"Pomagamy Wiśle płynąć"

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Strona Główna

Czoo ok"WIATR I WODA"

Email Drukuj PDF

apierwszyrok ligi

Polski Związek Żeglarski i prezes Tomasz Chamera uprzejmie zapraszają do uczestnictwa w 31. Tragach Sportów Wodnych i Rekreacji WIATR i WODA. Targi odbędą się w dniach 28 lutego - 3 marca 2019 roku w Warszawskim Centrum EXPO XXI. Patronat honorowy nad targami objął Polski Związek Żeglarski.

Uroczyste otwarcie targów odbędzie się w czwartek 28 lutego o godzinie 12:00. Dniem szczególnym będzie sobota, kiedy to odbędą się ciekawe spotkania z przedstawicielami PZŻ. O godzinie 11:30 na scenie głównej o największych wyzwaniach polskiego żeglarstwa w 2019 roku mówić będą prezes PZŻ Tomasz Chamera, skarbnik PZŻ Jacek Pietraszkiewicz i dyrektor sportowy PZŻ Dominik Życki.

wiatriwodajotpeg

Poprawiony: wtorek, 26 lutego 2019 16:03
 

ZARZĄD KLUBU ZAPRASZA

Email Drukuj PDF

apierwszyrok ligi

klubmarzec

 

ROCZNICA ZAŚLUBIN POLSKI Z MORZEM

Email Drukuj PDF

apierwszyrok ligi

azaslubiny

 

VADEMECUM cz. 9

Email Drukuj PDF

KRÓTKO O BUDOWIE ŻAGLA

NA ZAMIESZCZONYM PONIŻEJ RYSUNKU PRZEDSTAWIONO SCHEMATYCZNIE BUDOWĘ ŻAGLA BERMUDZKIEGO/MARCONI CZYLI TRÓJKĄTNEGO, NAJCZĘŚCIEJ SPOTYKANEGO NA WODZIE.

zagielaaaaaaaaaaaaaaaaaaa-ŻAGIEL TRÓJKĄTNY JAK KAŻDY TRÓJKĄT MA TRZY BOKI I TRZY ROGI.

1. LIK DOLY dolny bok połączony z bomem

2. RÓG SZOTOWY

3. LIK WOLNY bok pomiędzy topem masztu i nokiem bomu

4. LISTWA usztywnienie

5. RÓG FAŁOWY tu mocujemy linę FAŁ do wciągania żagla na maszt

6. LIK PRZEDNI bok połączony z masztem

7. BRYT pas płótna żaglowego

8. RÓG HALSOWY.

Poprawiony: piątek, 01 lutego 2019 17:45
 

MORZE ODSŁONIŁO PRADAWNY LAS

Email Drukuj PDF

alasalasaaaaa

Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej .
18 stycznia o 07:00
Szczątki pradawnego lasu na plaży w Łukęcinie!!!
Podczas ostatnich jesienno-zimowych sztormów na plaży na wysokości Łukęcina w wyniku podmywania linii brzegowej pojawiła się niezwykle interesująca formacja geologiczna. Około 5-6 metrów poniżej warstwy piasku akumulowanego przez tysiące lat ukazała się kilkudziesięciocentymetrowa warstwa organiczna, złożona z mocno zbitego torfu i fragmentów konarów drzew. Warstwa ta rozciąga się wzdłuż linii brzegowej na długości kilkudziesięciu metrów. Na pierwszy rzut oka wygląda ona jak lawa wypływająca z wnętrza wulkanu.Bez wątpienia niegdyś w tym miejscu znajdował się las, który prawdopodobnie rósł na podmokłym terenie. W tym środowisku przed wiele lat akumulował się materiał roślinny, tworząc warstwę torfu. Ciekawostką jest fakt, że niedaleko od tego miejsca 2 lata temu natrafiono na róg tura - wymarłego gatunku ssaka z rodziny wołowatych (obecnie można róg obejrzeć w kamieńskim muzeum), jak również narzędzie wykonane z rogu w formie motyki datowane na okres mezolitu lub wczesnego neolitu (VI - IV tys lat p.n.e) - obecnie w Muzeum Narodowym w Szczecinie. Może to zwykły zbieg okoliczności, a może te wcześniejsze odkrycia są w jakiś sposób powiązane z lasem, który bez wątpienia porastał kiedyś tę okolicę. Świadectwa bytności ludzi na naszym terenie są już znane od mezolitu i występowania w lasach gatunku tura przynajmniej od neolitu.
Po wymarciu lasu, być może w wyniku niewielkich zmian klimatycznych organiczne szczątki przykryte zostały grubą warstwą piasku tworzącą obecnie wydmy. Niestety nie jesteśmy w stanie dokładnie ustalić wieku lasu. Do tego byłyby potrzebne badania radiowęglowe C14, lub badania dendrochronologiczne. O odkryciu tej niezwykłej warstwy geologicznej poinformował Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej pan Adam Panońko - mieszkaniec Dziwnowa.

