"Pomagamy Wiśle płynąć"

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Strona Główna

Czoo okBITWA POD OLIWĄ. W 392 LATA PO WYDARZENIU REKONSTRUKTORZY PRZYPOMNIELI TRIUMF POLSKIEJ FLOTY

Email Drukuj PDF

bitwa

fot. Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl
W sobotę, 30 listopada 2019 r., rekonstruktorzy z Kompanii Kaperskiej przypomnieli chwałę polskiej floty z XVII wieku i oddali cześć poległym w walce żołnierzom z admirałem Arendem Dickmanem na czele.

Bitwa pod Oliwą rozegrała się 28 listopada 1627 roku. W jej 392. rocznicę Kompania Kaperska zaprosiła widzów na dwudniowe wspomnienie wielkiego zwycięstwa polskiej floty nad eskadrą szwedzkich okrętów w najsłynniejszej bitwie morskiej stoczonej na redzie gdańskiej.

Rekonstruktorzy z Kompanii Kaperskiej w strojach i z uzbrojeniem z epoki w sobotę przypominali w XVII wiecznej chwale. Uroczystości upamiętniające rocznicę przygotowano przede wszystkim po to, by wspomnieć marynarzy, którzy zginęli w służbie polskiemu królowi, a przede wszystkim admirała Arenda Dickmana.

Poprawiony: niedziela, 01 grudnia 2019 17:07 Więcej…
 

XXIII WALNY ZJAZD DELEGATÓW LIGI MORSKIEJ I RZECZNEJ

Email Drukuj PDF

xxiii

Więcej…
 

YACHT DAY 2019 NA POLITECHNICE GDAŃSKIEJ

Email Drukuj PDF

yd

Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej oraz Polska Izba Przemysłu Jachtowego i Sportów Wodnych - POLSKIE JACHTY zapraszają na Yacht Day 2019.

Spotkanie odbędzie się w Audytorium im. prof. Hilarego Sipowicza w środę 04.12.2019 r. (początek godz. 11.15) na Wydziale Oceanotechniki i Okrętownictwa PG.

Siódma edycja Yacht Day będzie wyjątkowa. W tym roku zamiast tradycyjnych prezentacji stoczni i firm zrzeszonych w POLBOAT, Wydarzenie będzie miało charakter spotkania z wybitnymi żeglarzami - Joanną Pajkowską i Szymonem Kuczyńskim. Dodatkowo weźmie w nim udział przedstawiciel Sztorm Grupy, która koordynowała przerwany niedawno projekt Solo Non-Stop Rafała Moszczyńskiego. Spotkanie poprowadzi redaktor naczelny miesięcznika "Żagle" - Waldemar Heflich.

Wystawa "Małe Statki - Jachty" obejmuje 25 plansz prezentujących bazę naukowo-badawczą (programy badawcze, laboratoria, oprogramowanie komputerowe, prezentacja nauczycieli akademickich i ich osiągnięć) w temacie obejmującym zagadnienia projektowania i eksploatacji Małych Statków i Jachtów. Spośród kilkuset dyplomów magisterskich wykonanych w tym temacie zaprezentowano 50 obejmujących rożne zagadnienia związane z procesem projektowania i wykonywania jednostek żaglowych i motorowych różnego typu.

Coroczne spotkania Yacht Day organizowane są w ramach realizacji porozumienia o współpracy z 2013 roku między Politechnika Gdańską a Polską Izbą Przemysłu Jachtowego i Sportów Wodnych - POLSKIE JACHTY, dotyczącego odbywania staży, praktyk, badań rozwojowych, zastosowania nowych technologii oraz komercjalizacji wiedzy. Yacht Day 2019 to, także kolejne wydarzenie w ramach Akademia Przemysłów Morskich

program wydarzenia dostępny jestTUTAJ

Poprawiony: sobota, 30 listopada 2019 19:17
 

NA POKŁADZIE ORP ŚLĄZAK

Email Drukuj PDF

sl0

sl1sl2

Więcej…
 

NOWE INWESTYCJE W TURYSTYKĘ DZIĘKI ŚRODKOM Z UE. POWSTANĄ PRZYSTANIE ŻEGLARSKIE I SZLAKI KAJAKOWE.

Email Drukuj PDF

apierwszyrok ligi

W środę 27 listopada w sali Niebo Polskie (ul. Augustyńskiego 1) o godzinie 12.00 marszałkowie Mieczysław Struk i Wiesław Byczkowski podpiszą umowy z włodarzami pomorskich gmin i przedstawicielami firm prywatnych, na mocy których projekty otrzymają unijne dofinansowanie na budowę i rozbudowę portów, przystani żeglarskich czy nowej infrastruktury szlaków kajakowych. Inwestycje wchodzą w skład dwóch turystycznych przedsięwzięć strategicznych samorządu województwa pomorskiego: "Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej" oraz "Pomorskie Szlaki Kajakowe".

