"Pomagamy Wiśle płynąć"

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Strona Główna

Czoo okNASZA KLUBOWA BIBLIOTECZKA

Email Drukuj PDF

sarm352x500

To pierwsza na polskim rynku wydawniczym publikacja przedstawiająca nieprzerwany niemal ciąg morskich dziejów Rzeczypospolitej. Bogato ilustrowana książka w 22 biograficznych opowiadaniach omawia morskie dzieje od Mieszka I i Bolesława Chrobrego, dążących do oparcia jego północnych granic o brzeg Bałtyku. Znakomicie rozumieli te kwestie Jagiellonowie, rozszerzając nadmorskie włości, co zwiększyło morską granicę kraju do 1500 km. Ciekawe i mało znane są również działania polskie na morzu związane z walką z Krzyżakami, Turkami, Szwedami i Moskalami oraz w trakcie narodowych powstań. Nawet w czasie rozbiorów wyruszali Polacy na morza i oceany. Kolejne biogramy obrazują mozolną budowę gospodarki morskiej w okresie międzywojennym oraz jej odbudowę i rozbudowę po II wojnie światowej.

Poprawiony: środa, 07 września 2016 12:27
 

NA POKŁADZIE "STEFANA BATOREGO"

Email Drukuj PDF

stefanstefanimg-ozy011nx.524x349

Muzeum Emigracji w Gdyni zaprasza w dniach 10-11 września na wystawę zdjęć Witolda Węgrzyna "Ameryka-Gdynia". Rejs powrotny statkiem ts/s Stefan Batory. Dokumentują one powrót Polaków z Kanady na pokładzie słynnego polskiego transatlantyku w 1972 roku. Ekspozycję można obejrzeć bezpłatnie przy okazji Europejskich Dni Dziedzictwa w siedzibie muzeum przy ul. Polskiej 1.
Bohaterami prezentowanej kolekcji zdjęć Witolda Węgrzyna są pasażerowie Stefana Batorego wracający na stałe w 1972 roku z Zachodu do Polski. Wystawa jest prezentowana w ramach obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa, które w tym roku zajmują się tematem: "Gdzie duch spotyka się z przestrzenią. Świątynie/ arcydzieła/ pomniki". Pojawi się ona w niezwykłej przestrzeni Magazynu Tranzytowego, przez który wchodziło się na pokład statku lub - jak w przypadkach uchwyconych na zdjęciach - wracało do kraju.
Prezentowane na wystawie fotografie, zostały wykonane z okazji 50-lecia Portu Gdynia na zlecenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych, z myślą o zorganizowaniu wystawy "eksportowej" o Polsce. Każdy artysta, zaproszony do udziału w wystawie, wybrał temat, który najlepiej jego zdaniem opowiadał o kraju. Witold Węgrzyn - autor przedstawionych na wystawie fotografii - uchwycił na swoich pracach moment przypłynięcia z Montrealu do Gdyni statku ts/s Stefan Batory w 1972 r.

Poprawiony: wtorek, 06 września 2016 22:04 Więcej…
 

KANDYDACKI REJS POD ŻAGLAMI "ISKRY"

