"Pomagamy Wiśle płynąć"

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Strona Główna

Czoo okKANAŁ PRZEZ MIERZEJĘ WIŚLANĄ - DWIE OFERTY

Email Drukuj PDF

mierzeja161110urzadmorskigdyniaprzekop.jpg 590-400

Do zamawiającego, w przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską, w terminie trafiły dwie oferty. Oba konsorcja złożyły propozycje o takim samym terminie wykonania zamówienia oraz warunkach płatności różniące się jednak ceną. Tylko jeden oferent mieści się w budżecie.
Urząd Morski w Gdyni otrzymał oferty od konsorcjum Transprojekt Gdańsk i Wuprohyd (wartość 7,347 mln zł) oraz Mosty Gdańsk i Projmors (wartość 5,252 mln zł). Budżet zamawiającego wynosi 6,027 mln zł oznacza to, że tylko jedna propozycja mieści się w kwocie przeznaczonej na tą część inwestycji.

Inwestycja dotycząca przekopu Mierzei Wiślanej jest jedną z ważniejszych, które chce zrealizować Rada Ministrów, a w szczególności Marek Gróbarczyk. - Determinacja rządu dotycząca planów przekopu Mierzei Wiślanej jest ogromna - powiedział w kwietniu minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej.
Warto zaznaczyć, że przedsięwzięcie ma obejmować nie tylko sam przekop przez mierzeję, ale również utworzenie toru wodnego pomiędzy Zalewem Wiślanym (portem w Elblągu) i Zatoką Gdańską. Dokumentacja ma objąć również drogi i mosty, a także wejście do portu w Elblągu. Projekt ma być gotowy w terminie 18 miesięcy od podpisania umowy.

Cały czas nie wiadomo dokładnie gdzie powstanie kanał. Początkową lokalizacją być Skowronki jednak obecnie planuje się zlokalizowanie go w miejscowości Nowy Świat. Przewiduje się, że budowa kanału oraz towarzyszących mu przedsięwzięć powinna zostać zakończona do 2020 roku, najpóźniej do 2022. Sam przekop Mierzei wiślanej ma kosztować 880 milionów złotych.
ŹRÓDŁO:RYNEK INFRASTRUKTURY

Poprawiony: czwartek, 17 listopada 2016 17:37
 

ZAPREZENTOWANO PLANY ORP ORZEŁ

Email Drukuj PDF

orp orzel 595 314

W Muzeum Marynarki Wojennej przedstawiono odnowione plany ORP Orzeł - informuje portal Trójmiasto.pl. Wcześniej ich nie pokazywano.
Jak czytamy na portalu Trójmiasto.pl, plany okrętu do Muzeum przekazano kilkadziesiąt lat temu. Tam, w Dziale Opracowań Archiwaliów Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni, czekały na swoją "chwilę".
- Uważamy, że to niezwykle ważny dokument, dlatego zleciliśmy jego konserwację uznanym w całej Europie specjalistom z muzeum piśmiennictwa i drukarstwa w Grębocinie. Orłem zajął się osobiście sam szef placówki, dyrektor Dariusz Subocz - mówi na łamach portalu Trójmiasto.pl dyrektor Lech Trawicki z Muzeum Marynarki Wojennej.
Plany ORP Orzeł wykonano w skali 1:50, w dwóch językach - polskim i niderlandzkim.
W przyszłym roku plany zostaną udostępnione w ramach wystawy na temat okrętu.

Poprawiony: środa, 16 listopada 2016 15:17
 

POWSTANIE NOWA ŚLUZA GUZIANKA II

Email Drukuj PDF

guziankasluza guzianka-4411469-guziankaz512208beee4f4WIZUALIZACJA

Pomiędzy urzędem marszałkowskim woj. warmińsko-mazurskiego a stowarzyszeniem Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 została zawarta tzw. preumowa, która umożliwia samorządom realizację inwestycji infrastrukturalnych z wykorzystaniem środków unijnych. Jednym z takich przedsięwzięć będzie budowa śluzy Guzianka II.

