"Pomagamy Wiśle płynąć"

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Strona Główna

Czoo okWATER-WAYS EXPO 2016

Email Drukuj PDF

ekspowwe format do katalogu nafty 2

16-18 czerwca 2016 r. w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbędą się III Międzynarodowe Targi i Konferencje Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej WaterWays EXPO 2016.

Wydarzenie to odbywa się co 2 lata i organizowane jest w ścisłej konsultacji z administracją rządową zaangażowaną w zarządzanie zasobami wodnymi w Polsce oraz odpowiedzialną za rozwój żeglugi śródlądowej (m. in. Ministerstwem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej), a także w porozumieniu i pod patronatem samorządów, dla których efektywne wykorzystanie wód śródlądowych jest jednym z ważniejszych czynników rozwoju. WaterWays EXPO to jedyna w Polsce impreza konferencyjno-wystawiennicza w kompleksowy sposób dotykająca wszystkich aspektów inwestycji związanych z wodami śródlądowymi, czyli m. in. rozwojowi regionów i miast położonych nad rzekami i zbiornikami wodnymi, inwestycjom i pracom hydrotechnicznym, zapobieganiu skutkom powodzi, zapobieganiu skutkom suszy, produkcji ?czystej" energii elektrycznej, rozwojowi żeglugi śródlądowej i turystyki.

Planowane na nadchodzące lata szereg inwestycji związanych z wodami śródlądowymi w Polsce, m. in. zintensyfikowanie najpilniejszych projektów na rzecz poprawy retencji i warunków dla żeglugi na Odrze i Wiśle, to zapowiedź nowego etapu rozwoju nie tylko żeglugi śródlądowej, ale także wielu innych gałęzi gospodarki - przede wszystkim hydroenergetyki, budownictwa inżynieryjnego i turystyki wodnej w wymiarze międzynarodowym. Istotne znaczenie mają również, finansowane częściowo ze środków Unii Europejskiej, projekty samorządów mające na celu zagospodarowanie terenów nadbrzeżnych.

Tematyka tegorocznych targów obejmuje m. in.:
- Infrastrukturę gospodarki wodnej i zarządzania systemem wód śródlądowych w Polsce, w tym m. in. rozwiązania i usługi na rzecz budowy i utrzymania obiektów infrastruktury hydrotechnicznej w wymaganej sprawności; pogłębiarki, pomosty, kompleksowe rozwiązania z zakresu budownictwa hydrotechnicznego i prac ziemnych;
- Wykorzystanie wód śródlądowych w przestrzeni miejskiej, w tym możliwości inwestycyjne, projekty, technologie i rozwiązania na rzecz zagospodarowania nabrzeży, wyposażenia marin i portów rzecznych;
- Bezpieczeństwo przeciwpowodziowe, w tym m. in. projektowanie zabezpieczeń przeciwpowodziowych oraz mobilne systemy ochrony przeciwpowodziowej;
- Systemy monitorowania i reagowania na zagrożenia w ramach systemu wód śródlądowych w Polsce, w tym m. in. nowoczesne systemy wykrywania, łączności i powiadamiania o zagrożeniach, symulacje hydrologiczne
- Energetykę wodną i jej wyposażenie, w tym m. in. zabezpieczenia, turbiny i systemy chłodzenia;
- Jednostki pływające przeznaczone do wykorzystania na wodach śródlądowych oraz ich wyposażenie, w tym statki turystyczne, tramwaje wodne, barki, holowniki, pchacze, pogłębiarki, lodołamacze, specjalistyczne jednostki ratownicze i gaśnicze oraz rekreacyjne;
- Bezpieczeństwo żeglugi śródlądowej, w tym m. in. systemy nawigacyjne, łączności i ratownicze;
- Projekty, technologie i rozwiązania na rzecz portów i stoczni rzecznych, w tym rozwiązania na rzecz integracji istniejących i planowanych portów w krajowym i regionalnym systemie transportu towarów.