Email Drukuj PDF

iskra  595 314

W poniedziałek 5 września, przyszli studenci mundurowi Akademii Marynarki Wojennej, rozpoczęli rejs kandydacki po Bałtyku na pokładzie okrętu szkolnego ORP Iskra. W dwutygodniowych praktykach pod żaglami bierze udział 22 podchorążych.
To dla przyszłych studentów wojskowych pierwsze wyjście na morze na okręcie Marynarki Wojennej, a zarazem pierwszy etap w ramach morskiej praktyki nawigacyjno-szkoleniowej. Rejs kandydacki Iskrą to ostatni sprawdzian przed uroczystą przysięgą wojskową.
W ramach dwutygodniowego rejsu ORP Iskra będzie żeglować po wodach Bałtyku Południowego. Trasa przejścia uwzględnienia najciekawsze pod względem nawigacyjnym rejony tego akwenu. Ponadto barkentyna wejdzie do Portu Wojennego w Świnoujściu.
W trakcie rejsu 22 młodych adeptów marynarskiego zawodu będzie poznawać specyfikę służby na morzu, zapoznawać się z realiami życia okrętowego i trudami morskiego rzemiosła. Rejs będzie także ostateczną weryfikacją trafności wyboru kierunku studiów dokonanego przez kandydatów do Akademii Marynarki Wojennej. ORP Iskra powróci do bazy w Gdyni w poniedziałek, 19 września.
ORP Iskra jest żaglowcem szkolnym Marynarki Wojennej RP. Przeznaczeniem okrętu jest szkolenie żeglarskie i ogólnomorskie podchorążych Akademii Marynarki Wojennej podczas długich rejsów nawigacyjno-szkoleniowych. ORP Iskra to trzymasztowa barkentyna. Fokmaszt posiada ożaglowanie rejowe, grotmaszt - gaflowe, a bezanmaszt - bermudzkie. Okręt został skonstruowany i wybudowany w Stoczni Gdańskiej im. Lenina. Jego konstruktorem jest mgr inż. Zygmunt Choreń. Stępka okrętu została położona 11 listopada 1981 roku. Wodowanie odbyło się 6 marca 1982 roku. Ceremonii Chrztu dokonała Barbara Zielińska. Patronat nad budową i wyposażeniem okrętu sprawował Klub Oficerów Rezerwy przy Stoczni Gdańskiej im. Lenina. Podniesienie bandery i wcielenie okrętu do służby w Marynarce Wojennej zostało dokonane 11 sierpnia 1982 roku. Pierwszym dowódcą został kpt. mar. Lech Soroka. Obecnie jednostką dowodzi kmdr ppor. Jacek Miłowski.
Źródło:3 FO

Poprawiony: wtorek, 06 września 2016 08:18
 

GENERAŁ MARIUSZ ZARUSKI - WSPOMNIENIE

Email Drukuj PDF

zaruskism0 1-w-649-1

W 2016 roku obchodzimy 75-Rocznicę śmierci generała Mariusza Zaruskiego .Był wybitną postacią polskiego żeglarstwa i wychowania morskiego. Ponadto był kawalerzystą,podróżnikiem,poetą,malarzem,taternikiem,ratownikiem górskim, instruktorem i popularyzatorem narciarstwa i turystyki górskiej, konspiratorem i zesłańcem.
W latach1924-1930 był Członkiem Rady Ligi Morskiej i Rzecznej, a po przekształceniu w Ligę Morską i Kolonialną w latach 1930-1941 Członkiem Rady Głównej/ do śmierci w więzieniu NKWD/ .Od 1927 roku kierował Komitetem Floty Narodowej, który zajmował się zbiórką funduszy na zakupu statków szkolnych. Zebrane środki finansowe pozwoliły na częściowe sfinansowanie zakupu żaglowca "Dar Pomorza", przekazanego Państwowej Szkole Morskiej w Gdyni, oraz finansowaniu zakupu innych jednostek szkoleniowych.
Generał Mariusz Zaruski kierował również Wydziałem Wychowania Morskiego w Zarządzie Głównym Ligi Morskiej i Kolonialnej. Odbywał rejsy szkoleniowe z młodzieżą na szkunerze "Zawisza Czarny" .Pełnił tam funkcję kapitana. Był również prezesem Polskiego Związku Żeglarskiego, gdzie z pasją rozwijał żeglarstwo nie tylko wśród młodzieży. Stworzył i zorganizował w Polsce jachting morski ,był komandorem Yacht- Klubu Polskiego. Pełnił odpowiedzialną funkcję starosty morskiego w Pucku w okresie gdy Puck był najważniejszym portem morskim w Polsce.
Kolejną pasją generała był góry. Inspirował rozwój i organizował taternictwo zimowe .Był założycielem Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Aktywnie uczestniczył w niebezpiecznych akcjach ratowniczych w Tarach. Pisał podręczniki dla narciarzy. Zajmował się również poezją ,pisał sonety o tematyce morskiej i górskiej. Opisywał również wyprawy ratownicze w górach oddając w sposób realistyczny niebezpieczeństwo i grozę tych akcji.
Generał Mariusz Zaruski zrobił również karierę w wojsku. Rozpoczynał w Kawalerii Legionowej jako szeregowy, stopniowo awansował do stopnia generała dywizji. Podczas drugiej wojny światowej został aresztowany przez NKWD we Lwowie. Umieszczony w więzieniu w Chersoniu ,gdzie zmarł 08 kwietnia 1941 roku. Brak jest wiadomości o dokładnym miejscu spoczynku generała Mariusza Zaruskiego. Urnę z ziemią pobraną z cmentarza w Chersoniu przywieziono do Polski i umieszczono w symbolicznym grobie na Cmentarzy Pęksowe Brzysko w Zakopanem.
Generał Mariusz Zaruski należy do postaci morskich i górskich umieszczonych w Narodowym Panteonie Zasłużonych dla Polski.

