"Pomagamy Wiśle płynąć"

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Strona Główna

Czoo okZE SZKOLNEJ ŁAWKI W REJS

Email Drukuj PDF

rejsdlaszczeniuakw

Po wakacyjnej przerwie jachty Programu Edukacji Morskiej w Gdańsku wracają na wodę! W wiosennej turze rejsów wzięło udział prawie półtora tysiąca gimnazjalistów. Od 5 września uczniowie znów eksplorują wodny Gdańsk i uczą się podstaw sztuki żeglarskiej. Tura jesienna potrwa do 7 października.

Podczas wakacji sternicy Programu Edukacji Morskiej w Gdańsku aktywnie uczestniczyli w wydarzeniach takich jak Baltic Sail Gdańsk czy Wodna Fiesta zachęcając dzieci i młodzież do spróbowania swoich sił
w sportach wodnych. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły się także żeglarskie warsztaty zorganizowane na plaży w Brzeźnie, w trakcie których wszyscy chętni mieli okazję wypłynąć w krótkie rejsy na pokładzie jachtu szkoleniowego Delphia 16.

Jak co roku w wakacyjny rejs wypłynęli także laureaci konkursu "How do we see the Baltic Sea" Programu Edukacji Morskiej w Gdańsku, który w tym roku po raz pierwszy wykraczał poza granice Polski - do udziału zaproszeni zostali uczniowie ze wszystkich krajów nadbałtyckich.

Początek września to nie tylko powrót do szkolnych ławek, lecz także za stery pięciu jachtów Programu, które ponownie od poniedziałku do piątku wypływać będą w edukacyjne rejsy po Zatoce Gdańskiej. Jesień zapowiada się równie ciekawie co poprzednie miesiące, bowiem Program Edukacji Morskiej w Gdańsku świętował będzie udział 20-tysięcznego uczestnika!

GOSPODARKAMORSKA.PL

Poprawiony: wtorek, 13 września 2016 07:30
 

WIŚLANA KONFERENCJA NA STATKU

Email Drukuj PDF

rejs statek grudzidz 595 314

Przedstawiciele RZGW w Gdańsku wzięli udział w konferencji naukowo-samorządowej na temat śródlądowych dróg wodnych w Polsce pt. "Kaskada Dolnej Wisły - szansa czy zagrożenie". Uczestnicy konferencji zebrali się na statku, który płynął Wisłą z Grudziądza do ujścia.
Głównym celem spotkania było wypracowanie nowych rozwiązań, mających na celu rewitalizacje polskich rzek i ożywienie sektora żeglugi śródlądowej.
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku reprezentowali: z-ca dyr. ds. technicznych i inwestycji, Krzysztof Roman i Piotr Kowalski z Zespołu ds. Funduszy Europejskich. Piotr Kowalski wygłosił referat pt. "Przebudowa ujścia Wisły (2011 -2015) - ochrona przeciwpowodziowa", w którym omówił szereg aspektów rozbudowy infrastruktury na Wiśle.
W rejsie wzięło udział kilkadziesiąt osób, w tym przedstawiciele władz samorządowych, organizacji społecznych, administracji rządowej i ministerstw oraz naukowcy.
Jest to coroczne spotkanie, organizowane od 2007 r. Organizatorami konferencji były Urząd Marszałkowski oraz Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
rel (RZGW w Gdańsku)

