"Pomagamy Wiśle płynąć"

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Strona Główna

Czoo okREJESTRACJA JACHTÓW PROSTA, SZYBKA, TANIA I PRZEZ INTERNET

Email Drukuj PDF

jachty plywajace

12 kwietnia Sejm RP przyjął rządowy projekt ustawy o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m. Ustawa porządkuje i upraszcza obecne przepisy.

Obecnie istnieje 6 różnych rejestrów, w których mogą być rejestrowane jachty śródlądowe i morskie. Rejestry prowadzone są przez: Polski Związek Żeglarski (dwa rejestry - morski i śródlądowy), Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego, starostów, izby morskie i urzędy morskie. Szczegółowe regulacje dotyczące obowiązku rejestracji, takie jak parametry jednostek podlegających obowiązkowej rejestracji oraz procedury rejestracji, wymagane dokumenty i opłaty, są w każdym przypadku różne. Stan ten jest niekorzystny zarówno dla właścicieli i armatorów (niespójny, nieprzejrzysty system, problemy w funkcjonowaniu poszczególnych rejestrów jak np. długie oczekiwanie na wydanie dokumentów rejestracyjnych), jak i dla administracji (brak wiarygodnych informacji o flocie, brak możliwości szybkiego potwierdzenia danych w sytuacjach kryzysowych, np. podczas prowadzenia akcji ratunkowej, brak rejestru w formie elektronicznej).

Na mocy ustawy utworzony zostanie jeden rejestr dla wszystkich jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m, obejmujący jednostki śródlądowe i morskie, żaglowe i motorowe, w tym przeznaczone do połowu ryb, z pozostawieniem możliwości rejestracji w polskim rejestrze okrętowym prowadzonym przez izby morskie, co umożliwi ustanowienie hipoteki morskiej.

Obowiązek rejestracji będzie dotyczył wszystkich jachtów i innych jednostek pływających o długości co najmniej 7,5 m lub o mocy silnika co najmniej 15 kW. Mniejsze jednostki można będzie rejestrować na wniosek właściciela. Rejestracja będzie prosta, szybka i tania. Aby zapewnić łatwy dostęp obywateli do punktów rejestracji, będzie jej można dokonać w dowolnym starostwie, PZŻ lub PZMWiNW, a ponadto będzie istniała możliwość składania wniosków drogą elektroniczną (za pośrednictwem e-Puap).

Poprawiony: wtorek, 17 kwietnia 2018 17:47 Więcej…
 

ZARZĄD KLUBU ZAPRASZA

Email Drukuj PDF

zap4

 

PO PONAD DZIESIĘCIOLETNIEJ PRZERWIE RUSZA TECHNIKUM ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ

Email Drukuj PDF

Od września, po ponad 10-letniej przerwie, rozpoczną naukę uczniowie dwóch klas szkoły, której tradycje sięgają 1946 r. "Reaktywacja szkoły pokazuje, jak ważna jest odrzańska droga wodna" - powiedział wojewoda dolnośląski Paweł Hreniak.

Pierwsi uczniowie Technikum Żeglugi Śródlądowej zasiądą w szkolnych ławach we wrześniu. Będą się uczyli w dwóch klasach o kierunku żegluga śródlądowa. "Nasi absolwenci będą mogli pracować jako marynarze albo jako mechanicy. Będą mogli podjąć pracę jako bosman, a po wypływaniu odpowiedniej liczby godzin będą mogli przystąpić do egzaminu na kapitana żeglugi śródlądowej" - powiedział w środę podczas konferencji prasowej dyrektor technikum Paweł Zapart.
Dodał, że kształcenie w szkole będzie prowadzone przy pomocy najnowszego oprogramowania. Placówka dysponuje m.in. symulatorami nawigacji i siłowni okrętowej. Uczniowie będą odbywali praktyki na statku szkoleniowym pływającym po Odrze.
"Zapotrzebowanie na specjalistów w zawodzie, w którym kształcimy, jest bardzo duże. Ta szkoła wpisuje się w rozwiązania systemowe, zmierzające do odbudowania żeglugi śródlądowej w Polsce" - powiedział Zapart.
Wojewoda dolnośląski podkreślił, że reaktywacja technikum pokazuje, jak ważna jest odrzańska droga wodna. "Ona jest ważna dla Dolnego Śląska oraz dla gospodarki kraju. Konieczne jest dokończenie inwestycji na Odrze, które nie był kończone do kilkudziesięciu lat, oraz rozpoczęcie nowych, które poprawią żeglowność na tej rzece" - powiedział Hreniak.
Z kolei posłanka PiS Mirosława Stachowiak-Różecka podkreśliła, że reaktywacja technikum wpisuje się w rządowy program odtwarzania szkolnictwa zawodowego. "Przy dużych firmach powstają klasy zawodowe, a we Wrocławiu na nowo będzie działać legendarne technikum. Co warto podkreślić, szkołę reaktywowano też dzięki determinacji jej absolwentów" - powiedziała Stachowiak-Różecka.
Prezes Stowarzyszenia Absolwentów Technikum Żeglugi Śródlądowej Waldemar Rybicki, który jest kapitanem belgijskiego tankowca, powiedział, że wrocławska szkoła była niegdyś znana w całej Europie. "Zapotrzebowanie na absolwentów takiej szkoły jest ogromne, ci ludzie znajdą pracę w ciągu tygodnia" - stwierdził.

