"Pomagamy Wiśle płynąć"

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Strona Główna

Czoo okROZPOCZYNAMY KONSULTACJE PUBLICZNE PROJEKTU PLANU PRZECIWDZIAŁANIA SKUTKOM SUSZY (PPSS)

Email Drukuj PDF

MINISTERSTWO GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ

ss

Zapraszamy do zapoznania się projektem planu przeciwdziałania skutkom suszy.

W Polsce, w ostatniej dekadzie obserwuje się częstsze występowanie problemu suszy. Scenariusze zmian klimatu wskazują na pogłębienie się skali zjawiska oraz coraz dłuższych okresów jego trwania w ciągu roku, w szczególności w pasie środkowej Polski. Mając powyższe na uwadze Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie przygotowało po raz pierwszy projekt planu przeciwdziałania skutkom suszy (PPSS), który następnie Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej kieruje do konsultacji społecznych zgodnie z art. 185 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.).

Od 15 sierpnia 2019 r. zaczęły się półroczne konsultacje społeczne. W ramach konsultacji zaplanowano spotkania konsultacyjne w 15 miastach w Polsce. Szczegóły dot. PPSS jak i konsultacji społecznych można znaleźć na stronie:www.stopsuszy.pl.

Rolą planu przeciwdziałania skutkom suszy jest wskazanie działań, które ograniczą negatywny wpływ tego zjawiska na społeczeństwo, środowisko i gospodarkę. Jego celem jest zapewnienie odpowiedniej ilości wód, co najmniej dobrej jakości, użytecznych dla społeczeństwa, środowiska i wszystkich sektorów gospodarki narodowej. PPSS zawiera analizę możliwości powiększenia dyspozycyjnych zasobów wodnych, propozycję budowy lub przebudowy urządzeń wodnych, propozycję niezbędnych zmian w zakresie korzystania z zasobów wodnych oraz zmian naturalnej i sztucznej retencji, a także katalog działań służących przeciwdziałaniu skutkom suszy. PPSS wraz z planami gospodarowania wodami, planami zarządzania ryzykiem powodziowym oraz utrzymania wód, ma się przyczynić do poprawy stanu gospodarki wodnej w Polsce. Źródłem finansowania projektu jest: II oś priorytetowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu (środki Funduszu Spójności).
Prace nad planem zostaną sfinalizowane do końca 2020 r., a następnie dokument zostanie przyjęty w drodze rozporządzenia przez Ministra właściwego ds. gospodarki wodnej.

Projekt planu przeciwdziałania skutkom suszy można pobrać na BIP MGMiŻŚ pod adresem:

https://gospodarkamorska.bip.gov.pl/gospodarka-wodna-legislacja/117360_pozostale-projekty.html

Dokumenty w wersji papierowej są dostępne do wglądu pod adresem:
Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Departament Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej
ul. Nowy Świat 6/12,
00-400 Warszawa
Piętro III, pok. 309
MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA UWAG I WNIOSKÓW
Pisemne uwagi na temat konsultowanego projektu można składać od 15 sierpnia 2019 do 15 lutego 2020 r. przy użyciu formularza do składania uwag :
- drogą elektroniczną na podany adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. za pośrednictwem formularza do zgłaszania uwag zamieszczonego na stronie www.stopsuszy.pl,
- drogą pocztową, na adres MGMiŻŚ z dopiskiem "konsultacje społeczne DGWiŻŚ":
Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Departament Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej
ul. Nowy Świat 6/12,
00-400 Warszawa
- osobiście, w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w miejscu wyłożenia programu tj. w siedzibie Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej,
- osobiście, w formie pisemnej za pomocą formularza do zgłaszania uwag, podczas 15 spotkań konsultacyjnych, których dokładne miejsca i terminy spotkań dostępne są na stronie www.stopsuszy.pl
Organem właściwym do rozpatrywania uwag jest Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
Uwagi lub wnioski złożone po upływie wskazanego terminu trwania konsultacji społecznych pozostaną bez rozpatrzenia.

Poprawiony: sobota, 17 sierpnia 2019 13:47
 

HISTORIA LIGI OBIEKTYWEM ZAPISANA

Email Drukuj PDF

lm12

Prezes Ligi Morskiej i Kolonialnej gen. Stanisław Kwaśniewski wygłasza przemówienie.

 

ROCZNICA BITWY WARSZAWSKIEJ 1920 R

Email Drukuj PDF

1920-1921

1922-1923

1924-1925

 

ŚWIĘTO WOJSKA POLSKIEGO

Email Drukuj PDF

99

Poprawiony: środa, 14 sierpnia 2019 17:52
 

OMEGI ZMIERZĄ SIĘ W MEMORIALE JULIUSZA SIERADZKIEGO

Email Drukuj PDF

omegi

fot. Tadeusz Lademann/ www.zeglarski.info
Ponad 30 załóg weźmie udział w weekend 17-18 sierpnia w Memoriale Juliusza Sieradzkiego w klasie Omega w Pucku.

