"Pomagamy Wiśle płynąć"

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Strona Główna

Czoo okZOSTAŃ W DOMU

Email Drukuj PDF

zostannm

 

100 LAT POLICJI RZECZNEJ

Email Drukuj PDF

pol1

Oficjalnie Policja Rzeczna rozpoczęła służbę na Wiśle 1 kwietnia 1920 r. Powołana została Rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych z 18 lutego 1920 r., wydanym w porozumieniu z ministrem robót publicznych w przedmiocie organizacji Policji Państwowej, pełniącej służbę na drogach wodnych. Zastąpiła Straż Rzeczną, której głównym zadaniem była ochrona transportu wodnego na Wiśle oraz zabezpieczanie porządku przy głównych przystaniach. Straż podlegała Ministerstwu Robót Publicznych.
Nowe rozporządzenie znacznie rozszerzało prawa i obowiązki nowej formacji. Te szczególniejsze - jak napisano w uzasadnieniu - wymienia art. 7 tego aktu prawnego:
1/ ochrona porządku i bezpieczeństwa publicznego w zakładach i urządzeniach portowych w porozumieniu z organami żeglugi;
2/ udzielanie pomocy organom żeglugowym w zakresie ogólnych funkcji policyjnych;
3/ zestawianie protokołów w sprawach przekroczeń przepisów, stosownie do instrukcji organów żeglugowych;
4/ udzielanie pomocy funkcjonariuszom rządowym przy spełnianiu przez nich czynności służbowych;
5/ nadzór nad wykonaniem przepisów o ochronie rybołówstwa, zapobieganie zanieczyszczeniu, zamulaniu oraz zatruwaniu drogi wodnej,
6/ czuwanie, by na miejscach uznanych na rzece za niebezpieczne lub zakazane, nie kąpano się lub nie pojono zwierząt;
7/ służba ratownicza;
8/ ochrona statków, które uległy rozbiciu lub osiadły na mieliźnie, oraz zabezpieczenie osób, mienia pasażerów i ładunków. (O nieszczęśliwych wypadkach(...) Policja zawiadamia natychmiast organy żeglugi);
9/ przedsiębranie odpowiednich czynności w celu zabezpieczenia osób i ich mienia w razie powodzi;
10/ ochrona przez konwoje transportów rządowych na wyraźne zażądanie odnośnych władz państwowych;
11/ utrzymywanie porządku w portach i przystaniach, w szczególności przy kasach pasażerskich i bagażowych, po porozumieniu z władzami żeglugi.

Poprawiony: wtorek, 31 marca 2020 12:03 Więcej…
 

NASZA KLUBOWA BIBLIOTECZKA

Email Drukuj PDF

amorze

Wciąż widać je na wszystkich mapach. Możemy je znaleźć w atlasach i na globusach. W rzeczywistości jednak już go nie ma, umarło. Przez czterdzieści ostatnich lat Jezioro Aralskie, zwane przez miejscową ludność Morzem, niegdyś czwarte największe jezioro świata, zostało zamienione w jałową, bezkresną pustynię. Bezpowrotnie zniszczono dziesiątki gatunków zwierząt, tysiące hektarów lasów i życie kilkudziesięciu tysięcy ludzi. A stało się to w imię rozumianego na sowiecki sposób postępu, napędzanego materialistyczną wizją "wszechmogącego" człowieka. Książka ta to opowieść o jednej z największych zbrodni dokonanych przez człowieka - o ludzkiej arogancji, niszczycielskiej sile naszych pomysłów. To opowieść fascynująca, ale przede wszystkim przerażająca. Bartek Sabela wędruje po Uzbekistanie i odkrywa przed nami owianą tajemnicą, dramatyczną historię zanikającego jeziora oraz ludzi, którzy od wieków byli z nim związani. Zabiera czytelnika w poruszającą, wstrząsającą podróż na wyschnięte, spękane dno i każe zastanowić się nad tym, dokąd zmierzamy w swojej "nieomylności" i braku pokory.
Może (morze) wróci
Autor:
Bartek Sabela
Wydawnictwo:
Bezdroża
Stron:
232
Druk:
oprawa miękka

Poprawiony: wtorek, 31 marca 2020 11:03
 

HISTORIA LIGI OBIEKTYWEM ZAPISANA

Email Drukuj PDF

Lech Biedrzycki: Kurs Ligi Morskiej Mikołajki 1951.

bied1

 

BEZPIECZEŃSTWO WODY

Email Drukuj PDF

Bezpieczeństwo wody przeznaczonej do spożycia w związku z wybuchem epidemii COVID-19 oraz występowanie wirusa w ściekach
Światowa Organizacja Zdrowia opublikowała najnowsze wytyczne dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia i bezpieczeństwa systemów zaopatrzenia w wodę obejmują również sytuację związaną z wybuchem epidemii COVID-19.

woda

Wytyczne Water, sanitation, hygiene and waste management for the COVID-19 virus. Technical brief dostępne są na stroniehttps://apps.who.int/iris/rest/bitstreams/1271257/retrieve.

