"Pomagamy Wiśle płynąć"

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Strona Główna

Czoo ok103 Rocznica Zaślubin Polski z Morzem Bałtyckim

Email Drukuj PDF

103 Rocznica Zaślubin Polski z Morzem Bałtyckim.

e7ea4526910122ffc863827dbea74c81

W dniu 10 lutego 2023 r. obchodzimy 103 Rocznicę Zaślubin Polski z Morzem Bałtyckim.

Po odzyskaniu niepodległości 10 lutego 1918 roku, w Pucku odbyły się uroczystości związane z Zaślubinami Polski z Morzem Bałtyckim.

Polska posiadała wówczas 147 kilometrowy odcinek wybrzeża Morza Bałtyckiego.

Pomimo trudnej sytuacji w jakiej znajdował się kraj po zniszczeniach spowodowanych przez I wojnę światową, Powstanie Wielkopolskie, wojnę z bolszewikami, Władze Rzeczypospolitej Polskiej postawiły na rozwój gospodarki morskiej i wodnej oraz żeglugi śródlądowej.

Pod Aktem Zaślubin, obok podpisu generała Józefa Hallera, widnieje podpis wiceadmirała Kazimierza Porębskiego, prezesa Ligi Morskiej i Rzecznej oraz Honorowego Członka Ligi Morskiej i Rzecznej, profesora Stanisława Wojciechowskiego.

Od 1995 roku w dniu 10 lutego Liga Morska i Rzeczna obchodzi swoje święto, Święto Ligi Morskiej i Rzecznej. Zostało ono ustanowione w 1994 roku w celu podkreślenia rangi Zaślubin Polski z Morzem Bałtyckim oraz w celu przypomnienia o tym, że w Zaślubinach Polski z Morzem Bałtyckim w 1920 roku uczestniczyli działacze stowarzyszenia Liga Żeglugi Polskiej, przekształconej w 1924 roku w Ligę Morską i Rzeczną.

Przez przeszło 100 lat działacze Ligi Morskiej i Rzecznej ściśle współpracowali z Władzami Rzeczypospolitej Polskiej w sprawach dotyczących budowy infrastruktury morskiej i rzecznej, organizacji szkolnictwa morskiego. Należy wspomnieć o postaciach, ekspertach Ligowych jak inż. Tadeusz Wende, inż. Eugeniusz Kwiatkowski, dr Stanisław Garnuszewski, inż. Tadeusz Tilinger, prof. Tadeusz Jednorał i wielu innych.

Wymownym efektem współpracy w ostatnich latach jest pomysł budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną według koncepcji inż Eugeniusza Kwiatkowskiego (z 1948 roku) oraz prof Tadeusza Jednorała z 2005 roku.

Pierwszy odcinek kanału w postaci Portu Nowy Świat został uroczyście otwarty w dniu 17 września 2022 roku. Zakończenie budowy przewidziane jest w 2023 roku.

W uroczystym dniu 103 Rocznicy Zaślubin Polski z Morzem Bałtyckim działacze Ligi Morskiej i Rzecznej oraz liczne grono Ludzi Morza, żeglarzy, oddaje hołd uczestnikom tego wydarzenia, składając kwiaty pod Pomnikiem Zaślubin w Pucku.

Puck-pomnik

Przygotował:

Wacław L. Kowalski

Wiceprezes Zarządu Głównego Ligi Morskiej i Rzecznej

 

 

Poprawiony: piątek, 20 stycznia 2023 16:38
 

200 rocznica rozpoczęcia budowy Kanału Augustowskiego

Email Drukuj PDF

200 rocznica rozpoczęcia budowy Kanału Augustowskiego

 

W 2023 roku obchodzimy 200 rocznicę rozpoczęcia budowy Kanału Augustowskiego, jednego z najważniejszych obecnie szlaków żeglugowych o charakterze turystycznym.