Zebrał i opracował :

Wacław L. Kowalski - Prezes Zarządu Klubu "Bractwo Wiślane" -Liga Morska i Rzeczna

Poprawiony: poniedziałek, 05 września 2016 08:05
 

KONKURS PLASTYCZNY: "DO CZEGO MORZE SŁUŻYĆ MOŻE"

Email Drukuj PDF

angelika pryma m-stateczki m

III edycja konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży "Do czego MORZE służyć może?"
Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej serdecznie zaprasza do udziału w III edycji konkursu plastycznego o tematyce morskiej pt. "Do czego MORZE służyć może". Interpretacja tematu jest dowolna.
Konkurs jest skierowany do dzieci i młodzieży do 18. roku życia, uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych, a także podopiecznych świetlic środowiskowych, ognisk wychowawczych i innych organizacji prowadzących pracę środowiskową na rzecz dzieci i młodzieży.
Celem konkursu jest promowanie, rozpowszechnianie i wzmacnianie morskiego wizerunku Polski, jako kraju morskiego, jak również rozwijanie kreatywności, fantazji i wyobraźni plastycznej w odniesieniu do spraw morskich oraz zachęcenia nauczycieli i uczniów do czynnego zainteresowania się tematyką morską

Prace należy składać osobiście, nadsyłać pocztą lub przesyłką kurierską (na koszt wysyłającego) do dnia 21 października 2016 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:
Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Departament Gospodarki Morskiej
ul.NowyŚwiat 6/12, 00-400 Warszawa
z dopiskiem "Konkurs plastyczny"
Uczestnik może przesłać jedną pracę, na odwrocie której należy dokleić kartę zgłoszenia.
Załączniki:
Regulamin konkursu
Karta zgłoszenia

Na stronie ministerstwa:

https://www.mgm.gov.pl/298-konkurs-plastyczny-do-czego-moze-sluzyc-morze

Poprawiony: niedziela, 04 września 2016 13:54
 

1 WRZEŚNIA 1939 - PAMIĘTAMY

Email Drukuj PDF

Obrona Wybrzeża- formacja Wojska Polskiego podczas kampanii wrześniowej w 1939, powstała poprzez przekształcenie się Floty i Obszaru Nadmorskiego. Pod względem organizacyjnym odpowiadała korpusowi i składała się ze wszystkich sił polskich stacjonujących naPomorzu Gdańskim. W dniach 1 września - 2 października prowadziła działania obronne podczas agresji III Rzeszy Niemieckiej. Dowództwo Obrony Wybrzeża mieściło się na Helu, a jego dowódcą był kontradm. Józef Unrug.

220px-orp gryf220px-torun gdynia 1939peking

Działania na morzu

Okręty nawodne skierowały się na Hel, a podwodne udały się do wyznaczonych wcześniej sektorów Operacji "Worek". Kolejny atak powietrzny około trzydziestu bombowcówJunkers Ju 87 Niemcy przypuścili na Gdynię, głównie na port wojenny. Pozostające w porcie okręty i jednostki pomocnicze próbowały swymi działami, wraz z 1 morskim dywizjonem artylerii przeciwlotniczej, odeprzeć nalot. Jednakże przewaga przeciwnika była zbyt duża, a jednostki pływające pozostałe w porcie miały słabe uzbrojenie przeciwlotnicze. W walce zostały zatopione: szkolny okręt artyleryjski ORP "Mazur", okręt pomocniczy ORP 'Nurek" oraz holownik 'Wanda", a uszkodzono kanonierkę ORP 'Generał Haller". Podczas tego nalotu mocno naruszona została też bateria nadbrzeżna "Canet". Następnie pancernik "Schleswig-Holstein" zaczął ostrzał redy i portu w Gdyni, ogień jego był jednak niecelny. Kolejny nalot grupy trzydziestu samolotów niemieckich skierowany na Hel nie przyniósł żadnych strat.