Poprawiony: poniedziałek, 12 września 2016 06:54
 

50 LAT PO PROMOCJI

Email Drukuj PDF

amw 1966

Musieli mieć obywatelstwo polskie, świadectwo dojrzałości, być stanu wolnego, reprezentować odpowiednie wartości poświadczone opinią szkoły lub zakładu pracy, cieszyć się dobrym stanem zdrowia (kategoria A) - takie kryteria powinni spełniać kandydaci ubiegający się o przyjęcie do Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej w latach sześćdziesiątych XX wieku. Wyjątkowe spotkanie po 50. latach miało miejsce w dniu 5 września 2016 r. w Akademii Marynarki Wojennej. Absolwenci rocznika 1966 ponownie zagościli w murach Uczelni.
Ówcześnie WSMW posiadała już imię Bohaterów Westerplatte oraz sztandar. Dwa wydziały - pokładowy i techniczny - kształciły podchorążych, którzy poddawani byli na wstępie dwuetapowej selekcji. Pierwsza odbywała się na poziomie szkoły lub zakładu pracy, drugą stanowiły egzaminy, m. in. z historii Polski, wiadomości o Polsce i świecie współczesnym, matematyki, fizyki, chemii, języka polskiego oraz wychowania fizycznego. Praktyczną stronę służby na morzu podchorążowie poznawali na szkolnych okrętach Gryf i Iskra. Po zakończeniu kształcenia absolwentom nadawano tytuł magistra inżyniera.
W roku 1966 naukę w Wyższej Szkole Marynarki Wojennej ukończyło 95 podchorążych: 66 Wydziału Pokładowego oraz 29 Wydziału Technicznego. Na spotkanie po pięćdziesięciu latach od promocji oficerskiej przybyło ponad dwudziestu absolwentów. Ich wizyta rozpoczęła się od zbiórki na placu apelowym, na której odczytano okolicznościowy rozkaz dzienny. Dostojni goście mieli okazję ponownie przechadzać się po uczelnianych korytarzach i odszukać swoje nazwiska na akademickich Tablicach Absolwentów. Złożyli wiązankę kwiatów przy pomniku Bohaterów Westerplatte. Wizytę zakończyło okolicznościowe spotkanie z pełniącym tego dnia obowiązki rektora -komendanta prorektorem ds. wojskowych kmdr. Mariuszem Mięsikowskim w Sali Senatu AMW.
rel (Akademia Marynarki Wojennej)

Poprawiony: sobota, 10 września 2016 08:55
 

ZARZĄD KLUBU ZAPRASZA

Email Drukuj PDF

zaproszenie bractwo 09. 2016 01

 

ODSZEDŁ NA WIECZNĄ WACHTĘ

Email Drukuj PDF

tokarz t1

Na wieczną wachtę odszedł 7.09.2016 kpt. Franciszek Tokarz - kapitan statku "Harnaś" na jeziorze Czorsztyńskim. Miał 76 lat.

Cześć jego pamięci.

Poprawiony: czwartek, 08 września 2016 17:12
 

GENERAŁ GUSTAW ORLICZ-DRESZER

Email Drukuj PDF

gen.orlicz-dreszer

W dniu 16 lipca 2016 roku minęła 80- Rocznica śmierci generała Gustawa Orlicz -Dreszera-prezesa Zarządu Głównego Ligi Morskiej i Kolonialnej w latach 1930-1936 /do czasu tragicznej śmierci/
Generał Gustaw Orlicz -Dreszer należał do wybitnych postaci w strukturach Ligi Morskiej i Kolonialnej, był wspaniałym organizatorem ,wizjonerem Polski Morskiej. Propagował rozwój gospodarki morskiej, rzecznej, obronności. .Prezentował wizję Polski Mocarstwowej.
Od połowy lat dwudziestych różne organizacje rewizjonistyczne w Niemczech podnosiły sprawy rewizji postanowień Traktatu Wersalskiego w aspekcie rewizji terytoriów odebranych Niemcom na rzecz Państwa Polskiego. Zaczęto kwestionować granice Rzeczypospolitej Polskiej. Reagując na te wydarzenia w 1930 roku postanowiono zmienić nazwę Ligi Morskiej i Rzecznej na Ligę Morską i Kolonialną, domagając się przy tym przyznanie Polsce część byłych terytoriów kolonii należących do Niemiec.
Podczas pierwszych obrad Zarządu Głównego Ligi Morskiej i Kolonialnej przyjęta został hasło "Nie ma Polski bez morza i nie ma morza bez floty wojennej" ,oddające kierunek działań Ligi Morskiej i Kolonialnej. Z inicjatywy Ligi Morskiej i Kolonialnej postulowano wybudowanie kanału łączącego dorzecze Wisły z dorzeczem Dunaju, w celu rozwoju transportu i wymiany handlowej z państwami strefy Morza Czarnego.
Generał Gustaw Orlicz-Dreszer w znaczący sposób wzmocnił rangę Ligi Morskiej i Kolonialnej. Stan osobowy zwiększył się w latach 1930 do 1936 z około 50 tysięcy do ok. 535 tysięcy. Powstały oddziały Ligi Morskiej i Kolonialnej w Stanach Zjednoczonych, Francji, Belgii, Kanadzie, Czechosłowacji, Austrii, Australii ,i Brazylii. W 1934 roku Liga Morska i Kolonialna zakupiła w stanie Parana w Brazylii tereny o powierzchni ok.30 tysięcy hektarów, na polską akcję osadniczą..