Podpisana preumowa pozwala mazurskim samorządom, zrzeszonym w stowarzyszeniu Wielkie Jeziora Mazurskie 2020, przygotowywać dokumentację inwestycji infrastrukturalnych, współfinansowanych ze środków nowej perspektywy unijnej.
Nowa śluza Guzianka II
Będzie zlokalizowana w pobliżu obecnie wykorzystywanej śluzy. Jest ona bardzo ważna dla żeglarzy, gdyż w sezonie turystycznym na śluzowanie trzeba czekać wiele godzin.
Co istotne, od czasów II wojny światowej w rejonie mazurskich jezior nie zbudowano żadnej śluzy.
Dokumentacja dla tej inwestycji będzie gotowa jesienią tego roku, a oddanie jej do użytku planowane jest na rok 2017. Za realizację zadania po stronie inwestorskiej ma odpowiadać Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie.

ŹRÓDŁO: INZYNIERIA.COM

guzianka-panoramio t1OBECNIE

Śluza Guzianka znajduje pomiędzy jez. Bełdany i jez. Guzianka Mała. Została oddana do użytku w 1900 roku czyli ponad sto lat temu i działa po dzień dzisiejszy. Długość komory wynosi 44m, szerokość wrót 7,5m, różnica poziomu wody około 2m. Wrota śluzy otwierane są napędem elektrycznym.
Śluza Guzianka jest bardzo ważnym węzłem komunikacyjnym na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. Stanowi wodne połączenie miasta Ruciane-Nida oraz jeziora Nidzkiego z pozostałą częścią szlaku żeglownego. W sezonie każdego dnia przeprawia się w tym miejscu kilkaset jachtów, motorówek, kajaków i innych obiektów pływających. Korzystają z niej także statki białej floty.

guzianka-stare-guzianka173449

GUZIANKA w latach 30-tych XX wieku.

Poprawiony: wtorek, 15 listopada 2016 19:42
 

ZAPROSZENIE

Email Drukuj PDF

plakatbef6a3db8946bcaec989f7f8c276da47

 

BĘDZIE NOWA TAMA NA WIŚLE ?

Email Drukuj PDF

tama089442 620

Ruszyła akcja zbierania podpisów popierających budowę II stopnia wodnego na Wiśle w w gminie Raciążek w woj. kujawsko-pomorskim oraz budowę kolejnych stopni w ramach kaskadyzacji Wisły.
Akcję zorganizował Związek Gmin Ziemi Kujawskiej. Zrzesza on wszystkie gminy powiatu aleksandrowskiego.
Zdaniem organizatorów budowa II stopnia wodnego na Wiśle w Siarzewie rozwiąże wiele istotnych problemów woj. kujawsko-pomorskiego i całego kraju. Znacznie poprawi kwestię bezpieczeństwa energetycznego, a ponadto w naturalny sposób umożliwi zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Będzie także stanowić zabezpieczenie funkcjonowania stopnia wodnego we Włocławku, zapewni bezpieczeństwo przeciwpowodziowe terenów położonych wzdłuż Wisły oraz podniesie poziom wód gruntowych i umożliwi nawodnienie terenów o największym niedoborze wody w okresie wegetacji.
Przyczyni się również do rozwoju gospodarczego terenów nadwiślańskich, poprawi stan infrastruktury i bezpieczeństwo w transporcie regionalnym, a także pozwoli w pełni wykorzystać wyjątkowe walory turystyczne i krajobrazowe okolicznych terenów.
Budowa nowego stopnia wodnego uzyskała poparcie ministra środowiska, wojewody kujawsko-pomorskiego oraz marszałka województwa.

ŹRÓDŁO: PORTAL SAMORZĄDOWY.

Poprawiony: sobota, 12 listopada 2016 13:02
 

11 LISTOPADA ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

Email Drukuj PDF

flaga polski-godlo polski-

Wspomnienia
z okazji 98 -rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę oraz 98 lat pracy społecznej Ligi Morskiej i Rzecznej.

