"Pomagamy Wiśle płynąć"

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Strona Główna

Czoo okInterpelacja poselska w sprawie prac utrzymaniowych na Wiśle i Odrze

Email Drukuj PDF

poglebiarka smok

Interpelacja nr 25681

do ministra infrastruktury

w sprawie doposażenia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w nowoczesne i wielofunkcyjne jednostki pływające do prowadzenia bieżących prac utrzymaniowych na rzekach w celu zwiększenia efektywności tych prac

Zgłaszający: Urszula Rusecka

Data wpływu: 27-07-2021

Szanowny Panie Ministrze,

w wyniku rekonstrukcji rządu w roku 2020 liczba ministerstw zmniejszyła się z 20 do 14. Część resortów została zlikwidowana, a zakres ich kompetencji został podzielony między nowe lub istniejące resorty. Zlikwidowano między innymi Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Na szczęście, wbrew obawom, włączenie tego ministerstwa do Ministerstwa Infrastruktury nie spowodowało regresu w pracach nad odbudową i rozwojem szeroko rozumianej gospodarki wodnej i żeglugi śródlądowej w naszym kraju.

Cieszy sprawność organizacyjna przy realizacji inwestycji "Kanał żeglugowy przez Mierzeję Wiślaną" oraz postęp prac przy modernizacji kanałów na Szlaku Wielkich Jezior Mazurskich, a zakończenie gruntownej modernizacji śluz Kanału Gliwickiego przez PGW Wody Polskie pozwala mieć uzasadnioną nadzieję, że po wielu latach zaniedbań warunki dla uprawiania towarowej żeglugi śródlądowej są i będą metodycznie poprawiane.

Wchodzenie do służby kolejnych nowych lodołamaczy również świadczy o poważnym traktowaniu przez Ministerstwo Infrastruktury i instytucje jemu podległe spraw związanych z ochroną przeciwpowodziową terenów leżących w dolnym biegu Wisły i Odry.

Patrząc na te niewątpliwe sukcesy, powodowana troską o stan utrzymania zabudowy regulacyjnej Wisły i Odry, która to zabudowa ma istotne znaczenie dla normalizacji przepływów wód poniżej wody brzegowej, jak i przepływu wielkich wód oraz prowadzenia akcji lodołamania, pragnę zwrócić uwagę na zachodzącą konieczność doposażenia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w nowoczesny i wielofunkcyjny sprzęt pływający, służący do przywracania i utrzymania parametrów koryt rzecznych. Dotychczasowa praktyka zamawiania w drodze przetargu usług utrzymaniowych u podmiotów zewnętrznych ze względu na specyfikę branży nie sprawdziła się, doprowadzając jedynie do wzrostu kosztów i ograniczenia zakresu wykonywanych prac.

Aktualny stan utrzymania zabudowy regulacyjnej Wisły i Odry jest niewystarczający. Uszkodzenia opasek brzegowych i ostróg rzecznych mają istotny wpływ na stabilność brzegów rzeki i wałów przeciwpowodziowych. W wyniku degradacji infrastruktury rzecznej powstają liczne wypłycenia w korycie rzeki oraz w awanportach śluz żeglugowych, dlatego tak ważne jest prowadzenie stałych prac utrzymaniowych zabudowy regulacyjnej, dzięki której poprzez skoncentrowanie nurtu rzeki poprawia się przepływ wody, zwiększają się głębokości oraz stabilizuje się koryto i brzegi rzeki, zmniejsza się ryzyko tworzenia zatorów powodziowych i lodowych, a zwiększa skuteczność akcji przeciwpowodziowej i lodołamania.

Uważam, że w efekcie doposażenia terenowych placówek Wód Polskich odpowiedzialnych za bieżące utrzymanie rzek w sprzęt pływający i wzmocnienie ich zasobów ludzkich o profesjonalnych pracowników i załogi pływające - prace nad przywróceniem i utrzymaniem parametrów infrastruktury rzecznej Wisły i Odry mogą szybko i relatywnie niskim kosztem przynieść spektakularne efekty oraz jednocześnie uniezależnić Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie od firm zewnętrznych przy bieżących pracach utrzymaniowych. Pozwoli to skierować potencjał tych firm do wielkich inwestycji przewidywanych w najbliższych latach przez przyjęte dokumenty strategiczne.