Poprawiony: poniedziałek, 30 maja 2016 19:01
 

ZARZĄD KLUBU ZAPRASZA

Email Drukuj PDF

zaproszenie bractwo 06. 2016 01

 

NASZA KLUBOWA BIBLIOTECZKA

Email Drukuj PDF

katastrofy-polskich-statkow-b-iext34519401morskie katastrofy towarzysz egludze od zarania dziejw 01

 

BAŁTYK DOMEM DLA KOLEJNYCH CZTERECH FOK SZARYCH

Email Drukuj PDF

foki kierunekbaltyk facebook 1

Cztery młode foki (Omułek, Ostoja, Oceanografia, Okrzemka) urodzone w tym roku w Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Helu zostały wypuszczone do Bałtyku. Każdego roku wypuszczane foki pracują, zbierając ważne dane naukowe, co jest częścią długofalowego programu realizowanego przez Grupę LOTOS - "Pomagamy bałtyckiej przyrodzie".
Tegoroczne wypuszczanie fok, które odbywa się na terenie Słowińskiego Parku Narodowego w Czołpinie to już 14 tego typu akcja. Jak do tej pory do naszego morza trafiło 41 fok będących potomkami helskiego stada. Ojcem wszystkich urodzonych młodych jest najstarszy w stadzie 29 letni Bubas.
- Grupa LOTOS od ośmiu lat zaangażowana jest w ochronę bioróżnorodności Morza Bałtyckiego - mówi Jowita Twardowska, dyrektor ds. Marketingu i Komunikacji w Grupie LOTOS. - Poprzez realizację programu "LOTOS pomaga bałtyckiej przyrodzie" prowadzimy wspólnie ze Stacją Morską w Helu oraz Fundacją Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego działania ochronne oraz edukacyjne dotyczące zagrożonych wyginięciem gatunków, takich jak foka szara czy morświn.
Wypuszczane foki szare pracują, mimo iż nie zdają sobie z tego sprawy. Wykonując codzienne czynności życiowe, dostarczają cennych informacji, które są przydatne dla ochrony gatunku, jego siedlisk i populacji. Jest to możliwe dzięki nadajnikom satelitarnym, w które wyposażono zwierzęta. Nadajnik przekazuje dane o pozycji foki i trasie jej migracji oraz czasowych odstępach miedzy wynurzeniami. Dodatkowo nadajniki Oceanografii, Okrzemki i Omułka mogą rejestrować dane o parametrach wody, w których przebywa foka. Zebrane dane uzupełniają bazę informacyjną Stacji Morskiej i stanowią podstawę opracowań doradczych dla instytucji zarządzających ochroną przyrody na szczeblu krajowym.
Program "LOTOS pomaga bałtyckiej przyrodzie" jest flagowym działaniem Grupy LOTOS w obszarze ekologii i ochrony środowiska zgodnie z przyjętą Strategią społecznej odpowiedzialności firmy.
rel (LOTOS)

Poprawiony: sobota, 28 maja 2016 14:54
 

ZA MIESIĄC JUBILEUSZOWY ZLOT ŻAGLOWCÓW BALTIC SAIL

Email Drukuj PDF

baltikimg 1472fot dominik werner testigo

30 czerwca rozpocznie się jubileuszowa - 20 edycja Baltic Sail Gdansk 2016. Jak co roku zapowiada się uczta dla miłośników żeglarstwa. W programie zwiedzanie jednostek, liczne koncerty, szanty i programy artystyczne. Dla wszystkich chętnych, którzy chcą posmakować morskiej przygody możliwość wypłynięcia z kapitanami jednostek z Polski, Finlandii, Szwecji, Belgii czy Łotwy, na wody Zatoki Gdańskiej. Impreza potrwa do 3 lipca.

