"Pomagamy Wiśle płynąć"

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Strona Główna

Czoo ok100 LAT PRASY MORSKIEJ

Email Drukuj PDF

Sukces rynkowy i propagandowy "Polski na Morzu", miesięcznika wydawanego przez Ligę Morską od 1934 roku, spowodował, że organizacja zdecydowała się przygotować kolejny projekt wydawniczy, tym razem skierowany wyłącznie do młodego czytelnika. W numerze pierwszym tak opisano genezę pisma: Od dawna już młodzież kół szkolnych Ligi Morskiej i Kolonjalnej domagała się własnego pisma. I słusznie. Praca młodzieży i jej zainteresowania różnią się od pracy i zainteresowań dorosłych, a wyrazem tej odrębności powinno być pismo poświęcone sprawom młodzieży. Chcemy by to pismo było jak najbardziej dostosowane do potrzeb młodych, a tak licznych czytelników.

pnamorzu

Pismo było elementem strategii Ligi Morskiej w zakresie upowszechniania wiedzy o morzu i wypełniało lukę w dostępie do prasy młodzieży. Było redagowane starannie, choć nieco mało konsekwentnie, a z uwagi na masowość i niską cenę trafiało do czytelnika w głębi kraju, dla którego często był to jedyny kontakt z prasą morską. Zbyt krótki czas ukazywania się na rynku nie pozwala na dokonanie bardziej szczegółowej analizy, chociaż można uznać, że wysoki nakład pisma przyczynił się do wzrostu zainteresowania morzem i jego problematyką.
Marek Słodownik

Poprawiony: poniedziałek, 24 lutego 2020 13:43
 

WARSZAWIACY I WISŁA NA MIĘDZYWOJENNYCH FOTOGRAFIACH

Email Drukuj PDF

wystawa wstep

Noc Świętojańska nad Wisłą w Warszawie 23 czerwca 1931 r.

 

NASZA KLUBOWA BIBLIOTECZKA

Email Drukuj PDF

swiatla

REEDS Światła znaki i oznakowanie nawigacyjne Poradnik dla żeglarzy i motorowodniaków
Każdy kto w warunkach morskich odpowiada za statek, powinien umieć rozpoznawać światła nawigacyjne oraz znaki i sygnały dźwiękowe. Powinien również znać Międzynarodowe przepisy o zapobieganiu zderzeniom na morzu (MPZZM) i wiedzieć komu przysługuje pierwszeństwo drogi. Reeds Światła, znaki i oznakowanie nawigacyjne to przejrzysty poradnik, przydatny zarówno żeglarzom początkującym, jak i doświadczonym. Zawiera wiedzę, którą poznać powinni wszyscy żeglarze, a w morzu, gdyby pojawią się wątpliwości, pozwoli na szybkie ich wyjaśnienie. Książka podzielona jest na sześć części: - Zapobieganie zderzeniom na morzu. - Światła nawigacyjne. - Znaki dzienne. - Sygnały świetlne i dźwiękowe. - Oznakowanie nawigacyjne. - Światła. W książce zamieszczono także wybór testów sprawdzających, co czyni poradnik Reeds Światła, znaki i oznakowanie nawigacyjne dobrym materiałem do ćwiczeń dla skiperów i członków załóg.
- Wydanie: 2019
- Autor: Simon Jollands
- Tłumacz: Marek Pankowiecki
- Wydawca: Alma-Press
- Typ oprawy: miękka

Poprawiony: sobota, 22 lutego 2020 17:04
 

HISTORIA LIGI OBIEKTYWEM ZAPISANA

Email Drukuj PDF

lm273

Wystawa z okazji VIII ogólnopolskiego zjazdu delegatów Ligi Morskiej i Kolonialnej

 

WKRÓTCE WYJĄTKOWY BAL MORSKI W GDYNI

Email Drukuj PDF

bal m

fot. Marcin Rakowski
W sobotę 22 lutego 2020 odbędzie się 27. Bal Morski w auli im. T. Meissnera Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, który obchodzi w tym roku stulecie swojego funkcjonowania.
Tradycje Balu sięgają 1921 roku, kiedy to po raz pierwszy odbył się Bal Morski w nowo powstałej Szkole Morskiej w Tczewie. Bal był wydarzeniem integrującym przedstawicieli polskiej administracji, inicjującym życie towarzyskie w nowej Polsce.
W okresie międzywojennym Bale Morskie odbywały się regularnie, ale nie zawsze w okresie karnawału - często bywały główną atrakcją Święta Szkoły 8 grudnia.
Po wojnie tradycja Balu była pielęgnowana z przerwami przez dziesięciolecia, a od 1993 Bal jest organizowany co roku w ostatnią sobotę karnawału.
Tegoroczny Bal przypada na stulecie Uczelni, która od 2018 roku jest Uniwersytetem Morskim w Gdyni.
Podczas Balu JM Rektor prof. Janusz Zarębski ogłosi skład komitetu honorowego obchodów 100-lecia, który będzie patronował wydarzeniom zorganizowanym z okazji 100. rocznicy powstania Uczelni.
Atrakcją wieczoru będzie pokaz piaskowych animacji, występy pirackie oraz muzyka na żywo.