aszlaki

fot. MOSiR

Nowe unijne inwestycje umożliwią zagospodarowanie szlaków wodnych i dalszy rozwój turystyki wodnej w obszarze Dolnej Wisły i Zalewu Wiślanego. Przystanie żeglarskie połączą powstałą sieć Pętli Żuławskiej z portami Zatoki Gdańskiej. Nabrzeża i brzegi rzek zostaną wykorzystane jako tereny turystyczne oraz miejsca organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych i regionalnych wydarzeń kulturalnych. Pozwoli to na rozwój m.in. aktywnej turystyki wodnej (żeglarstwo, kajakarstwo, wioślarstwo), turystyki motorowodnej, hauseboating'u, oraz wyczynowych sportów wodnych. Inicjatywy te pozwolą na rozwój sieci przystani żeglarskich stanowiących część krajowego i międzynarodowego systemu szlaków żeglugowych. Dzięki temu możliwe będzie udostępnienie mieszkańcom i turystom dziedzictwa kulturowego i naturalnego delty Wisły i Zatoki Gdańskiej. Inwestycje, które objęte są finansowanie w ramach obecnie podpisywanych umów, dotyczą budowy
lub rozbudowy infrastruktury przystani żeglarskich w Gdańsku, na Górkach Zachodnich oraz w Sobieszewie.
Gospodarka morska.pl

Poprawiony: wtorek, 26 listopada 2019 18:48
 

70-LECIE KLUBU SPORTÓW WODNYCH LIGI MORSKIEJ I RZECZNEJ W ŁODZI

Email Drukuj PDF

klublodz

Swoje siedemdziesięciolecie święci w tym roku Klub Sportów Wodnych Ligi Morskiej i Rzecznej w Łodzi. Niedawna Gala 70-lecia klubu odbyła się w ramach obchodów 95-lecia Polskiego Związku Żeglarskiego.

 

POLSKA FLOTA ŚRÓDLĄDOWA

Email Drukuj PDF

sp marzanna-sp rusalka

sp 150 statki

sp wars-sp wodnik

 

BAŁTYK MOŻE ŁĄCZYĆ. O WSPÓŁPRACY REGIONU MORZA BAŁTYCKIEGO W BRUKSELI

Email Drukuj PDF

baltyklewandowski

fot. GospodarkaMorska.pl
W ostatni wtorek, w Parlamencie Europejskim w Brukseli odbyła się konferencja "Wyzwania i szanse dla regionu Morza Bałtyckiego. Program UE na rzecz inteligentnej specjalizacji po roku 2020" (ang. Smart Specialisation Strategies- 3S) . Zaproszeni przez europosła Janusza Lewandowskiego eksperci, samorządowcy i przedstawiciele świata nauki zastanawiali się m.in. jak wdrażać innowacyjne rozwiązania technologiczne przy jednoczesnej ochronie ekosystemu Bałtyku.

Zgodnie ze Strategią Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego, Bałtyk jest ważnym szlakiem transportowym, z którego korzysta obecnie ponad 2 000 statków. Co więcej, prognozowane jest zwiększenie tej liczby oraz masy przewożonych ładunków. Według Strategii, aby zapewnić bezpieczną żeglugę na Morzu Bałtyckim, ważne są współpraca i wymiana wiedzy wszystkich państw tego regionu.
GospodarkaMorska.pl

Poprawiony: niedziela, 24 listopada 2019 12:41
 

SPOTKANIE GRUPY ROBOCZEJ DS. ODBUDOWY SZLAKU WODNEGO E40

Email Drukuj PDF

W dniach 18-19 listopada 2019 r. w Brześciu (Republika Białorusi) odbyło się III posiedzenie Polsko-Białoruskiej grupy roboczej ds. odbudowy szlaku wodnego E40 na odcinku Dniepr-Wisła.

e40

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele polskiej administracji - Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Natomiast strona białoruska była reprezentowana przez pracowników Ministerstwa Transportu i Komunikacji, Komitetu Wykonawczego w Brześciu oraz przedsiębiorstw transportu wodnego związanych z drogą wodną E40.
Podczas posiedzenia przedyskutowano podjęte działania na rzecz rozwoju E40. Pani Monika Niemiec-Butryn, Dyrektor Departamentu Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej w MGMiŻŚ, przestawiła stan prac nad Programem Rozwoju Drogi Wodnej Rzeki Wisły, którego projekt zostanie przygotowany w II kwartale 2020 r. Niezbędne analizy są opracowywane w ramach studium wykonalności realizowanego na zlecenie Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A. Z kolei Przewodniczący delegacji białoruskiej omówił wykonane prace w zakresie odbudowy budowli hydrotechnicznych. Zaproponował również rozważenie powołania międzynarodowej komisji ds. funkcjonowania E40 oraz przedstawił koncepcję utworzenia regularnego połączenia wodnego śródlądowego na odcinku granicznym pomiędzy Brześciem (Białoruś) i Małaszewiczami (Polska).
Jednym z punktów posiedzenia był również Kanał Augustowski. Wymieniono się informacjami dotyczącymi szczegółów funkcjonowania drogi wodnej, w tym problemów związanych z użytkowaniem granicznego odcinka. Temat omówił Pan Przemysław Daca, Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, który przedstawił statystyki dotyczące ruchu żeglugowego, podkreślając, że od maja do września br. odbyło się ponad 10 tysięcy śluzowań, a liczba jednostek pływających korzystających ze śluz przekroczyła 34 tysiące. Do końca stycznia 2020 r. strona polska przygotuje propozycję instrukcji eksploatacji, której wdrożenie pozwoli na usprawnienie funkcjonowania drogi wodnej i może pozwolić na dalszy rozwój turystyki wodnej.
Uczestniczy spotkania zapoznali się również z infrastrukturą hydrowęzła Kobryń zlokalizowanego na Kanale Dniepr-Bug i hydrowęzła Triszyn znajdującego się na rzece Muchawiec.

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Poprawiony: piątek, 22 listopada 2019 16:09
 

ZARZĄD KLUBU ZAPRASZA

Email Drukuj PDF

gruszopa