W związku z powyższym interpeluję:

1. Czy Ministerstwo Infrastruktury przewiduje w najbliższym czasie przeznaczenie środków na doposażenie wydziałów utrzymaniowych PGW Wody Polskie w nowoczesne i wielofunkcyjne jednostki pływające do prowadzenia bieżących prac utrzymaniowych na rzekach w celu zwiększenia efektywności tych prac?

2. Czy zdaniem ministra infrastruktury nowoczesne i wielofunkcyjne jednostki pływające pełniące służbę publiczną polegającą na wykonaniu bieżących zadań utrzymaniowych na rzekach powinny być obsadzone stałymi załogami pływającymi składającymi się z pracowników PGW Wody Polskie, czy też usługi mają być nadal świadczone przez podmioty zewnętrzne korzystające z udostępnionego sprzętu?

3. Z postulowanymi w niniejszej interpelacji rozwiązaniami wiąże się też problem zapewnienia minimalnej bazy remontowej, której posiadanie umożliwi poszczególnym RZGW wykonywanie na miejscu bieżących napraw i drobnych remontów sprzętu pływającego bez konieczności zlecania ich na zewnątrz w drodze przetargu.

Z wyrazami szacunku

Urszula Rusecka
Poseł na Sejm RP

źródło:https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=C5HCVA

Foto: Andrzej Mitschke

Poprawiony: środa, 18 sierpnia 2021 12:16
 

ŚWIĘTO WOJSKA POLSKIEGO

Email Drukuj PDF

101wp

 

Mazurska Pętla. Czy w końcu dojdzie do przekopania nowego kanału na Mazurach?

Email Drukuj PDF

petlapetlaaaaa

Fot. Pixabay
Mazurska Pętla ma być gotowa w ciągu siedmiu lat. Ideą tego pomysłu jest przekopanie nowych kanałów tak, by Szlak Wielkich Jezior można przepłynąć wkoło, co teraz jest niemożliwe.
Szlak Wielkich Jezior Mazurskich wiedzie dziś z północy od Węgorzewa na południe do Pisza. Główny szlak liczy nieco ponad 110 km drogi wodnej; niektóre jeziora połączone są kanałami. Gdyby jednak połączyć kanałem jeziora Niałk Duży, Niałk Mały, Wojnowo, Buwełno i Tyrkło, wówczas można by przepłynąć ów szlak pętlą - jeziora Śniardwy i Niegocin byłyby wówczas połączone od wschodniej strony. Część środowisk żeglarskich na Mazurach pomysł taki podnosi od lat, a lokalne samorządy prowadziły na ten temat prace koncepcyjne. Nie było jednak możliwości sfinansowania tego pomysłu.

Wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk poinformował PAP, że "rząd ma plan połączenia jezior w Pętlę Mazurską" i prowadzone są już rozmowy dotyczące koncepcji tej inwestycji.
"Mamy taki plan i bezwzględnie chcemy go zrealizować w tym siedmioleciu, w tej perspektywie budżetowej. Domknięcie Pętli Mazurskiej to najważniejsza rzecz i najbardziej oczekiwana przez żeglarzy, poza modernizacją całej infrastruktury, która obecnie jest prowadzona. To jest dla nas, jako ministerstwa zajmującego się wodą, zadanie najważniejsze dla wodniaków" - ocenił w rozmowie z PAP Gróbarczyk i podkreślił, że "zupełnie realnie ocenia szansę na realizację tego zadania".
Zdaniem Gróbarczyka największym wyzwaniem wynikającym z realizacji pomysłu stworzenia Mazurskiej Pętli będą kwestie środowiskowe, ponieważ teren ten jest objęty ochroną Natura 2000.
Na razie kosztów połączenia mazurskich jezior w jedną pętlę nie można nawet szacować, ponieważ w przeszłości pojawiało się kilka koncepcji połączenia tych jezior.
Minister zaznaczył, że utworzenie Mazurskiej Pętli jest niezwykle ważne pod kątem rozwoju Mazur, zwiększenia atrakcyjności turystycznej tego miejsca.
W ostatnich dwóch latach znacznie wzrosła liczba osób żeglujących po Wielkich Jeziorach Mazurskich. Zwolennicy połączenia szlakiem kolejnych jezior argumentują, że stworzenie Mazurskiej Pętli rozładowałoby tłok na obecnym szlaku i podniosło jego atrakcyjność. Przeciwnicy tej inwestycji od lat wskazują, że "zabije to dzikość Mazur" i bezpowrotnie zniszczy środowisko naturalne.
Informacja prasowa.