W miesiącu listopadzie 2016 roku, po123 latach niewoli, obchodzimy 98 rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę . Wspominamy również Polaków, którzy przyczynili się do odzyskania niepodległości oraz odbudowy zniszczonego wojną i zaborami Państwa Polskiego.
Stowarzyszenie Liga Morska i Rzeczna jest ściśle związane z tymi wydarzeniami.
W dniu 1 października 1918 roku w Warszawie powołane zostało Stowarzyszenie Pracowników na Polu Rozwoju Żeglugi "Bandera Polska". Prezesem zarządu wybrany został założyciel wiceadmirał Kazimierz Porębski.
Stowarzyszenie liczyło początkowo 25 członków i skupiło grono doświadczonych oficerów marynarki wojennej i handlowej, budowniczych okrętów i portów oraz pokrewnych zawodów związanych z morzami i rzekami. Siedzibą "Bandery Polskiej" była Warszawa.
W 1919 roku "Bandera Polska" przekształciła się w Ligę Żeglugi Polskiej, która w 1924 roku przekształciła się w Ligę Morską i Rzeczną, a w 1930 roku w Ligę Morską i Kolonialną. W 1944 roku przekształcona została w Ligę Morską, zlikwidowaną przez ówczesne władze w 1953 roku. Była to kara za niepodporządkowanie się władzom komunistycznym.
W 1981 roku w Gdańsku reaktywowano Stowarzyszenie Liga Morska, zgodnie z kierunkami działania określonymi w II Rzeczypospolitej Polskiej.
W 1999 roku przywrócona została nazwa stowarzyszenia - Liga Morska i Rzeczna.
Członkowie Bandery Polskiej, Ligi Żeglugi Polskiej, Ligi Morskiej i Rzecznej, Ligi Morskiej i Kolonialnej byli przekonani że odzyskanie niepodległości przez Polskę stwarza olbrzymią szansę budowy od podstaw i rozwoju gospodarki morskiej, żeglugi śródlądowej, turystyki wodnej, marynarki wojennej na morzu i rzekach.
Oficjalną datą odzyskania niepodległości przez Polskę jest dzień 11 listopada 1918 roku.
W tym dniu Niemcy podpisały się pod dokumentem kończącym I wojnę światową.
W dniu 14 listopada 1918 roku Rada Regencyjna powierzyła komendantowi Józefowi Piłsudskiemu władzę wojskową a 14 listopada 1918 roku także władzę cywilną.
W dniu 18 listopada 1918 roku Józef Piłsudski powołał pierwszy Rząd Rzeczypospolitej Polskiej z premierem Jędrzejem Moraczewskim na czele.
Po wyborach do Sejmu w dniu 26 stycznia 1919 roku premierem został Ignacy Paderewski.
Rozpoczęto intensywne starania o ustalenie granic Państwa Polskiego i scalenie ziem mających tworzyć terytorium II Rzeczypospolitej Polskiej.
Wobec tych dat i faktów należy stwierdzić że Stowarzyszenia "Bandera Polska" rozpoczęło swoją działalność na rzecz stworzenia Polski Morskiej oraz odbudowy i rozwoju żeglugi śródlądowej przed formalnym odzyskaniem niepodległości przez Polskę, kiedy Ojczyzny naszej nie było na mapach, nie mieliśmy dostępu do morza a na terenach opuszczonych przez zaborców obowiązywał różny porządek prawny.
Działacze naszego stowarzyszenia byli wizjonerami rozwoju gospodarczego Państwa Polskiego w oparciu o walory morza oraz rzek.
Przez cały okres swojej pracy społecznej Liga Morska i Rzeczna szanując wolę założycieli, kultywuje najważniejsze cele:
- rozwijanie świadomości morskiej społeczeństwa polskiego,
- propagowanie tradycji marynarki wojennej i handlowej, marynarzy śródlądowych,
- działanie na rzecz umocnienia patriotyzmu, podtrzymywania tradycji narodowych, pielęgnowania polskości,