Zachęcamy do zapoznania się z nimi.
Poniżej najważniejsze informacje zawarte w wytycznych.
WHO uważa, że proces dezynfekcji wody zapewnia szybką inaktywację (utratę akywności) wirusa COVID-19. WHO informuje, że obecnie nie ma żadnych dowodów na przeżycie wirusa COVID-19 w wodzie pitnej.
Koronawirusy towarzyszą człowiekowi od wieków. Uważa się, że są odpowiedzialne za 10-20% wszystkich przeziębień i tzw. "infekcji grypowych". Jak wynika z dostępnej literatury naukowej, koronawirusy charakteryzują się niską odpornością na promieniowanie UV i środki dezynfekcyjne powszechnie stosowane w procesach technologicznych uzdatniania wody takie jak chlor, podchloryn sodu czy dwutlenek chloru. Ponadto, wirusy tego rodzaju, podobnie jak inne zawieszone cząstki o takich rozmiarach, usuwane są z wody w procesie koagulacji połączonej z flokulacją wspomaganą polielektrolitami i filtracją na filtrach piaskowych, piaskowo-antracytowych i (lub) węglowych. Tego typu procesy stosują zakłady uzdatniania wody w Polsce, o czym informują w komunikatach przedstawionych na swoich stronach internetowych.
Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi dostarczana przez system zbiorowego zaopatrzenia w wodę jest bezpieczna zarówno do spożycia, jak i celów gospodarczych.
COVID-19, podobnie jak wiele innych wirusów, może występować w ściekach. Tu również standardowe metody dezynfekcji nieczystości wystarczą, aby wyeliminować wirusa.
Konieczne jest podkreślenie, że ścieki komunalne, ze względu na to, że powstają w gospodarstwach domowych, obiektach użyteczności publicznej, szpitalach, szkołach, sklepach, obiektach usługowych itd., niosą ze sobą miliony wirusów, bakterii, pasożytów, substancji toksycznych, trujących. Jest to dla operatorów systemów kanalizacyjnych codziennością, dlatego pracownicy stosują odpowiednie środki ochronne. Warto podkreślić, że każdy wirus, obecny w ściekach, jest w znacznym stopniu usuwany przez oczyszczanie ścieków. Należy podkreślić, ze procedury dezynfekcyjne i chlorowanie standardowo stosowane w oczyszczalniach ścieków wystarczą, aby wyeliminować wirusa.

logo minist

Poprawiony: sobota, 28 marca 2020 14:51
 

MGMIŻŚ ŁAGODZI SKUTKI EPIDEMII DLA SEKTORA ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ

Email Drukuj PDF

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej na bieżąco podejmuje działania w celu złagodzenia potencjalnych skutków dla sektora żeglugi śródlądowej związanych z wprowadzeniem stanu epidemicznego na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i wprowadzeniem okresowej kontroli granicznej.

srodladowe

Realizując cel jakim jest zapewnienie nieprzerwanego łańcucha dostaw, a także ochrony sytuacji ekonomicznej pracowników i pracodawców sektora transportu żeglugi śródlądowej Ministerstwo zwróciło się do właściwych organów państwowych o:
-zwolnienie z obowiązku 14-dniowej kwarantanny dla załóg statków żeglugi śródlądowej, oraz
-umożliwienie przejścia granicy z Republiką Federalną Niemiec na Odrze, dla statków żeglugi śródlądowej.
Ze względu na potencjalnie negatywne skutki dla branży żeglugowej, które mogą powstać w wyniku obecnej sytuacji, Ministerstwo zwróciło się do Związku Armatorów Polskich Śródlądowych z konsultacją propozycji rozwiązań do programu pomocowego dla polskich przewoźników śródlądowych. Konsultacje publiczne ze Związkiem są kolejnym krokiem w ramach działań podejmowanych dla potrzeb środowiska żeglugowego, które pozwolą zachować odpowiednią konkurencyjność branży w perspektywie długoterminowej.
Dodatkowo armatorów posiadających kredyty z Funduszu Żeglugi Śródlądowej informujemy o możliwości kontaktów z oddziałami Banku Gospodarstwa Krajowego w przypadku konieczności uzyskania informacji na temat swojej sytuacji kredytowej w związku z zaistniałą sytuacją.
Liczymy, że działania zaradcze podejmowane przez Rząd RP w ramach "tarczy antykryzysowej" pozwolą na zminimalizowanie potencjalnie negatywnych skutków dla przedsiębiorców i pracowników polskiego sektora transportu wodnego śródlądowego.
Kolejne informacje dotyczące branży żeglugi śródlądowej będą na bieżąca publikowane na stronie internetowej Ministerstwa.

logo minist

Poprawiony: środa, 25 marca 2020 16:33
 

CIEKAWA OFERTA

Email Drukuj PDF

oferta

 

ZOSTAŃ W DOMU, SPÓJRZ NA MORZE

Email Drukuj PDF

kamera port gdynia

Widok z kamery Portu Gdynia
Brzmi jak kiepski żart? Niekoniecznie. Każdy z nas może popatrzeć na falujący Bałtyk bez wychodzenia z domu.

