"Pomagamy Wiśle płynąć"

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Strona Główna

Czoo okROZPORZĄDZENIE O WŁAŚCIWOŚCI MIEJSCOWEJ DYREKTORÓW RZGW OPUBLIKOWANE

Email Drukuj PDF

wody

9 marca w Dzienniku Ustaw RP zostało opublikowane rozporządzenie w sprawie określenia właściwości miejscowej dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawach z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
Rozporządzenie ma na celu przyporządkowanie gmin do właściwego miejscowo organu regulacyjnego - dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Załącznik do rozporządzenia zawiera informację o przyporządkowaniu każdej z 2478 gmin w Polsce do poszczególnych RZGW.
Rozporządzenie wchodzi w życie 10 marca 2018 roku. Jego treść jest dostępna na stronie internetowej Dziennika Ustaw RP.
Poprawiony: piątek, 09 marca 2018 18:04
 

ŻYCZENIA DLA PAŃ

Email Drukuj PDF

dzien-kobiet2

Wszystkim przedstawicielkom płci pięknej składamy najszczersze życzenia zdrowia, pomyślności i samych pięknych dni w życiu. Życzymy, by uśmiech rozpromieniał Wasze twarze i byście zawsze czuły się szczęśliwe!

Poprawiony: środa, 07 marca 2018 20:21
 

KOLEJNY KROK KU UŻEGLOWIENIU WISŁY

Email Drukuj PDF

2 2 wislawisla

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk podjął się opracowania studium wykonalności dla modernizacji Wisły. Opracowanie dokumentu zleci odpowiedniemu wykonawcy. W przetargu zgłoszono cztery oferty.

Tuż przed końcem 2017 roku ZMPG ogłosił przetarg na opracowanie studium wykonalności dla kompleksowego zagospodarowania międzynarodowych dróg wodnych. Mowa tu o drodze E-40 od Gdańska do Warszawy i dalej do granicy polsko-białoruskiej w Brześciu oraz drodze E-70 na odcinku od Wisły do Elbląga. Właśnie otwarto oferty, które złożyły cztery podmioty: dwa przedsiębiorstwa (DHV Hydroprojekt oraz Halcrow Group Limited, ELMS HOUSE) i dwa konsorcja (TRACTEBEL ENGINEERING S.A., WYG International, WTU wraz z "PROJMORS" Biuro Projektów Budownictwa Morskiego, a także ARCADIS z Ernst &Young).

- Opracowanie studium to proces złożony i wymagający ogromnej wiedzy oraz doświadczenia. Projekt modernizacji Wisły będzie miał wpływ na cały kraj, jego bezpieczeństwo hydrologiczne, gospodarkę, rolnictwo czy turystykę. Chcemy, by Ministerstwo Gospodarki Morskiej otrzymało dokument, który szczegółowo odpowie na pytania o sposób realizacji planu udrożnienia Wisły - mówi Łukasz Greinke, prezes ZMPG S.A.

W studium znajdą się szczegółowe analizy, dzięki którym będzie można sprawdzić, czy istnieją ograniczenia techniczne, finansowe, organizacyjne, prawne i inne, które uniemożliwiają realizację projektu modernizacji Wisły. Dokument ma także zawierać ocenę, czy przedsięwzięcie jest uzasadnione z ekonomiczno-społecznego punktu widzenia. Na każdym etapie opracowywania studium wykonawca musi zwracać szczególną uwagę na warunki ekologiczne oraz dokumenty dotyczące ochrony środowiska, m.in. Ramową Dyrektywę Wodną, Dyrektywę Ptasią, Dyrektywę Siedliskową czy zespół dyrektyw tworzących Sieć Obszaru NATURA 2000.

Poprawiony: środa, 07 marca 2018 19:58 Więcej…
 

MGMiŻŚ PRZYGOTOWAŁO PRZEWODNIK DLA ŻEGLARZY I ARMATORÓW JACHTÓW

Email Drukuj PDF

STRONA MGMiŻŚ:https://www.gov.pl/gospodarkamorska

przewodnik

Poprawiony: poniedziałek, 05 marca 2018 20:28
 

TRZY ROCZNICE

Email Drukuj PDF

wala1

Poprawiony: niedziela, 04 marca 2018 17:20 Więcej…
 

POLSKA I FRANCJA PODJĘŁY WSPÓŁPRACĘ W ZAKRESIE ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ

Email Drukuj PDF

gruby

Élisabeth Borne, minister transportu Republiki Francuskiej odwiedziła Warszawę na zaproszenie Marka Gróbarczyka, ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej. Głównymi tematami rozmów był wodny transport śródlądowy, inwestycje na polskich rzekach, dekarbonizacja transportu morskiego oraz zaproszenie Francji do udziału w Światowych Dniach Morza w Szczecinie.

Minister Marek Gróbarczyk podkreślił, że przywrócenie żeglugi śródlądowej w Polsce jest priorytetem rządu. Polska stanowi przykład determinacji w walce o odzyskanie żeglowności Odry i Wisły. W krótkim czasie istnienia ministerstwa udało się przystąpić do konwencji AGN (Europejskie Porozumienie w Sprawie Głównych Śródlądowych Dróg Wodnych o Międzynarodowym Znaczeniu) i uchwalić stosowne dokumenty strategiczne. Ponadto dokonaliśmy inwentaryzacji części składowe śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym. Ogłoszono też przetarg na opracowanie koncepcji i studium wykonalności dla kompleksowego zagospodarowania drogi wodnej dolnej Wisły.

Poprawiony: sobota, 03 marca 2018 14:19 Więcej…
 

NASZA KLUBOWA BIBLIOTECZKA

Email Drukuj PDF

zaglowce sswiata

Tematem są żaglowce - od największych jak "Kruzenshtern" czy "Siedow", przez "Dar Młodzieży", po liczne mniejsze. Piękne zdjęcia, które świadczą o tym, że świat żaglowców nie zaginął i nie zaginie!

Marek Czasnojć "Żaglowce świata"
Wydawnictwo BOSZ, Olszanica 2008

Poprawiony: piątek, 02 marca 2018 12:30
 

1 MARCA - NARODOWY DZIEŃ ŻOŁNIERZY NIEZŁOMNYCH

Email Drukuj PDF

niezlomni

 

100 LAT LIGI MORSKIEJ I RZECZNEJ

Email Drukuj PDF

100latdsc 7554

 

WIEŚCI OD NASZYCH PRZYJACIÓŁ Z WYSZKOWA

Email Drukuj PDF

wyszkowdsc00003-768x512

Z okazji stulecia odzyskania Niepodległości i stulecia Ligi Morskiej i Rzecznej Wyszkowski Klub Żeglarski ,,Spinaker" postanowił zorganizować rejs śródlądowy z Wyszkowa do Gdańska. Nie byłoby w tym pomyśle nic nadzwyczajnego gdyby nie idea odbycia tej ekspedycji z 18 metrowym Masztem Niepodległości. Finał rejsu ma nastąpić 1 września na Westerplatte. Liga Morska i Rzeczna objęła specjalnym honorowym patronatem to wydarzenie, a Kołobrzeski Oddział LMiR ufundował specjalną, 6 metrową ligową banderę. 11 listopada w dniu święta niepodległości maszt z banderą powróci do Wyszkowa aby stanąć nad Bugiem - ,,na wieczną rzeczy pamiątkę".

wyszkowimg 20180219 00012

Poprawiony: poniedziałek, 26 lutego 2018 16:48