- działania na rzecz rozwoju marynarki wojennej,
- upowszechnienia kultury morskiej, turystyki wodnej, sportów wodnych,
- propagowanie rozwoju żeglugi morskiej i rzecznej,
- prowadzenie współpracy społeczeństwa polskiego z Polakami na uchodźstwie.
Cele te są ciągle aktualne, dlatego łączyły wielopokoleniowe rzesze naszych członków (w 1939 roku liczba członków przekroczyła 990 tysięcy).
Władze, działacze naszego stowarzyszenia w okresie II Rzeczypospolitej ściśle współpracowały z władzami naszego kraju w realizacji ambitnych planów rozwojowych.
Rzadko się zdarza aby członkami stowarzyszenia byli przedstawiciele Najwyższych Władz Naszej Ojczyzny, a takie fakty miały miejsce w naszej organizacji.
Wybitna postać, Honorowy Członek Ligi Morskiej i Kolonialnej oraz Członek Zarządu Ligi Morskiej inżynier Eugeniusz Kwiatkowski, powiedział następujące słowa:
"Połowa osiągnięć naszych na małym polskim wybrzeżu przed II wojną światową to właśnie - nieświadome i niewidoczne zwycięstwo - nie kogo innego, tylko Ligi Morskiej i Rzecznej...... Jak potężny wiatr od morza - Liga podjęła inicjatywę Żeromskich, odkrywając przed umysłami młodzieży polskiej, nowe, nieznane, wielkie horyzonty życia i prac na morzu, gdzie siły mierzyło się na zamiary".
Z okazji Święta Niepodległości należy przedstawić Aleję Zasłużonych postaci oraz Członków Ligi Morskiej i Rzecznej:
- Józef Piłsudski - Marszałek Polski - Honorowy Członek Ligi Morskiej i Kolonialnej,
- Ignacy Jan Paderewski - Premier - Honorowy Członek Ligi Morskiej i Kolonialnej,
- Prof. Stanisław Wojciechowski - Prezydent - Honorowy Członek Ligi Morskiej i Rzecznej,
- Prof. Ignacy Mościcki - Prezydent - Honorowy Członek Ligi Morskiej i Kolonialnej,
- Wiceadmirał Kazimierz Porębski - Prezes Zarządów: Bandery Polskiej, Ligi Żeglugi Polskiej, Ligi Morskiej i Rzecznej,
- Edward Śmigły - Rydz - Marszałek Polski - Honorowy Członek Ligi Morskiej i Kolonialnej,
- Generał dywizji Gustaw Orlicz - Dreszer -Prezes Zarządu Ligi Morskiej i Kolonialnej,
- Inż. Eugeniusz Kwiatkowski - Wicepremier - Honorowy Członek Ligi Morskiej i Kolonialnej, Członek Zarządu Ligi Morskiej
- Generał broni Kazimierz Sosnkowski - Honorowy Członek Ligi Morskiej i Kolonialnej,
- Generał brygady Mariusz Zaruski - Członek Zarządu Ligi Morskiej i Kolonialnej,
- Stefan Żeromski - pisarz - Członek Zarządu Ligi Morskiej i Rzecznej,
- Inż. Julian Rummel - Członek Zarządu Ligi Morskiej i Rzecznej,
- Inż. Alfred Konopka - Członek Zarządu Ligi Morskiej i Rzecznej,
- Inż. Antoni Garnuszewski - Członek Zarządu Ligi Morskiej i Rzecznej
- Kontradmirał Jerzy Świrski - Członek Zarządu Ligi Morskiej i Kolonialnej,
- Inż. Tadeusz Wenda - budowniczy portu w Gdyni - Członek Zarządu Ligi Morskiej i Rzecznej,
- Andrzej Wachowicz - pomysłodawca obchodów Święta Morza - Członek Zarządu Ligi Morskiej i Kolonialnej
- Prof. Przemysław Smolarek - Prezes Zarządu Ligi Morskiej po reaktywacji
- Prof. Tadeusz Białas - kronikarz stowarzyszenia - Członek Zarządu Ligi Morskiej
- Henryk Mąka - pisarz, marynista - Członek Zarządu Ligi Morskiej i Rzecznej
- Komandor Adam Reszka - Generalny Szyper Flisów Wiślanych - Honorowy Członek Ligi Morskiej i Rzecznej, współzałożyciel Klubu "Bractwo Wiślane"