Koncepcja budowy Kanału Augustowskiego z 1823 roku przewidywała wykorzystanie szlaku wodnego dla celów transportowych. Przewidywano transport płodów rolnych oraz drewna do krajów zachodnich.

Prusy, kontrolujące drogi wodnej w ujściu Wisły, nakładały na Rzeczpospolitą cła zaporowe na transport towarów poza granicę terytorium Rzeczypospolitej. Interesy gospodarcze były poważnie zagrożone.

Projekt budowy Kanału Augustowskiego zlecono ppłk Ignacemu Prądzyńskiemu.

Prace projektowe wykonano w latach 1823 - 1824. Budowę rozpoczęto już w 1825 roku.

Projekt wykonany przez ppłk Ignacego Prądzyńskiego przewidywał połączenie rzeki Biebrzy przez rzekę Nettę i Jeziora Augustowskie do rzeki Czarna Hańcza, dopływu Niemna.

Kanał został zaprojektowany dla ruchu łodzi o wyporności 150 ton o wymiarach 43,0 x 5,2 m i zanurzeniu ok. 1,2 m. Projekt śluz komorowych przewidziano o parametrach dł. 47,6 m i szerokość 6,4 m. Pełna dokumentacja Kanału Augustowskiego została ukończona w styczniu 1825 roku.

Projekt składał się z trzech części: opis trasy żeglugowej, projektów konstrukcyjnych poszczególnych budowli wodnych i naziemnych i profilu podłużnego kanału oraz opisu sposobu zaopatrzenia go w wodę. Głównymi materiałami do budowy kanału służył kamień rodzimy, cegła oraz wapno hydrauliczne. Na budowie zatrudniono 5 - 7 tyś. osób. Kierownictwo budowy powierzono Ignacemu Prądzyńskiemu.

Podczas budowy wprowadzano liczne poprawki w projekcie. W latach 1825 - 1830 wykonano 15 śluz oraz odcinek od Niemna do Augustowa, długości około 70 km.

W 1830 roku w realizacji budowy nastąpiła przerwa spowodowana wybuchem i przebiegiem Powstania Listopadowego.

Od 1833 roku kontynuowano prace polegające na likwidacji zniszczeń oraz dokończono budowę.

Prace zakończono w 1835 roku. Żeglugę na kanale uruchomiono w 1839 roku.

Podczas eksploatacji Kanału Augustowskiego do 1918 roku, prowadzony był transport drewna spławianego na tratwach oraz materiałów budowlanych dla budowy kanału.

W latach 1918 - 1939, po uszkodzeniach spowodowanych przez I wojnę światową, w 1921 roku przystąpiono do naprawy zniszczeń.

Po II wojnie światowej przez odbudowany Kanał Augustowski przewożono drewno w tratwach oraz turystów indywidualnych. W 1969 roku przez Kanał Augustowski przepłynęło około 9000 turystów indywidualnych. Kanał Augustowski wykorzystywany był do organizacji rejsów spacerowych oraz imprez sportowych.

W 1968 roku decyzją Ministra Kultury i Sztuki Kanał Augustowski uznany został za zabytek techniki I klasy.

Podstawowymi formami użytkowania kanału są:

- turystyka wodna

- spław drewna i żegluga towarowa

- sporty wodne i rekreacja

- gospodarka wodna dla potrzeb żeglugi i rolnictwa

Łączna długość Kanału Augustowskiego wynosi 101,0 km z tego na terytorium Polski - 80 km.

Od 2007 roku z inicjatywy Ligi Morskiej i Rzecznej realizowany jest projekt o charakterze żeglugowo - turystycznym pn. "Szlak Wodny im. Króla Stefana Batorego", rozpoczynający się przy Zamku Królewskim w Warszawie, po Wiśle przez Kanał Żerański - Jezioro Zegrzyńskie - Narew - Biebrzę - Kanał Augustowski, ponadto po Wiśle przez Zalew Włocławski - Nogat - Kanał Jagielloński - rzekę Elbląg - Zalew Wiślany - kanał żeglugowy przez Mierzeję Wiślaną na Morze Bałtyckie.