Poprawiony: czwartek, 08 września 2016 15:43 Więcej…
 

NASZA KLUBOWA BIBLIOTECZKA

Email Drukuj PDF

sarm352x500

To pierwsza na polskim rynku wydawniczym publikacja przedstawiająca nieprzerwany niemal ciąg morskich dziejów Rzeczypospolitej. Bogato ilustrowana książka w 22 biograficznych opowiadaniach omawia morskie dzieje od Mieszka I i Bolesława Chrobrego, dążących do oparcia jego północnych granic o brzeg Bałtyku. Znakomicie rozumieli te kwestie Jagiellonowie, rozszerzając nadmorskie włości, co zwiększyło morską granicę kraju do 1500 km. Ciekawe i mało znane są również działania polskie na morzu związane z walką z Krzyżakami, Turkami, Szwedami i Moskalami oraz w trakcie narodowych powstań. Nawet w czasie rozbiorów wyruszali Polacy na morza i oceany. Kolejne biogramy obrazują mozolną budowę gospodarki morskiej w okresie międzywojennym oraz jej odbudowę i rozbudowę po II wojnie światowej.

Poprawiony: środa, 07 września 2016 12:27
 

NA POKŁADZIE "STEFANA BATOREGO"

Email Drukuj PDF

stefanstefanimg-ozy011nx.524x349

Muzeum Emigracji w Gdyni zaprasza w dniach 10-11 września na wystawę zdjęć Witolda Węgrzyna "Ameryka-Gdynia". Rejs powrotny statkiem ts/s Stefan Batory. Dokumentują one powrót Polaków z Kanady na pokładzie słynnego polskiego transatlantyku w 1972 roku. Ekspozycję można obejrzeć bezpłatnie przy okazji Europejskich Dni Dziedzictwa w siedzibie muzeum przy ul. Polskiej 1.
Bohaterami prezentowanej kolekcji zdjęć Witolda Węgrzyna są pasażerowie Stefana Batorego wracający na stałe w 1972 roku z Zachodu do Polski. Wystawa jest prezentowana w ramach obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa, które w tym roku zajmują się tematem: "Gdzie duch spotyka się z przestrzenią. Świątynie/ arcydzieła/ pomniki". Pojawi się ona w niezwykłej przestrzeni Magazynu Tranzytowego, przez który wchodziło się na pokład statku lub - jak w przypadkach uchwyconych na zdjęciach - wracało do kraju.
Prezentowane na wystawie fotografie, zostały wykonane z okazji 50-lecia Portu Gdynia na zlecenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych, z myślą o zorganizowaniu wystawy "eksportowej" o Polsce. Każdy artysta, zaproszony do udziału w wystawie, wybrał temat, który najlepiej jego zdaniem opowiadał o kraju. Witold Węgrzyn - autor przedstawionych na wystawie fotografii - uchwycił na swoich pracach moment przypłynięcia z Montrealu do Gdyni statku ts/s Stefan Batory w 1972 r.

Poprawiony: wtorek, 06 września 2016 22:04 Więcej…
 

KANDYDACKI REJS POD ŻAGLAMI "ISKRY"

Email Drukuj PDF

iskra  595 314

W poniedziałek 5 września, przyszli studenci mundurowi Akademii Marynarki Wojennej, rozpoczęli rejs kandydacki po Bałtyku na pokładzie okrętu szkolnego ORP Iskra. W dwutygodniowych praktykach pod żaglami bierze udział 22 podchorążych.
To dla przyszłych studentów wojskowych pierwsze wyjście na morze na okręcie Marynarki Wojennej, a zarazem pierwszy etap w ramach morskiej praktyki nawigacyjno-szkoleniowej. Rejs kandydacki Iskrą to ostatni sprawdzian przed uroczystą przysięgą wojskową.
W ramach dwutygodniowego rejsu ORP Iskra będzie żeglować po wodach Bałtyku Południowego. Trasa przejścia uwzględnienia najciekawsze pod względem nawigacyjnym rejony tego akwenu. Ponadto barkentyna wejdzie do Portu Wojennego w Świnoujściu.
W trakcie rejsu 22 młodych adeptów marynarskiego zawodu będzie poznawać specyfikę służby na morzu, zapoznawać się z realiami życia okrętowego i trudami morskiego rzemiosła. Rejs będzie także ostateczną weryfikacją trafności wyboru kierunku studiów dokonanego przez kandydatów do Akademii Marynarki Wojennej. ORP Iskra powróci do bazy w Gdyni w poniedziałek, 19 września.
ORP Iskra jest żaglowcem szkolnym Marynarki Wojennej RP. Przeznaczeniem okrętu jest szkolenie żeglarskie i ogólnomorskie podchorążych Akademii Marynarki Wojennej podczas długich rejsów nawigacyjno-szkoleniowych. ORP Iskra to trzymasztowa barkentyna. Fokmaszt posiada ożaglowanie rejowe, grotmaszt - gaflowe, a bezanmaszt - bermudzkie. Okręt został skonstruowany i wybudowany w Stoczni Gdańskiej im. Lenina. Jego konstruktorem jest mgr inż. Zygmunt Choreń. Stępka okrętu została położona 11 listopada 1981 roku. Wodowanie odbyło się 6 marca 1982 roku. Ceremonii Chrztu dokonała Barbara Zielińska. Patronat nad budową i wyposażeniem okrętu sprawował Klub Oficerów Rezerwy przy Stoczni Gdańskiej im. Lenina. Podniesienie bandery i wcielenie okrętu do służby w Marynarce Wojennej zostało dokonane 11 sierpnia 1982 roku. Pierwszym dowódcą został kpt. mar. Lech Soroka. Obecnie jednostką dowodzi kmdr ppor. Jacek Miłowski.
Źródło:3 FO