Z okazji 98 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę oraz 98 rocznicy utworzenia naszego Stowarzyszenia z należnym uszanowaniem oddajemy hołd wszystkim działaczom i sympatykom Ligi Morskiej i Rzecznej, którzy przyczyniali się do rozwoju Rzeczypospolitej Polskiej.

Zarząd Klubu "Bractwo Wiślane"
Liga Morska i Rzeczna

Poprawiony: wtorek, 15 listopada 2016 19:12
 

TECHNIKUM ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ - REAKTYWACJA

Email Drukuj PDF

Reaktywację Technikum Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu, zlikwidowanego w 2005 roku, zapowiedzieli Marek Gróbarczyk, minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej oraz Paweł Hreniak, wojewoda dolnośląski. Przywrócenie działalności dydaktycznej, tej zasłużonej dla rozwoju w naszym kraju żeglugi śródlądowej szkoły, od lat postulowały Stowarzyszenie Absolwentów TŻŚ i środowiska związane z transportem wodnym.

W latach 1952 - 2005 wrocławską szkołę, kształcącą uczniów na poziomach zawodowym i średnim, co roku opuszczali absolwenci z przede wszystkim z kwalifikacjami marynarskimi - nawigatorów oraz mechaników. Znajdowali oni zatrudnienie na statkach rzecznych dużych śródlądowych przedsiębiorstw żeglugowych (w Krakowie, Warszawie, Bydgoszczy, Gdańsku, Wrocławiu i Szczecinie) oraz budownictwa wodnego i w instytucjach administracji wodnej. Wielu z absolwentów technikum kontynuowało naukę na różnych uczelniach wyższych lub pływało na statkach morskich, zdobywając kwalifikacje oficerskie, w tym kapitanów żeglugi wielkiej.

techbud002330-techbud238043-techbudszkoa brucknera stara

techucz123289-techuczkolumna marszowa

Szkoła "Śródlądowa" powstała we Wrocławiu w roku 1947, mieściła się w budynku tymczasowym przy ulicy Na Grobli. Po kilku miesiącach została przeniesiona na ulicę Siemieńskiego 16. Należała wtedy do Polskiej Żeglugi nad Odrą. W roku 1949 szkoła zostaje przeniesiona do budynku przedwojennej niemieckiej Szkoły Ludowej mieszczącej się przy al.Brücknera.
W tym właśnie miejscu powstają nowe kierunki i typy szkół, dobudowywane są nowe budynki, pojawiają się statki szkolne i doskonale wyposażone pracownie i gabinety. Złoty okres szkoły trwa do końca lat siedemdziesiątych. W następnych latach w kraju zaczyna upadać żegluga śródlądowa i szkoła powoli traci "prestiż". W roku 1992 do szkoły przyłącza się zawodówkę, powstają nowe specjalności: technik ochrony środowiska, ślusarz spawacz, ogrodnik terenów zieleni. Na uroczystość 50-lecia szkoły w czerwcu 1997 roku szkoła dostaje nowoczesny sprzęt do wyposażenia pracowni w tym laboratorium do analizy wody i ścieków. Lipcowa powódź jednak niszczy nowy sprzęt a także gabinety silników, archiwum szkolne, magazyny, basen, kuchnię...Ten fakt przyczynia się w dużym stopniu do upadku szkoły. W roku 1997 śródlądówka przestaje podlegać Ministerstwu komunikacji i przechodzi pod opiekę samorządu. Samorząd postanawia rozwiązać szkołę. Ostatni rocznik opuścił szkołę w 2005 roku.
Zdjęcia: archiwum uczniów

Opracował:Z.S.

Poprawiony: środa, 09 listopada 2016 19:30
 

ROZMOWY O ŻEGLUDZE NA WODACH PĘTLI ŻUŁAWSKIEJ

Email Drukuj PDF

rybina

W dniu 2 listopada przedstawiciele Pętli Żuławskiej i portalu Pomorski Szlak Żeglarski odbyli rozmowy z władzami Urzędu Morskiego w Gdyni i Regionalnego Zarządu Dróg Wodnych w Gdańsku, na temat postulatów Pętli Żuławskiej i środowiska wodniackiego, odnośnie usprawnienia żeglugi po szlakach Pętli Żuławskiej.

