"Pomagamy Wiśle płynąć"

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Strona Główna

Czoo okŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE OD PREZESA LMiR

Email Drukuj PDF

zyceniaprazesa

 

VADEMECUM cz. 2

Email Drukuj PDF

KILKA POJĘĆ PODSTAWOWYCH

Jacht-jednostka pływająca o napędzie żaglowym lub motorowym przeznaczona do celów rekreacyjnych, turystycznych oraz sportowych.

Kadłub-konstrukcja przestrzenna jednostki pływającej nadająca jej kształt oraz zapewniająca pływalność.

Omasztowanie-część osprzętu tzw. drzewca służąca do podnoszenia, rozpinania i ustawiania żagli. Dzielimy na: stałe /np. masz/ i ruchome /np. bom/.

Olinowanie-system lin stałych lub ruchomych.

Takielunek-omasztowanie + olinowanie.

Silnik-popularnie nazywany zaburtowym, choć w znakomitej większości instalowany na rufie /pawęży/. Napęd zasadniczy dla łodzi motorowych oraz pomocniczy dla łodzi żaglowych.

akadlubamastasilnik

Poprawiony: poniedziałek, 17 grudnia 2018 17:10
 

ROCZNICA URODZIN EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO

Email Drukuj PDF

kwiatek

 

PROGRAM ROZWOJU DROGI WODNEJ RZEKI WISŁY

Email Drukuj PDF

program wisla

Program Rozwoju Drogi Wodnej Rzeki Wisły - konferencje konsultacyjne dla studium wykonalności
Przez cztery dni przedstawiciele samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorcy mogli dyskutować na temat planów w zakresie gospodarczego wykorzystania rzeki Wisły, jak również racjonalnego gospodarowania wodami.
14 grudnia zakończyły się pierwsze spotkania informacyjno-konsultacyjne dotyczące realizacji studium wykonalności dla kompleksowego zagospodarowania międzynarodowych dróg wodnych: E40 dla rzeki Wisły na odcinku od Gdańska do Warszawy, E40 od Warszawy do granicy Polska-Białoruś (Brześć) oraz E70 na odcinku od Wisły do Zalewu Wiślanego (Elbląg).
W tym roku do udziału w spotkaniach zostały zaproszone jednostki samorządu terytorialnego i przedstawiciele biznesu. Konsultacje odbyły się w Gdańsku (10-11 grudnia br.) oraz w Warszawie (13-14 grudnia br.).
Ich głównym celem było zapoznanie przedstawicieli interesariuszy z harmonogramem prac nad ww. dokumentem oraz zebranie opinii na temat jego zakresu. Podczas sesji dyskusyjnej uczestnicy poruszali przede wszystkim kwestie dotyczące problemów z zasobami wodnymi, występującymi suszami, koniecznością dalszych prac w zakresie zabezpieczenia przeciwpowodziowego, pogłębionej analizy środowiskowej, a także zagwarantowania stabilnych warunków nawigacyjnych.
Zaprezentowano także projekt strony internetowej poświęconej przygotowywanemu dokumentowi, która będzie pełniła także funkcję skrzynki kontaktowej z wykonawcą zadania.
Organizatorem wydarzenia był Zarząd Morskiej Portu Gdańsk SA - zleceniodawca studium wykonalności.
***
Podsumowanie konsultacji, a także bieżące informacje nt. stanu prac nad przygotowaniem studium wykonalności będą dostępne niebawem na stronie internetowej: www.programwisla.pl.

Poprawiony: niedziela, 16 grudnia 2018 12:17
 

POSIEDZENIE PAŃSTWOWEJ RADY GOSPODARKI WODNEJ

Email Drukuj PDF

aaaaaaarada

 

VADEMECUM cz. 1

Email Drukuj PDF

Zacznijmy od tego "na czym" wolno nam pływać bez specjalnych uprawnień /patentów/ wydawanych przez PZŻ i PZMWiNW po odbyciu kursów i pomyślnym zdaniu egzaminów.


Aktualny stan prawny

Art. 37a. żegl. śród.

Warunki prowadzenia statków do uprawiania turystyki wodnej, dokument kwalifikacyjny
1.
Prowadzenie statków przeznaczonych do uprawiania sportu lub rekreacji, zwane dalej "uprawianiem turystyki wodnej", wymaga:
1)
posiadania odpowiedniej wiedzy i umiejętności z zakresu żeglarstwa;
2)
przestrzegania zasad bezpieczeństwa przy uprawianiu turystyki wodnej.
2.
Przepisy ust. 1 dotyczą statków przeznaczonych do uprawiania turystyki wodnej:
1)
o napędzie żaglowym (jachtów żaglowych), które mogą być wyposażone w pomocniczy napęd mechaniczny;
2)
o napędzie mechanicznym (jachtów motorowych), w tym także skuterów wodnych, łodzi pneumatycznych i poduszkowców;
3)
o napędzie innym niż żaglowy lub mechaniczny.
3.
Uprawianie turystyki wodnej na jachtach żaglowych o długości kadłuba powyżej 7,5 m lub motorowych o mocy silnika powyżej 10 kW wymaga posiadania dokumentu kwalifikacyjnego wydanego przez właściwy polski związek sportowy.
4.
Nie wymaga posiadania dokumentu kwalifikacyjnego uprawianie turystyki wodnej na jachtach motorowych o mocy silnika do 75 kW i o długości kadłuba do 13 m, których prędkość maksymalna ograniczona jest konstrukcyjnie do 15 km/h. W przypadku jachtów przeznaczonych do najmu, uprawianie turystyki wodnej wymaga odbycia przez prowadzącego jacht szkolenia z zakresu bezpieczeństwa na wodzie. Wymóg ten nie dotyczy osób posiadających kwalifikacje z zakresu żeglugi morskiej lub śródlądowej określone w przepisach wydanych na podstawie ust. 5.