Poprawiony: wtorek, 06 września 2016 08:18
 

GENERAŁ MARIUSZ ZARUSKI - WSPOMNIENIE

Email Drukuj PDF

zaruskism0 1-w-649-1

W 2016 roku obchodzimy 75-Rocznicę śmierci generała Mariusza Zaruskiego .Był wybitną postacią polskiego żeglarstwa i wychowania morskiego. Ponadto był kawalerzystą,podróżnikiem,poetą,malarzem,taternikiem,ratownikiem górskim, instruktorem i popularyzatorem narciarstwa i turystyki górskiej, konspiratorem i zesłańcem.
W latach1924-1930 był Członkiem Rady Ligi Morskiej i Rzecznej, a po przekształceniu w Ligę Morską i Kolonialną w latach 1930-1941 Członkiem Rady Głównej/ do śmierci w więzieniu NKWD/ .Od 1927 roku kierował Komitetem Floty Narodowej, który zajmował się zbiórką funduszy na zakupu statków szkolnych. Zebrane środki finansowe pozwoliły na częściowe sfinansowanie zakupu żaglowca "Dar Pomorza", przekazanego Państwowej Szkole Morskiej w Gdyni, oraz finansowaniu zakupu innych jednostek szkoleniowych.
Generał Mariusz Zaruski kierował również Wydziałem Wychowania Morskiego w Zarządzie Głównym Ligi Morskiej i Kolonialnej. Odbywał rejsy szkoleniowe z młodzieżą na szkunerze "Zawisza Czarny" .Pełnił tam funkcję kapitana. Był również prezesem Polskiego Związku Żeglarskiego, gdzie z pasją rozwijał żeglarstwo nie tylko wśród młodzieży. Stworzył i zorganizował w Polsce jachting morski ,był komandorem Yacht- Klubu Polskiego. Pełnił odpowiedzialną funkcję starosty morskiego w Pucku w okresie gdy Puck był najważniejszym portem morskim w Polsce.
Kolejną pasją generała był góry. Inspirował rozwój i organizował taternictwo zimowe .Był założycielem Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Aktywnie uczestniczył w niebezpiecznych akcjach ratowniczych w Tarach. Pisał podręczniki dla narciarzy. Zajmował się również poezją ,pisał sonety o tematyce morskiej i górskiej. Opisywał również wyprawy ratownicze w górach oddając w sposób realistyczny niebezpieczeństwo i grozę tych akcji.
Generał Mariusz Zaruski zrobił również karierę w wojsku. Rozpoczynał w Kawalerii Legionowej jako szeregowy, stopniowo awansował do stopnia generała dywizji. Podczas drugiej wojny światowej został aresztowany przez NKWD we Lwowie. Umieszczony w więzieniu w Chersoniu ,gdzie zmarł 08 kwietnia 1941 roku. Brak jest wiadomości o dokładnym miejscu spoczynku generała Mariusza Zaruskiego. Urnę z ziemią pobraną z cmentarza w Chersoniu przywieziono do Polski i umieszczono w symbolicznym grobie na Cmentarzy Pęksowe Brzysko w Zakopanem.
Generał Mariusz Zaruski należy do postaci morskich i górskich umieszczonych w Narodowym Panteonie Zasłużonych dla Polski.

Zebrał i opracował :

Wacław L. Kowalski - Prezes Zarządu Klubu "Bractwo Wiślane" -Liga Morska i Rzeczna

Poprawiony: poniedziałek, 05 września 2016 08:05