"Pomagamy Wiśle płynąć"

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Strona Główna

Czoo okŻyczenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia 2022

Email Drukuj PDF

stajenka 1

W Cichą i Swiętą Noc

Mały, a jednocześnie Wielki Bóg przychodzi na ziemię.

Niech obfitość Jego darów i łask

spłyną na Was i towarzyszą Wam

na wszystkie dni Nowego Roku.

Niech ten czas radości

zawsze w waszych sercach gości.

Życzy

Prezes Zarządu Klubu "Bractwo Wiślane"

Liga Morska i Rzeczna

Poprawiony: niedziela, 11 grudnia 2022 13:37
 

Święto Odzyskania Niepodległości 2022

Email Drukuj PDF

Święto Niepodległości -202-1

Święto Niepodległości -202-2

 

104 Rocznica powstania LMiR

Email Drukuj PDF

104 Rocznica Ligi Morskiej i Rzecznej-1

104 Rocznica Ligi Morskiej i Rzecznej-2

 

Kanał żeglugowy przez Mierzeję Wiślaną

Email Drukuj PDF

Kanał żeglugowy przez Mierzeję Wiślaną w budowie.

W dniu 17 września 2022 roku odbyła się podniosła uroczystość oddania do użytku pierwszego odcinka kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną.

W tej części kanału żeglugowego znajduje się śluza, stanowisko postojowe oraz port z kapitanatem.

Decyzja Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o budowie kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną od Elbląga na Morze Bałtyckie, sprawiła że działacze Ligi Morskiej i Rzecznej mają satysfakcję że właśnie członkowie naszego stowarzyszenia, inż Eugeniusz Kwiatkowski oraz prof Tadeusz Jednorał byli inicjatorami budowy tej ważnej dla naszego kraju infrastruktury rzeczno - morskiej.

W dniu 1 października 2022 roku Liga Morska i Rzeczna będzie obchodziła 104 rocznicę pracy jej działaczy na rzecz budowy i rozwoju infrastruktury morskiej i rzecznej.

Budowa kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną jest doskonałym prezentem z okazji rocznicy.

Nasi działacze przekonywali społeczeństwo do budowy portu morskiego w Gdyni, ustanowienia Warszawy jako centralnego portu rzecznego, organizacji i rozwoju szkolnictwa morskiego i rzecznego, rozwoju gospodarki morskiej i rzecznej, organizacji formacji rzecznych Marynarki Wojennej, Flotylli Wiślanej, Flotylli Pińskiej.

Od roku 2007 z inicjatywy Ligi Morskiej i Rzecznej realizowany jest projekt o charakterze żeglugowo - turystycznym p.n:Szlak Wodny im. Króla Stefana Batorego, biegnącego od Zamku Królewskiego w Warszawie po Wiśle przez Zalew Włocławski - Nogat - Kanał Jagielloński - rzekę Elbląg - Zalew Wiślany - kanał żeglugowy przez Mierzeję Wiślaną na Morze Bałtyckie.

Ponadto od Warszawy po Wiśle - Kanał Żerański - Jezioro Zegrzyńskie - Narew - Biebrza - Kanał Augustowski.

Projekt ten jest realizowany przez władze samorządowe. Do jego realizacji akces zgłosiło większość samorządów różnych szczebli położonych na Szlaku Wodnym.

Realizacja tego projektu w znaczący sposób wzbogaci infrastrukturę żeglugową w Dorzeczu Wisły.

Wacław L. Kowalski

Wiceprezes Zarządu LMiR

Poprawiony: niedziela, 25 września 2022 09:35
 

Historia przekopu Mierzei Wiślanej

Email Drukuj PDF

Kanał Żeglugowy przez Mierzeję Wiślaną-1

Kanał Żeglugowy przez Mierzeję Wiślaną-2

Poprawiony: czwartek, 15 września 2022 17:17
 

Święto Wojska Polskiego

Email Drukuj PDF

bandera

ŚWIĘTO WOJSKA POLSKIEGO

W dniu 15 sierpnia 2022 roku obchodzimy 102 rocznicę zwycięskiej wojny z bolszewikami (1919 - 1920).W tym dniu przypada również Święto Wojska Polskiego.

Po 123 latach zaborów Rzeczypospolita od 1918 roku prowadziła walkę o odzyskanie niepodległości, a tym samym wyzwolenie należnych ziem zajętych przez zaborców oraz ustalenie swoich granic.

Naród Polski zdał egzamin w tym bardzo trudnym okresie, w większości był zjednoczony w woli pokonania bolszewickiego najeźdźcy.

W wojnie z bolszewikami aktywny udział brali również członkowie Ligi Żeglugi Polskiej.

Zorganizowano formacje marynarki wojennej na rzekach.

Była to Flotylla Wiślana z Portem Wojennym w Modlinie, w skład której wchodziło 57 jednostek wojennych oraz Flotylla Pińska z Portem Wojennym w Pińsku, składająca się ze 106 jednostek wojennych.

Prezes Zarządu Ligi Żeglugi Polskiej, kontradmirał Kazimierz Porębski pełnił funkcję dowódcy obrony rzecznej, pułkownik marynarki wojennej Bogumił Nowotny był pierwszym szefem Sekcji Marynarki w Ministerstwie Spraw Wojskowych.