Postulaty i uwagi skierowane do Urzędu Morskiego w Gdyni:
- oznakowanie podejścia na rzekę Pasłękę
- oznakowanie podejścia na rzekę Wisłę Królewiecką
- oznakowanie mielizny przy wsi Różaniec, pomiędzy Fromborkiem a Nową Pasłęką
- wystawienie dodatkowej pławy świetlnej przy stawie Gdańsk (która obecnie nie świeci)
- oznakowanie przystani Nadbrzeże
- zdejmowanie oznakowania nawigacyjnego na Zalewie z chwilą zakończenia sezonu, nie wcześniej
- umożliwienie wpływania na wody portowe - do Gdańska i do Elbląga osobom wynajmującym hausbooty bez uprawnień (istnieją różne interpretacje co do tego, czy takie osoby mogą wpływać na wody portowe czy nie)
Postulaty i uwagi skierowane do RZGW Gdańsk
- ustalenie godzin otwarć śluz na cały sezon do początku kwietnia każdego roku
- otwieranie śluz na Nogacie w maju w weekendy
- ustalenie czasu trwania sezonu wspólnie przez wszystkich zarządców obiektów hydrotechnicznych z uwzględnieniem sezonu obowiązującego w portach i na przystaniach Pętli Żuławskiej
- przesunięcie szlaku wodnego przy przystani w Osłonce, aby umożliwić cumowanie jachtom prostopadle do pomostu (będzie wtedy możliwe ustawienie boi cumowniczych)
- ustawienie obok tablic "koniec szlaku żeglownego" tablic informacyjnych "turystyczny szlak wodny" lub innych o podobnej treści

Poprawiony: wtorek, 08 listopada 2016 18:44 Więcej…
 

Z PŁOCKA DO GDAŃSKA...

Email Drukuj PDF

tankowiec1 3

Kadłub pierwszego z serii 15 statków, jakie produkuje Centromost Stocznia Rzeczna w Płocku, płynie właśnie do Gdańska. Na miejscu spodziewany jest we wtorek.
- To nowy produkt grupy Veka. Budowa jednego kadłuba tankowca z tej serii trwa od 18 do 20 tygodni - powiedziała na łamach m.plock.wyborcza.pl dyrektor naczelny Krystyna Zych. - Jeden taki kadłub jest wart kilka milionów złotych. Tankowiec prawdopodobnie we wtorek dotrze do Gdańska, gdzie zostanie dokonana inspekcja Urzędu Morskiego. Następnie będzie przejęty przez holownik morski i wyruszy w podróż do Holandii, najpierw do Dordrechtu a potem do Werkendam, gdzie siedzibę ma stocznia Veka Shipbuilding BV, która jest głównym udziałowcem płockiego Centromostu.
W Werkendam tankowiec zostanie wyposażony i przekazany belgijskiemu armatorowi. Na statku zostanie zastosowany silnik, którego paliwem będzie skroplony gaz ziemny. Tankowiec ma operować po Renie.
***
Centromost Stocznia Rzeczna z tradycjami
Tradycje płockiego przemysłu stoczniowego sięgają lat dwudziestych naszego stulecia. Wtedy to po lewej stronie Wisły powstały pierwsze prywatne warsztaty naprawy i budowy drewnianych barek rzecznych, które funkcjonowały do wybuchu II Wojny Światowej i stanowiły początek Płockiej Stoczni Rzecznej. Podczas okupacji Niemcy produkowali w niej sekcje łodzi podwodnych i okręty patrolowe a u schyłku wojny opuszczając w pośpiechu miasto wysadzili w powietrze urządzenia i zatopili tabor rzeczny.

Poprawiony: poniedziałek, 07 listopada 2016 17:29 Więcej…
 

HOLOWNIK WOLNEGO MIASTA GDAŃSKA WRÓCI NA WODY MOTŁAWY

Email Drukuj PDF

"Okoń" vel "Neptun", jedyny istniejący statek, który pływał pod banderą Wolnego Miasta Gdańska wróci na Motławę. Ten jeden z najstarszych pływających statków w Polsce zostanie przebudowany. Przywrócony zostanie mu przedwojenny wygląd oraz parowy napęd. Jednostka wróci także do pierwotnej nazwy.

holownik okon

"Okoń" obecnie jest zacumowany przy Twierdzy Wisłoujście. Waży 35 ton, ma blisko 16 m długości oraz 3,7 m szerokości. Wyróżnia go kadłub, wykonany niestosowaną już technologią, z nitowanych blach.

Pomysłodawcą inicjatywy, szefem projektu i realizatorem dużej części prac jest Roland Jozefowicz. Ciężkie roboty przy renowacji statku wykona Stocznia Rybacka w Gdańsku. Do współpracy udało się zaprosić Waldemara Danielewicza, znanego historyka żeglugi śródlądowej.

Poprawiony: poniedziałek, 07 listopada 2016 08:33 Więcej…