Projekt ten realizowany jest przez władze samorządowe miast i gmin oraz Urząd Marszałka Województwa Mazowieckiego, Urząd Marszałka Województwa Podlaskiego, Marszałka Województwa Warmińsko - Mazurskiego, Wojewodę Mazowieckiego oraz Urząd Żeglugi Śródlądowej, Dyrektora Zamku Królewskiego w Warszawie, Ligę Morską i Rzeczną, Urząd Morski w Gdyni, Hydroinvest Sp. z o.o.

W 2009 roku z inicjatywy Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz Marszałka Województwa Podlaskiego, Polska Agencja Rozwoju Turystyki S.A. opracowała Strategię Rozwoju Produktu Turystycznego Szlak Wodny im. Króla Stefana Batorego.

W latach 2009 - 2022 na Szlaku Wodnym im. Króla Stefana Batorego powstało wiele nowych inwestycji infrastrukturalnych. Należy wspomnieć o największych:

- kanał żeglugowy przez Mierzeję Wiślaną

- port przystań w Grudziądzu

- port przystań w Łomży

- przystań w Płocku

- przeprowadzono modernizację portu we Fromborku, Portu Praskiego w Warszawie

W 2023 roku zakończone zostaną prace przy budowie kanału żeglugowego na odcinku od Elbląga do portu Nowy Świat.

Uważamy, że Jubileusz 200 rocznicy rozpoczęcia budowy Kanału Augustowskiego może być wykorzystany do dalszej promocji drogi wodnej pod nazwą "Szlak Wodny im. Króla Stefana Batorego". Kanał Augustowski stanowi bardzo ważny odcinek "Szlaku Wodnego im. Króla Stefana Batorego".

 

kanal-1024x545

Zebrał:

Wacław L. Kowalski

Prezes Zarządu

Klubu Bractwo Wiślane

Liga Morska i Rzeczna

Poprawiony: poniedziałek, 09 stycznia 2023 18:35
 

Życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia 2022

Email Drukuj PDF

stajenka 1

W Cichą i Swiętą Noc

Mały, a jednocześnie Wielki Bóg przychodzi na ziemię.

Niech obfitość Jego darów i łask

spłyną na Was i towarzyszą Wam

na wszystkie dni Nowego Roku.

Niech ten czas radości

zawsze w waszych sercach gości.

Życzy

Prezes Zarządu Klubu "Bractwo Wiślane"

Liga Morska i Rzeczna

Poprawiony: niedziela, 11 grudnia 2022 13:37
 

Święto Odzyskania Niepodległości 2022

Email Drukuj PDF

Święto Niepodległości -202-1

Święto Niepodległości -202-2

 

104 Rocznica powstania LMiR

Email Drukuj PDF

104 Rocznica Ligi Morskiej i Rzecznej-1

104 Rocznica Ligi Morskiej i Rzecznej-2

 

Kanał żeglugowy przez Mierzeję Wiślaną

Email Drukuj PDF

Kanał żeglugowy przez Mierzeję Wiślaną w budowie.

W dniu 17 września 2022 roku odbyła się podniosła uroczystość oddania do użytku pierwszego odcinka kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną.

W tej części kanału żeglugowego znajduje się śluza, stanowisko postojowe oraz port z kapitanatem.

Decyzja Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o budowie kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną od Elbląga na Morze Bałtyckie, sprawiła że działacze Ligi Morskiej i Rzecznej mają satysfakcję że właśnie członkowie naszego stowarzyszenia, inż Eugeniusz Kwiatkowski oraz prof Tadeusz Jednorał byli inicjatorami budowy tej ważnej dla naszego kraju infrastruktury rzeczno - morskiej.

W dniu 1 października 2022 roku Liga Morska i Rzeczna będzie obchodziła 104 rocznicę pracy jej działaczy na rzecz budowy i rozwoju infrastruktury morskiej i rzecznej.

