"Pomagamy Wiśle płynąć"

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Strona Główna

Czoo ok100. ROCZNICA ZAŚLUBIN POLSKI Z MORZEM W PUCKU - ZDJĘCIA

Email Drukuj PDF

p1

Więcej…
 

ADAM WERKA - MALARZ, KTÓRY POKAZAŁ POLAKOM ICH FLOTĘ

Email Drukuj PDF

Adam Werka, chyba najwybitniejszy polski malarz marynista, urodził się 2 czerwca 1917 roku daleko od morza, w Dublanach koło Lwowa. Razem z rodzicami zamieszkał później w Bydgoszczy, gdzie zdał maturę w 1936 roku.

adam-werka-po-prawej

Adam Werka (po prawej) z rodzicami i rodzeństwem (źródło: muzeummw.pl)
Zafascynowany morzem, marzył o zawodzie marynarza, ale ciężka wada wzroku uniemożliwiła mu to. Po maturze odbył roczne szkolenie wojskowe w Wołyńskiej Szkole Podchorążych Rezerwy w garnizonie Włodzimierz Wołyński, a we wrześniu 1939 był uczestnikiem Bitwy nad Bzurą. Czas okupacji niemieckiej Adam Werka spędził w Warszawie, pracując fizycznie w piekarni i studiując na tajnych kompletach malarstwo i grafikę. Po wyzwoleniu artysta podejmował się różnych prac w charakterze grafika i ilustratora, aż wreszcie w 1958 roku na zamówienie słynnego redaktora Jerzego Micińskiego zaczął regularnie malować ilustracje do miesięcznika "Morze". Równolegle projektował i malował obrazy na okładki wspomnianych "Miniatur Morskich", ale także "Małego Modelarza", książek Jerzego Pertka "Wielkie dni małej floty" i innych poświęconych zmaganiom polskiej Marynarki Wojennej w czasie II wojny światowej. Niestety, jakość druku w tamtych czasach nie była zbyt dobra i dopiero wydana w 1989 roku "Flota spod biało-czerwonej" Jana Piwowońskiego ilustrowana przez Adama Werkę, pokazała w pełni jego kunszt.
Wszystkie obrazy Werka namalował w ciasnym pokoju swojego mieszkania przy ulicy Franciszkańskiej 10 w Warszawie. Trudno w to uwierzyć, ale ten najwybitniejszy polski malarz marynista, zmarły 16 grudnia 2000 roku, nigdy za życia nie doczekał się wystawy swoich prac.

Poprawiony: środa, 04 marca 2020 17:05 Więcej…
 

PRZEKOP MIERZEI - AKTUALNE ZDJĘCIA Z PLACU BUDOWY

Email Drukuj PDF

kan1-kan2

kan3-kan4

fot. Materiały prasowe NDI/Besix
Trwają prace przy inwestycji "Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską". Aktualnie w części Zatoki Gdańskiej rozpoczęło się pogrążanie ścianki szczelnej nabrzeża południowego. Na terenie przyszłego Kanału Żeglugowego prowadzone są prace ziemne związane z wykopami. Ziemia pozyskana z wykopów pozostaje na terenie inwestycji. Jest transportowana i usypywana w hałdy w południowej części przekopu, a w przyszłych pracach użyta zostanie do wykonania tzw. obwiedni sztucznej wyspy.

- Prowadzimy prace przy nasypach pod przyszłe obiekty mostowe i drogi - mówi Dominik Wróblewski kierownik budowy z konsorcjum NDI/Besix. Podłoże wzmacniamy metodą dynamiczną. Teren budowy jest duży i trzeba go odpowiednio przygotować. Powstają tu tymczasowe drogi dojazdowe, parkingi.

Trwają także prace elektryczne i teletechniczne. Usuwane są kolizje z istniejącymi sieciami m.in. poprzez przewierty. Co czeka nas na budowie w najbliższych tygodniach?

- Pogrążane będą kolejne ścianki nabrzeża południowego - mówi Jacek Szymański dyrektor projektu konsorcjum NDI/Besix. W rejonie Zatoki Gdańskiej rozpoczną się też prace u nasady falochronu zachodniego. W rejonie powstającego Kanału Żeglugowego będą kontynuowane roboty ziemne. Rozpoczniemy też wzmacnianie gruntów pod przyszłe obiekty mostowe palami prefabrykowanymi.

Kontynuowane będą także roboty przy nasypach, wykonywane wzmocnienia pod drogi. Rozpoczną się też prace związane ze sztuczną wyspą. Na początek wybudowane zostanie tymczasowe nabrzeże, na które drogą wodną transportowane będą materiały potrzebne do budowy wyspy.