Baltic Sail to międzynarodowe porozumienie podpisane przez miasta regionu Morza Bałtyckiego zainicjowane przez niemiecki port Rostok w 1991 roku. Celem jego pomysłodawców było i jest promowanie morskiego dziedzictwa europejskiego regionu Morza Bałtyckiego oraz wspieranie tradycyjnej żeglugi bałtyckiej od portu do portu.

Obecnie do Baltic Sail należą: Kłajpeda, Gdańsk, Rostock, Karlskrona, Halmstad, Sassnitz i Świnoujście. W tym roku po raz kolejny w portach zrzeszonych w Baltic Sail odbędą się żeglarskie święta, przybliżające ich mieszkańcom i turystom, tradycje marinistyczne regionu Morza Bałtyckiego.

Poprawiony: piątek, 27 maja 2016 17:04
 

UŻEGLOWIENIE NASZYCH RZEK TO ZMIANY W ŁAŃCUCHU TRANSPORTU TOWARÓW

Email Drukuj PDF

zeglugadsc 1993-copy 1-zegluga.jpg 590-400

Użeglowienie Wisły i Odry, a do tego też kanałów horyzontalnego i wertykalnego, może przyczynić się do zwiększenia obrotów w polskich portach morskich mniej więcej o 20%. - Dalszy rozwój naszych portów - w Gdańsku, Gdyni, Szczecinie i Świnoujściu - nie będzie możliwy bez włączenia ich do korytarzy transportowych prowadzonych śródlądowymi drogami wodnymi - podkreślił Krzysztof Kozłowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
Polska pod względem transportowego wykorzystania rzek nie wypada najlepiej na tle europejskich państw, szczególnie tych o podobnych rzecznych zasobach. W Holandii 42% towarów spławianych jest śródlądowymi drogami wodnymi, w Belgii - 15%, w Bułgarii - 14% i w Niemczech - 12%. Nawet Węgry i Słowacja, które nie mają dostępu do morza i portów jako głównych odbiorców transportów, spławiają 2-3% towarów. Polska za pośrednictwem rzek przewozi zaledwie 0,4% towarów.
Koszt rozwoju śródlądowych dróg wodnych szacowany jest między 68 a 70 mld zł. - Czy to się opłaca? Tak - przekonywał wiceminister. Przypomina, że w 1997 roku straty powodziowe sięgały 21 mld zł, w 2010 roku - 13 mld zł. - To są bezpośrednie straty poniesione przez budżety jednostek samorządowych i poniesione przez Skarb Państwa, wypłaty ubezpieczycieli oraz straty, jakich doznała ludność zalanych terenów - dodaje K. Kozłowski.

Uruchomienie śródlądowych dróg wodnych, a tym samym poprawa retencji i budowa zbiorników automatycznie służą ochronie przeciwpowodziowej, niwelując potencjalne straty. Eksperci przygotowali dla resortu symulację, na podstawie której wyliczyli, że udrożnienie Wisły i Odry, bez kanałów E70 i E40, powinno w ciągu 5 lat od momentu zakończenia inwestycji przynieść korzyści sięgające wartości 18,5 mld zł. Korzyści samego transportu oszacowano na kwotę 12,5 mld zł. Ponadto zyska turystyka - aż 2 mld zł, powstaną też oszczędności w kosztach produkcji energii - 1,2 mld zł. Natomiast w przypadku zagrożeń powodziowych możemy liczyć na oszczędności rzędu 4 mld zł. Zyska też rolnictwo ponoszące w tej chwili konsekwencje susz. Zysk tego sektora to 450 mln zł. Warto też wspomnieć, że na uporządkowaniu gospodarki wodnej skorzysta leśnictwo, które na akcjach pożarowych zaoszczędzi 36 mln zł.
SKRÓT-RYNEKINFRASTRUKTURY.PL

Poprawiony: środa, 25 maja 2016 15:32
 

OPUBLIKOWANE PRZEZ MGMiŻŚ

Email Drukuj PDF

kanalbeztytuu

 

POPŁYNĄ W REJS "ZARUSKIM"