Poprawiony: środa, 11 sierpnia 2021 09:28
 

Żagle 2021. Nagroda za 32-letnią włóczęgę po morzach i oceanach

Email Drukuj PDF

nagrody2

Fot. Prasowe
Szczecin, jako miasto o bogatych tradycjach żeglarskich, od 2017 poszczycić się może własnymi Międzynarodowymi Nagrodami Żeglarskimi. W tym roku uhonorowanie laureatów odbyło się na pokładzie żaglowca Sztandart podczas Żagli 2021, imprezy, która zastąpiła The Tall Ship Races. Celem nagród jest popularyzacja żeglarstwa i jego tradycji, czy też wyróżnienie istotnych osiągnięć żeglarskich.
Lista laureatów Międzynarodowych Nagród Żeglarskich:
NAGRODA IM. LUDOMIRA MĄCZKI
Jerzy Radomski - za 32-letnią włóczęgę po morzach i oceanach, dwukrotne opłynięcie świata, pokonanie 297 400 mil morskich z zawinięciem do 533 portów w 86 państwach.
REJS ROKU
Andrzej Górajek - za poprowadzenie wyprawy jachtu "Ocean B" na Ocean Arktyczny, w stronę bieguna północnego, do szerokości geograficznej 84°17`31"N i ustanowienie nowego rekordu w dziedzinie żeglarstwa polarnego.
ŻEGLARZ ROKU
Halina Górajek - za przygotowania logistyczne i udział w wyprawie jachtu "Ocean B" na Ocean Arktyczny, podczas której ustanowiono nowy rekord w dziedzinie żeglarstwa polarnego osiągając szerokość geograficzną 84°17`31"N.
REGATOWIEC ROKU
Tadeusz Kubiak - za najlepsze sportowe wyniki w kraju i reprezentowanie żeglarstwa regatowego na najwyższym poziomie podczas Mistrzostw Świata w klasie Laser Standard w Melbourne w Australii w 2020 roku.
POPULARYZATOR ŻEGLARSTWA
Maciej Krzeptowski - za wieloletnią popularyzację żeglarstwa poprzez m.in. organizację wielu wypraw, prezentacje wystaw i liczne publikacje, szczególnie za książkę "Trzymam się morza" wydaną w 2020 roku.
TRENER ROKU
Jerzy Kaczor - za wieloletnią, profesjonalną opiekę nad pokoleniami żeglarzy, za rozwijanie w nich pasji i miłości do wiatru i wody oraz pielęgnowanie żeglarskich tradycji.
WYDARZENIE ROKU
Międzynarodowe Mistrzostwa Polskiego Stowarzyszenia Klasy Optymist w Dziwnowie 2020 - za przygotowanie i przeprowadzenie jednych z najważniejszych regat dla młodych zawodników klasy Optymist, w której wzięło udział 284 zawodników z Czech, Niemiec, Polski, Szwecji i Włoch.
NAGRODA IM. KOTA UMBRIAGI
Przedszkole nr 27 "Żagielek" - za krzewienie poczucia przynależności do morskiego miasta i regionu oraz rozbudzanie w najmłodszych szacunku dla morza.
NAGRODA SPECJALNA
Hanna i Tomasz Piórscy - za organizację pierwszych polsko-duńskich regat bałtyckich Sputnik, regat Offshore Race Week Bornholm oraz Baltic Jazz Regatta, które integrują żeglarskie środowiska Polaków i Duńczyków oraz żeglarzy z innych krajów nadbałtyckich.
Źródło: gospodarka morska.pl

Poprawiony: czwartek, 05 sierpnia 2021 14:55
 

Skrzypulec i Ogar ze srebrem

Email Drukuj PDF

skrzypogar

Agnieszka Skrzypulec i Jolanta Ogar w Tokio 2020 /PAP/EPA/CJ GUNTHER /PAP

Agnieszka Skrzypulec i Jolanta Ogar wywalczyły srebrny medal w żeglarskiej klasie 470. Mistrzyniami olimpijskimi została załoga z Wielkiej Brytanii Hannah Mills i Eilidh McIntyre. Francuzki złożyły protest i przez moment wydawało się, że coś może się zmienić w kolejności na podium, ale ostatecznie został on odrzucony.
Informacja prasowa

Poprawiony: środa, 04 sierpnia 2021 14:40
 

1.VIII.1944 - PAMIĘTAMY

Email Drukuj PDF

powstanie

 

Chwała bohaterom

Email Drukuj PDF

apw

 

Trwają Żagle 2021.