Szkołę powołano w 1946 r., a została zamknięta w 2005 r.

technikum

 

Poprawiony: sobota, 14 kwietnia 2018 12:03
 

KOTWICA

Email Drukuj PDF

W "Zwierciadle morza" Joseph Conrad Korzeniowski scharakteryzował kotwicę następującymi słowami: "Kotwica jest to kawał żelaza przystosowany cudownie do swego celu (...) O jej doskonałości świadczy jej rozmiar, bo żadne narzędzie nie jest tak małe w stosunku do wielkiej pracy, jaką ma wykonać. Spójrzcie na kotwice wiszące u kotbelek wielkiego statku. Jakże są drobne w stosunku do wielkiej objętości kadłuba. Gdyby je robiono ze złota, wyglądałyby jak błyskotki, jak ozdobne zabawki, nie większe stosunkowo niż brylantowa kropla w uchu kobiety. A jednak od nich zależy wręcz, i to nie raz, życie okrętu..."

kot

kotwica admiralicji,
kotwice patentowe: Danfortha, Halla, Matrosowa, Trottmana, Bruce'a,
kotwice pługowe: CQR ( ang. Coastal Quick Release), Delta, Rocna,
kotwica czterołapowa (tzw. rybacka lub drapak),
kotwice inne : Northill, Trydent, Superb, żebrowa, Wishbone, HCA,
Najważniejszą cechą kotwicy jest siła trzymania, tj. siła, jaką kotwica może przenieść nie przemieszczając się. Siła ta zależy głównie od rodzaju kotwicy, rodzaju dna w miejscu zakotwiczenia i od ciężaru kotwicy. Stąd projektant dobierający kotwicę dla statku bądź jachtu bierze pod uwagę przede wszystkim masę statku, zaś kapitan wybierając miejsce kotwiczenia zważa na rodzaj dna.
Istotny wpływ na siłę trzymania kotwicy ma także kąt pomiędzy łańcuchem, bądź liną kotwiczną, i dnem. Im ten kąt mniejszy, tym kotwica lepiej trzyma. Przyjmuje się w praktyce, że dla dobrej pracy kotwicy na łańcuchu, długość łańcucha powinna wynosić co najmniej 3 razy głębokość w miejscu kotwiczenia. Przy stosowaniu lekkiej liny kotwicznej mnożnik wynosi co najmniej 5. W pewnych okolicznościach jednak, przy ograniczonym obszarze bezpiecznego myszkowania (bliskość przeszkód nawigacyjnych, np. płycizn, lub innych statków) nie można zastosować tak długiej liny. Wówczas odcinek najbliższy kotwicy zastępuje się łańcuchem, albo też na linie umieszcza się dodatkowy ciężar, zwany prosiakiem . Ciężar prosiaka lub końcowego odcinka łańcucha zmniejsza kąt pracy kotwicy, zwiększając tym samym siłę kotwiczenia.

Poprawiony: środa, 11 kwietnia 2018 15:19
 

WIERSZE O WIŚLE

Email Drukuj PDF

Antoni Czajkowski

DO WISŁY.
Nasza się Wisła ukochana toczy
Przez kraj pszeniczny, polisty, uroczy,
Z źródeł karpackich coraz szersza bieży,
Unosząc obraz rozkosznych wybrzeży.
A nad nią owdzie wioska się uśmiecha,
Chatka się bieli, pochyla się strzecha,
I ryczy bydło, pomrukują trzody,
Gdy je dziewczęta prowadzą do wody.

A nasza Wisła, tak spokojna, cicha,
Że jej nie słychać, tak lekko oddycha,
I jakąś ciszą spokojną okola
Nadbrzeżne wioski, pastwiska i pola.
Stare się wierzby nad nią zadumały,
O swej starości, o spróchniałej korze,
Ściętych konarach i minionej porze;
Bo one młodość z Wisłą przeigrały,
I do niej jeszcze, krzywe, karłowate,
Stroją swe czoła w zieloności szatę.