Email Drukuj PDF

gdanskaszkolapodzaglami fot mosirgdanskpobrane 

Zakończył się konkurs związany z rekrutacją do rejsu II edycji "Gdańskiej Szkoły pod Żaglami". Jak informuje Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku (MOSiR) wpłynęło wiele ciekawych zgłoszeń, wyznań dotyczących żeglarskich marzeń i ambicji, a także twórczych aplikacji, świadczących o determinacji i kreatywności młodych ludzi.
W 3-tygodniowy rejs tradycyjnym szkolnym żaglowcem do różnych krajów i portów nad Bałtykiem, bogaty w atrakcje turystyczne oraz ciekawy i rozwijający program edukacyjny, nawiązujący do najlepszych tradycji polskich szkół pod żaglami, popłynie 16-stu laureatów.
Rejs rozpocznie się 14 sierpnia br., w Rostocku podczas kończącego się największego w Europie zlotu żeglarskiego "Hanse Sail". Następnie, po odbyciu szkolenia żeglarskiego, żaglowiec wyjdzie w morze i rozpoczną się regularne zajęcia z edukacji morskiej oraz przedmiotów ogólnokształcących, z programem właściwym dla wieku uczestników. Pierwsza część obejmie m.in. wiedzę o budowie i obsłudze takielunku, podstawy nawigacji i locji, bezpieczeństwo na morzu, tradycje i obyczaje żeglarskie, a także historię żeglarstwa ze szczególnym uwzględnieniem idei edukacji morskiej, stworzonej przez gen. Mariusza Zaruskiego. W części matematyczno-przyrodniczej uczestnicy poznają podstawy meteorologii, astronomii i astronawigacji oraz prawa fizyki wykorzystywane na żaglowcu. Część humanistyczna natomiast przybliży rekrutom historię Związku Hanzy, osobę prekursora rozwoju żeglarstwa w Polsce, specyfikę odwiedzonych miast (Rostock, Ryga, Tallin , Helsinki, Gdańsk). Młodzież zapozna się także z literaturą marynistyczną (Joseph Conrad, Karol Borchardt) oraz będzie szlifować znajomość języka angielskiego, jako obowiązującego w żeglarstwie.
Powrót do Gdańska zaplanowany jest 4. września, a więc już w trakcie roku szkolnego, którego początek będzie jednak bardzo pożytecznie na żaglowcu wykorzystany na naukę i rozwijanie własnych zainteresowań oraz poszerzanie horyzontów wiedzy.
rel (MOSiR)

Poprawiony: poniedziałek, 23 maja 2016 17:36
 

ENERGA: PROJEKT WISŁA TO NASZ PRIORYTET

Email Drukuj PDF

elektrowniawodnawewloclawkufotenerga.jpg 590-400

Oczekiwaliśmy uchylenia decyzji, która zakładała odrzucenie budowy II stopnia na Wiśle i tak się stało. Mamy nadzieję, że kolejne rozpatrzenie decyzji o realizacji będzie dla nas pozytywne - poinformował prezes zarządu spółki Energa, Dariusz Kaśków.
Energa od lat stara się o budowę II stopnia na Wiśle, inwestycja napotyka jednak na opór organizacji ekologicznych oraz władz państwa. Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy była dla realizacji przedsięwzięcia negatywna. Dopiero Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie podjął decyzję o kolejnym rozpatrzeniu kwestii.

- Oczekiwaliśmy uchylenia decyzji i tak się stało. Chcemy w ten projekt zaangażować także innych inwestorów, gdyż sama inwestycja jest szacowana na 3-3,5 mld zł, natomiast nasza część wyniosłaby 1 mld zł. Chcielibyśmy, aby pozostałe nakłady pokryli partnerzy - mówi prezes Energi, Dariusz Kaśków.

