"Pomagamy Wiśle płynąć"

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Strona Główna

Czoo okHISTORIA LIGI OBIEKTYWEM ZAPISANA

Email Drukuj PDF

lm6

V Walny Zjazd delegatów Ligi Morskiej i Kolonialnej
Prezydium zjazdu. Widoczni od lewej: mecenas Rostek, prezes okręgu stołecznego Ligi Morskiej i Kolonialnej Antoni Kamieński, marszałek senatu Władysław Raczkiewicz, szef Kierownictwa Marynarki Wojennej kontradmirał Jerzy Świrski, pułkownik Stefan Iwanowski.

Poprawiony: wtorek, 23 lipca 2019 17:40
 

MINISTER GRÓBARCZYK: DZIAŁANIA KE WS. DORSZA NIE PRZYNIOSĄ ŻADNYCH REZULTATÓW

Email Drukuj PDF

kuter-dd1

fot. pixabay.com fot wikipedia.org

Działania KE ws. dorsza są niewystarczające i nie przyniosą żadnych rezultatów - uważa minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk. Dodał, ze resort jest za całkowitym ograniczeniem połowów na Bałtyku dla wszystkich gatunków, nie tylko dorsza.
Komisja Europejska wprowadziła we wtorek zakaz połowów dorsza we wschodniej części Morza Bałtyckiego. Zakaz, który będzie obowiązywał do końca roku, ma na celu ratowanie będącego w złym stanie stada dorsza atlantyckiego w tej części Bałtyku. "Załamanie się tego stada dorsza miałoby katastrofalne skutki dla źródeł utrzymania wielu rybaków i społeczności nadbrzeżnych w regionie Morza Bałtyckiego. Musimy pilnie podjąć działania na rzecz odbudowania tego stada w interesie zarówno ryb, jak i rybaków. Oznacza to szybkie reagowanie na bezpośrednie zagrożenie za pomocą środków nadzwyczajnych podejmowanych przez Komisję. Oznacza to również zarządzanie stadem - i siedliskiem, w którym ono żyje - w sposób właściwy w perspektywie długoterminowej" - przekonywał komisarz ds. środowiska, polityki morskiej i rybołówstwa Karmenu Vella.
Według resortu gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej są to działania niewystarczające, przygotowane ad hoc pod kątem publikacji medialnych, które "w świetle ochrony dorsza nie przyniosą żadnych rezultatów".
"Stoimy na stanowisku radykalnych zakazów i całkowitego ograniczenia połowów na Bałtyku dla wszystkich gatunków, nie tylko dorsza" - zaznaczył Gróbarczyk w komentarzu przesłanym PAP. Zwrócił też uwagę "na ochronę tarlisk i miejsc reprodukcji dorsza, które wciąż nie są chronione przez Komisję Europejską".
Dodał, że jeszcze we wtorek w liście do komisarza ds. środowiska, polityki morskiej i rybołówstwa zaapeluje o "bardziej zdecydowane działania w temacie ochrony Bałtyku".
Decyzja Komisji ws. zakazów połowu dorsza weszła w życie ze skutkiem natychmiastowym i będzie obowiązywała do 31 grudnia.

GOSPODARKAMORSKA.PL

Poprawiony: wtorek, 23 lipca 2019 17:33
 

POLSKA FLOTA ŚRÓDLĄDOWA

Email Drukuj PDF

kwpar-kwojcikers1955

"Karol Wójcik" na Zalewie Wiślanym lata pięćdziesiąte XX wieku.

kwoj

Poprawiony: poniedziałek, 22 lipca 2019 16:34 Więcej…
 

"WŁADYSŁAW GOMUŁKA" JEST "OK"

Email Drukuj PDF

gomka

Jednym z ostatnich statków, wybudowanych w poprzednim systemie politycznym przez Polską Żeglugę Morską w Stoczni Szczecińskiej- wówczas jeszcze im. Adolfa Warskiego, był masowiec "WŁADYSŁAW GOMUŁKA". Cała seria budowana w latach 1987-1988 liczyła pięć jednostek.
"WŁADYSŁAW GOMUŁKA", którego matką chrzestną była wnuczka I Sekretarza KC PZPR Ewa Strzelecka - Gomułka, pływał pod tą nazwą do listopada 1990 roku. Wówczas przemianowano go na "OKSYWIE".
W 2013 roku, 26-letnie już"OKSYWIE" zostało sprzedane jednemu z greckich armatorów. Ten kierując się oszczędnością, po prostu zamalował na burcie"...SYWIE", przemianowując statek na "OK". Wznosząc się na szczyty inwencji twórczej domalował jeszcze rzymską jedynkę.
Grecy eksploatują "OK" głównie we wschodniej części Morza Śródziemnego i na Morzu Czarnym, gdzie kontrole służb portowych mają większą tolerancję, jeśli chodzi o standard techniczny statków.

tekst opublikowany na:-Portal Marynarski

portal marynarski

Poprawiony: niedziela, 21 lipca 2019 15:59
 

KOMUNIKATY NAWIGACYJNE

Email Drukuj PDF

Komunikat Nawigacyjny nr 28/2019

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje, że w związku z budową mostu Południowego w Warszawie szlak żeglowny w rejonie prowadzonych robót, to znaczy w kilometrze 500 rzeki Wisły, pozostaje zamknięty dla żeglugi.