Rzadko już buki i piękne dąbrowy,
Pławią w jej nurtach przewrócone głowy,
Lecz częściej nad nią sosna wznosi kolce,
Lub płacze brzoza przy młodej topolce,
A nadwiślańska topola wspaniała
Nad nurtem wielkie konary rozwiała;
To nie Włoch smukły, co liść swój podkasa,
Ale brat szlachcic do korda, do pasa;
Pień swój szeroki podnosi zuchwale,
Macha rękami, z kiściastego wąsa,
I z swojej czapki powiewnej wytrząsa
Garście zieleni na Wiślane fale.

Poprawiony: sobota, 07 kwietnia 2018 15:51 Więcej…
 

KOMUNIKAT WS. ŚNIĘTYCH RYB W WIŚLE

Email Drukuj PDF

komkom1

W związku z doniesieniami medialnymi na temat znalezienia śniętych ryb w Wiśle w okolicy wsi Gassy (powiat piaseczyński) pod Warszawą, informujemy, że sprawa ta jest znana Ministerstwu Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Ryby usnęły z przyczyn naturalnych. Podobne zdarzenia w tym miejscu Wisły były zauważane również w przeszłości. Zdarzenie to jest naturalnym następstwem występowania bardzo niskich temperatur i nie ma związku z żadnymi działaniami osób trzecich.

Specjale oświadczenie w tej sprawie wydał Okręg Mazowiecki Polskiego Związku Wędkarskiego, użytkownika rybackiego tego obwodu rybackiego. Oświadczenie zostało opublikowane na stronie internetowej PZW.

Śnięcie, czyli inaczej próg letalny, to stan fizjologiczny, w którym ryba jeszcze żyje, ale nie może powrócić do aktywnego życia biologicznego. Śnięcie ryb spowodowane może być niską temperaturą, zatruciem wody lub brakiem tlenu (przyducha). Jest to zazwyczaj zjawisko masowe, choć na ograniczonym obszarze.

Poprawiony: piątek, 06 kwietnia 2018 15:50
 

DZIEŃ OTWARTY AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI

Email Drukuj PDF

dzien-otwarty-amg

Wciąż zastanawiasz się nad wyborem odpowiedniego kierunku studiów? Nie wiesz, która uczelnia wyższa jest dla Ciebie najlepsza? Przyjdź na Dzień Otwarty Akademii Morskiej w Gdyni. Specjaliści pomogą Ci wybrać spośród 9 kierunków studiów i 42 specjalności.
Już 13 kwietnia 2018 roku (piątek) w godzinach 9:00-14:00 Akademia Morska w Gdyni zaprasza wszystkich uczniów szkół ponadgimnazjalnych i nauczycieli na Dzień Otwarty, który odbędzie się w budynku głównym uczelni (ul. Morska 81-87, Gdynia) oraz w budynku Wydziału Nawigacyjnego (al. Jana Pawła II 3, Skwer Kościuszki w Gdyni). Studenci opowiedzą o uczelni, tajnikach studiowania oraz życiu studenckim.

Poprawiony: czwartek, 05 kwietnia 2018 14:34
 

"ŻEGLUGA ŁĄCZY"

Email Drukuj PDF

laczy

Żegluga łączy w Polsce. W kwietniu międzynarodowa konferencja o transporcie wodnym śródlądowym
W dniach 18-19 kwietnia we wrocławskim Centrum Kongresowym przy Hali Stulecia odbędzie się międzynarodowa konferencja "Żegluga Łączy". Organizatorami są Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz działająca w ramach ONZ Europejska Komisja Gospodarcza (UNECE).

Konferencja opiera się na Rezolucji Ministerialnej nt. nowej ery dla zrównoważonego transportu śródlądowego i mobilności, przyjętej przez ministrów podczas siedemdziesiątej rocznicy powstania Komitetu Transportu Wewnętrznego UNECE w dniu 21 lutego 2017 r. Dokument ten odwołuje się do Agendy Zrównoważonego Rozwoju 2030 i podkreśla znaczenie roli śródlądowego transportu wodnego dla zrównoważonego funkcjonowania krajowych systemów transportowych i ich wkładu w rozwój społeczny i gospodarczy.
Konferencja "Żegluga łączy" będzie okazją do spotkania wysokich rangą przedstawicieli międzynarodowych instytucji, liderów i decydentów zajmujących się rozwojem transportu oraz zwrócenia ich uwagi na potrzebę rozwoju sektora transportu wodnego śródlądowego. Spotkanie przedstawicieli środowiska międzynarodowego to także niebywała okazja do przedyskutowania kwestii związanych z transportem wodnym śródlądowym w Europie, na świecie oraz podzielenie się wzajemnymi doświadczeniami.

Poprawiony: wtorek, 03 kwietnia 2018 17:59 Więcej…
 

WESOŁYCH ŚWIĄT

Email Drukuj PDF

grafika wielkanocna1

 

ŻYCZENIA OD PREZESA I ZARZĄDU GŁÓWNEGO

Email Drukuj PDF

od zarzadu

Poprawiony: piątek, 30 marca 2018 16:29