrożonych deficytem wody. W ostatnich latach deficyt ten i związane z nim zjawisko suszy nasiliły się. Zmiany klimatu i wzrost globalnej temperatury prowadzą także do zwiększenia częstotliwości ekstremalnych zjawisk pogodowych.
Obecnie Polska magazynuje wodę w zbiornikach retencyjnych na poziomie ok. 4 mld m3, co stanowi tylko ok. 6,5 proc. objętości średniorocznego odpływu rzecznego. Tymczasem warunki fizyczne i geograficzne Polski stwarzają możliwości retencjonowania na poziomie ok. 15 proc.
Aby ograniczyć ryzyko powodziowe oraz złagodzić skutki suszy opracowany zostanie "Program przeciwdziałania niedoborowi wody" (nazywany Programem rozwoju retencji). Jego przyjęcie planowane jest na IV kwartał 2020 r. - I kwartał 2021 r.
Program będzie zakładał połączenie wszelkich dostępnych metod retencjonowania wody: retencję dużą, małą, sztuczną, naturalną oraz meliorację.
Załącznik do przyjętych założeń programu stanowi wykaz 94 inwestycji, które zostaną zrealizowane do 2027 r. Ich łączny koszt to ok. 10 mld zł.
Efektami programu będą:
+ wzrost objętości retencjonowanej wody;
+ wzrost pojemności obiektów małej retencji;
+ łagodzenie skutków suszy ze szczególnym uwzględnieniem terenów wiejskich i obszarów leśnych;
+ zmniejszenie ryzyka powodziowego, w tym związanego z tzw. powodziami błyskawicznymi na terenach zurbanizowanych;
+ przywrócenie lub poprawa warunków energetycznego wykorzystania wód;
+ zwiększenie udziału lokalnych i regionalnych przedsięwzięć dotyczących tworzenia retencji wodnej;
+ zwiększenie społecznej świadomości problemu zmniejszających się zasobów wód i potrzeby ich retencjonowania;
+ poprawa warunków rolniczego wykorzystania wód;
+ wzmocnienie ekosystemów powstałych lub utrzymanych w wyniku stosowania retencjonowania wód;
+ poprawa klasy i stabilności warunków żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych;
+ poprawa walorów krajobrazowych obszarów związanych z wodami.
Źródła finansowania:
+ fundusze europejskie perspektywy finansowej 2021-2027;
+ pożyczki lub kredyty udzielone przez międzynarodowe instytucje finansowe: Bank Światowy, Bank Rozwoju Rady Europy, Europejski Bank Inwestycyjny,
+ budżet państwa

+ budżety samorządów,
+ budżety innych jednostek (m.in. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej);
+ partnerstwo publiczno-prywatne.
Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Poprawiony: środa, 11 września 2019 17:46
 

PRZYPOMNIENIE

Email Drukuj PDF

ekwiatek

"Eugeniusz Kwiatkowski - Mąż Stanu" to film dokumentalny poświęcony Polakowi, budowniczemu Gdyni i Stalowej Woli.
Film "Eugeniusz Kwiatkowski - Mąż Stanu" zostanie wyemitowany 11 września przez program 1 Telewizji Polskiej.
TO JUŻ DZISIAJ !!!

Poprawiony: środa, 11 września 2019 13:32
 

POLSKA FLOTA ŚRÓDLĄDOWA

Email Drukuj PDF

swierczewski

geswe

 

ZARZĄD KLUBU ZAPRASZA

Email Drukuj PDF

zeb09