Przepłynięcie przez rejon prowadzenia robót wymaga zgłoszenia i uzgodnienia z Wykonawcą. W celu uzgodnienia terminu i warunków przepłynięcia przez rejon prowadzenia robót prosimy skontaktować się z Wykonawcą robót:

GP MOSTY S.C., ul. Bruzdowa 42, 02-991 Warszawa
e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

telefon: +48 691 850 542

Ze względu na technologię i harmonogram prowadzenia robót zamiar przepłynięcia prosimy zgłaszać do Wykonawcy z co najmniej trzytygodniowym wyprzedzeniem.

Komunikat Nawigacyjny nr 30/2019

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje, że w związku z obecną sytuacją hydrologiczną szlak żeglowny Wisły powyżej Zbiornika Wodnego Włocławek w km551 - 620-nie spełnia wymaganych dla klasy Ib parametrów pod względem głębokości tranzytowych.

W związku z powyższym uprawianie żeglugi na Wiśle w km551-620-może się odbywać wyłącznie z zachowaniem szczególnej ostrożności.

logo pgw

Poprawiony: sobota, 20 lipca 2019 15:45
 

HISTORIA LIGI OBIEKTYWEM ZAPISANA

Email Drukuj PDF

lm5

Szkuner Ligi Morskiej i Kolonialnej "ELEMKA". Imię statku jest skrótowcem nazwy armatora Liga Morska i Kolonialna LMK.

Poprawiony: sobota, 20 lipca 2019 15:08
 

100 LAT PRASY MORSKIEJ

Email Drukuj PDF

100latprasy

gryf strona 1-1--gryf strona 2

Geneza tego tytułu była oczywista. W pierwszym wydaniu nowego tytułu redakcja zwróciła się do czytelników:" Od dawna daje się odczuwać brak takiego organu prasowego dla młodzieży, który docierając do szerokich rzesz tej młodzieży, przynosiłby zdrową wiadomość, uczył, podnosił kulturalnie i realizował współczesne ideały wychowawcze. Pomorze specjalnie odczuwa brak takiego czasopisma, gdyż pomorska młodzież ma do spełnienia specjalne zadania natury ogólnopaństwowej. Celem zadośćuczynienia tej palącej potrzebie Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza w Toruniu podejmuje wydawanie z dniem 4 kwietnia 1931 r. tygodnik dla młodzieży". Pismo reklamowało się jako tygodnik dla czytelników w wieku 12-18 lat, spełniający marzenia odbiorców i wypełniający potrzebę informacji dla czytelników mieszkających zarówno w mieście jak i na wsi.
W pierwszym okresie istnienia "Młodego Gryfu" dużo miejsca poświęcano materiałom poradnikowym, pomocnym w przygotowaniu sobie przez czytelników różnorodnych pomocnych przedmiotów. Ponadto stałe miejsce zajmował kącik sportowy, poświęcony wszelako nie tylko sportom wodnym oraz kącik kobiecy z praktycznymi poradami na temat mody, higieny i gospodarstwa domowego.
Wiele natomiast miejsca zajmowała problematyka rosnącego zagrożenia ze strony Niemiec, którą redakcja traktowała bardzo poważnie poświęcając artykułom na ten temat wiele miejsca.
Pismo wypełniło swoje zadania niesienia informacji do środowisk pomorskich, w tym także informacji związanych z morzem, choć ta tematyka powoli ustępowała miejsca na rzecz problematyki poświęconej obronności.
Marek Słodownik

Poprawiony: sobota, 20 lipca 2019 14:51
 

WARSZAWA - RONDO LIGI MORSKIEJ I RZECZNEJ

Email Drukuj PDF

apierwszyrok ligi

nasze rondo

Poprawiony: piątek, 19 lipca 2019 18:17
 

SEJM JEDNOGŁOŚNIE PRZYJĄŁ NOWELIZACJĘ USTAWY O PORTACH I PRZYSTANIACH

Email Drukuj PDF

apierwszyrok ligi

Na 84. posiedzeniu Sejm przyjął nowelizację ustawy o portach i przystaniach morskich oraz niektórych innych ustaw, która usprawni proces zarządzania i zwiększy bezpieczeństwo w polskich portach. - Droga Czerwona w Gdyni w końcu może być zbudowana - mówi minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk.sejm