Email Drukuj PDF

zaglowce

Żagle 2021 Sebastian Wołosz

Państwowy Graniczny Inspektor Sanitarny wydał zgodę na udostępnienie pokładów jednostek przybyłych do Szczecina na Żagle 2021. Ostateczna decyzja należała do kapitanów. Większość zgodziła się z decyzją, żaglowce można podziwiać nie tylko z nabrzeża.

Szczecinianie i turyści, którzy przyjechali do miasta na Żagle 2021 z ochotą korzystają z możliwości wejść na pokład wybranych jednostek i cierpliwie stoją w kolejkach.
Źródło: GS 24.pl

Poprawiony: sobota, 31 lipca 2021 15:57
 

ODSZEDŁ NA WIECZNĄ WACHTĘ

Email Drukuj PDF

awachsien

Nie żyje Bohdan Sienkiewicz. Dziennikarz, któremu największą popularność przyniosło współtworzenie programu "Latający Holender", zmarł 20 lipca 2021 roku w Gdyni. Prezenter telewizyjny miał 89 lat.

Z głębokim żalem żegnamy red. Bohdana Sienkiewicza _ niestrudzonego popularyzatora morza i żeglarstwa. Współtwórcę i prowadzącego legendarnego programu tv "Latający Holender", na którym wychowały się całe pokolenia przyszłych ludzi morza. Dziennikarza, żeglarza, podróżnika, edukatora, człowieka trwale wpisanego w kulturę morską. Laureata Nagrody Specjalnej im. Kapitana Leszka Wiktorowicza za wychowanie morskie młodzieży.
Bohdan Sienkiewicz urodził się 10 września 1931 roku. Studiował w sopockiej Wyższej Szkole Handlu Morskiego, gdzie kształcił się w dziedzinie żeglugi morskiej. Kilka lat później uzyskał tytuł magistra ekonomiki transportu w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Sopocie. Ukończył także studia w łódzkiej filmówce, po czym na stałe związał się z Gdynią.
Bohdan Sienkiewicz rozpoczął karierę dziennikarską już w latach 60. ubiegłego wieku, gdy stał się redaktorem miesięcznika "Polish Maritime News". Największą popularność przyniósł mu program "Latający holeneder", który był emitowany w latach 1967-1993. Dziennikarz tworzył audycję o tematyce żeglarskiej nieprzerwanie przez 26 lat emisji. Przez cztery lata był również korespondentem Polskiego Radia i Telewizji Polskiej w Afryce. Stworzył tam m.in. cykl filmów poświęconych temu kontynentowi.
Bohdan Sienkiewicz za swoje wybitne osiągnięcia został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Uzyskał także honorową odznakę "Zasłużonego Pracownika Morza". Był też laureatem wielu nagród: otrzymał m.in. Nagrodę Miasta Gdańsk. Wyróżnił go także Klub Marynistów Polskich.
Rodzinie, Bliskim i Przyjaciołom zmarłego szczere wyrazy współczucia składa

----------------------------------------------------------------------------------------------------
kpt. ż.w. Andrzej Królikowski Prezes Ligi Morskiej i Rzecznej, Zarząd i członkowie Stowarzyszenia

Poprawiony: piątek, 23 lipca 2021 15:02
 

Przyszłość Polski zależy od Bałtyku

Email Drukuj PDF

baltic-sea-4136488 1280

Fot. Pixabay
Eksperci ogólnoeuropejskiego programu ESPON przedstawiają trzy, najbardziej prawdopodobne scenariusze transformacji gospodarczej i demograficznej państw bałtyckich do 2050 roku. Okazuje się, że przed Polską zwróconą ku morzu, poza licznymi wyzwaniami, stoją wielkie szanse rozwojowe.
Ze względu na strategiczne położenie, posiadane zasoby oraz wrażliwość na zmiany klimatyczne Morze Bałtyckie wywiera znaczący wpływ na rozwój całej Polski - a w kolejnych dekadach będzie on stale wzrastał. Centralne położenie Bałtyku sprawia, że od stuleci komunikuje on rozległy region rozciągający się od norweskich fiordów po dolinę Wisły. Również w XXI wieku pełni on istotną funkcję w rozwoju gospodarczym wielu państw i regionów.

Poprawiony: piątek, 23 lipca 2021 14:48 Więcej…