Informacja prasowa

Poprawiony: środa, 19 lutego 2020 17:16
 

TARGI WIATR I WODA 2020 W NOWEJ LOKALIZACJI

Email Drukuj PDF

wiw logo

32. edycja Targów Sportów Wodnych i Rekreacji WIATR i WODA odbędzie się w dniach 12-15 marca 2020 roku w nowej lokalizacji w Warszawie - Centrum Targowo-Kongresowym Global EXPO, przy ul. Modlińskiej 6D. Targi WIATR i WODA są największą imprezą wystawienniczą branży i sympatyków żeglarstwa, jachtingu motorowego, kajakarstwa, windsurfingu oraz nurkowania w Polsce i jednym z większych wydarzeń na rynku europejskim.

Informacja prasowa

Poprawiony: środa, 19 lutego 2020 15:50
 

POLSKO-BIAŁORUSKIE POROZUMIENIE DOT. WÓD TRANSGRANICZNYCH

Email Drukuj PDF

polskabialorus

W Białowieży Anna Moskwa, podsekretarz stanu MGMiŻŚ i Andrei Khmel, zastępca ministra zasobów naturalnych i ochrony środowiska Republiki Białorusi podpisali porozumienie o współpracy w dziedzinie ochrony i racjonalnego wykorzystania wód transgranicznych.

Porozumienie ma na celu ochronę i racjonalne użytkowanie wód transgranicznych, polepszenie ich jakości, zachowanie i jeśli to konieczne odbudowę ekosystemów.
Współpraca obu państw w zakresie ochrony i użytkowania wód transgranicznych będzie wieloaspektowa. Prowadzone będą m.in. :
-hydrologiczne i hydrogeologiczne obserwacje i badania, uzgadniany monitoring wód w celu określenia ich jakości i ilości;
-sporządzane bilanse wodnogospodarcze z uwzględnieniem jakości i ilości zasobów wodnych;
- szczególną rolę odgrywać będzie ochrona wód przed zanieczyszczeniem i nadmiernym poborem, identyfikacja zanieczyszczeń i oddziaływań wpływających na jakość wód;
-ochrona przed powodziami i negatywnym oddziaływaniem zjawisk lodowych;
-przeciwdziałanie zjawisku suszy;
-wspólne użytkowanie urządzeń wodnych zlokalizowanych na wodach granicznych;
-zabezpieczenie warunków nawigacyjnych na wodach granicznych czy utrzymywanie naturalnego biegu koryt rzek granicznych.

logo minist

Poprawiony: wtorek, 18 lutego 2020 20:22
 

ORP NAWIGATOR 45 LAT POD POLSKĄ BANDERĄ

Email Drukuj PDF

nawigator

fot. 3.FLO
W ciągu 45 lat służby pod biało-czerwoną banderą przebył ponad 350 tys. mil morskich, wykonał setki rejsów bojowo-rozpoznawczych i spędził ponad 2000 dni poza macierzystym portem. 17 lutego, okręt rozpoznania radioelektronicznego ORP Nawigator obchodzi 45. rocznicę wcielenia do służby.
ORP Nawigator jest jednym z dwóch okrętów rozpoznania radioelektronicznego, pozostających w służbie morskiego Rodzaju Sił Zbrojnych. Okręt zbudowano w Stoczni Północnej w Gdańsku i wcielono do powstałej w 1974 roku Grupy Okrętów Hydrograficznych (przemianowanej w 1991 roku na Grupę Okrętów Rozpoznawczych), wchodzącej w skład 3. FO. Od tamtego czasu ta specjalistyczna jednostka uczestniczyła w ćwiczeniach o charakterze narodowym i międzynarodowym oraz licznych szkoleniach na morzu.

Poprawiony: wtorek, 18 lutego 2020 17:21
 

100. ROCZNICA ZAŚLUBIN POLSKI Z MORZEM

Email Drukuj PDF

wacekpuck

 

ŁUKASZ ZAKRZEWSKI MISTRZEM ŚWIATA

Email Drukuj PDF

To już dziewiąty raz, kiedy Polak zdobywa złoty medal bojerowych mistrzostw świata w klasie DN. Tym razem mistrzem świata został Łukasz Zakrzewski. Karol Jabłoński wywalczył srebrny medal.

ukasz zakrzewski polandlzbojery

Po raz kolejny okazuje się, że Polacy są bojerową potęgą. Po raz ostatni zawodnik spoza Polski wygrał MŚ w klasie DN w 2011 roku. Wygrał wtedy Amerykanin Ron Sherry.

Z mediów

Poprawiony: piątek, 14 lutego 2020 15:58