Poprawiony: czwartek, 01 września 2016 12:46 Więcej…
 

TROCHĘ PRAWDY O ORGANIZACJACH "EKOLOGICZNYCH"

Email Drukuj PDF

PUBLIKACJA ZAMIESZCZONA NA PORTALU -ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA WCZORAJ, DZIŚ, JUTRO.

GORĄCO POLECAM !!!

Ostra zieleń przeciw planom odnowy żeglugi śródlądowej

eko t1 3

Plany obecnego rządu, związane z przywróceniem w Polsce transportu rzecznego spotykają się z bezprecedensowym atakiem tzw. organizacji ekologicznych. Dlaczego "tak zwanych"? Przecież znakomita ich większość z ekologią i naukami przyrodniczymi ma niewiele wspólnego. To wyłącznie sposób na wygodne życie kosztem społeczeństwa - celowo dezinformowanego i świadomie wprowadzanego w błąd.

Organizacje pseudo-ekologiczne, wykorzystując niski poziom wiedzy przeciętnego obywatela na temat transportu wodnego - wypisują rękoma swoich aktywistów w przeróżnych publikacjach takie androny, że rzeczywistych znawców tematu bolą zęby... Mało tego: przywołują na poparcie swoich agresywnych tez opinie rzekomo wybitnych naukowców, co - jak można przeczytać poniżej - okazuje się bardzo dwuznaczne a raczej jednoznaczne.

Oto korespondencja, która sprawę ewidentnych manipulacji wyjaśnia:

Poprawiony: środa, 31 sierpnia 2016 17:34 Więcej…
 

UZBRAJANIE ORP GROM

Email Drukuj PDF

orp grom uzbrajanie 595 314

Dzisiaj, w środę 31 sierpnia, w gdyńskim porcie wojennym odbył się trening załadunku rakiet przeciwokrętowych RBS 15 Mk3, na ORP Grom. Są to jedne z najefektywniejszych na współczesnym polu walki środków przeznaczonych do zwalczania celów nawodnych.
ORP Grom to jeden z trzech okrętów typu Orkan przystosowanych do ich przenoszenia. Pełna jednostka ognia tych okrętów wynosi osiem rakiet.
Głównym celem dzisiejszego szkolenia było doskonalenie wszystkich służb odpowiedzialnych za przygotowanie, dostarczenie i podanie rakiet na okręt oraz załogi okrętu do ich przyjęcia. Dzięki takim treningom tego typu operacje przebiegają sprawnie bez względu na warunki pogodowe, porę dnia lub nocy. Ma to kluczowe znaczenie w procesie przygotowania okrętu do wyjścia na morze i walki podczas faktycznych działań. Załadunek uzbrojenia rakietowego jest ważnym elementem szkolenia z uwagi na podtrzymywanie nawyków szkoleniowych i zasad bezpieczeństwa. Dlatego tego typu szkolenie odbywa się w różnych miejscach i portach. Stanowią one także okazję do szkolenia załóg pojazdów specjalnych KPW Gdynia (przewożenie i przeładunek rakiet), a także służb przeciwpożarowych i ratownictwa medycznego oraz pozostałych osób uczestniczących w takiej operacji.
Przeciwokrętowa rakieta RBS 15 Mk3 jest jedną z najnowocześniejszych rakiet na współczesnym polu walki, często określana mianem "wystrzel i zapomnij". Napędzana jest silnikiem turboodrzutowym pozwalającym na rozwinięcie prędkości 0,9 Ma. Jej długość to 4,35 m, kaliber 50 mm, rozpiętość skrzydeł 1,4 m, masa głowicy 200 kg, a zasięg przekracza 200 km. Może być użyta o każdej porze dnia i nocy bez ograniczeń pogodowych. Trajektorię jej lotu charakteryzuje duża ilość punktów zwrotnych i zmian wysokości, a szczególnie niska wysokość lotu przystosowuje się automatycznie do zmiennych stanów morza.
Źródło:3 FO

