"Pomagamy Wiśle płynąć"

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Strona Główna

Czoo okHISTORIA LIGI OBIEKTYWEM ZAPISANA

Email Drukuj PDF

lm26

Obóz propagandowy Ligi Morskiej i Kolonialnej.

 

XXIII WALNY ZJAZD DELEGATÓW LIGI MORSKIEJ I RZECZNEJ

Email Drukuj PDF

Uroczystą Mszą Świętą w kościele parafii wojskowej pw. MB Częstochowskiej w Gdyni. w intencji członków Ligi Morskiej i Rzecznej rozoczął się XXIII Walny Zjazd Delegatów LMiR.

zjazd0-zjazd1

Po Mszy wszyscy udali się do auli Akademii Marynarki Wojennej na obrady oraz wybory na nową kadencję prezesa oraz władz LMiR . Oprócz członków organizacji w spotkaniu uczestniczyli również oficerowie Marynarki Wojennej z wiceadmirałem Krzysztofem Jaworskim - dowódcą komponentu morskiego - szefem Centrum Operacji Morskich, komandorem Bartłomiejem Pączkiem - dziekanem Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich AMW, komandorem Kazimierzem Pulkowskim szefem szkolenia 3 Flotylli Okrętów, przedstawiciele zaprzyjaźnionych instytucji i miłośnicy spraw morskich. Sztandar LMiR wprowadził poczet sztandarowy w składzie: Gabriela Antos, Paweł Różański i Elżbieta Kasińska. Odśpiewany został Hymn do Bałtyku - Feliksa Nowowiejskiego.

Poprawiony: czwartek, 21 listopada 2019 14:34 Więcej…
 

MAREK SAWICKI PRZEWODNICZĄCYM KOMISJI GOSPODARKI MORSKIEJ

Email Drukuj PDF

Marek Sawicki (PSL-Kukiz15) został przewodniczącym sejmowej komisji gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej. Za kandydaturą Sawickiego głosowało 13 posłów, nikt nie był przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu.

marek sawicki 2014 t1

Marek Sawicki był posłem II, III, IV, V, VI, VII i VIII. Był ministrem rolnictwa w rządzie Donalda Tuska i Ewy Kopacz. Wiceprzewodniczącym komisji został Arkadiusz Marchewka (KO). Komisja nie wybrała jeszcze dwóch wiceprzewodniczących, którzy mają reprezentować PiS. Ma to nastąpić podczas najbliższego posiedzenia komisji.

Poprawiony: środa, 20 listopada 2019 15:42
 

MAREK GRÓBARCZYK MINISTREM GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ

Email Drukuj PDF

mario1

Marek Gróbarczyk został w piątek powołany przez prezydenta Andrzeja Dudę na ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej.

Marek Gróbarczyk (PiS) odpowiada za kierunki rozwoju gospodarki morskiej, przemysłu stoczniowego, rybołówstwa, żeglugi śródlądowej. Sprawuje nadzór nad branżowym szkolnictwem zawodowym, średnim i uczelniami wyższymi.

mario-mario2

W trakcie jego ostatniej kadencji resort gospodarki morskiej przygotował plan przekopu Mierzei Wiślanej i z sukcesem doprowadził do ogłoszenia przetargu na budowę i do wyłonienia wykonawcy robót. Inwestycja ta ma uniezależnić Polskę od Rosji, gdyż bez przekopu statki wypływające z Zalewu Wiślanego na Bałtyk muszą korzystać z kontrolowanej przez Rosjan Cieśniny Pilawskiej. Inwestycja ta ma również ożywić turystykę i podnieść obroty towarowe portu w Elblągu.

W czasie kadencji ministra Gróbarczyka Sejm przyjął przygotowane przez resort ustawy mające przyspieszyć m.in. powstanie Portu Centralnego w Gdyni czy ułatwiające zarządom portów morskich inwestycje. Znowelizowana została ponadto ustawa o podatku dochodowym marynarzy, która ma zachęcać do pracy na statkach pod polską banderą.

Dzięki resortowi gospodarki morskiej podpisane zostały umowy na inwestycje poprawiające dostęp do polskich portów droga kolejową. Było to konieczne, gdyż polskie porty przeładowują z roku na rok coraz więcej towarów. W ubiegłym roku po raz pierwszy przekroczona została bariera 100 mln ton towarów.

W resorcie powstał też Program Rozwoju Retencji, który ma pomóc w zapobieganiu skutkom suszy w Polsce.

Gdy minister Gróbarczyk szefował resortowi, Polska przystąpiła do porozumienia w sprawie głównych śródlądowych dróg wodnych o znaczeniu międzynarodowym (AGN). Nowe przepisy umożliwią występowanie o unijne środki na inwestycje służące poprawie żeglowności na rzekach. Porozumienie ma też przyczynić się do rozwoju międzynarodowego transportu na śródlądowych drogach wodnych w Europie.