Jesteś odpowiedzialnym mieszkańcem i zgodnie z hasłem #zostańwdomu unikasz wychodzenia na miasto bez pilnej potrzeby w czasie epidemii. Ale kochasz te miasto między innymi dlatego, że masz z domu na plażę o rzut frisbee. I kiedy tylko najdzie cię ochota możesz w przeciągu kilku - kilkunastu minut znaleźć się na brzegu i zapatrzyć w daleki horyzont. Brakuje ci tego widoku?

Część z nas może cieszyć się panoramą morza ze swego okna. Ale co mają zrobić w czasie dobrowolnej kwarantanny mieszkańcy, z których okien widać kamienice i ulice? Nic prostszego - wejść w internet. I nie chodzi o oglądanie pięknych fotografii gdyńskich plaż i klifów publikowanych na Facebookowym profilu Gdynia w obiektywie, lecz podglądanie falującej wody, płynących po niej statków, sunących po niebie obłoków i przelatujących mew.

Wystarczy odwiedzić stronę miasta lub Portu Gdynia i odpalić kamery. Na stronie gdynia.pl znajdziemy dostęp na żywo do podglądu na plażę miejską, marinę widzianą z dachu Akwarium Gdyńskiego i molo w Orłowie: Kamery nagdynia.pl

Swoją kamerę uruchomił też niedawno Port Gdynia. Przez portowe szklane oko popatrzymy na wejście do portu:Kamera Portu Gdynia

Poprawiony: poniedziałek, 23 marca 2020 16:40
 

HOLOWNIK "GNIEWKO" PRZEKAZANY MARYNARCE WOJENNEJ

Email Drukuj PDF

holownik gniewko

fot. GospodarkaMorska.pl
Dziś, w stoczni Remontowa Shipbuilding SA odbyło się podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego holownika Gniewko (H-1). Jednostka zasili flotę Dywizjonu Okrętów Wsparcia, będącego częścią 3. Flotylli Okrętów, stacjonującej w Porcie Wojennym w Gdyni.

Po wypłynięciu ze stoczni Remontowa Shipbuilding SA, jednostka udała się prosto do Komendy Portu Wojennego w Gdyni.

Holownik H-1, który podczas uroczystości otrzymał imię "Gniewko" jest drugą jednostką typu B 860 budowaną w stoczni Remontowa Shipbuilding dla Marynarki Wojennej RP na mocy kontraktu podpisanego w czerwcu 2017 roku. Cięcie pierwszych blach pod jego budowę nastąpiło 16 marca 2018 roku, a położenie stępki - po dwóch miesiącach - 16 maja 2018 r.

Holowniki typu B 860 będą przeznaczone zarówno do wykonywania zadań wsparcia logistycznego na morzu i w portach, jak również do działań związanych z ewakuacją techniczną, wsparciem akcji ratowniczych, transportu osób i zaopatrzenia, neutralizacji zanieczyszczeń oraz podejmowania z wody materiałów niebezpiecznych.

Klasa lodowa holowników pozwoli na ich eksploatację w ciężkich warunkach lodowych w asyście lodołamaczy. Jednostki posiadają ponadto możliwość transportu na pokładzie otwartym ładunków drobnicowych o łącznej masie do 4,0 t. Do prac holowniczych jednostka jest wyposażona w windy holownicze o uciągu do 35 t.

Poprawiony: poniedziałek, 23 marca 2020 16:09
 

NARODOWE MUZEUM MORSKIE ZAPRASZA NA SWÓJ KANAŁ YouTube

Email Drukuj PDF

nmm

fot. NMM
W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa oraz w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie odwiedzających, 11.03.2020 roku, wszystkie oddziały Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku zostały zamknięte do odwołania. Pracownicy Muzeum znaleźli jednak sposób, jak kontynuować działalność edukacyjną.

W tej wyjątkowej sytuacji, Dr Robert Domżał, dyrektor NMM w Gdańsku zaprasza na kanał YouTube Muzeum, w którym zapowiada nowy cykl filmów, realizowanych przez pracowników NMM.

Poprawiony: poniedziałek, 23 marca 2020 15:25