- Prace realizowane są zgodnie z założeniami, które przewidują ich zakończenie na rok 2022. Urząd Morski w Gdyni pracuje obecnie nad dokumentacją niezbędną do ogłoszenia przetargu na Część II inwestycji (przebudowa rzeki Elbląg z umocnieniami brzegów)- powiedział kpt.żw. Wiesław Piotrzkowski, dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni.
Gospodarka morska.pl

Poprawiony: poniedziałek, 02 marca 2020 16:14
 

POLSKA FLOTA ŚRÓDLĄDOWA

Email Drukuj PDF

kos1-kosa2

kosaa3

KOSIARKI PŁYWAJĄCE DO OCZYSZCZANIA KANAŁÓW, JEZIOR CZY RZEK, Z SITOWIA, ROŚLIN PODWODNYCH ITP. UTRUDNIAJĄCYCH RUCH ŻEGLUGOWY.

Poprawiony: niedziela, 01 marca 2020 12:08
 

ZARZĄD KLUBU ZAPRASZA

Email Drukuj PDF

UWAGA ! ZMIANA ADRESU.

zeb2020

Poprawiony: sobota, 29 lutego 2020 14:27 Więcej…
 

WARSZAWIACY I WISŁA NA MIĘDZYWOJENNYCH FOTOGRAFIACH

Email Drukuj PDF

w1-w2

 

STUDENCI AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE Z WIZYTĄ W MGMIŻŚ

Email Drukuj PDF

W piątek 21 lutego siedzibę Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej odwiedzili studenci Akademii Morskiej w Szczecinie. Reprezentowali oni Koło Ligi Morskiej i Rzecznej, działające przy uczelni.

stu1-stu2

Gości przywitał minister Grzegorz Witkowski, podsekretarz stanu w MGMiŻŚ, który dokonał również krótkiego wprowadzenia w zakres zadań i wyzwań stojących przed resortem. Minister podkreślił, że to właśnie studenci uczelni morskich będą w przyszłości budować potencjał i dobrą markę polskiej gospodarki morskiej.
Studenci zapoznali się ze specyfiką i zadaniami ministerstwa w zakresie poszczególnych działów administracji rządowej będących w obszarze odpowiedzialności Ministra GMiŻŚ, tj.: gospodarki morskiej, rybołówstwa, żeglugi śródlądowej i gospodarki wodnej. Podczas prezentacji szczególną uwagę przykuła problematyka rozwoju polskich portów morskich i aktywizacji przemysłu stoczniowego.
Studenci byli zainteresowani możliwością odbywania praktyk oraz zdobywania już w czasie studiów określonych uprawnień zawodowych. Następnie przedstawiona została prezentacja o Systemie Informacji Przestrzennej w Administracji Morskiej (SIPAM) oraz morskim planowaniu przestrzennym.
Spotkanie zakończył temat edukacji morskiej, w tym omówienie roli Ministerstwa w kształtowaniu programów nauczania i zawodach morskich.

logo minist

Poprawiony: wtorek, 25 lutego 2020 15:58
 

HISTORIA LIGI OBIEKTYWEM ZAPISANA

Email Drukuj PDF

miko1

KURS LIGI MORSKIEJ - MIKOŁAJKI 1951 R.

autor- LECH BIEDRZYCKI

Poprawiony: wtorek, 25 lutego 2020 15:48
 

100 LAT PRASY MORSKIEJ

Email Drukuj PDF

Sukces rynkowy i propagandowy "Polski na Morzu", miesięcznika wydawanego przez Ligę Morską od 1934 roku, spowodował, że organizacja zdecydowała się przygotować kolejny projekt wydawniczy, tym razem skierowany wyłącznie do młodego czytelnika. W numerze pierwszym tak opisano genezę pisma: Od dawna już młodzież kół szkolnych Ligi Morskiej i Kolonjalnej domagała się własnego pisma. I słusznie. Praca młodzieży i jej zainteresowania różnią się od pracy i zainteresowań dorosłych, a wyrazem tej odrębności powinno być pismo poświęcone sprawom młodzieży. Chcemy by to pismo było jak najbardziej dostosowane do potrzeb młodych, a tak licznych czytelników.

pnamorzu

Pismo było elementem strategii Ligi Morskiej w zakresie upowszechniania wiedzy o morzu i wypełniało lukę w dostępie do prasy młodzieży. Było redagowane starannie, choć nieco mało konsekwentnie, a z uwagi na masowość i niską cenę trafiało do czytelnika w głębi kraju, dla którego często był to jedyny kontakt z prasą morską. Zbyt krótki czas ukazywania się na rynku nie pozwala na dokonanie bardziej szczegółowej analizy, chociaż można uznać, że wysoki nakład pisma przyczynił się do wzrostu zainteresowania morzem i jego problematyką.
Marek Słodownik

Poprawiony: poniedziałek, 24 lutego 2020 13:43
 

WARSZAWIACY I WISŁA NA MIĘDZYWOJENNYCH FOTOGRAFIACH

Email Drukuj PDF

wystawa wstep

Noc Świętojańska nad Wisłą w Warszawie 23 czerwca 1931 r.