Poprawiony: środa, 31 sierpnia 2016 16:09
 

MGMiŻŚ - INFORMUJE

Email Drukuj PDF

ministerstwo gospodarki morskiej 01mazovia

Dzisiaj na promie Mazovia zacumowanym w szwedzkim porcie Ystad przedstawiciele zarządów portów oraz polskiego armatora promowego podpiszą List Intencyjny dotyczący trójstronnej współpracy w obecności m.in. Pawła Brzezickiego, podsekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz przedstawicieli Ministerstwa Przedsiębiorczości i Innowacji Szwecji.
Współpraca dotyczyć ma m.in. zapewnienia odpowiedniej infrastruktury i obsługi dużych nowych promów, które PŻB zamierza wprowadzić na trasie Świnoujście-Ystad.
Chodzi o umocnienie współpracy trójstronnej poprzez wypracowanie strategii kompleksowych działań na Bałtyku Południowym, zwiększającej znaczenie autostrady morskiej pomiędzy Świnoujściem i Ystad i tym samym znaczenie Polski w budowaniu połączenia transportowego pomiędzy Europą Południową i Europą Północną.
Wydarzeniem towarzyszącym będzie spotkanie ministra Pawła Brzezickiego z przedstawicielami władz Regionu Skania, Miasta Ystad oraz przedstawicieli wspomnianego Ministerstwa Przedsiębiorczości i Innowacji w Szwecji. Podczas spotkań zostaną poruszone kwestie dotyczące rozwijania współpracy pomiędzy Polską a Szwecją w obszarze promów, autostrady morskiej i zrównoważonego rozwoju w Regionie Morza Bałtyckiego.
Dzisiejsze wydarzenie jest następstwem działań naszego rządu dotyczących aktywizacji sektora przemysłu okrętowego w Polsce i przyjęcia tzw. ustawy stoczniowej (wejdzie w życie 1 stycznia 2017 r.).
W Szczecinie, w czerwcu b.r. podczas 4. Międzynarodowego Kongresu Morskiego Wydarzeniem podpisano List Intencyjny w sprawie utworzenia konsorcjum pomiędzy Gdańską Stocznią Remontową, Stocznią Remontową "Nauta", Morską Stocznią Remontową Gryfia, Szczecińskim Parkiem Przemysłowym, Polskim Funduszem Rozwoju i PKO Bankiem Polskim. Celem powołania konsorcjum jest budowa wspomnianych dwóch promów dla Polskiej Żeglugi Bałtyckiej.
Biuro Prasowe MGMiŻŚ

Poprawiony: poniedziałek, 29 sierpnia 2016 16:01
 

WODNE SZKOLENIE "BŁĘKITNEJ" BRYGADY

Email Drukuj PDF

12sdz wodne-szkolenie-blekitnej-brygady 595 314

W szkoleniu wodnym 12. Brygady Zmechanizowanej po żołnierzach 3. batalionu piechoty zmotoryzowanej przyszła pora na żołnierzy 1 batalionu Legionów i 14. batalionu Ułanów Jazłowieckich.
W dniu 24 sierpnia br. kpt. Przemysław Szreder (d-ca 4kpzmot 1 batalionu Legionów) i kpt. Michał Wilczyński (d-ca 1kpzmot 14 batalionu Ułanów Jazłowieckich) przeprowadzili zajęcia z rozpoznawania i pokonywania przeszkód wodnych, a także pływania i ratownictwa wodnego. Zajęcia dla żołnierzy "Błękitnej" Brygady zorganizowano w oparciu o obiekty szkoleniowe 2 Brygady Zmechanizowanej w Złocieńcu.
Żołnierze "Błękitnej" Brygady pod okiem wykwalifikowanych instruktorów doskonalili umiejętności pływackie oraz techniki ratownictwa wodnego, czyli pływanie kraulem ratowniczym i pod wodą, skok ratowniczy i holowanie osoby tonącej, ewakuację tonącego z lądu oraz na łódź i ponton ratowniczy. Dodatkowo realizowali akcje ratownicze przy użyciu kół oraz rzutek holowniczych wraz z reanimacją osoby poszkodowanej.
- Zajęcia mają na celu nie tylko doskonalić techniki pokonywania przeszkód wodnych przy wykorzystaniu lin czy pontonów, ale także sposobów praktycznego wykonania prowizorycznych środków przeprawowych. Dodatkowo trzeba podkreślić, że po tych zajęciach żołnierze również potrafią samodzielnie przeprowadzić akcję ratunkową w środowisku wodnym oraz udzielać pomocy do czasu przybycia ratowników medycznych - podsumował dowódca 4 kompanii piechoty zmotoryzowanej kpt. Przemysław Szreder.
rel (Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych)/por. Błażej Łukaszewski
Fot.: por. Błażej Łukaszewski

Poprawiony: niedziela, 28 sierpnia 2016 17:35