"Pomagamy Wiśle płynąć"

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Strona Główna

Czoo okŚwięto Niepodległości - 2020

Email Drukuj PDF

listopad11

listopad11 01

Opracował: Wacław L. Kowalski - Prezes Zarządu Klubu.

Poprawiony: niedziela, 08 listopada 2020 16:00
 

"Planeta I" już w służbie

Email Drukuj PDF

planeta

fot. Urząd Morski w Szczecinie
W piątek, 30 października, nastąpił odbiór końcowy i przekazanie nowej jednostki wielozadaniowej "Planeta I" Urzędowi Morskiemu w Szczecinie.
Ze strony stoczni Remontowa Shipbuilding S.A. statek przekazali: prezes zarządu stoczni, Marcin Ryngwelski, oraz członek zarządu, Dariusz Jaguszewski. Po stronie odbiorcy podpisy na dokumencie przekazania złożyli: Zenon Kozłowski, zastępca dyrektora ds. oznakowania nawigacyjnego Urzędu Morskiego w Szczecinie i, jednocześnie, kierownik projektu "Nostri Maris - budowa dwóch wielozadaniowych jednostek pływających", oraz Piotr Jesion, naczelnik Wydziału Oznakowania Nawigacyjnego Urzędu Morskiego w Szczecinie.
Pierwsza, z dwóch tego typu, bliźniacza jednostka "Zodiak II", została już formalnie przekazana Urzędowi Morskiemu w Gdyni i pełni swoją służbę na podległych mu akwenach. Chrzest i uroczyste podniesienie bandery odbyło się 25 września, przy nabrzeżu Pomorskim w Gdyni. Uroczyste podniesienie bandery i chrzest "Planety I" są planowane na 14 listopada. Wydarzenie będzie transmitowane na żywo, on-line.
Obydwie jednostki powstały w ramach, realizowanego przez nasz Urząd, projektu "NostriMaris - budowa dwóch wielozadaniowych jednostek pływających", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko" na lata 2014 - 2020.
Źródło: gospodarka morska.pl

Poprawiony: poniedziałek, 02 listopada 2020 16:24
 

Nie będzie wodnej karetki przy sopockim molo

Email Drukuj PDF

kareta-karetka

Od przyszłego sezonu nie będzie już wodnej karetki ratownictwa medycznego stacjonującej w przystani sopockiego mola - zostanie ona zastąpiona karetką kołową. O zmianach prezydenta Sopotu poinformował minister zdrowia.
"Przedmiotowa zmiana dotyczyła planowanego od 1 maja 2021 zlikwidowania sezonowego wodnego ZRM P stacjonującego obecnie w Sopocie 12h na dobę w terminie od 1 maja do 31 sierpnia i uruchomienia w jego miejsce sezonowego kołowego podstawowego zespołu ratownictwa medycznego (ZRM P) stacjonującego w Sopocie, który będzie działał w okresie od 1 czerwca - 31 sierpnia" - tak napisano w piśmie z ministerstwa. Oznacza to, że działania medyczne na wodach Zatoki Gdańskiej będą wyłącznie podejmowane przez ratowników sopockiego WOPR.
Ministerstwo argumentuje zmiany tym, iż karetka podjęła w minionym sezonie tylko 15 interwencji. Jednak to aż 15 interwencji, podczas których ratowano ludzkie zdrowie i życie.
- Decyzja ministerstwa zdrowia sprawi, że akwen całej Zatoki Gdańskiej pozostanie bez wsparcia medycznego od strony wody - mówi prezydent Sopotu Jacek Karnowski. - W nadmorskim kurorcie wsparcie medyczne podczas sezonu letniego jest bardzo ważne. Daje poczucie bezpieczeństwa osobom korzystającym z atrakcji: żeglarzom, surferom, osobom, które pływają. Pozostawienie tej ochrony wyłącznie na barkach ratowników WOPR jest nierozsądne. Ministerstwo po raz kolejny pozostaje głuche na racjonalne argumenty samorządu. Wszystkim nam powinno zależeć na bezpieczeństwie, zdrowiu i życiu naszych mieszkańców i gości - dodaje prezydent .
Niepokoju w związku z tą sytuacją nie kryje także kierownictwo sopockiego pogotowia, zwracając uwagę, że liczba interwencji jest zależna od decyzji dyspozytorów (służby wojewody), którzy do człowieka topiącego się w Zatoce wzywali WOPR, a karetka wodna musiała stać przy molo, bo taka była wola lub niewiedza dyspozytora. Także transport ciężko chorego z półwyspu do Trójmiasta jest znacznie tańszy od lotniczego karetką wodną, a biorąc pod uwagę procedury uruchomiania LPR, czas transportu jest porównywalny. - Argumenty, że zdarzały się interwencje na samej plaży, również są nietrafione, gdyż do karetki był przypisany quad, nawiasem mówiąc finansowanie jego w 100 proc. było po naszej stronie, który docierał do miejsca zdarzenia. A to nie będzie możliwe przy karetce kołowej - dodaje dyrektor Ryszard Karpiński.