Ustawa została przyjęta przez Sejm 19 lipca jednogłośnie. Za głosowało 420 posłów, natomiast 2 posłów wstrzymało się od głosu.
Przyjęta nowelizacja dostosowuje przepisy krajowe do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/352 z dnia 15 lutego 2017 r. ustanawiającego ramy w zakresie świadczenia usług portowych oraz wspólne zasady dotyczące przejrzystości finansowej portów.
Co więcej, dzięki nowelizacji nastąpi poprawa funkcjonowania polskich portów i przystani morskich, w tym świadczonych morskich usług. Ma to wpłynąć na wzmocnienie pozycji polskich portów i przystani na międzynarodowym rynku, przede wszystkim w basenie Morza Bałtyckiego , jako węzły logistyczne w globalnych łańcuchach dostaw, zwłaszcza dla Europy Środkowo-Wschodniej.
Przepisy nowelizacji umożliwiają również sprawniejszą realizację infrastruktury dostępowej do portów. Dzięki temu minister infrastruktury wraz z ministrem gospodarki morskiej po zasięgnięciu opinii samorządów, będzie mógł zaliczyć drogi dostępowe do portów jako drogi krajowe, w kontekście rozwoju międzynarodowej sieci transportowej TEN-T. Dzięki temu będą mogły być one objęte nadzorem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
Najlepszym przykładem jest tzw. Droga Czerwona w Gdyni, która będzie mogła powstać z udziałem GDDKiA. - Droga Czerwona w końcu będzie mogła być zbudowana i poprawiać logistykę towarową Portu Gdynia, ale także komunikację drogową w samym mieście - mówi minister Marek Gróbarczyk.
- Bezpośrednio z największą inwestycją, jaką jest budowa Portu Zewnętrznego związany jest temat budowy Drogi Czerwonej, która ma priorytetowe znaczenie dla poprawy dostępności komunikacyjnej z i do Portu Gdynia. Należy jak najszybciej zrealizować tak poważne inwestycje jak chociażby wspomniana Droga Czerwona, która rozwiąże problemy komunikacyjne mieszkańców Gdyni, a także będzie wsparciem inwestycji stymulujących nowoczesną produkcję i usługi okołoportowe - komentuje z kolei poseł Dorota Arciszewska-Mielewczyk, przewodnicząca sejmowej Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

logo minist

Poprawiony: piątek, 19 lipca 2019 17:50
 

PLASTIK NIEFANTASTIK - NOWA WYSTAWA W HELU

Email Drukuj PDF

plastik

fot. mat. prasowe
Co roku ponad 8 milionów ton plastiku trafia do mórz i oceanów. To tak, jakby co minutę pełna śmieciarka wyrzucała śmieci do wody. Na problem zanieczyszczenia Bałtyku zwrócili uwagę młodzi gdańscy artyści. Do końca września w Helu można oglądać wystawę "Plastik Niefantasik".

Wystawę przygotowała Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego we współpracy z Grupą LOTOS oraz przy wsparciu merytorycznym Stacji Morskiej im. Profesora Krzysztofa Skóry Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego. Jej celem jest zainteresowanie problemem mikroplastiku i zachęcenie do działania na rzecz ochrony środowiska. Młodzi artyści, korzystając z różnych technik, podczas zajęć na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku stworzyli ilustrowane plakaty.

Mikroplastik to cząsteczki plastiku o wielkości mniejszej niż 5 mm, produkowane do zastosowania jako element ścierny w kosmetykach czy środkach czyszczących (mikroplastiki pierwotne) lub też powstające na skutek rozpadu m.in. plastikowych butelek, słomek do picia, plastikowych sztućców czy foliowych siatek (mikroplastiki wtórne). Do rozkładu mikroplastiku dochodzi pod wpływem temperatury, zasolenia, promieni słonecznych i fal morskich. Drobne organizmy morskie mylą mikroplastik z planktonem i go zjadają, a same stają się pokarmem dla ryb i ssaków. W ten sposób tworzywa sztuczne docierają także do ludzi. Niekiedy kręgowce zjadają plastikowe odpady - w efekcie ich żołądki napełniają się niestrawną materią, a zwierzęta umierają z głodu.

W 2017 roku na świecie wyprodukowano 348 milionów ton plastiku, z czego ponad 64 milionów ton w Europie. Jest on bardzo trwałą substancją i nie znika łatwo z powierzchni ziemi. Problem mikroplastiku jest problemem globalnym, ale każdy z nas może mieć wpływ na ograniczenie jego użycia. Pomyśl, zanim sięgniesz po plastikowe przedmioty jednorazowego użytku.

Wystawę "Plastik Niefantasik" można oglądać do końca września na Bulwarze przy wyjściu z fokarium Stacji Morskiej w Helu.

Poprawiony: piątek, 19 lipca 2019 16:37