Od 2014 roku Pomorski Związek Żeglarski pielęgnuje pamięć o Juliuszu Sieradzkim - olimpijczyku i konstruktorze, który stworzył polską narodową klasę Omega - organizując memoriał jego imienia. Pierwsza edycja odbyła się w Gdyni w ramach Błękitnej Wstęgi Zatoki Gdańskiej, druga w Sopocie, a od 2016 roku gospodarzem zmagań jest Puck.
17 i 18 sierpnia 33 załogi - 14 we flocie Sport i 19 we flocie Standard - będzie rywalizowało w tegorocznej odsłonie Memoriału. Na starcie w Pucku staną m.in. sternicy Daniel Sokołowski i Kamil Ortyl - zdobywcy odpowiednio srebrnego i brązowego medalu mistrzostw Polski w 2018 roku we flocie Sport oraz Romuald Knasiecki, który zdobył z załogą mistrzostwo Polski w Standardzie.
- Zgłoszenie się do Memoriału tak wielu świetnych załóg pokazuje, że żeglarze nie zapomnieli o Juliuszu Sieradzkim - mówi Bogusław Witkowski, prezes Pomorskiego Związku Żeglarskiego. - Jestem pewien, że regaty są najlepszym sposobem na upamiętnienie tego wybitnego konstruktora, regatowca i olimpijczyka.
Załogi będą miały okazję zmierzyć się ośmiu wyścigach, które przeprowadzone na Zatoce Puckiej. Ponadto w sobotę o godzinie 18 wszyscy uczestnicy przejdą przez centrum Pucka w kolorowej, wesołej paradzie. Zakończy się ona przyjęciem żeglarskim.

GOSPODARKAMORSKA.PL

Poprawiony: wtorek, 13 sierpnia 2019 17:51
 

ŚWIĘTO WOJSKA POLSKIEGO

Email Drukuj PDF

blyskawica

fot. 3fo.wp.mil.pl
15 sierpnia, we wszystkich garnizonach Marynarki Wojennej, odbędą się uroczystości z okazji Święta Wojska Polskiego. Marynarze uczestniczyć będą w uroczystościach patriotyczno-religijnych, a także zaprezentują swój sprzęt i wyposażenie.

Centralne Obchody Święta Wojska Polskiego, 99. Rocznicy Bitwy Warszawskiej oraz 100. rocznicy wybuchu I Powstania Śląskiego odbędą się w Katowicach. Do udziału w przedsięwzięciu Marynarka Wojenna wydzieliła dwie wyrzutnie rakietowe MLV, dwa wozy kierowania środkami walki CCV (3. Flotylla Okrętów - Morska Jednostka Rakietowa), a także śmigłowce: zwalczania okrętów podwodnych Mi-14PŁ i dwa ratownicze W-3WARM Anakonda (Brygada Lotnictwa MW). W uroczystościach weźmie również udział Kompania Reprezentacyjna Marynarki Wojennej oraz poczty sztandarowe 43. i 44. Bazy Lotnictwa Morskiego, a także 8. i 9. Dywizjonu Przeciwlotniczego. Będzie można także zobaczyć sprzęt i wyposażenie marynarzy prezentowane przez Ośrodek Szkolenia Nurków i Płetwonurków Wojska Polskiego oraz Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej.

Wszystkich chętnych zapraszamy także do udziału w Festynie pod nazwą "Wierni Polsce" zorganizowanego z okazji Święta Wojska Polskiego, który rozpocznie się o godzinie 15:00 w Pucku. W ramach spotkania z żołnierzami będzie można zapoznać się z wybranym sprzętem będącym na wyposażeniu Wojska Polskiego. Zaplanowano również występy Orkiestry Reprezentacyjnej Marynarki Wojennej, Zespołu Wokalnego Klubu MW oraz artystów z klubów wojskowych.

Z okazji Święta Wojska Polskiego Muzeum Marynarki Wojennej zaprasza na "Dzień Otwarty" w godzinach 10:00 ? 18:00. Tego samego dnia w godzinach 14:00-18:00 (ostatnie wejście o godzinie 17:20). Zapraszamy również do bezpłatnego zwiedzania Okrętu Muzeum ORP Błyskawica. Jednocześnie informujemy że w dniach 13, 14 i 16 sierpnia br. jednostka będzie zamknięta dla zwiedzających.

Plan obchodów Święta Wojska Polskiego w Gdyni można znaleźćTUTAJ

Poprawiony: poniedziałek, 12 sierpnia 2019 17:46
 

SUSZA? POWÓDŹ? RETENCJA!