Budowa kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną jest doskonałym prezentem z okazji rocznicy.

Nasi działacze przekonywali społeczeństwo do budowy portu morskiego w Gdyni, ustanowienia Warszawy jako centralnego portu rzecznego, organizacji i rozwoju szkolnictwa morskiego i rzecznego, rozwoju gospodarki morskiej i rzecznej, organizacji formacji rzecznych Marynarki Wojennej, Flotylli Wiślanej, Flotylli Pińskiej.

Od roku 2007 z inicjatywy Ligi Morskiej i Rzecznej realizowany jest projekt o charakterze żeglugowo - turystycznym p.n:Szlak Wodny im. Króla Stefana Batorego, biegnącego od Zamku Królewskiego w Warszawie po Wiśle przez Zalew Włocławski - Nogat - Kanał Jagielloński - rzekę Elbląg - Zalew Wiślany - kanał żeglugowy przez Mierzeję Wiślaną na Morze Bałtyckie.

Ponadto od Warszawy po Wiśle - Kanał Żerański - Jezioro Zegrzyńskie - Narew - Biebrza - Kanał Augustowski.

Projekt ten jest realizowany przez władze samorządowe. Do jego realizacji akces zgłosiło większość samorządów różnych szczebli położonych na Szlaku Wodnym.

Realizacja tego projektu w znaczący sposób wzbogaci infrastrukturę żeglugową w Dorzeczu Wisły.

Wacław L. Kowalski

Wiceprezes Zarządu LMiR

Poprawiony: niedziela, 25 września 2022 09:35
 

Historia przekopu Mierzei Wiślanej

Email Drukuj PDF

Kanał Żeglugowy przez Mierzeję Wiślaną-1

Kanał Żeglugowy przez Mierzeję Wiślaną-2

Poprawiony: czwartek, 15 września 2022 17:17
 

Święto Wojska Polskiego

Email Drukuj PDF

bandera

ŚWIĘTO WOJSKA POLSKIEGO

W dniu 15 sierpnia 2022 roku obchodzimy 102 rocznicę zwycięskiej wojny z bolszewikami (1919 - 1920).W tym dniu przypada również Święto Wojska Polskiego.

Po 123 latach zaborów Rzeczypospolita od 1918 roku prowadziła walkę o odzyskanie niepodległości, a tym samym wyzwolenie należnych ziem zajętych przez zaborców oraz ustalenie swoich granic.

Naród Polski zdał egzamin w tym bardzo trudnym okresie, w większości był zjednoczony w woli pokonania bolszewickiego najeźdźcy.

W wojnie z bolszewikami aktywny udział brali również członkowie Ligi Żeglugi Polskiej.

Zorganizowano formacje marynarki wojennej na rzekach.

Była to Flotylla Wiślana z Portem Wojennym w Modlinie, w skład której wchodziło 57 jednostek wojennych oraz Flotylla Pińska z Portem Wojennym w Pińsku, składająca się ze 106 jednostek wojennych.

Prezes Zarządu Ligi Żeglugi Polskiej, kontradmirał Kazimierz Porębski pełnił funkcję dowódcy obrony rzecznej, pułkownik marynarki wojennej Bogumił Nowotny był pierwszym szefem Sekcji Marynarki w Ministerstwie Spraw Wojskowych.

W wojnie z bolszewikami brało udział około 2800 oficerów , podoficerów i marynarzy rzecznych. Za udział w wojnie 1919 - 1920 roku 37 oficerów, podoficerów i marynarzy odznaczonych zostało Srebrnym Krzyżem Orderu Wojennego Virtutti Militarii V klasy.

Z pełnym przekonaniem można stwierdzić że Polscy marynarze mają swój udział w wygranej jednej z najważniejszych wojen Rzeczypospolitej Polskiej.

Liga Żeglugi Polskiej w 1924 roku przekształcona została w Ligę Morską i Rzeczną.