W wojnie z bolszewikami brało udział około 2800 oficerów , podoficerów i marynarzy rzecznych. Za udział w wojnie 1919 - 1920 roku 37 oficerów, podoficerów i marynarzy odznaczonych zostało Srebrnym Krzyżem Orderu Wojennego Virtutti Militarii V klasy.

Z pełnym przekonaniem można stwierdzić że Polscy marynarze mają swój udział w wygranej jednej z najważniejszych wojen Rzeczypospolitej Polskiej.

Liga Żeglugi Polskiej w 1924 roku przekształcona została w Ligę Morską i Rzeczną.

W 102-rocznicę obchodów zwycięstwa oręża polskiego nad bolszewikami mamy obowiązek pamiętać o działaniach bojowych pierwszej formacji Polskiej Marynarki Wojennej - po 123 latach niewoli.

W dniu 10 lutego 1920 roku w Pucku odbyły się Zaślubiny Polski z Morzem Bałtyckim.

Polska zaczęła opracowywać plan rozwoju gospodarki morskiej oraz Marynarki Wojennej.

W 2022 roku zostanie oddany do użytku I etap Kanału Żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną według pomysłu działaczy Ligi Morskiej i Rzecznej.

Cześć i chwała żołnierzom Wojska Polskiego uczestniczącym w zwycięskiej wojnie z bolszewikami w 1919 - 1920 roku, w II wojnie światowej, w obronie suwerenności Rzeczypospolitej Polskiej.

Zarząd Klubu Bractwo Wiślane

Liga Morska i Rzeczna

Poprawiony: niedziela, 14 sierpnia 2022 15:06
 

Skutki I Rozbioru Polski

Email Drukuj PDF

Skutki I Rozbioru Polski

First Partition of Poland1772

W dniu 5 sierpnia 1772 roku doszło do rzeczy bez precedensu w dziejach Polski, Rosja, Prusy i Austria podpisały konwencję rozbiorową I Rzeczypospolitej.

Agresja 3 państw na Polskę miała miejsce, gdy Polska nie toczyła wówczas żadnej wojny z tymi państwami.

W preambule do aktu rozbiorowego znalazły się następujące teksty 'W imię Trójcy Przenajświętszej, czyli powołanie Imienia Bożego dla uzasadnienia rabunku polskiej ziemi i pogwałceniu naszej wolności'.

Była to poglądowa lekcja dla społeczeństw europejskich, że aby rabować czyjeś terytorium nie ma żadnej świętości.

Należy zwrócić uwagę, że jedynym sąsiadem który potępił rozbiór Polski była muzułmańska Turcja.

Straty terytorialne Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku I rozbioru:

- na rzecz Prus - 36 tyś. km2oraz 580 tyś mieszkańców

- na rzecz Austrii - 83 tyś. km2 oraz 2,7 mln mieszkańców

- na rzecz Rosji - 92 tyś. km2 oraz 1,3 mln mieszkańców

Łącznie Polska i Litwa straciła 211 tyś. km2terenu oraz 4,5 mln mieszkańców.

Rzeczypospolita do pierwszego rozbioru była największym państwem europejskim liczącym prawie milion kilometrów kwadratowych, oraz około 12 milionów ludności.

Od tych tragicznych wydarzeń minęło 250 lat, obecna sytuacja w pobliżu granic Polski nie należy do spokojnych. Wymaga to od nas jedności społecznej, dobrego poziomu gospodarczego oraz silnej armii.

Poprawiony: niedziela, 14 sierpnia 2022 15:11
 

78 Rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

Email Drukuj PDF

 

pobrane 2

W dniu 1 sierpnia 2022 roku obchodzimy 78 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego.

W dniu tym oddajemy cześć bohaterom zrywu niepodległościowego przeciwko niemieckiej okupacji Warszawy.

Powstanie Warszawskie wybuchło dnia 1 sierpnia 1944 roku, trwało 63 dni.

Pod względem politycznym miało ogromne znaczenie.

Powstańcy zademonstrowali dążenie do odzyskania i utrzymania niepodległości. Sprawiło że Państwo Polskie chociaż zniewolone, zachowało swoją odrębność, przeciwstawiło się również okupacji sowieckiej.

Z olbrzymią czcią składamy Powstańcom Warszawskim hołd i podziękowanie za ofiarę krwi jaką złożyli podczas walk.

Chwała Bohaterom Powstania Warszawskiego

Poprawiony: niedziela, 31 lipca 2022 15:21
 

Informacje z budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną

Email Drukuj PDF

217b06af41b2e89a6ba8fbc2b851d5c7-3

6366d961ff7bed2c2674eec0670b588d-1-1

Przygotował: Wacław L. Kowalski

Poprawiony: piątek, 17 czerwca 2022 16:37
 

102 Rocznica Urodzin Świętego Jana Pawła II

Email Drukuj PDF

102 Rocznica urodzin Jana Pawła II-2-1

102 Rocznica urodzin Jana Pawła II-2-2

 


Użytkownicy

Naszą witrynę przegląda teraz 108 gości 

Statystyki

Odsłon : 1289589
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama