"Pomagamy Wiśle płynąć"

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Strona Główna

Czoo okPOLSKA FLOTA ŚRÓDLĄDOWA

Email Drukuj PDF

kos1-kosa2

kosaa3

KOSIARKI PŁYWAJĄCE DO OCZYSZCZANIA KANAŁÓW, JEZIOR CZY RZEK, Z SITOWIA, ROŚLIN PODWODNYCH ITP. UTRUDNIAJĄCYCH RUCH ŻEGLUGOWY.

Poprawiony: niedziela, 01 marca 2020 12:08
 

ZARZĄD KLUBU ZAPRASZA

Email Drukuj PDF

UWAGA ! ZMIANA ADRESU.

zeb2020

Poprawiony: sobota, 29 lutego 2020 14:27 Więcej…
 

WARSZAWIACY I WISŁA NA MIĘDZYWOJENNYCH FOTOGRAFIACH

Email Drukuj PDF

w1-w2

 

STUDENCI AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE Z WIZYTĄ W MGMIŻŚ

Email Drukuj PDF

W piątek 21 lutego siedzibę Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej odwiedzili studenci Akademii Morskiej w Szczecinie. Reprezentowali oni Koło Ligi Morskiej i Rzecznej, działające przy uczelni.

stu1-stu2

Gości przywitał minister Grzegorz Witkowski, podsekretarz stanu w MGMiŻŚ, który dokonał również krótkiego wprowadzenia w zakres zadań i wyzwań stojących przed resortem. Minister podkreślił, że to właśnie studenci uczelni morskich będą w przyszłości budować potencjał i dobrą markę polskiej gospodarki morskiej.
Studenci zapoznali się ze specyfiką i zadaniami ministerstwa w zakresie poszczególnych działów administracji rządowej będących w obszarze odpowiedzialności Ministra GMiŻŚ, tj.: gospodarki morskiej, rybołówstwa, żeglugi śródlądowej i gospodarki wodnej. Podczas prezentacji szczególną uwagę przykuła problematyka rozwoju polskich portów morskich i aktywizacji przemysłu stoczniowego.
Studenci byli zainteresowani możliwością odbywania praktyk oraz zdobywania już w czasie studiów określonych uprawnień zawodowych. Następnie przedstawiona została prezentacja o Systemie Informacji Przestrzennej w Administracji Morskiej (SIPAM) oraz morskim planowaniu przestrzennym.
Spotkanie zakończył temat edukacji morskiej, w tym omówienie roli Ministerstwa w kształtowaniu programów nauczania i zawodach morskich.

logo minist

Poprawiony: wtorek, 25 lutego 2020 15:58
 

HISTORIA LIGI OBIEKTYWEM ZAPISANA

Email Drukuj PDF

miko1

KURS LIGI MORSKIEJ - MIKOŁAJKI 1951 R.

autor- LECH BIEDRZYCKI

Poprawiony: wtorek, 25 lutego 2020 15:48
 

100 LAT PRASY MORSKIEJ

Email Drukuj PDF

Sukces rynkowy i propagandowy "Polski na Morzu", miesięcznika wydawanego przez Ligę Morską od 1934 roku, spowodował, że organizacja zdecydowała się przygotować kolejny projekt wydawniczy, tym razem skierowany wyłącznie do młodego czytelnika. W numerze pierwszym tak opisano genezę pisma: Od dawna już młodzież kół szkolnych Ligi Morskiej i Kolonjalnej domagała się własnego pisma. I słusznie. Praca młodzieży i jej zainteresowania różnią się od pracy i zainteresowań dorosłych, a wyrazem tej odrębności powinno być pismo poświęcone sprawom młodzieży. Chcemy by to pismo było jak najbardziej dostosowane do potrzeb młodych, a tak licznych czytelników.