Informacja prasowa/UM Sopot

Poprawiony: poniedziałek, 02 listopada 2020 16:11
 

Wspomnienie o tych co odeszli

Email Drukuj PDF

wsz20

 

Opublikowano mapy zagrożenia i ryzyka powodziowego

Email Drukuj PDF

zg-mzp-mrp-hydroportal-2cykl

fot. Urząd Morski w Gdyni

W dniu 22 października 2020 r. Minister Klimatu i Środowiska-opublikował mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego-opracowane w II cyklu planistycznym.

W skład tych map wchodzą zaktualizowane mapy z I cyklu planistycznego oraz nowe mapy dla obszarów i typów powodzi wskazanych w wyniku przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego (WORP) zakończonej w 2018 r. Mapy zagrożenia powodziowego oraz mapy ryzyka powodziowego-od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych-opracowane przez Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni stanowią integralny element opublikowanych map.

Nowe mapy zostały podane do publicznej wiadomości poprzez ich opublikowanie na Hydroportalu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresami:

Poprawiony: czwartek, 29 października 2020 16:28
 

Zarząd Woj. Pomorskiego nie zaskarży do WSA decyzji środowiskowej ws. przekopu Mierzei

Email Drukuj PDF

ndi mierzeja lipiec 2020-44

fot. mat. prasowe NDI/BESIX
Zarząd Województwa Pomorskiego postanowił nie zaskarżać do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie rozstrzygnięcia GDOŚ, utrzymującego w mocy decyzję środowiskową ws. przekopu przez Mierzeję Wiślaną. Zarząd powoła jednak zespół, który "będzie się uważnie przyglądał realizowanej inwestycji".
Źródło: PAP

Poprawiony: piątek, 23 października 2020 15:14
 

Poetycko, pięknie i mądrze

Email Drukuj PDF

wilia-195px-kanstantyn tykievi.   a. regulski 1868

(...) Rzeka każda ma przeszłość swoją, swoje dzieje, swoją powagę w kraju, (...) ma swój charakter oddzielny i właściwą sobie fizyognomię. I rzeka każda płynie, jak płynie życie człowieka; w niemowlęctwie swojemu u źródła z razu nieznaczna, potem zasilona i wsparta mniejszymi od siebie rzekami, jakby nauką i doświadczeniem bogata, wzrasta, nabiera sił większych i powagi; poczyna ona dojrzewać i przynosi pożytek wówczas, (...) kiedy na grzbiecie swoim ładowne ciężarem statki z miejsca na miejsce (...) przenosi (...).

-------------------------------------------------------------------------------
Tak o rzece Wilii pisał Konstanty hr. Tyszkiewicz, ale może być to opis każdej innej rzeki.

Konstanty Benedykt Stanisław Tyszkiewicz (ur. 5 lutego 1806 w Łohojsku, zm. 13 lipca 1868 w Mińsku) - polski hrabia na Łohojsku, archeolog i krajoznawca; badacz pradziejów Litwy i południowej Rusi.