Jak podkreśla prezes zarządu, projekt tak samo jak energetyki, dotyczy i żeglugi śródlądowej i kilku innych sfer. - Sama inwestycja to nie tylko sprawa energetyczna, ale uregulowanie rzeki, zabezpieczenia przeciwpowodziowe, umożliwienie żeglowności Wisły na tamtym odcinku czy sprawy związane z ochroną środowiska. Projekt Wisła jest jednym z priorytetów firmy, ale także jednym z priorytetów ministerialnych - zaznacza Dariusz Kaśków.

Drugi stopień wodny na Wiśle wpisuje się w koncepcję Kaskady Dolnej Wisły, która czeka na swoje powstanie od lat 70-tych ubiegłego wieku. Oddany w 1970 roku stopień wodny Włocławek został zaprojektowany przy założeniu, że w okresie następnych 10-15 lat powstanie kolejny stopień piętrzący w rejonie Ciechocinka. Inwestycja jest potrzebna do uregulowania parametrów hydrologicznych poniżej Włocławka i poprawy żeglowności w tym rejonie.
RynekInfrastruktury

Poprawiony: poniedziałek, 23 maja 2016 13:03
 

ROCZNICA ŚMIERCI LEONIDA TELIGI

Email Drukuj PDF

 teliga800px-nagrobek leonid teliga-----------teliga

Leonid Teliga ur. 28 maja 1917 w Wiaźmie w Rosji, zm. 21 maja 1970 w Warszawie - oficer piechoty Wojska Polskiego II RP i Polskich Sił Powietrznych w Wielkiej Brytanii, żeglarz jachtowy, dziennikarz, tłumacz, pisarz, pierwszy Polak, który samotnie okrążył Ziemię na drewnianym jachcie SY "Opty" w latach 1967-1969. Przed nim (trzema jachtami) okrążył Ziemię tylko jeden Polak - Władysław Wagner.

Planowany od dawna zamiar samotnego rejsu wokół globu postanowił zrealizować wyłącznie własnymi siłami. Teliga bazując na swoich oszczędnościach, zbudował jacht "Opty". Jachty tego typu były udaną i sprawdzoną konstrukcją jachtu pełnomorskiego, nota bene pierwszą polską, opracowaną jeszcze przed II wojną. Jak na tamte czasy, jacht był dość dobrze wyposażony w sprzęt dodatkowy, jak: tratwa pneumatyczna, plastikowy niezatapialny bączek do komunikacji z lądem, aparatura sygnalizacyjna czy radio. Maszty i bomy były co prawda jeszcze drewniane, lecz olinowanie i okucia już nierdzewne, a bogaty komplet żagli wystarczał na wszystkie rodzaje wiatrów. Sprzęt nawigacyjny odpowiadał przepisom i rzeczywistym potrzebom żeglugi oceanicznej. Jacht nie był jednak wyposażony w radiostację.
Chociaż wiele osób i instytucji przyczyniło się do pomocy w tym przedsięwzięciu, jak PZŻ, PMH, czy Marynarka Wojenna, szczególnie w jego fazie końcowej, to jednak główny ciężar prac i finansów przez długi czas ponosił sam żeglarz-armator. Mówiono, że w tym właśnie celu Teliga sprzedał nawet swoje mieszkanie.

teligaz14017124qleonid-teliga-na-rufie-jachtu-opty-jeszcze-przteligaz14017483q

Rysunki jachtu "Opty" powstały przed wojną w pracowni inż. Leona Tumiłowicza. Jednostka nazywała się "Konik Morski". Na rysunku ożaglowanie, przekrój pionowy i poziomy jachtu Teligi. 1. koje; 2. kuchnia; 3. stół nawigacyjny; 4. stół; 5. zbiornik wody 200 l; 6. zbiornik wody 150 l; 7. zbiornik na ropę 120 l; 8. silnik; 9. schowki; 10. żagle, liny; 11. łańcuch; 12. bączek; 13. kabestany (lewy i prawy); 14. kokpit; 15. balast

Poprawiony: sobota, 21 maja 2016 17:02 Więcej…