W 102-rocznicę obchodów zwycięstwa oręża polskiego nad bolszewikami mamy obowiązek pamiętać o działaniach bojowych pierwszej formacji Polskiej Marynarki Wojennej - po 123 latach niewoli.

W dniu 10 lutego 1920 roku w Pucku odbyły się Zaślubiny Polski z Morzem Bałtyckim.

Polska zaczęła opracowywać plan rozwoju gospodarki morskiej oraz Marynarki Wojennej.

W 2022 roku zostanie oddany do użytku I etap Kanału Żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną według pomysłu działaczy Ligi Morskiej i Rzecznej.

Cześć i chwała żołnierzom Wojska Polskiego uczestniczącym w zwycięskiej wojnie z bolszewikami w 1919 - 1920 roku, w II wojnie światowej, w obronie suwerenności Rzeczypospolitej Polskiej.

Zarząd Klubu Bractwo Wiślane

Liga Morska i Rzeczna

Poprawiony: niedziela, 14 sierpnia 2022 15:06
 

Skutki I Rozbioru Polski

Email Drukuj PDF

Skutki I Rozbioru Polski

First Partition of Poland1772

W dniu 5 sierpnia 1772 roku doszło do rzeczy bez precedensu w dziejach Polski, Rosja, Prusy i Austria podpisały konwencję rozbiorową I Rzeczypospolitej.

Agresja 3 państw na Polskę miała miejsce, gdy Polska nie toczyła wówczas żadnej wojny z tymi państwami.

W preambule do aktu rozbiorowego znalazły się następujące teksty 'W imię Trójcy Przenajświętszej, czyli powołanie Imienia Bożego dla uzasadnienia rabunku polskiej ziemi i pogwałceniu naszej wolności'.

Była to poglądowa lekcja dla społeczeństw europejskich, że aby rabować czyjeś terytorium nie ma żadnej świętości.

Należy zwrócić uwagę, że jedynym sąsiadem który potępił rozbiór Polski była muzułmańska Turcja.

Straty terytorialne Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku I rozbioru:

- na rzecz Prus - 36 tyś. km2oraz 580 tyś mieszkańców

- na rzecz Austrii - 83 tyś. km2 oraz 2,7 mln mieszkańców

- na rzecz Rosji - 92 tyś. km2 oraz 1,3 mln mieszkańców

Łącznie Polska i Litwa straciła 211 tyś. km2terenu oraz 4,5 mln mieszkańców.

Rzeczypospolita do pierwszego rozbioru była największym państwem europejskim liczącym prawie milion kilometrów kwadratowych, oraz około 12 milionów ludności.

Od tych tragicznych wydarzeń minęło 250 lat, obecna sytuacja w pobliżu granic Polski nie należy do spokojnych. Wymaga to od nas jedności społecznej, dobrego poziomu gospodarczego oraz silnej armii.

Poprawiony: niedziela, 14 sierpnia 2022 15:11
 

78 Rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

Email Drukuj PDF

 

pobrane 2

W dniu 1 sierpnia 2022 roku obchodzimy 78 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego.

W dniu tym oddajemy cześć bohaterom zrywu niepodległościowego przeciwko niemieckiej okupacji Warszawy.

Powstanie Warszawskie wybuchło dnia 1 sierpnia 1944 roku, trwało 63 dni.

Pod względem politycznym miało ogromne znaczenie.

Powstańcy zademonstrowali dążenie do odzyskania i utrzymania niepodległości. Sprawiło że Państwo Polskie chociaż zniewolone, zachowało swoją odrębność, przeciwstawiło się również okupacji sowieckiej.

Z olbrzymią czcią składamy Powstańcom Warszawskim hołd i podziękowanie za ofiarę krwi jaką złożyli podczas walk.

Chwała Bohaterom Powstania Warszawskiego

Poprawiony: niedziela, 31 lipca 2022 15:21