Poprawiony: piątek, 23 października 2020 15:02
 

Wody Polskie: gospodarka wodna była niedofinansowywana ponad 40 lat

Email Drukuj PDF

bug

Wielkim obciążeniem dla początków działań Wód Polskich było ponad 40-letnie niedofinansowanie całego sektora gospodarki wodnej - podkreśliły Wody Polskie odnosząc się do raportu NIK. Jak dodano, z roku na rok inwestycje jednak rosną.
Najwyższa Izba Kontroli (NIK) w środę podała na swojej stronie internetowej, że Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie tworzone było bez wystarczających środków finansowych i bez dostatecznej liczby wykwalifikowanych pracowników. Nie zapewniono ponadto właściwej koordynacji przejmowania od samorządów zadań i majątku.
"Stwierdziliśmy również zaniedbania w zarządzaniu. Ten, można powiedzieć chaotyczny niemal, początek położył się cieniem na dalszym funkcjonowaniu tej instytucji" - podkreśliła p.o. kierownika Wydziału Prasowego NIK Anna Matusiak-Rześniowiecka.
Wody Polskie w zamieszczonym na swojej stronie internetowej oświadczeniu podkreśliły, że wielkim obciążeniem dla początków działalności przedsiębiorstwa było ponad 40-letnie niedofinansowanie całego sektora gospodarki wodnej, brak jednego ośrodka koordynującego, a przede wszystkim brak całościowego patrzenia na sprawy gospodarowania wodami.
"Powstanie Wód Polskich było największą w ostatnich dziesięcioleciach reformą wodną na całym kontynencie Euroazjatyckim. Jak podkreślali przedstawiciele Banku Światowego podczas wizytacji w Polsce - reformą potrzebną i bardzo udaną" - podkreślono.
Wody przyznały, że powstanie przedsiębiorstwa w 2018 r. bez okresu przejściowego było bardzo dużym wyzwaniem logistycznym. Przypomniano, że Wody powstały na mocy prawa wodnego, które uwzględnia dyrektywy unijne, i stały się głównym podmiotem odpowiedzialnym za gospodarowanie wodami w kraju. W tej sprawie przejęło kompetencje jednostek samorządowych i rządowych.

Poprawiony: czwartek, 22 października 2020 16:13 Więcej…
 

Zbiornik Racibórz zredukował falę powodziową o 30 procent

Email Drukuj PDF

zbiornik

fot. Olos88 - Praca własna/wikipedia.org
Uruchomiony w październiku po raz pierwszy zbiornik Racibórz Dolny w kulminacyjnym momencie redukował falę powodziową na Odrze o 30 proc. Obecnie zbiornik, który wypełnił się maksymalnie w 27 procentach, stopniowo obniża poziom wody - wynika z danych Wód Polskich.
Pierwsze w historii piętrzenie wody w zbiorniku Racibórz, zabezpieczającym przez powodzią Górny i Dolny Śląsk oraz Opolszczyznę, rozpoczęło się 14 października po południu. Decyzję w tej sprawie podjął szef Wód Polskich na wniosek wojewody opolskiego. Powodem było zwiększone ryzyko powodziowe na terenach poniżej zbiornika, gdzie znajduje się m.in. szpital w Kędzierzynie-Koźlu, przeznaczony dla chorych na Covid-19.
Jak podał Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej (RZGW) w Gliwicach, w ciągu kilku dni zbiornik zretencjonował około 45 mln m sześc. wody, przy rezerwie powodziowej 140 mln m sześc.. Maksymalnie polder wypełniony był w około 27 proc. (50,5 mln m sześc.). W trakcie magazynowania wody nastąpiło zmniejszenie fali powodziowej - redukcja wyniosła maksymalnie ok. 30 proc.. Obecnie zbiornik ma ok. 75 proc. rezerwy.

Poprawiony: środa, 21 października 2020 16:28 Więcej…
 

Pół wieku temu zaczął się "Rejs" statku "Feliks Dzierżyński", wcześniej nazwanego "Polską"

Email Drukuj PDF

rejs

Kadr z filmu Rejs, YouTube
19 października mija 50 lat od premiery filmu "Rejs", który Marek Piwowski wyreżyserował na podstawie scenariusza, napisanego wspólnie z Januszem Głowackim. Film powstał na pokładzie statku "Feliks Dzierżyński", który wcześniej nazywał się "Polska".

Więcej TU: https://www.gospodarkamorska.pl/pol-wieku-temu-zaczal-sie-rejs-statku-feliks-dzierzynski-wczesniej-nazwanego-polska-54642

Poprawiony: poniedziałek, 19 października 2020 16:13