Poprawiony: niedziela, 17 listopada 2019 11:10 Więcej…
 

EGZOTYCZNA RYBA ZNALEZIONA W BAŁTYKU!

Email Drukuj PDF

ryba

fot. infoplanet
Statek rybacki SZT-1 złapał w poniedziałek podczas połowów łososi na Morzu Bałtyckim niespotykaną zdobycz. Chodzi o Samogłowa - najcieższą rybę kostnoszkieletową dorastająca do 3 metrów długości. Jego masa może osiągać nawet 2 tony. Ten okaz mierzył kilka centymetrów, ale jego obecność zdziwiła rybaków i ekspertów. Ostatnio w Morzu Bałtyckim był widziny w 2014 roku.

Samogłów zamieszkuje morza i oceany strefy ciepłej i umiarkowanej. Czasami pojawia się na Morzu Północnym lecz Bałtyk nie jest akwenem w którym czuje sie dobrze. Należy pamiętać, że Samogłów jest rybą trującą i nie nadaje się do jedzenia ze względu na neurotoksyny i pasożyty, które zagnieżdżają się w jego ciele.

Samogłów ma ciało silnie spłaszczone bocznie, nagie, pokryte bardzo grubą, elastyczną skórę. Nie posiada trzona ogonowego za to charakteryzuje go wysoka płetwa grzbietowa i odbytowa. . U dorosłego osobnika brakuje pęcherza pławnego, a pod skórą jest gruba warstwa tkanki tłuszczowej. Pływa bardzo powoli, często na boku. Samogłowy odżywiają się meduzami, kalmarami, larwami węgorzy, planktonem i mięczakami.
GOSPODARKAMORSKA.PL

Poprawiony: środa, 13 listopada 2019 12:48
 

11 LISTOPADA - ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

Email Drukuj PDF

11.11

WYWIEŚ FLAGĘ ŚWIĘTUJ Z NAMI.

Poprawiony: niedziela, 10 listopada 2019 17:07
 

HISTORIA LIGI OBIEKTYWEM ZAPISANA

Email Drukuj PDF

lm25

Delegacja Ligi Morskiej i Kolonialnej (oddział w Koszarach) na Sowińcu.
Budowa Kopca imienia marszałka Józefa Piłsudskiego

 

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI - 2019

Email Drukuj PDF

swwk

swwk 01

 

HISTORIA LIGI OBIEKTYWEM ZAPISANA

Email Drukuj PDF

lm23

Poświęcenie łodzi Kadry Żeglarskiej Ligi Morskiej i Rzecznej 1928/07/08

 

100 LAT PRASY MORSKIEJ

Email Drukuj PDF

100latprasy

Powstanie pisma "Praca na Morzu" było odpowiedzią na pojawiające się oczekiwania środowiska marynarzy floty handlowej, którzy dostrzegali potrzebę samokształcenia, wymiany doświadczeń oraz dzielenia się wiedzą z młodymi rocznikami opuszczającymi mury szkoły morskiej. Marynarka Wojenna miała swój periodyk, "Przegląd Morski", wydawany już od 1928 roku, środowisko rybaków dysponowało "Przeglądem Rybackim", uznano więc, że potrzebne jest podobne pismo adresowane do cywilnych marynarzy.

praca na morzu strona 3-praca na morzu1

Pierwszy numer wydano w styczniu 1939 roku, a efektem prac redakcji było pismo o bardzo starannej szacie graficznej, wyważone w treści i pozbawione niemal całkowicie pierwiastka polityczno-propagandowego. Ostatnim wydanym numerem był numer sierpniowy, kolejny, z września tegoż roku, został wydrukowany, ale nie został zesłany do dystrybucji. Jeden z ocalałych egzemplarzy znajdował się pod koniec lat 60-tych XX w zbiorach prywatnych.
Był to periodyk fachowy, o wysokim poziomie wiedzy merytorycznej, zróżnicowanej tematyce i bardzo konsekwentnej linii redakcyjnej. Starannie łamany, wzbogacony o liczne zdjęcia i wykresy, bardzo przejrzysty w formie i interesujący w treści. Okładka pozostawała niezmienna przez cały rok, był to rysunek statku handlowego wydrukowany na grubym papierze. Cena prenumeraty została ustalona na poziomie 18 złotych, a więc było to pismo relatywnie drogie. Wydawcą pisma była osoba prywatna, Jan Stępień, który miał dostęp do autorów rekrutujących się spośród pracowników dydaktycznych Państwowej Szkoły Morskiej oraz doskonałe rozeznanie w potrzebach środowiska. Za tematykę działu technicznego odpowiedzialny był Brunon Paszek. Bronisław Czubała był redaktorem działu pokładowego i satyry, która zagościła na stałe na łamach poważnego pisma.
Marek Słodownik

Poprawiony: poniedziałek, 04 listopada 2019 16:26