Poprawiony: wtorek, 29 stycznia 2019 16:09
 

ORP "GEN. KAZIMIERZ PUŁASKI" DOŁĄCZY DO STAŁEGO ZESPOŁU OKRĘTÓW NATO

Email Drukuj PDF

fregata

Fregata rakietowa ORP "Gen. Kazimierz Pułaski" wypłynie we wtorek z portu wojennego w Gdyni, aby po raz trzeci po 11 latach dołączyć do elitarnego Stałego Zespołu Okrętów NATO Grupa 1. Służba polskiej jednostki będzie trwać do czerwca.
"Warto podkreślić, że ta kolejna misja naszego okrętu przypada w roku, w którym będziemy obchodzić 20. rocznicę przystąpienia Polski do NATO. Każdy nasz udział w tego typu operacjach jest dla nas bardzo ważny, ponieważ mamy dzięki temu okazję do zbierania kolejnych doświadczeń" - powiedział PAP rzecznik prasowy 3. Flotylli Okrętów, kmdr ppor. Radosław Pioch.

Stały Zespół Okrętów NATO Grupa 1 - SNMG1 (Standing NATO Maritime Group 1) operuje obecnie w rejonie akwenu Morza Bałtyckiego i tworzą go na razie jednostka flagowa zespołu amerykański niszczyciel USS "Gravely" i niemiecki zbiornikowiec FGS "Spessart".

"Okręty wchodzące w skład SNMG1 mogą się przemieszczać na inne akweny, w tym Morze Północne i Atlantyk. Nie jest wykluczone, że miejscem operacji będzie też Morze Śródziemne" - wyjaśnił Pioch.

ORP "Gen. Kazimierz Pułaski" wraz ze śmigłowcem SH-2G opuści macierzysty port wojenny w Gdyni-Oksywiu we wtorek rano. Do SNMG-1 okręt dołączy na początku lutego. Polscy marynarze i lotnicy morscy wrócą do kraju w czerwcu.
GOSPODARKAMORSKA.PL
fot. facebook.com/Marynarka Wojenna RP

Poprawiony: poniedziałek, 28 stycznia 2019 16:15
 

MORZE ODDAJE JEDYNIE TO, CO DO NIEGO WRZUCIMY

Email Drukuj PDF

morskie smieci

Na początku stycznia Morze Bałtyckie rozszalało się na dobre. Silny północny wiatr przez kilka dni silnie wzburzał wody. Ten sztorm poza konsekwencjami ekonomicznymi miał pozytywne skutki środowiskowe - przemieszał wody Bałtyku i dodatkowo je natlenił. Jednak zaraz po uspokojeniu się sztormu i wycofaniu wód morze zostawiło ogromne ilości odpadów. Głównie plastikowych.
Pamiętajmy, że morze jedynie oddaje to, co do niego wrzucimy.

maly rok ligi

Poprawiony: niedziela, 27 stycznia 2019 14:38
 

DAWNYCH WSPOMNIEŃ CZAR

Email Drukuj PDF

Z WYSTAWY-"UZBROJONE RZEKI. FLOTYLLE NIEPODLEGŁEJ"