Email Drukuj PDF

rejonbulwarowwloclawek----logo pgw

Polska należy do krajów o najuboższych zasobach wodnych w całej Unii Europejskiej. Na jednego mieszkańca naszego kraju, w okresie suszy, przypada zaledwie 1.000 m3 wody na rok. To nawet 4 razy mniej niż w innych krajach UE. Sytuację dodatkowo pogarszają zmiany klimatyczne, jakie obserwujemy w ostatnich latach. Naprzemiennie występujące nawalne deszcze oraz okresy suszy stanowią zagrożenie dla ludzi, gospodarki i środowiska, i są wyzwaniem dla współczesnej gospodarki wodnej.

Program Stop suszy! realizowany przez Wody Polskie i Program Rozwoju Retencji ogłoszony przez MGMiŻŚ podchodzą kompleksowo do kwestii gospodarowania wodami, wzajemnie się uzupełniając.
Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zaprasza na półroczne konsultacje społeczne, które odbędą się w 15 miastach w Polsce. Potrwają od sierpnia br. do lutego 2020 r. Podczas spotkań przedstawiony zostanie projekt pierwszego w Polsce planu przeciwdziałania skutkom suszy (PPSS). Plan ten wraz z planami gospodarowania wodami, planami zarządzania ryzykiem powodziowym oraz utrzymania wód ma się przyczynić do poprawy stanu gospodarki wodnej w Polsce. PPSS zostanie przyjęty w drodze rozporządzenia ministra właściwego do spraw gospodarki. Prace nad jego zakończeniem są przewidziane na 2020 rok. Efektem będą bardzo konkretne wskazania dla poszczególnych regionów w Polsce. Gminy dostaną rekomendacje, dotyczące m.in. potrzeby tworzenia małych zbiorników retencjonujących wody opadowe, budowy ujęć rezerwowych (wód podziemnych) i innych rozwiązań mających zapobiegać suszy lub redukować jej skutki. Ważnymi punktami w katalogu działań będą wskazania dla rolnictwa, jak np. uprawy odporne na suszę czy wskazówki dotyczące zwiększenia retencji w glebie (np. melioracje, rowy nawadniająco-odwadniające). Polska znajdzie się w gronie 10 państw europejskich, które będą posiadały opracowany plan przeciwdziałania skutkom suszy. Dokumenty o tej randze opracowały już Wielka Brytania, Francja, Włochy, Hiszpania, Portugalia, Słowacja, Czechy, Węgry i Ukraina.
Film "Stop suszy" od 6 sierpnia będzie dostępny na: stopsuszy.pl oraz na kanale YouTube i na FB Wód Polskich.
W ramach Programu Rozwoju Retencji, zainicjowanemu przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, zaplanowanych jest 94 inwestycji, które będą realizowane przez Wody Polskie do 2027 r., z perspektywą do 2030 r. Planowana jest m.in. budowa 30 nowych zbiorników wodnych, w tym 9 dużych. Na inwestycje związane z retencją przeznaczonych będzie 14 mld zł. Dzięki wieloletniemu planowi, środki zostaną uruchomione już w tym roku.

Poprawiony: poniedziałek, 12 sierpnia 2019 17:39
 

ZŁOTE KOTWICE 2019 - TOPOWE PRODUKTY I USŁUGI PREZENTOWANE PRZEZ WYSTAWCÓW BALTEXPO

Email Drukuj PDF

apierwszyrok ligi

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

balt

fot. GospodarkaMorska.pl
Już za miesiąc, 9 września 2019 około godziny 11.30 powinniśmy poznać laureatów tegorocznych nagród targowych "Złota Kotwica", wręczanych tradycyjnie podczas Międzynarodowych Targów Morskich BALTEXPO. Ceremonia wręczenia nagród, podobnie jak w roku 2017, odbędzie się w ramach uroczystego otwarcia targów i będzie poprzedzała debatę otwarcia - w tym roku pod tytułem "Przemysł stoczniowy i porty - jaka rola dla państwa".

Szczegółowe informacje o BALTEXPO, w tym program konferencji, znajdują się na stroniewww.baltexpo.ztw.pl

Poprawiony: poniedziałek, 12 sierpnia 2019 17:07
 

POLSKA FLOTA ŚRÓDLĄDOWA

Email Drukuj PDF

drweca

drwecaaaaaaaa

 

HISTORIA LIGI OBIEKTYWEM ZAPISANA

Email Drukuj PDF

lm11

Prezes Zarządu Głównego Ligi Morskiej i Kolonialnej gen. Gustaw Orlicz - Dreszer w otoczeniu uczestników obozu podczas spaceru brzegiem morza.