Poprawiony: sobota, 15 grudnia 2018 17:44 Więcej…
 

ROK 2019 ROKIEM LIGI MORSKIEJ I RZECZNEJ - pełny tekst Uchwały Senatu RP

Email Drukuj PDF

uchwalai

Poprawiony: sobota, 15 grudnia 2018 10:09 Więcej…
 

ROK 2019 ROKIEM LIGI MORSKIEJ I RZECZNEJ

Email Drukuj PDF

rokl4

Senat podjął uchwałę o ustanowieniu roku 2019 Rokiem Ligi Morskiej i Rzecznej (inicjatywa grupy senatorów). Przypomina w niej, że 1 października 1918 r. w Warszawie powołano Stowarzyszenie Pracowników na Polu Rozwoju Żeglugi "Bandera Polska", które w 1924 r. przyjęło nazwę "Liga Morska i Rzeczna". Liga od 100 lat konsekwentnie skupia się na sprawach morskich i rzecznych, na promowaniu rozwoju gospodarki morskiej, żeglugi śródlądowej, turystyki wodnej i bezpieczeństwa powodziowego. Dba o rozwijanie świadomości morskiej polskiego społeczeństwa, umacnianie polskiego patriotyzmu i podtrzymywanie tradycji narodowych. Zainicjowała m.in. działania na rzecz rozwoju dróg wodnych w Polsce.

rokl1-rokl5

Skrót stenopisu
Marszałek Stanisław Karczewski:

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu pierwszego porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały o ustanowieniu roku 2019 Rokiem Ligi Morskiej i Rzecznej.
Pragnę serdecznie powitać obecnych na posiedzeniu przedstawicieli władz Ligi Morskiej i Rzecznej na czele z prezesem Ligi Morskiej i Rzecznej, panem Andrzejem Królikowskim, wiceprezesem Ligi Morskiej i Rzecznej, panem Markiem Padjasem, wiceprezesem Ligi Morskiej i Rzecznej, panem Wacławem Kowalskim, i sekretarzem generalnym Tadeuszem Kuśmierskim. Bardzo serdecznie panów witam. Dzień dobry.

Poprawiony: piątek, 14 grudnia 2018 16:32 Więcej…
 

MAŁE VADEMECUM DLA POCZĄTKUJĄCYCH

Email Drukuj PDF

Nigdy nie jest za późno, żeby zacząć żeglować.

Kpt. Maciej Krzeptowski powiedział: "Co daje żeglarstwo? Daje pokorę i otwartość wobec ludzi, uczy też współpracy i myślenia o innych, realizuje potrzebę wyciszenia, zadumy, refleksji, cieszenia się tym, że jacht płynie, że żagle są dostrojone do wiatru i żeglujemy do portu przeznaczenia..."

vadmlody

Żeglarstwo zmusza młodego człowieka do nabycia wiedzy z zakresu różnych dziedzin nauki, przez co uczy myślenia, analizowania i planowania. Dzięki bezpośredniemu kontaktowi z naturą zdobywa się doświadczenie i nabywa pokory, co w późniejszym życiu procentuje w kontaktach międzyludzkich. Jest to zarówno pewna filozofia życia, jak również szkoła charakteru młodego człowieka.

Poprawiony: czwartek, 13 grudnia 2018 15:06 Więcej…
 

NASZA KLUBOWA BIBLIOTECZKA

Email Drukuj PDF

historie zza parawanu

Pełno jest w tej książce rzeczy ciekawych, zabawnych niezwykłych i interesujących. Całość trochę retro - "pachnąca" PRL-em. Historyjki są krótkie, skoncentrowane wokół miejsc, przeplatane rozmaitymi ciekawostkami. Ot, takie, żeby sobie niespiesznie poczytać w wolnej chwili. Nie tylko dla miłośników Bałtyku.

Tytuł: Bałtyk. Historie zza parawanu
Autor: Aleksandra Arendt
Wydawnictwo Poznańskie

ORANGE to wspaniała firma - już po tygodniu naprawili mi internet.

Poprawiony: środa, 12 grudnia 2018 18:44