uzbrojone rzeki wystawa 010 nmm-af-2312-14

Poprawiony: niedziela, 27 stycznia 2019 13:14
 

WARSZTATY W SIEDZIBIE MGMiŻŚ

Email Drukuj PDF

warsztaty dot. konsultacji spoecznych w obszarze gospodarki wodnej 22-23.01.2019

W dniach 22-23 stycznia 2019 r. w siedzibie resortu odbyły się warsztaty dot. konsultacji społecznych dokumentów planistycznych w zakresie gospodarki wodnej, zorganizowane we współpracy z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie. W spotkaniu udział wzięli dyrektorzy wodni oraz przedstawiciele ministerstw ds. gospodarki wodnej Czech, Słowacji, Niemiec i Węgier.
Spotkanie otworzyła Joanna Kopczyńska, Zastępca Prezesa PGW WP ds. Zarządzania Środowiskiem Wodnym, a zarazem Dyrektor Wodny na Polskę.
Warsztaty służyły wymianie doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy państwami członkowskimi UE w prowadzeniu konsultacji społecznych planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy, planów zarządzania ryzykiem powodziowym oraz planów przeciwdziałania skutkom suszy. Uczestnicy spotkania przedstawili doświadczenia z konsultacji społecznych wspomnianych dokumentów.
Następnie w dyskusji omówione zostały następujące kwestie: grupy docelowe procesu konsultacji społecznych dokumentów planistycznych, warunki konsultacji, działania i środki zaangażowane w dotarcie do zainteresowanych grup, wyniki badań ilościowych i jakościowych, dobre praktyki i zalecenia, możliwe działania koordynacyjne na poziomie międzynarodowym.
Owocem dyskusji były następujące wnioski:
- należy dostosowywać język konsultacji względem grupy docelowej,
- materiał przygotowany do konsultacji powinien różnić się poziomem szczegółowości dla poszczególnych grup docelowych,
- jednym z kluczowych elementów konsultacji społecznych są bezpośrednie spotkania z interesariuszami, w formie konferencji, happeningów, etc.,
- należy szczególnie zadbać o edukację dotyczącą gospodarki wodnej, w tym przybliżenie społeczeństwu roli dokumentów planistycznych.
Uczestnicy zadeklarowali współpracę i wymianę informacji nt. procesów konsultacji w poszczególnych państwach.
Ponadto rozważano zaktywizowanie komisji dwustronnych i międzynarodowych ds. wód granicznych w proces konsultacji społecznych, zwłaszcza Międzynarodowej Komisji Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem, wykorzystując takie narzędzia jak strona internetowa oraz Sekretariat Komisji.

MGMiŻŚ

Poprawiony: sobota, 26 stycznia 2019 17:33
 

FORUM BEZPIECZEŃSTWA MORSKIEGO PAŃSTWA

Email Drukuj PDF

forumaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

W jakim stopniu nasza gospodarka uzależniona jest od ciągłych dostaw drogą morską? 20 lat członkostwa Polski w NATO - jakie wnioski dla Marynarki Wojennej RP? Jakie zdolności do działania w ramach sił NATO ma obecnie Marynarka Wojenna RP i jakie są priorytety w zakresie pozyskania nowych zdolności w przyszłości? Jakie szanse stwarza dla polskiego przemysłu współpraca z globalnymi koncernami zbrojeniowymi? Jak prowadzona obecnie rozbudowa morskiej infrastruktury krytycznej uzwględnia współczesne zagrożenia?
To pytania, z którymi mierzą sie dziś wysokiej rangi eksperci i decydenci - uczestnicy Forum Bezpieczeństwa Morskiego Państwa 2019, organizowanego w warszawskim hotelu Novotel Airport.
Jednym z wiodących tematów tegorocznego Forum Bezpieczeństwa Morskiego Państwa jest bezpieczeństwo nadmorskiej infrastruktury krytycznej - portów, magazynów, baz, platform wiertniczych, morskich farm wiatrowych oraz położonych na dnie morskim rurociągów i linii energetycznych. Między innymi z tym tematem mierzą się wysokiej rangi uczestnicy Forum, wśród których są Minister Piotr Naimski, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej; Minister Grzegorz Witkowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej; Michał Jach, przewodniczący Sejmowej Komisji Obrony Narodowej; wiceadm. Krzysztof Jaworski, Dowódca Centrum Operacji Morskich; kontradm. prof. dr hab. Tomasz Szubrycht, Rektor-Komendant Akademii Marynarki Wojennej; płk SG Andrzej Prokopski, Komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej, przedstawiciel Polskiego Rejestru Statków - kmdr rez. Janusz Dilling - kierownik inspektoratu nadzoru ds. okrętów wojennych PRS oraz dr Krzysztof Liedel, Dyrektor Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas.
fot. GospodarkaMorska.pl

Poprawiony: sobota, 26 stycznia 2019 17:12