pnamorzu

Pismo było elementem strategii Ligi Morskiej w zakresie upowszechniania wiedzy o morzu i wypełniało lukę w dostępie do prasy młodzieży. Było redagowane starannie, choć nieco mało konsekwentnie, a z uwagi na masowość i niską cenę trafiało do czytelnika w głębi kraju, dla którego często był to jedyny kontakt z prasą morską. Zbyt krótki czas ukazywania się na rynku nie pozwala na dokonanie bardziej szczegółowej analizy, chociaż można uznać, że wysoki nakład pisma przyczynił się do wzrostu zainteresowania morzem i jego problematyką.
Marek Słodownik

Poprawiony: poniedziałek, 24 lutego 2020 13:43
 

WARSZAWIACY I WISŁA NA MIĘDZYWOJENNYCH FOTOGRAFIACH

Email Drukuj PDF

wystawa wstep

Noc Świętojańska nad Wisłą w Warszawie 23 czerwca 1931 r.

 

NASZA KLUBOWA BIBLIOTECZKA

Email Drukuj PDF

swiatla

REEDS Światła znaki i oznakowanie nawigacyjne Poradnik dla żeglarzy i motorowodniaków
Każdy kto w warunkach morskich odpowiada za statek, powinien umieć rozpoznawać światła nawigacyjne oraz znaki i sygnały dźwiękowe. Powinien również znać Międzynarodowe przepisy o zapobieganiu zderzeniom na morzu (MPZZM) i wiedzieć komu przysługuje pierwszeństwo drogi. Reeds Światła, znaki i oznakowanie nawigacyjne to przejrzysty poradnik, przydatny zarówno żeglarzom początkującym, jak i doświadczonym. Zawiera wiedzę, którą poznać powinni wszyscy żeglarze, a w morzu, gdyby pojawią się wątpliwości, pozwoli na szybkie ich wyjaśnienie. Książka podzielona jest na sześć części: - Zapobieganie zderzeniom na morzu. - Światła nawigacyjne. - Znaki dzienne. - Sygnały świetlne i dźwiękowe. - Oznakowanie nawigacyjne. - Światła. W książce zamieszczono także wybór testów sprawdzających, co czyni poradnik Reeds Światła, znaki i oznakowanie nawigacyjne dobrym materiałem do ćwiczeń dla skiperów i członków załóg.
- Wydanie: 2019
- Autor: Simon Jollands
- Tłumacz: Marek Pankowiecki
- Wydawca: Alma-Press
- Typ oprawy: miękka

Poprawiony: sobota, 22 lutego 2020 17:04
 

HISTORIA LIGI OBIEKTYWEM ZAPISANA

Email Drukuj PDF

lm273

Wystawa z okazji VIII ogólnopolskiego zjazdu delegatów Ligi Morskiej i Kolonialnej

 

WKRÓTCE WYJĄTKOWY BAL MORSKI W GDYNI

Email Drukuj PDF

bal m

fot. Marcin Rakowski
W sobotę 22 lutego 2020 odbędzie się 27. Bal Morski w auli im. T. Meissnera Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, który obchodzi w tym roku stulecie swojego funkcjonowania.
Tradycje Balu sięgają 1921 roku, kiedy to po raz pierwszy odbył się Bal Morski w nowo powstałej Szkole Morskiej w Tczewie. Bal był wydarzeniem integrującym przedstawicieli polskiej administracji, inicjującym życie towarzyskie w nowej Polsce.
W okresie międzywojennym Bale Morskie odbywały się regularnie, ale nie zawsze w okresie karnawału - często bywały główną atrakcją Święta Szkoły 8 grudnia.
Po wojnie tradycja Balu była pielęgnowana z przerwami przez dziesięciolecia, a od 1993 Bal jest organizowany co roku w ostatnią sobotę karnawału.
Tegoroczny Bal przypada na stulecie Uczelni, która od 2018 roku jest Uniwersytetem Morskim w Gdyni.
Podczas Balu JM Rektor prof. Janusz Zarębski ogłosi skład komitetu honorowego obchodów 100-lecia, który będzie patronował wydarzeniom zorganizowanym z okazji 100. rocznicy powstania Uczelni.
Atrakcją wieczoru będzie pokaz piaskowych animacji, występy pirackie oraz muzyka na żywo.

Informacja prasowa

Poprawiony: środa, 19 lutego 2020 17:16